Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежиPdf просмотр
страница1/174
Дата28.02.2022
Размер0.8 Mb.
#113676
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   174
file-451-2-2963


ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в
електрически уредби на електрически и
топлофикационни централи и по електрически мрежи
(Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.)
Обн. - ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г.; в сила от 28.08.2004 г.; изм. и доп., бр. 19 от
01.03.2005 г.; изм. и доп., бр. 92 от 22.10.2013 г., в сила от 23.01.2014 г.
Издаден от министърa на енергетиката и енергийните ресурси
Част първа
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) С този правилник се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, независимо от формата на собственост, наричани по-нататък "електрически уредби и мрежи".
Чл. 2.
(1)
(Изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) Правилникът се прилага от длъжностните лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в електрически уредби и мрежи.
(2)
Правилникът се прилага и от диспечерските служби на електропреносната и електроразпределителните мрежи и от външни фирми, допускани за работа в действащи електрически уредби и мрежи.
Чл. 3.
(1)
(Отм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.).
(2)
Работодателят може да предвижда и допълнителни мерки за безопасна работа, непротиворечащи на изискванията по този правилник. С тези мерки персоналът трябва да бъде запознат под формата на разпореждания, указания и инструктажи.
(3)
За специфични работи и дейности, които не са обхванати от правилника, работодателят осигурява разработването и утвърждава вътрешни инструкции за безопасност.
(4)
При извършване на строителни и монтажни работи в действащи електрически уредби и мрежи се спазват правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.
Чл. 4. Правилникът не се прилага при извършване на работи под напрежение над
1000 V в случаите, когато:
1.
работещият има потенциала на тоководещата част, до която непосредствено се допира, но е изолиран от земята;
2.
работещият има постоянно потенциала на земята, но е изолиран от тоководещата част, по която се работи.
Чл. 5. При изпълнение на работи в електрически уредби и мрежи от персонал на външна фирма координацията на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се осъществява от работодателя-собственик на уредбата/мрежата, а задълженията на работодателя на външната фирма по изискванията на този правилник и вътрешните инструкции се определят в договора за изпълнение.
Чл. 6. Мерките за защита и защитните средства (лични и колективни), предвидени по този правилник, са разрешените за използване в Република България. Защитните средства са изпитани по установения ред съгласно нормативните изисквания и предписанията на производителите.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   174
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница