Предмет и цели на опазване (съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 на збр) на защитена зона bg0002083 Свищовско-Беленска низина Цели на опазванеДата28.10.2018
Размер18.72 Kb.
BG0002083 Тип: J

Свищовско-Беленска низина

Предмет и цели на опазване

(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР)

на защитена зона BG0002083 Свищовско-Беленска низина1. Цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации,

предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,

предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания

видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни

местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в

рамките на защитената зона.

2. Предмет на опазване:

ПТИЦИ:

Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC)

Малка бяла чапла Egretta garzetta

Турилик Burhinus oedicnemus

Mалък корморан Phalacrocorax pygmeus

Черночела сврачка Lanius minor

Червеногърба сврачка Lanius collurio

Синявица Coracias garrulus

Земеродно рибарче Alcedo atthis

Червеногуша гъска Branta ruficollis

Кокилобегач Himantopus himantopus

Вечерна ветрушка Falco vespertinus

Бял щъркел Ciconia ciconia

Гривеста чапла Ardeola ralloides

Нощна чапла Nycticorax nycticorax

Mалък воден бик Ixobrychus minutus

Тръстиков блатар Circus aeruginosusРедовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на Закона за

биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC)

Голяма белочела гъска Anser albifrons

Обикновена калугерица Vanellus vanellus

Сива гъска Anser anser

Обикновен пчелояд Merops apiaster

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕСBG0002083 Тип: J

Свищовско-Беленска низина

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница