Предмет на търга, местонахождение и начална тръжна ценаДата13.10.2018
Размер51.87 Kb.
О Б Я В А
На основание на чл. 5, чл.6 и сл. от раздел II на Наредба № 7/14.11.1997 г. за условията и реда на продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във връзка с чл. 273, ал.3 от Закона за горите, Заповед № 627/01.07.2011 г. на Изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция по горите и Заповед № 98/14.05.2015 г., на директора на Регионална дирекция по горите – Шумен, ОБЯВЯВА втора тръжна сесия за продажба чрез търг с тайно наддаване на движими вещи частна държавна собственост, отнети в полза на държавата по влезли в сила Наказателни постановления и при следните условия:


 1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА.


Позиция №1

1. конска каруца - 4 броя ; 2. каруца (гуменка) – 1 брой ; 3. амуниция (конска) – 1 брой ; 4. брадва – 1 брой; 5. метална количка – двуколесна; 6. моторен верижен трион репродукция – Китай 1 брой; 7. акумулатор EXIDE Premium VK 067TFq77 Ah,60 A – 1 бр.;

Местонахождение на вещите: Част от разсадник „Салманова” с. Салманово


Начална тръжна цена – 124 лева.


         1. Позиция №2

         2. 1. каруци - 8 броя; 2. Моторен трион ТАЙГА – 1 бр.; 3. Моторен трион Щил МС250 СТХИЛ - репр. – 1 бр. .; 4. самоделно ремарке без рег. ном. – 1 бр.; 5. Бензиномоторен трион STHIL MS250. – 1 бр.; 6. моторен трион Щил 181 SN:276393885 репр китай-ВЕНЕЦ – 1 бр.; 7. Моторен трион Хускварна 340 - 1 бр.; 8. Моторен трион Щил 23 – 1 бр..; 9. моторен трион ABS 128 – 1 бр.;

Местонахождение на вещите: Дворно място към Административната сграда на ТП ДГС „Нови пазар”.

         1. Начална тръжна цена – 751 лева         1. Позиция № 3

         2. 1. каруци - 16 броя; 2. хамут – 4 броя; 3. моторен трион Валомон ХD - YG- 52 С – 1 бр.; 4. моторен трион Партнер SN:107D01015 – 1 бр.; 5. моторен трион ДОЛМАР-113 – 1 бр.; 6. ръчен трион – 1 бр. ;

Местонахождение на вещите: разсадник „Баячево” и ремонтна работилница на ТП ДГС „Омуртаг”

         1. Начална тръжна цена – 493 лева         2. Позиция № 4

         3. 1. каруца (гуменка) – 5 броя; 2. каруци – 34 броя; 3. амуниция – 15 броя ; 4. мот. Трион Щил 036/133957662 СТХИЛ КИТАЙ – 1 бр.; 5. моторен трион Лион на цвят червен – 1 бр.; 6. моторен трион щил MS 181/C SN:289513667 смачкан – негоден - 1 бр.; 7. моторен трион –китайски – 1 бр.; 8. моторен трион ЩИЛ МС 181 СТХИЛ Китай - 1 бр.; 9. моторен трион марка Vito 5200 Китай – 1 бр.; 10. моторен трион без сериен номер Китай – 3 бр.; 11. бензинов моторен трион Китайски LUV-LLL 060051541 – 1 бр.; 12. моторен трион RAIDER SN:831664480 Китай – 1 бр.; 13. джага – 3 бр.; 14. Брадва – 1 бр.; 15. моторен трион ЩИХЛ 260 162889846 Китай – 1 бр.; 16. моторен трион без сериен номер Китай – 1 бр.;

         4. Местонахождение на вещите: Административна сграда на ул. „Кирил и Методий”№17 и ул. „Република” №4 в с. Венец и Ловен дом с. Пет могили;         5. Начална тръжна цена – 762 лева

         6. Позиция № 5

         7. 1. каруца гуменка – 1 бр.; 2. каруца с гумени колела – 2 бр.; 3. каруца (гуменка) – 1 бр.; 4. Бензиномоторен трион ЩИЛ 181 / 278660537 – 1 бр.; 5. моторен трион ЩИЛ №168385398 MS 270 – 1 бр.; 6. моторен трион Щил 023 с N 11230210800 – 1 бр.; 7. каруца – 1 бр.;

         8. Местонахождение на вещите: Административна сграда на ТП ДЛС «Черни Лом» гр. Попово и горски разсадник «Гюрлюка»;         9. Начална тръжна цена – 643 лева;         10. Позиция № 6

         11. 1. каруци – 3 бр.; 2. брадва – 5 бр.; 3. моторен трион TOP CRAFT 114 dB – 1 бр.; 4. каруца с рег.номер 0055 – 1 бр.; 5. ръчен трион – 1 бр.; 6. амуниция – 1 бр.;

         12. Местонахождение на вещите: двора на административната сграда на ТП ДГС „Преслав” на ул. „Симеон Велики”№10, гр. Велики Преслав.         13. Начална тръжна цена – 138 лева;

         14. Позиция № 7

        1. 1. каруца гуменка – 4 бр.; 2. каруци – 1 бр.; 3. каруци – 2 бр.; 4. моторен трион Щил MC230 – 1 бр; 5. БМТ Щил MC230 – 1 бр.; 6. брадва – 1 бр; 7. амуниция – 1 бр.; 8. хамут – 2 бр.;

         1. Местонахождение на вещите: административна сграда на ТП ДГС „Смядово” на ул. „Ришки проход”№2, гр. Смядово и асфалтирана площадка на обект „Цонкова барака”.         2. Начална тръжна цена - 630 лева;

         1. Позиция № 8

 1. каруца гуменка – 5 бр.; 2. каруца – 1 бр.; 3. хамут – 3 бр.; 4. амуниция – 2 бр.; 5. конска каруца (гуменка) – 1 бр.; 6. ръчен трион – 4 бр.; 7. Моторен трион Щил 250 – 1 бр.; 8. бензиномоторен трион CASOLINE 5200 – 1 бр.; 9. моторен верижен трион EL-SA/CASOLINE – 1 бр.; 10. моторен трион HUSKVARNA 2010/ 952802249574 – 1 бр.;

Местонахождение на вещите: разсадник „Баячево” на територията на ТП ДГС „Търговище”;
Начална тръжна цена - 670 лева;

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ: УЧАСТИЕТО В ТАЙНОТО НАДДАВАНЕ Е ЗА ВСИЧКИ ВЕЩИ ОТ ПОЗИЦИЯ №1 ДО ПОЗИЦИЯ №8. УЧАСТИЕ И НАДДАВАНЕ ЗА ОТДЕЛНА ВЕЩ ПО ПОЗИЦИТЕ НЕ СЕ ДОПУСКА, КАТО ОФЕРТИТЕ НА ТАКИВА КАНДИДАТИ СЕ ОТСТРАНЯВАТ ОТ УЧАСТИЕ
2. Внасянето на депозита за участие за съответната позиция се извършва в касата на РДГ – Шумен, гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов”№28 А , или по следната сметка на Регионална дирекция по горите шумен, гр. Шумен: б.сметка IBAN:BG60UBBS80023300124836, BIC:UBBSBGSF, при банка: ОББ – АД клон гр. Шумен, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа, за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително.


Задължително условие : Когато кандидатът, участва в търгове за двете позиции, същият внася депозити за участие поотделно за всяка конкретна позиция.


3. Дата на провеждане на търга – 26.05.2015 г. от 14,00 часа в административната сграда на Регионална дирекция по горите Шумен, ул. „Любен Каравелов”№28 А
4. Документацията за участие в търг се получава от деловодството на РДГ – Шумен след представянето на документ, удостоверяващ плащането.

5. Цена на тръжната документация - 10 (десет) лева, платими в касата на РДГ Шумен всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа през работни дни за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително, или по посочената банкова сметка: IBAN:BG42UBBS80023106104402, BIC:UBBSBGSF, при банка: ОББ – АД клон гр. Шумен.

6. Време за оглед от 10,00 до 15,00 часа, в работни дни за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително. До оглед се допускат лица закупили тръжна документация.
7. Определения за купувач участник заплаща обявената цена в касата или по обявената банкова сметка на РДГ – Шумен, не по – късно три работни дни от обявяване на спечелилите търга.
8. Справки и информация: Регионална дирекция по горите Шумен, гр. Шумен,

ул. „Любен Каравелов” №28 а, п.код 9700, тел. (054) 800-706;

е – mail: rugshumen@iag.bg
9. Специални условия – съгласно утвърдената тръжна документация.
Каталог: data -> news
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> ` министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Програма „Околна среда 2007-2013г." по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"
news -> Закон за лова 1880 г., до последния седми Закон за лова и опазване на дивеча от 2000 г
news -> П р и л о ж е н и е стратегия за развитие на ловното стопанство в република българия за периода 2012 2027 г
news -> Изпълнителна агенция по горите българско дружество за защита на птиците


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница