Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи


Раздел VI Взаимоотношения между собственици на уредбиPdf просмотр
страница9/174
Дата28.02.2022
Размер0.8 Mb.
#113676
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   174
file-451-2-2963
Раздел VI
Взаимоотношения между собственици на уредби,
разположени на обща територия. Извършване на работи от
външни фирми
Чл. 37.
(1)
Когато на територията на енергиен обект (работна площадка, сграда, помещение) са разположени уредби на различни собственици, всеки работодател - собственик на уредба, разработва вътрешни правила за безопасност при работа за своята уредба/съоръжение, а работодателят - собственик на обекта, разработва общ правилник за вътрешния ред в него.
(2)
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се урежда от работодателите съвместно по писмена договореност, като координират дейностите си по предпазване на работещите от рисковете при работа и своевременно се информират за тях.
Чл. 38.
(1)
В електрически уредби с постоянен оперативен персонал независимо кой е собственикът, всички превключвания се извършват от оперативния персонал.
(2)
Ключове от уредбите може да притежава само оперативният персонал, а допускането на персонал на собствениците на уредби се извършва по установения ред със записване в оперативния дневник.
Чл. 39.
(1)
В електрически уредби без постоянен оперативен персонал всички манипулации и работи се извършват от оперативно-ремонтния персонал на собствениците на уредби при спазване на правилника за вътрешния ред в обекта.
(2)
Ключове от уредбите могат да притежават само поименно определени лица от фирмите - собственици на уредбата, за които е представен списък на собственика на обекта.
Чл. 40. При извършване на работи в електрически уредби/мрежи от външна фирма по договор работодателят й:
1.
представя на работодателя собственик поименен списък с квалификационната група на всяко лице, а така също и на лицата, които могат да бъдат отговорни ръководители, изпълнители на работата и отговорници за безопасността;
2.
носи отговорност за подбора и професионалния опит на своя персонал.
Чл. 41.
(1)
Работодателят - собственик на електрическа уредба/мрежа, упълномощава длъжностни лица от своя персонал, които да:
1.
проверят удостоверенията за квалификационна група на лицата от списъка, представен от работодателя на външната фирма;
2.
проведат инструктаж на лицата от външната фирма;
3.
координират и контролират действията по време на работа.
(2)
Допуска се при бригада с голям числен състав инструктажът на работното място да се проведе само на техническия ръководител и/или отговорника по безопасността от външната фирма, които след това са длъжни да инструктират на работното място състава на бригадата.
(3)
Отговорност за спазване на правилата за безопасност при работа носят персоналът на външната фирма - техническият ръководител, отговорният ръководител, изпълнителят на работата и членовете на бригадата.


Чл. 42.
(1)
Когато външна фирма извършва работа с използване на електрическа енергия на обекта:
1.
тя ползва собствени временни електрически табла и захранващи кабели, отговарящи на съответните нормативни изисквания;
2.
собственикът на електрическата уредба определя местата за разполагане на таблата, допустимите товари и осигурява електрозахранването им;
3.
външната фирма няма право да променя предписаното захранване и да включва товар, по-голям от определения от собственика.
(2)
Разрешава се при писмена договореност със собственика на електрическата уредба, от която ще се осъществява захранването, външната фирма да ползва електрически табла и разпределителни касети на собственика.


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   174
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница