Предложение на Комисията относно възможностите за риболов през 2014 г в Атлантическия океан и Северно мореДата25.02.2017
Размер230.62 Kb.
#15691Европейска комисия

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Брюксел, 30 октомври 2013 г.Предложение на Комисията относно възможностите за риболов през 2014 г. в Атлантическия океан и Северно море

Днес Европейската комисия представи предложение за възможностите за риболов през 2014 г. в Атлантическия океан и Северно море, както и в международни води. Това е годишното предложение за количеството риба от основните търговски рибни запаси, което може да бъде уловено през следващата година от рибарите от ЕС. В предложението се определят нива на общия допустим улов (ОДУ) и на риболовното усилие както за запасите, управлявани изключително от ЕС, така и за управляваните съвместно с трети държави като Норвегия или от регионални организации за управление на рибарството в световния океан.

Международните преговори за много от запасите все още продължават. Поради това на този етап предложението съдържа данни само за около половината от ОДУ. То ще бъде довършено след приключване на преговорите с трети страни и организации.

За запасите, които не са споделени с държави извън ЕС, Комисията предлага в съответствие с научните становища да се увеличат или запазят нивата на ОДУ за 36 запаса и да се намалят за други 36 запаса.

Крайната цел на Комисията и един от основните стълбове на реформираната Обща политика в областта на рибарството (ОПОР) е риболовът за всички запаси да се осъществява на устойчиво равнище — т.нар. максимален устойчив добив(МУД). Когато е възможно, учените съветват как запасите да бъдат експлоатирани на нивата на МУД. Тази година така нареченото „становище за МУД“ ще обхване 22 запаса на ЕС. Това е значителен напредък от гледна точка на достъпността и качеството на научните данни.

Мария Даманаки, комисар на ЕС по въпросите на морското дело и рибарството, заяви: „Предложението на Комисията съдържа добри новини за някои запаси, но за други са необходими известни ограничения. Като цяло знанията ни за много запаси са се подобрили, което дава възможност за вземане на ефективни управленски решения. За запаси, за които в момента се водят преговори, както обикновено полагаме всички усилия, за да договорим възможно най-добри условия за нашите рибари. Надяваме се, че нашите партньори и международната общност ще се присъединят към нашия ангажимент за устойчиво рибарство.“

Настоящото предложение ще бъде обсъдено от министрите на страните членки на заседанието на Съвета по рибарство през декември и ще започне да се прилага от 1 януари 2014 г.

Данни за предложението

За някои запаси на равнище на МУД, като например херингата в Ирландско море, северната мерлуза, мегрим във водите край Пиренейския полуостров или писията в Келтско море, ОДУ може да бъде увеличен.

Същевременно положението на някои запаси в лошо състояние за съжаление не се е подобрило значително в сравнение с миналата година. Запасите от атлантическа треска в Ирландско море и в Категат продължават да са в много лошо състояние, а ненадеждността на данните за тях затруднява управлението им. Количеството морски език в Ирландско море е изключително оскъдно. Според становището за пикшата в Келтско море се изисква значително намаляване на ОДУ, така че запасите да могат да достигнат нивата на МУД. Атлантическата треска и меджидът във водите на запад от Шотландия, обект на изключително високи нива на изхвърляне на улова, са сериозно застрашени.

За запасите, за които наличните данни не са достатъчно добри, за да може точно да се прецени техния размер, предложението на Комисията отразява становището на Международния съвет за изследване на морето ОДУ да се увеличава или намалява с максимум 20 %. Съгласно решение на Съвета от миналата година относно предпазните намаления се предлага нивата на ОДУ за 21 такива запаси да останат непроменени.

За ограничен брой запаси на ЕС, научните становища бяха получени едва наскоро или ще бъдат публикувани по-късно този месец. За тези запаси становищата трябва да бъдат анализирани, преди да бъдат предложени стойности за ОДУ по-късно през есента.

За рибните запаси, споделени с трети страни (Норвегия, Фарьорските острови, Гренландия, Исландия, Русия), до края на всяка година Европейската комисия преговаря от името на ЕС с тези страни за количеството риба, което може да бъде уловено през следващата година, въз основа на научни становища.

За запасите в международни води и за далекомигриращите видове, като например тон, Европейската комисия договаря от името на Съюза възможностите за риболов в рамките на регионалните организации за управление на рибарството (РОУР). След това те трябва да бъдат транспонирани в правото на ЕС.

За повече информация:

Вижте приложените таблици за подробности относно днешното предложение за Атлантическия океан и Северно море

ОДУ и квоти: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_bg.htm

Научни становища: предложените ограничения за улова се основават на научните становища на Международния съвет за изследване на морето (ICES) и на Научно-техническия и икономически комитет по рибарство (НТИКР).http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_en.htm

Бяха проведени и консултации със заинтересованите лица въз основа на съответния документ на Комисията от май: IP/13/487.

Многогодишни планове за управление:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_en.htm

Карта на риболовните зони:http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Бележка: таблиците по-долу съдържат единствено запасите на ЕС, които не са споделени с други страни

Таблица 1: Запаси, за които се предлага увеличение на ОДУ

Латинско наименование

Общоприето наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

(Вижте картата)ОДУ през 2013 г.

ОДУ през 2014 г.

Изменение на ОДУ за 2014 г. спрямо 2013 г.

Caproidae

Капрова риба

VI, VII, VIII EC

82000

127509

55%

Clupea

Херинга

VIIa

4993

5251

5 %

Clupea

Херинга

VIIghjk

17200

22360

30 %

Lepidorhombus

Мегрим

IIa (EC), IV (EC)

1937

2083

8 %

Lepidorhombus

Мегрим

Vb(EC), VI, XII, XIV

3387

4074

20 %

Lepidorhombus

Мегрим

VIIIc,IX, X, CECAF34.1.1(EC)

1214

2257

86 %

Lophius

Морски дявол (риба въдичар)

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

2475

2629

6 %

Merluccius

Мерлуза

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EC)

14144

16266

15 %

Merluccius

Мерлуза (общ ОДУ в северните води)

Общ ОДУ в северните води (IIIa / IIa и IV/Vb, VI, VII, XII и XIV/VIIIabde)

55105

81846

49 %

Pleuronectes

Писия

VIIfg

369Trachurus

Сафрид

IX

30000

35000

17 %

Таблица 2: Запаси без промяна на ОДУ

Латинско наименование

Общоприето наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

(Вижте картата)ОДУ през 2013 г.

ОДУ през 2014 г.

Ammodytes

Пясъчна змиорка

IV (норвежки ториториални води)

0

0

Argentina silus

Атлантическа аргентина

I, II EC + международни води

90

90

Argentina silus

Атлантическа аргентина

III,IV EC + международни води

1028

1028

Brosme brosme

Менек

IIIa и ЕС 22—23

29

29

Brosme brosme

Менек

I, II, XIV

21

21

Brosme brosme

Менек

води на ЕС от IV

235

235

Clupea

Херинга

VIIef

931

931

Engraulis

Хамсия

IX,X,CECAF 34.1.1.

8778

8778

Gadus morhua

Атлантическа треска

VIb (подучастък Rockall)

74

74

Gadus morhua

Атлантическа треска

VIa, Vb…

0

0

Lamna nasus

Селдова акула

всички зони

0

0

Lophius

Морски дявол (риба въдичар)

VII

29144

29144

Lophius

Морски дявол (риба въдичар)

VIIIabde

7809

7809

Molva dypterigia

Синя молва

води на ЕС и международни води от II и IV

53

53

Molva dypterigia

Синя молва

води на ЕС и международни води от зона III

8

8

Molva molva

Молва (морска щука)

EC и международни води води от зони I и II

36

36

Molva molva

Молва (морска щука)

води на ЕС и международни води от V

33

33

Pleuronectes

Писия

Vb (води на ЕС), VI, XII, XIV

658

658

Pleuronectes

Писия

VIIbc

74

74

Pleuronectes

Писия

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

395

Pollachius pollachius

Сребриста сайда

Vb(EC), VI, XII, XIV

397

397

Pollachius pollachius

Сребриста сайда

IX,X,CECAF 34.1.1 (EC)

282

282

Pollachius virens

Сайда

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EC)

3176

3176

Psetta maxima & Scopthalmus rhombus

Калкан и средиземноморски калкан

IIa (EC), Северно море (EC)

4642

4642

Solea solea

Обикновен морски език

VI, Vb, международни води от XII и XIV

57

57

Solea solea

Обикновен морски език

VIIbc

42

42

Solea spp.

Морски език

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EC)

1072

1072

Sprattus

Цаца

VIIde

5150

5150

Squalus

Черноморска бодлива акула

EC и международни води води от I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

0

Squalus

Черноморска бодлива акула

води на EC от IIa и IV

0

0

Squalus

Черноморска бодлива акула

IIIа

0

0

Таблица 3: Запаси, за които се предлага намаление на ОДУ

Латинско наименование

Общоприето наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

(Вижте картата)ОДУ през 2013 г.

ОДУ през 2014 г.

Изменение на ОДУ за 2014 г. спрямо 2013 г.

Argentina silus

Атлантическа аргентина

V,VI,VII EC + международни води

4316

3798

-12 %

Gadus morhua

Атлантическа треска

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EC)

10200

6848

-33 %

Gadus morhua

Атлантическа треска

Категат (IIIa(S))

100

80

-20 %

Gadus morhua

Атлантическа треска

VIIa

285

228

-20 %

Lepidorhombus

Мегрим

VII

17385

13908

-20 %

Lepidorhombus

Мегрим

VIIIabde

1716

1373

-20 %

Lophius

Морски дявол (риба въдичар)

Vb(EC), VI, XII, XIV

4924

3939

-20 %

Melanogrammus

Пикша

VIIa

1189

951

-20 %

Melanogrammus

Пикша

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EC)

14148

3602

-75 %

Melanogrammus

Пикша

Vb,VIa

4211

3988

-5 %

Merlangius

Меджид

Vb (води на ЕС), VI, XII, XIV

292

234

-20 %

Merlangius

Меджид

VIIa

84

67

-20 %

Merlangius

Меджид

VIII

3175

2540

-20 %

Molva dypterigia

Синя молва

международни води от XII

774

619

-20 %

Molva molva

Молва (морска щука)

IIIа; води на ЕС от IIIb, IIIc и IIId

87

70

-20 %

Nephrops

Норвежки омар

VIIIabde

3899

3200

-18 %

Nephrops

Норвежки омар

IIa (EC), Северно море (EC)

17350

15038

-13 %

Nephrops

Норвежки омар

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

246

221

-10 %

Nephrops

Норвежки омар

VIIIc

74

67

-9 %

Pleuronectes

Писия

VIIhjk

141

135

-4 %

Pleuronectes

Писия

VIIde

6400

5322

-17 %

Pollachius pollachius

Сребриста сайда

VII

13495

10796

-20 %

Pollachius pollachius

Сребриста сайда

VIIIabde

1482

1186

-20 %

Pollachius pollachius

Сребриста сайда

VIIIc

231

185

-20 %

Rajidae

Морски лисици

води на ЕС от VI, VIIa-c, VIIe-k

8924

7139

-20 %

Rajidae

Морски лисици

води на ЕС от VIII и IX

3800

3040

-20 %

Rajidae

Морски лисици

IIa (EC), IV - Северно море (EC)

1256

1005

-20 %

Rajidae

Морски лисици

IIIа

52

42

-20 %

Rajidae

Морски лисици

VIId

798

638

-20 %

Solea solea

Обикновен морски език

VIIhjk

402

322

-20 %

Solea solea

Обикновен морски език

IIIa, IIIbcd (EC)

560

353

-37 %

Solea solea

Обикновен морски език

VIIa

140

95

-32 %

Solea solea

Обикновен морски език

VIId

5900

3251

-45 %

Solea solea

Обикновен морски език

VIIfg

1100

920

-16 %

Solea solea

Обикновен морски език

VIIe

894

832

-7 %

Trachurus

Сафрид

VIIIc

25011

15034

-40 %

Таблица 4: Запаси, за които се очаква научно становище

Латинско наименование

Общоприето наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

(Вижте картата)ОДУ през 2013 г.

ОДУ през 2014 г.

Clupea

Херинга

VIa(S), VIIbc

1500

pm

Merlangius

Меджид

VIIb-k

24500

pm

Nephrops

Норвежки омар

Vb (ЕС и международни), VI

16690

pm

Nephrops

Норвежки омар

VII

23065

pm

Pleuronectes

Писия

VIIa

1627

pm

Solea solea

Обикновен морски език

VIIIab

4100

pm

Таблица 5: Запаси, за които определянето на ОДУ е делегирано на отделна държава членка

Латинско наименование

Общоприето наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

(Вижте картата)Отговорна държава

Clupea

Херинга

VIa Clyde

Обединено кралство

Trachurus

Сафрид

CECAF (Канарските острови)

Испания

Trachurus

Сафрид

CECAF (Мадейра)

Португалия

Trachurus

Сафрид

X, CECAF(Азорски острови)

Португалия

Penaeus

Скариди от рода Penaeus

Френска Гвиана

Франция

Merlangius

Меджид

IX,X,CECAF 34.1.1.(ЕС)

Португалия
IP/13/1005

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница