Правила за организацията и публикуването на съдебните актове в окръжен съд гр. ВидинДата15.10.2018
Размер23.28 Kb.
ТипПравила
УТВЪРЖДАВАМ !

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИДИНСКИ

ОКРЪЖЕН СЪД :

/В.Василев/

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И

ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ в ОКРЪЖЕН СЪД гр. ВИДИН

Тези правила уреждат практическото изпълнение на задълженията на Видинския окръжен съд по чл. 64 от Закона за съдебната власт и имат за цел да осигурят прозрачност в работата на съда и оповестяване на създадената съдебна практика с оглед повишаване ефективността на правораздаването и улеснение на гражданите.

В Интернет –страницата на съда се публикуват незабавно, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, всички съдебни актове на правораздаване и онези, които слагат край или препятстват по –нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт / решение, присъда,определение, разпореждане /.

Публикуват се пълните съдебни актове – мотиви и диспозитив. Диспозитива на присъдата се публикува веднага след обявяването й, а мотивите към нея – след изготвянето им.

Публикуват се без мотиви съдебните актове, попадащи в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от Закона за съдебната власт , както и присъдите и решенията , постановени по производства, разглеждани при закрити врати и съдебни актове, постановени по производства , разглеждани при изключване на публичността- чл. 136, ал.1 от ГПК.

При публикуване на съдебните актове се обезличават имената, ЕГН и адреси на физическите лица, участници в процеса , а когато данните за професия, религиозна идентичност, етническа принадлежност , здравен и социален статус , въпреки заличаването на останалите данни, биха идентифицирали физическото лице , на обезличаване подлежат и те.

Не се публикуват, съдебните актове, постановени в охранителни, частни граждански и частни наказателни производства, актове в обезпечителния процес, разпореждания, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата , разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщането им на прокурора, актове, на които е поставен гриф за сигурност и др. с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството. / например определение по чл. 243 и чл. 244 от НПК/

При нужда от конкретна преценка относно публикуване на даден съдебен акт поради особености на съдържащата се в него информация / например присъда по глава втора раздел осми от НК /, съдията докладчик по делото следва да даде становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт .

Функциите по подбора и обезличаване на данните от съдебните актове и предаването им за публикация се осъществяват от компютърните оператори с деловодни функции, което задължение е вписано в длъжностната им характеристика.

Системният администратор извършва поместване на файловете с актове в интернет страницата на Окръжен съд – Видин и извършва поддръжка на публикацията.На Интернет страницата на Окръжен съд гр. Видин се публикуват и са достъпни, постановените през текущата и предходна година съдебни актове. При липсата на достатъчно дисково пространство се снемат данните на постановените през предходната година актове.

Настоящите правила влизат в сила от 10.11.2009 година.
Каталог: dokladi
dokladi -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна
dokladi -> Марин Цветков
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Таньо Танев, Ангел Манев Археометричният Сонометър на сент ив дꞌалвейдър
dokladi -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
dokladi -> Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема "Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации"
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница