Правило термини и определения използвани в софтбола


Раздел 9. ЗАГРЯВАЩИ ХВЪРЛЯНИЯстраница5/8
Дата21.07.2017
Размер0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Раздел 9. ЗАГРЯВАЩИ ХВЪРЛЯНИЯ


А. В началото на всеки полуининг или когато има смяна на питчера може да се използва време до една минута, за да бъдат хвърлени не повече от 5 хвърляния на кетчъра или друг член на отбора.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Това не важи в случаите, когато съдията забави началото или подновяването на играта в резултат на смяна, конференция, контузия и др.


РЕЗУЛТАТ- Р.9 А: За всяко допълнително хвърляне над петте разрешени се присъжда бол на батера.

Б. Докато се изпълняват загряващи хвърляния играта трябва да е спряна.

В. На питчер, връщащ се да хвърля в същия ининг, не се полагат загряващи хвърляния.

РЕЗУЛТАТ- Р.9 В: Присъжда се бол на батера за всяко направено хвърляне.


Г. Няма ограничение на броя на завръщанията на един питчер на питчерската позиция, стига той да не е:

1. Напуснал реда на батиране

2. Обявен от съдията за Нередовен Питчер.
Раздел 10. Хвърлянето не се зачита, когато:

а) питчерът хвърли при спряна игра;

б) питчерът се опита бързо да върне топката:

1. преди батерът да е заел позиция, или

2. когато батерът е изгубил баланса си в резултат на предишното хвърляне.

в) рънер е обявен в аут за напускане на базата преди питчерът да е пуснал топката;

г) питчерът хвърли топката преди рънер да се е върнал на базата си, след като е бил обявен фалбол и топката е мъртва;

д) играч, мениджър или коуч:

1. извика ТАЙМ, или

2. използва друга дума или фраза, или

3. извърши някакво действие, докато топката е жива и в игра

с очевидното намерение да накара питчера да направи неправилно хвърляне.

ЗАБЕЛЕЖКА: Към отбора в нападение се отправя се предупреждение и всяко повторение на това действие от някой член на отбора ще доведе до изгонване на нарушителя.
РЕЗУЛТАТ- Р.10 А-Е: Топката е мъртва и всички действия последвали след хвърлянето се отменят.

Раздел 11. ИЗПУСНАТА ТОПКА


Ако топката се изплъзне от ръката на питчера по време на хвърлянето, то:

1. Дава се бол на батера, и

2. Топката остава в игра, и

3. Рънерите могат да напредват на собствен риск.


Раздел 12. НЕРЕДОВЕН ПИТЧЕР


Питчер, който е бил обявен за нередовен в резултат на превишаване лимита за конференции, не може да се завърне на питчерската позиция до края на играта.

РЕЗУЛТАТ- Р.12: Ако нередовният питчер се е завърнал и е направил едно хвърляне, правилно или не, той се изгонва от играта. Ако той е открит преди следващото хвърляне, мениджърът на отбора в защита може да избира между :

1. да приеме резултата от ситуацията, или

2. да се анулира резултата от играта като рънерите се завърнат на базите на които са били по време на ситуацията.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Ако ситуацията е такава, че батерът е завършил реда си на батиране, то той се връща да батира приемайки броенето, което е имал преди откриването на нередовния питчер, като всеки рънер се връща на базата, която е заемал по време на хвърлянето.


Правило 6. БАТИРАНЕ
Раздел 1. ЗАГРЯВАЩИЯТ БАТЕР:


а) е играчът в нападение, чието име следва това на батера в реда на батиране;

б) трябва да заеме позиция в кръга за загрявка най-близък до пейката му;

в) може да загрява с не повече от 2 одобрени от съдията официални бухалки, с една одобрена бухалка за загрявка или комбинация от тях от две бухалки от двата вида.

РЕЗУЛТАТ- Р. 1в: Ако се използва нередовна бухалка, тя трябва да бъде махната от играта. Ако нарушението се повтори, това ще доведе до отстраняване на играча, използвал бухалката.

г) може да напусне кръга за загрявка:

1. когато стане батер, или

2. за да насочва рънери, напредващи от 3-та база към хоума;

3. за да избегне евентуална намеса при фалбол или лошо хвърлена топка.

д) не трябва да пречи на играч в защита да отиграе топка.

РЕЗУЛТАТ- Р. 1д: Топката е мъртва и когато тази намеса е:

1. при опит на играч от защитата да изгори рънер.

(а) Рънерът най-близко до хоума по време на намесата се обявява в аут.

(б) Другите рънери се завръщат на последната база, на която са били по време на намесата, освен ако не са принудени да напреднат, защото батерът е станал рънер.
2. при опит на играч в защита, да хване флай, или при опит на филдер да хване флай топка.

(а) Батер-рънерът се обявява в аут.

(б) Рънерите се завръщат на базата, на която са били по време на хвърлянето.

Раздел 2. РЕД НА БАТИРАНЕ


А. Редът на батиране на всеки отбор трябва да бъде вписан регистрацията и в стартовия списък и предаден преди мача от мениджъра или капитана на съдията на хоума. Той трябва да го даде за проверка на мениджъра или капитана на противниковия отбор.

Б. Редът на батиране, даден на съдията, трябва да бъде спазван през целия мач, освен ако един играч не бъде сменен с друг. Когато това стане, новият играч трябва да заеме мястото на сменения в реда на батиране.

В. Първият батер в даден ининг е онзи, чието име следва това на последния батер в предишния ининг.

РЕЗУЛТАТ -Б,В: Батирането извън реда е апел, който може да бъде направен само от мениджър, коуч или играч на отбора в защита. Отборът в защита губи правото си на апел за батиране извън реда, когато всички филдери са напуснали своите нормални позиции и феъртериторията по пътя си към дъгаута (пейката).

1. Ако грешката е открита, докато нарушителят е на бата, то:

(а) батерът, който е наред, може редовно да заеме мястото му, приемайки страйковете и болите;

(б) всички отбелязани точки и спечелени бази, докато неправилният батер е бил на бата, се зачитат.

2. Ако грешката е открита след като нарушителят е завършил батирането си и преди да е имало хвърляне, правилно или не, към друг батер, то:

(а) играчът, който е трябвало да батира, е аут;

(б) всяко напредване по базите или отбелязана точка, направени поради това, че неправилният батер е станал батер-рънер, трябва да бъдат анулирани. Всеки аут, направен преди откриване на нарушението, си остава аут;

(в) следващият батер е играчът, чието име е след това на играча, който е бил аут за това, че е пропуснал реда си. Ако следващият играч е неправилният батер, който е бил обявен в аут, се преминава към следващия по ред в списъка.

(г) ако батерът, обявен в аут при тези обстоятелства, е третият аут, то правилният батер за следващия ининг трябва да бъде играчът, който би трябвало да излезе на бата, ако батерът е бил изгорен при обикновена игра.

3. Ако грешката е открита след първото хвърляне на питчера към следващия батер,то:

(а) редът на батиране на нередовния батер става редовен;

(б) всички отбелязани точки и спечелени бази са редовни;

(в) следващия наред батер трябва да бъде този, чието име е след това на неправилния батер;

(г) никой не се обявява в аут за това, че е пропуснал реда си;

(д) играчите, които не са батирали и не са обявени в аут, губят реда си на батиране, докато не се стигне пак до тях в нормалния ред.

4. Рънер не може да бъде преместван от базата, на която е, за да батира по реда си. Той пропуска реда си без наказание. Батерът, който е следващ в списъка, става редовен батер.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Батер-рънерът, който е бил отстранен от базата от съдията съгласно Раздел 2 (в) по-горе.
Г. Ако третия аут в ининга е направен преди батерът да е завършил батирането си, той трябва да бъде първи батер в следващия ининг, като броенето му започва отначало.

Раздел 3. ПОЗИЦИЯ ЗА БАТИРАНЕ

А. Батерът трябва да заеме позиция в кутията си в рамките на 10 секунди, след като съдията е обявил ПЛЕЙБОЛ.

РЕЗУЛТАТ- Р.3 А: Съдията обявява страйк. Не е нужно да е имало хвърляне и топката става мъртва.

Б. Краката на батера трябва да са напълно вътре в кутията, преди да е започнало хвърлянето. Той може да се допира до линиите, но нито една част от крака му не трябва да е извън тях преди хвърлянето.


Раздел 4. СТРАЙК СЕ ОБЯВЯВА ОТ СЪДИЯТА:

а) когато която и да е част от правилно хвърлена топка влезе в страйк зоната, преди да е докоснала земята и по която батерът не е замахнал;

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Не е страйк ако хвърлена топка докосне хоума и не е имало суинг.
б) за всяка нормално хвърлена топка, по която батерът е замахнал и не е успял да удари;

РЕЗУЛТАТ Р-4 А,Б: Топката е в игра и рънерите могат да напредват с възможност да бъдат изгорени.


в) при всеки фалтип;

РЕЗУЛТАТ: Топката е в игра и рънерите могат да напредват с възможност да бъдат изгорени. Ако това е трети страйк, батерът е аут.


г) за всеки фалбол, когато батерът има по-малко от два страйка;

д) за всяка топка, по която батерът е замахнал и не е ударил и тя е докоснала част от него;

е) за всяка топка, която се удари в тялото или в дрехите на батера, като преди това е била ударена от самия него, докато той е в кутията и има по-малко от два страйка;

ж) при всяка топка, която удря батера в страйк зоната;

з) ако батерът не влезе до 10 сек. в кутията, след като съдията е обявил ПЛЕЙБОЛ.

РЕЗУЛТАТ- Г-З : Топката е мъртва и рънерите се връщат по базите без възможност да бъдат изгорени.


Раздел 5. БОЛ СЕ ОБЯВЯВА ОТ СЪДИЯТА:

а) за всяка правилно хвърлена топка,

1. която не е в страйк зоната, или

2. докосва земята преди да е достигнала хоума, или

3. която се удари в хоума и по която батерът не е замахнал.

РЕЗУЛТАТ: Топката е в игра и рънерите могат да напредват с възможност да бъдат изгорени.


б) за всяка неправилно хвърлена топка,

1. която батерът не удари, или

2. когато мениджърът избере да не приеме резултата от играта, след като топката е била ударена.

РЕЗУЛТА -Р.5 б: Топката е мъртва и рънерите напредват една база без възможност да бъдат изгорени.

в) когато кетчърът не върне директно топката на питчера.

г) когато питчерът не хвърли топката до 20 сек.

РЕЗУЛТАТ- в,г: Топката е в игра.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница