Пред началника на съответното митническо учреждение пълномощно



Дата23.06.2022
Размер14.58 Kb.
#114688
ТипЗадача
mitnizi
Свързани:
ЛЕКЦИИ Видин логистика

Задача 1
Съгласно чл. 4 (1) от ППЗМ митническият представител трябва да се легитимира с пълномощно и с документите, от които произтичат неговите представителни права.
2 Представителите се подписват, като прибавят към имената си от чие име, за чия сметка и в какво качество действа.

  • Митническият агент изготвя митническата декларация, представя стоките и всички необходими документи за проверка и при необходимост обезпечава митните сборове съгласно действащите разпоредби.

  • Когато митническият агент действа от името и за сметка на друго лице, той трябва да представи пред началника на съответното митническо учреждение пълномощно, което трябва да съдържа номера на разрешението за митнически агент.

  • Митническият агент подготвя митническата декларация за ЮЛ – Единен административен документ.

  • Представя стоките пред митническите органи, заедно с документите за проверка, и при необходимост обезпечава митните сборове.

  • Необходими документи за износ на дървен материал:

  • Фирмени / БУЛСТАТ регистрация, актуално състояние

  • Търговски договор

Задача 2
Размер на износа 1000 куб. м.


1 плътен кубичен метър = 850 кг
Следователно 1000 куб. м. = 850 000 кг.
Износът е осъществяван с камиони, чиято товароносимост е 22 тона
Ако разгледаме един такъв стандартен камион , който може да има дължина 13,60 м., ширина 2,45 м.1 височина на ремаркето 2,60-2,70 м. и среден обем приблизително 86 – 89 куб.м. Може да се каже, че нужните за превоз камиони с тези характеристики са приблизително 12 броя.

Съгласно Митническото споразумение на ЕС с Турция с цел насърчаването на търговията , се предвижда свободно обръщение на стоки. Продуктите, които имат сертификат АTR и се доставят в Турция , са с преференциално третиране. Дървеният материал не е от тях.


Митническата стойност се определя от всички разходи направени до граничният пункт. Т.е. към договорената между страните цена на стоката се прибавят разходите, които купувачът е направил във връзка с опаковане , товарене и транспортиране на стоките.

Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница