Правила за провеждане на състезания правило 1страница1/7
Дата21.07.2017
Размер0.85 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7
Международна Боксова Асоциация AIBA АОB

В сила от 1-ви февруари 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРАВИЛАТА..............................................................................................................................................

3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ..............................................................................................................................................................................

3

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ......................................................................................................................

5

Правило

1.

Регистрация на боксьори ........................................................................................................................................

5

Правило

2.

Медицински преглед…………..…….........................................................................................................................

6

Правило

3.

Официално претегляне ...........................................................................................................................................

6

Правило

4.

Замяна на боксьор по време на Официалното претегляне .................................................................................

7

Правило

5.

Официален жребий .................................................................................................................................................

7

Правило

6.

Продължителност и брой на рундовете.................................................................................................................

8

Правило

7.

Одобрени АОB състезания ....................................................................................................................................

8

Правило 8.

Място за провеждане на състезанието и изисквания.................................................

8

Правило 9.

Работна зона около ринга (FOP)............................................................................................................................

8

Правило 10.

Антидопингови правила на AIBA ...........................................................................................................................

11

ПРАВИЛА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ....................................................................................................................................

12

Правило

11. Супервайзер ………………....................................................................................................................................

12

Правило 12. Заместник на супервайзера .................................................................................................................................

13

Правило 13. Международен технически представител (ITO) .................................................................................................

13

Правило

14. Лекари на ринга
Правило

15. Лекар за аркади на AIBA ...........................................................................................................................................

14

Правило 16. Мениджър на състезанието...................................................................................................................................

16

Правило 17. Рефери и съдии..................................................................................................................................

16

.......................................................................................................

17

ПРАВИЛА ЗА ЕКИПИРОВКА ЗА СЪСТЕЗАНИЯ .......................................................................................................................

18

Правило

18. Състезателна екипировка
Правило

19. Ръкавици .................................................................................................................................................................

18

Правило

20. Каски .......................................................................................................................................................................

18

Правило

21. Бинтове...................................................................................................................................................................

18

Правило 22. Състезателен екип и протектори .........................................................................................................................

19

ПРИЛОЖЕНИЕ А:
Насоки за провеждане на АОB състезания...................................................................................................................................

20

ПРИЛОЖЕНИЕ B:
Принципи за формиране на световната ранглиста .....................................................................................................................

22

ПРИЛОЖЕНИЕ C:
Процедура за „разсейване” при официалния жребий..................................................................................................................

24

ПРИЛОЖЕНИЕ D:
Указания за състезателния екип на боксьорите ..........................................................................................................................

32

ПРИЛОЖЕНИЕ E:


Спецификация за боксовите ръкавици и каските 34
ПРИЛОЖЕНИЕ F:

Декларации за липса на бременност 38


ПРИЛОЖЕНИЕ G:
Упътване за CAVILON™™ – превенция на аркади

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРАВИЛАТА

Настоящите състезателни правила на АОB са единствените състезателни правила на АIBA “открит” бокс, които националните федерации-членки, клубовете техни членове, както и боксовата общност като цяло, трябва навсякъде по света да следват и взимат под внимание във всички дейности и състезания на всички нива. Никоя национална федерация не трябва да разработва собствени технически и състезателни правила, които противоречат на техническите правила на АIBA и състезателните правила на АIBA за АОB, АPB и WSB.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

"АIBA" означава Международна боксова асоциация;
„Състезания на AIBA” означава всички състезания на АОВ, АРВ и WSВ;
„АОB” означава АIBA открит бокс;
„АОB Състезания” означава състезания, регулират от АОB Състезателните правила;
“ITO” означава Международен технически представител, който се назначава от AIBA, с изключение на реферите и съдиите, като супервайзера, заместник супервайзерите, членовете на комисията по жребия, медицинското жури, лекарят за аркади на AIBA, координаторите на съдиите и реферите и мениджърите по екипировката;
"Двубой" означава боксов мач между двама боксьори, провеждайки се като част от състезание;
„Боксьор” означава всеки боксьор, който участва в състезания и е лицензиран от Национална Федерация, член на AIBA; терминът „боксьор” се отнася за състезатели от двата пола;
"Конфедерация" е група от Национални Федерации, признати от AIBA, които принадлежат към един и същи континент;
"Ежедневно претегляне" означава, че всеки заявен за състезанието боксьор трябва да се претегля всеки ден, когато боксира, за да се гарантира, че действителното му тегло за този ден не надвишава разрешения максимум за конкретната теглова категория;
"Делегация" означава членовете на участващ в състезание по бокс отбор, включително боксьори, треньори, лекари и мениджър на екипа;
"Заместник Супервайзери" означава лица, които са назначени от AIBA или от Конфедерация да отговарят за всички технически въпроси в състезание, когато то се провежда на два ринга;
"Комисия по определяне на съдиите" означава група от минимум двама души, които ще определят реферът и съдиите във всеки мач на всяко АОB състезание;
"Двустранен мач" е състезание с участието на боксьори само от две държави;
"“Работна зона около ринга (FOP)”означава зоната от залата, простираща се най-малко на 6 метра от платформата на ринга;
"Ръкавици" означава части от екипировката, които се поставят на ръцете - за да бъдат предпазени по време на състезанието;
„Каска” е част от екипировката, която се поставя на главата, за да предпазване по време на състезанието;

"Съдия" означава лице, което присъжда точки по време на мача на базата на представянето на всеки боксьор на ринга, при спазването на Техническите правила на AIBA и AOB състезателните правила;


"Медицински доклад за мач" означава формуляра, който се попълва от лекаря на ринга след всеки мач изискващ препоръки за медицински ограничения и/или защитни санитарни мерки;
"Национална федерация" означава федерация, която е допусната до членство в AIBA от Конгреса и следователно е придобила право на член на AIBA;
"Официален жребий" е церемония по теглене на жребий на боксьорите, за да се определи схемата и графика за провеждане на срещите във всяка теглова категория;
"Рефер" означава лице, което гарантира, че Техническите правила на AIBA и AOB състезателните правила се спазват от боксьорите по време на мач на ринга;
„Секундати” означава треньори, които са сертифицирани от AIBA на които е разрешено да присъстват в ъгъла на ринга;
„Разсейване” означава система, чрез която се осигурява балансирано разпределение на боксьорите в жребия, за да се гарантира атрактивност на състезанието.

„Супервайзер” означава лице, което се назначава от AIBA да бъде отговорно за всички технически въпроси във всякакви състезания на AIBA. Супервайзерът може да бъде сертифициран за всички състезания на AIBA (AOB, APB и WSB) или само за състезанията на AOB.
"Официални лица на отбора" означава екип от мениджъри на отбора, треньори и лекари на отбора, вписани от Националата Федерация за всяко състезание, но не може да включва боксьори;
„Световни серии по бокс(WSB)” означава международно състезание по бокс под формата на лига, известно като Световни Серии по Бокс (или всяко друго име, което може да замества казаното име в различно време ), състоящо се от множество франчайзополучатели и се провежда веднъж по време на всяка състезателна година.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

ПРАВИЛО 1.
РЕГИСТРАЦИЯ НА БОКСЬОРИТЕ
1.1. Боксьорите трябва да отговарят на правила 1 и 2 от техническите правила на AIBA (класификация, членство и допустимост), за да се регистрират за AOB състезание.
1.2. Когато се регистрират за което и да е AOB състезание, всички боксьори и отборни официални лица трябва да предоставят копие от настоящия си паспорт. Няма да бъде приемано никакво друго доказателство за самоличност.
1.3. Един кандидат за всяка теглова категория

1.3.1. В AOB състезания, като, но не само, световни шампионати, олимпийски игри, континентални шампионати, състезания за олимпийски квалификации и състезания на конфедерации, е позволено да участва само по един боксьор за всяка теглова категория от една държава.


1.4. Подаване на медицинския сертификат

1.4.1. За всички AOB състезания (под контрола на AIBA) и/или конфедерационни континентални шампионати, трябва да се подаде медицински сертификат в централата на AIBA, издаден в рамките на предните три (3) месеца, по време на регистрационния период, в противен случай боксьорът няма да има право да участва в състезанието.

1.4.2. За всички AOB състезания на международно ниво, различни от AOB (под контрола на AIBA) и/или конфедерационни континентални шампионати, националната федерация трябва да подаде копие от медицински сертификат, когато подава формуляра за участие, което е валидно в рамките на една година.
1.5. Период на почивка

1.5.1. Боксоьрите трябва да спазват минимален период на почивка от дванадесет (12) часа между два (2) двубоя.


ПРАВИЛО 2.
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД


 1. В определения срок за претегляне, състезателите трябва да бъдат признати като годни да се състезават и да са прегледани от лекар, назначен от член на Медицинското Жури, преди да бъдат претеглени. С оглед да се гарантира доброто протичане на претеглянето, Супервайзерът може да разпореди медицинския преглед да започне в по-ранен момент. Председателят на Медицинското Жури може да привлече местни лекари или лекари на отборите за подпомагане на задълженията на Медицинското жури, но само за медицинския преглед преди официалното претегляне.
 1. При медицинския преглед и претеглянето, от боксьора трябва да бъде представена актуалнa към датата на състезанието Състезателна книжка, както и годишен медицински сертификат, подписан и подпечатан от доктор, съдържащи вярна информация. Състезателната книжка трябва да бъде подписана и/или подпечатана от Генералния секретар или Изпълнителния Директор на Националната федерация, както и попълнена с всички необходими данни от официалните лица на състезанието, отговарящи за това. Ако Състезателната книжка не бъде представена от боксьора на медицинския преглед и претеглянето, тогава не му се разрешава да се състезава на състезанието.
 1. На всички AOB състезания може да се проведат и тестове за полова принадлежност.

2.4. При проверката на документи преди медицинския преглед:


2.4.1. всяка боксьорка навършила 18 години трябва да подпише декларация, осигурена от Медицинското жури (Приложение F), с която удовстоверява, че не е бремена в този момент.
2.4.2. всяка боксьорка на възраст под 18 години в началото на съответното състезание трябва да предостави декларация, удостоверяваща, че е не е бременна в този момент (приложение F), подписана от нея самата и поне от един родител/настойник.

2.4.3. Задължение на длъжностните лица, определени от всяка национална федерация да участват в конкретното състезание, е да се уверят, че момичета-боксьорки (на възраст под 18 години) носят такава декларация за съответното състезание.


2.4.4. Всяка Боксьорка, която не е подписала/предоставила декларация за липса на бременност няма да бъде допусната да участва в съответното състезание.

ПРАВИЛО 3.


ОФИЦИАЛНОТО ПРЕТЕГЛЯНЕ

3.1. Всички включени в заявката Боксьори трябва да присъстват на Официалното претегляне на сутринта на първия състезателен ден, с изключение на случаите описани в член 3.2.


3.2. За АОB състезанията, когато броят на заявените боксьори надвишава 300 след настъпване на крайния срок за вписване и за Олимпийските игри, Официалното претегляне може да се организира, не повече от 24 часа, преди медицинския преглед за първия състезателен ден, по решение на Супервайзера.
3.3. Във всички случай, времето от края на Официалното претегляне до началото на първия мач не трябва да бъде по-малко от 6 часа. Времето от края на „Ежедневното претегляне” до началото на първите мачове през останалите дни не трябва да бъде по-малко от 3 часа.
Супервайзерът на състезанието си запазва правото да оттегли това условие в случай на непредвидени обстоятелства и след консултации с Председателя на Медицинското жури.
3.4. Претеглянето се извършва от официалните лица на състезанието, упълномощени от Супервайзера. Представител на отбор на Национална федерация може да присъства на претеглянето, но на него при никакви обстоятелства не му е разрешено да се намесва в процеса на меренето.
3.5. Регистрираното тегло на боксьора на Официалното претегляне, не трябва да надвишава максималния размер на тегло в категорията, нито да е под минималното тегло за нея. Теглото, регистрирано в Официалното претегляне на първия ден, определя тегловата категория на състезателя за цялото състезание.
3.6. На „ежедневното претегляне” се контролира само максималния размер на теглото, не минималния. Ако боксьор надвиши максималното тегло на ежедневното претегляне, няма да му бъде позволено да продължи състезанието според правило 4.7.2. от техническите правила на AIBA (неявяване).
3.7. На боксьора му е позволено да се представи на официалната везна само веднъж. Не се допуска никакъв толеранс за надвишаване на теглото, указано в категорията.
3.8. Везна (кантар) - Теглото е това, което показва везната, когато състезателят е измерен гол с изключение на бански или бельо. Ако е необходимо, боксьорът може да свали бельото си. Трябва да бъдат използвани електронни везни.
3.9. Трябва да има на разположение контролни везни. Контролните везни и тези използвани в състезаниеа за Официално претегляне трябва да бъдат от един и същ производител и със същото калибриране.
3.10. Тегленето трябва да се извършва от официални лица на състезанието от същия пол.

ПРАВИЛО 4.


ЗАМЯНА НА БОКСЬОРИ ПРИ ОФИЦИАЛНОТО ПРЕТЕГЛЯНЕ


 1. Разрешена е смяна на заявената за баксьора категория, ако по време на Официалното претегляне теглото му не отговаря на заявената категория. В този случай боксьорът може да участва в състезанието в по-горната или в по-ниската категория ако неговата Национална федерация няма друг боксьор в тази категория.
 1. Позволено е също така на Националната федерация да замени един боксьор с друг по всяко време до приключване на Официалното претегляне и Медицинския преглед, при условие че заместващият боксьор е бил включен в списъка на резервите за дадената или която и да е друга теглова категория.
 1. Това правило се прилага само за състезания, където са разрешени резервни боксьори.
 1. Във всички други случаи, замените трябва да приключат в деня преди Официалното претегляне.

ПРАВИЛО 5.


ОФИЦИАЛЕН ЖРЕБИЙ


 1. Официалният жребий трябва да започне възможно най-скоро след Медицински преглед и Официалното претегляне, като трябва да има не по-малко от 3 (три) часа между завършването му и началото първия ден на състезанието.
 1. Относно Правило 3.1.2, Официалният жребий трябва да се извършат един ден преди началото на състезанието.
 1. Ако Официалното претегляне се организира на сутринта преди първия състезателен ден, най-малко един официален представител на всяка участваща Делегация трябва да присъства на жребието.
 1. На всички АОB състезания, с изключение на Олимпийските игри и Световни първенства, където може да се прилага и ръчно теглене на жребия, се използва Компютърна система за теглене на жребия. Ако системата за компютърен жребий не работи, може да се използва ръчна система.
 1. Възможност за повторен жребий - Във всички случаи, освен ако жребият за последната категория на състезанието е завършен, ако има грешка или ситуации, които не могат да се избегнат, то Супервайзерът има правото да нареди тегленето жребия в съответната категория да бъде извършено наново.
 1. Почиващи. Където има повече от двама състезатели в сериите, при жребия трябва да се определят достатъчен брой почиващи състезатели в първия кръг от срещите, така че броя на състезателите във втория кръг да остане 2, 4, 8, 16 или 32.

Боксьор, оказал се почиващ в първата сесия от боеве, трябва да боксира във втората сесия, но по реда, в който е бил изтеглен. 1. Супервайзерът трябва да следи, когато това е възможно, че нито един състезател няма да боксира два пъти на състезаниеа, докато всички останали боксьори в същата теглова категория не са боксирали поне веднъж. В специални случаи, Супервайзерът има право да отмени това ограничение.

  Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
  2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
  2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
  2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
  2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
  2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
  2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
  2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница