Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи


Раздел V Изисквания към работещите за безопасност и здраве приPdf просмотр
страница8/174
Дата28.02.2022
Размер0.8 Mb.
#113676
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   174
file-451-2-2963
Раздел V
Изисквания към работещите за безопасност и здраве при
работа (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.)
Чл. 35. Всеки работещ е длъжен да се грижи за безопасността и здравето си, както и за безопасността и здравето на другите хора, засягани от неговата дейност, в съответствие с изискванията на този правилник и инструкциите на работодателя.
Чл. 36.
(1)
Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни да:
1.
използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества, транспортните средства и другите средства за дейността им;
2.
използват правилно личните предпазни средства и специалното работно облекло, които са им предоставени от работодателя;
3.
използват правилно, без да прекъсват, променят или произволно отстраняват защитните приспособления на машините, апаратите, инструментите и тези за колективна защита на хора;
4.
информират незабавно прекия си ръководител или работодателя за всяка възникнала ситуация при работа, за която имат основателни причини да смятат, че представлява сериозна и непосредствена опасност за безопасността и здравето, както и за всяка неизправност на защитните средства;
5.
сътрудничат в рамките на своята компетентност и обхват на дейност на работодателя и на отговорните длъжностни лица при изпълнение на мерките за осигуряване на безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи;
6.
спазват при изпълнение на възложената им работа изискванията на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, на този правилник и вътрешните инструкции за безопасност;


7.
оказват първа долекарска помощ на пострадал при трудова злополука, съдействат за извикване на спешна медицинска помощ и уведомяват прекия си ръководител за злополуката.
(2)
Работодателят не може да изисква от работещите:
1.
да извършват работи и дейности, свързани с производствен риск, за които не притежават изискваната правоспособност и квалификация;
2.
да използват непроверени, неизпитани по съответния ред и с изтекъл срок на годност лични и колективни средства за защита.


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   174
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница