Правила за оказване на пъра долекарска помощДата06.06.2017
Размер83.23 Kb.
ТипПравила
Утвърждавам,

Директор: ....................


ПРАВИЛА

ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

В производствени условия по време на практически упражнения, по време на учебна лаборатория и практика, във физкултурния салон и на открито, и в учебните зали могат да се получат различни видове травми и рани: контузни, разкъсно-контузни, порезни, прободни.

Лесно и бързо може да се получат замърсявания и усложнения на раните. Най-често срещаните усложнения са инфекциите. Характерно за тях е зачервяване, оток, пулсираща болка. Може да се получи треска, висока температура, обща отпадналост, учестен пулс.

В аптечките в работилниците и лабораториите трябва да има заредени превързочни материали: обезболяващи - аналгин и др., марля, памук, бинтове, лейкопласт, триъгълна кърпа, йодасепт, кислородна вода, риванол - разтвор и други (глава ХІІІ от Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа - ДВ, бр. 89 от 1994 г.).

Учителите, помощният персонал и учениците трябва да бъдат обучени да оказват първична долекарска помощ при различни видове травми (обработка на рани, превръзки при попадане на голямо чуждо тяло в раната, кръвоспиране, долекарска помощ при увреждане на стави и кости - навяхване, изкълчване и фрактури).

Крайната цел е да се издигне нивото на готовност на целия персонал в просветните звена, а така също и на учащите за оказване на помощ при бедствия и технически аварии.

Почистването на раната от грубо замърсяване се извършва, като се отстраняват малки чужди тела на повърхностния слой на раната с тампон (фиг. 1) и се промива с кислородна вода. Обработката е от краищата на раната навън с памук, напоен със спирт или йодна тинктура. Върху раната се поставя стерилна превръзка, като се използва стерилна марля, чисти кърпи и други и се внимава да не се замърси допълнително.
Внимание! Ако направената превръзка е напоена с кръв, да не се снема, а да се направи друга върху нея!
При повърхностни рани може да се използва цитопласт.

Ако в раната е попаднало голямо чуждо тяло, кръвотечението се спира (фиг. 2), като се притиснат краищата на раната около чуждото тяло. Върху раната и чуждото тяло се поставя марлена превръзка. С бинта не се минава върху чуждото тяло (фиг. 3). При попадане на чужди тела в окото се прави суха превръзка с марля или чиста кърпа или само пострадалия се отвежда при лекар.Фиг. 1 Почистване на рана

Фиг. 2 Кръвоспиране с притискане над раната

Фиг. 3 Превръзка, ако в раната има голямо чуждо тяло


Бинтът се навива от ляво на дясно, като намотките са равномерни. Започва се от по-тънката част на крайника към по-дебелата.
Внимание! Да не се пипа раната с ръце, защото върху тях има много микроби, способни да предизвикат инфекция!

Да не се промива раната с вода или други течности, за да не попадат замърсяващите материи, намиращи се около нея, вътре в самата рана!

Да не се поставя памук върху раната!
Пострадалият се трансформира с придружител и се вземат мерки да не настъпят усложнения.

Според наранения кръвоносен съд кръвотеченията са:

- артериални - изтичането на кръвта е на тласъци в съответствие с ударите на сърцето. Има ярко червен цвят (наситена е с кислород). Тези кръвотечения са най опасни.

- венозно - кръвта има тъмно червен цвят и изтича равномерно;

- капилярни - кръвта изтича на капки.

Фиг. 4 Места за притискане на артериите
Кръвоспиране - при външно кръвотечение може да се извършва ръчно притискане на кървящия кръвоносен съд над мястото на нараняването (фиг. 2 и фиг. 4) или чрез кръвоспираща превръзка над раната; пристягане с гумен маркуч, бинт, турникет или друго подръчно средство; чрез максимално свиване на крайника.
Внимание! Пристяга се, докато пулсът на артериите под мястото на притискане изчезне. На това място се поставя бележка с ден и час на превръзката, като времетраенето й е до 20 часа. На всеки 1 до 2 часа се отпуска малко превръзката, за да се ороси крайникът, след това се затяга отново
Кръвоспиране при кръвотечение от носа - при удар пряко върху носа може да се получи кръвотечение. Кръвоспирането се извършва със студен компрес или тампон от марля или памук, напоен с кислородна вода в кървящата ноздра.

Наранявания в коремната област - пострадалият трябва да лежи със свити към корема крака. Върху корема се поставя бутилка със студена вода, или ако има - лед. При съмнение за инфаркт пострадалият се поставя в седнало положение. При тези наранявания бързо да се вика бърза помощ.


Навяхвания - Първичната долекарска помощ е повдигане на пострадалия крайник, поставяне на студен компрес или лед, налагане на стегната бинтова превръзка, създаване на пълен покой на крайника и даване на обезболяващи лекарства.
Изкълчвания - Признаците са: силна болка около ставата, невъзможност да се движи ставата, видима деформация в ставата, подуване или посиняване около ставата и принудително положение на крайника (фиг. 5). Първичната долекарска помощ е стегната превръзка, ограничаване на движението и лед, създаване на пълен покой, даване на болкоуспокояващи.

Фиг. 5 Изкълчване на глезенна става

а) открито счупване б) закрито счупване

Фиг. 6 Фрактура на костите
Фрактура на костите (фиг. 6) - Признаците са: болка, оток, кръвоизлив, деформация на крайника, неспособност за нормално движение, патологична подвижност и затруднено дишане. Първичната долекарска помощ е кръвоспиране, даване на обезболяващи средства, обездвижване на крайника, като се спазва изискването да бъдат обхванати две съседни стави. Изключение се прави само за счупено бедро, като при него се обхващат три стави - колянна, тазобедрена и глезенна. Обездвижването (имобилизацията) е специфично за всяка част от човешкото тяло (виж фиг 5, фиг. 6 (закрепването на шината може да стане с бинт, триъгълна кърпи или колани) и фиг. 7).

Фиг. 7 Обездвижване на ръка с триъгълна кърпа

Фиг. 8 Имобилизация (шиниране) на бедро


Внимание! При обездвижване на гръбначния стълб, пострадалият не се поставя по корем.

Върху превръзката на раната и върху кръвоспиращата превръзка не се поставя фиксираща превръзка за имобилизация.

Тази помощ се налага при травматичен шок, поражения от електрически ток и други травми. Извършва се в следната последователност: освобождаване на горните дихателни пътища от чужди тела и материали и поддържане на тяхната проходимост (фиг. 9б). Ако дихателните пътища са запушени от обръщането на езика, то е необходимо той да се изтегли напред и да се фиксира в това положение. Фиксирането се извършва при максимално наклоняване на главата назад и едновременно притискане на горната челюст към долната, а дрехите се разхлабват. Дишането се подпомага като се използват някои от начините за изкуствено дишане (фиг. 9 а, фиг. 9 в, фиг. 9 г). При изкуствено дишане уста в уста оказващият помощ поема дълбоко въздух и през марля енергично го издишва в устата на пострадалия, като му запушва носа. Пострадалият извършва пасивно издишване със своя гръден кош.

Ако е нарушена сърдечна дейност (пулсът се усеща слабо), наред с изкуственото дишане се прави непряк масаж на сърцето, като се редуват 10 притискания на гръдния кош и 3 вдишвания и издишвания (фиг. 10).


Фиг. 9

а) респиратор за изкуствено дишане;

б) освобождаване на горните дихателни пътища;

в) изкуствено дишане "уста в уста"

г) изкуствено дишане "уста в нос"

Фиг. 10


а) непряк сърдечен масаж;

б) непряк сърдечен масаж,съчетан с изкуствено дишане

Отравяния от токсични газове. Въглеродният диоксид е силно токсичен газ без цвят и мирис. Отравянето се характеризира с главоболие, световъртеж, тежест и сърцебиене. Първичната долекарска помощ започва с извеждане от помещението на чист въздух. Ако е необходимо се прави изкуствено дишане или разтривки на тялото, затопляне на краката или кратковременно вдишване на спиртни пари.


Изгаряния - получават се под действието на топлина (гореща течност, огън, нажежени локални предмети), киселини и основи, радиоактивно облъчване, получени по време на учебна практика и учебна лаборатория.
Три са степените на изгаряния:

- първа степен - зачервяване на кожата;

- втора степен - мехури с бледо жълтеникава течност, болезнени, лесно се пукат и загнояват;

- трета степен - некроза на кожата, засегнато подкожие, получава се дълбока рана.

Първична долекарска помощ при първа степен се прави с превръзка с 5-процентен разтвор на натриев бикарбонат или суха стерилна превръзка.
Внимание! Мехурите не се пукат, дрехите се режат, а не се събличат.
При особено тежки изгаряния, долекарската помощ е суха стерилна превръзка, даване на обезболяващи и изнасяне от мястото на поражение. На пострадалия се дават подсладени течности (топъл чай, тонизиращи напитки или солеви разтвори).
Първична долекарска помощ при изгаряния от киселини и основи. Изгореното място се промива със силна струя вода. При поражение от киселини се неутрализира със слаб разтвор на сода бикарбонат, а при основи се неутрализира със слаб оцетен разтвор. След неутрализация се поставя суха стерилна превръзка.
Токсикоинфекция - усложнения при тежки изгаряния, придружени с повишена температура, нервни разстройства, които довеждат до тежки психози и допълнителни усложнения.
Първична долекарска помощ при токсикоинфекция – дават се обезболяващи и се прави суха стерилна превръзка.

Първична помощ при електрически травми - операциите по оказване на първична долекарска помощ се извършват в следната последователност.

* Освобождаване на пострадалия по най-бързия начин от напрежението:

- като до 1000 V, със сухи, непроводими предмети, а над 1000 V да се използват боти, ръкавици, щанги за съответното напрежение;

- осигуряване на падането, ако пострадалия се намира на височина;

- да се предвидят допълнителни източници на светлина, които да работят при изключване на общото захранване.

* Разкопчаване на дрехите, осигуряване на достъп на чист въздух, към носа се поднася памук напоен с амоняк, лицето се намокря с вода, прави се проверка за дишане и пулс на пострадалия.

* Ако пострадалия е в безсъзнание и дишането и пулса са много слаби, се правят следните действия:

- освобождаване от дрехите;

- разтваряне на устата;

- почистване на устната кухина;

- осигуряване на проходимост на дихателните пътища;

- изкуствено дишане;

- индиректен масаж на сърцето;

- поставят се студени компреси на очите.

* При изгаряния от електрически ток се действа както при другите случаи.* Електроофталмия (възпаление на ретината и роговицата и осветяване). Получава се при работа с електрожен, когато не се използват лични предпазни средства. Поставят се студени компреси, дават се аналгетици и се изпраща при офталмолог.
Каталог: documents -> documenti -> vhod -> 18 Obrazovanie
vhod -> Картотека на произведените/използваните опасни химични вещества в
vhod -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
vhod -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
vhod -> Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания
vhod -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
18 Obrazovanie -> Инструкция мерки, които следва да се предприемат при превишаване на алармените концентрации на атмосферните замърсители
18 Obrazovanie -> Обн. Дв бр. 70 от 10 Август 2004г
18 Obrazovanie -> Инструкция за осигуряване на безопасни условия на възпитание по физическо обучение


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница