Предложение за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, съгласно чл. 33, ал. 2 „Дата10.04.2018
Размер20.31 Kb.


София - 1680

кв. Борово

ул. Дечко Йорданов № 64

тел. 02/ 434 16 12

факс 02/ 920 06 98


E-mail: ecobulpack@ecobulpack.com, www.ecobulpack.com, ЕИК 131 271 470
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, съгласно чл. 33, ал. 2 „Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделнои ал. 4 Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места с население по-голямо от 5000 жители са длъжни да събират разделно отпадъците по ал. 2 и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, по чл. 35 и/или с организация по оползотворяванеот (ЗУО) Закона за управление на отпадъците
ЕКОБУЛПАК АД Ви предлага възможност да организирате разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, генерирани във Вашия търговски обект, от Вашата административна сграда, от Вашия обект за отдих, във Вашето заведение за обществено хранене, в изпълнение на изискванията на новия ЗУО и НООО, в сила от 01.01.2013 г.
ЕКОБУЛПАК АД има изградена и действаща система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията Община Трявна, която се състои от ЖЪЛТИ КОНТЕЙНЕРИ или КОФИ за хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки и ЗЕЛЕНИ КОНТЕЙНЕРИ за стъклени опаковки.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ

Разширение на системата, която да включи Вашия обект.

ЕКОБУЛПАК АД осигурява събирането на рециклируемите отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, като в определен ден от седмицата по съгласуван с общината графика камионът за разделно събиране минава по определен маршрут и прибира:  • нагънатите и завързани с връзка кашони;

  • смачканите празни опаковки от пластмаса;

  • пълните жълти чували за разделно събиране на хартия и пластмаса;

  • биг-бег торбите за стъклени опаковки.

ЕКОБУЛПАК АД извършва горепосочените дейности безвъзмездно, като предаването на отпадъците от ползвателя се извършва също безвъзмездно.

Очакваме заявка за Вашето желание, в сградата на Община Трявна, стая 208, Веселин Колев – мл. експерт „Опазване на околната среда” при Община Трявна.

След като получим Вашата заявка, ще Ви информираме, за маршрута и в кой ден ще бъде обслужването, като за целта се подписва споразумителен протокол (виж приложението към настоящата оферта).

Прочетете повече подробности, графика на обслужване и конкретните маршрути на сайта на Община Трявна www.obtryavna.org или на телефони: 0677/6 24 96, вътр. 116


Приложение: Споразумителен протокол и инструкция на ООп за разделяне на отпадъците при събирането им.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница