Предоставят ли се достатъчно възможности за обучение на европейските учители?Дата06.02.2018
Размер39.95 Kb.
#55759


IP/09/1808

Брюксел, 24 ноември 2009 г.Предоставят ли се достатъчно възможности за обучение на европейските учители?

ОИСР и Европейската комисия представят днес новия си доклад относно „Професионалното развитие на учителите — Европа като част от международно сравнение“. В него се достига до заключението, че за да се възползват ползотворно от възможностите за обучение, учителите се нуждаят от реална обратна информация за работата си, без да се забравя обаче, че разнообразните обучения и по-добрата работна атмосфера в училищата също са определящи фактори за успешното професионално развитие. Според доклада девет от всеки десет учители участват в някакъв вид професионално обучение и повече от половината заявяват, че искат повече такива обучения. Като се основава на тазгодишното международно проучване в областта на преподаването и ученето (TALIS), проведено в 23 държави участнички, докладът предоставя за първи път съпоставими в международен план данни относно професионалното развитие на учителите.

При представянето на доклада Марош Шефчович, европейският комисар по въпросите на образованието, обучението, културата и младежта, добави: „В ЕС разполагаме с повече от шест милиона учители и способността им да вдъхновяват учениците да учат е от основно значение за бъдещето на нашите общества. Ако искаме да имаме образование с високо качество е изключително важно да предоставим на нашите учители най-добри възможности за развитието на уменията им, и то не само в началото, а и по време на цялата им професионална кариера. Като ги насърчаваме да се развиват професионално допринасяме и за престижа и привлекателността на професията.“

Генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия добави: „Учителите са движещата сила на образованието и професионалното им развитие е основен елемент за запазването на качеството на образователните системи. Публикуваните в доклада резултати от проучването TALIS сочат, че учителите проявяват стремеж към учене и постоянно усъвършенстване, а също и че обучението, предоставяно по време на професионалното им развитие, трябва да бъде съобразено в по-голяма степен с нуждите на учителите. “ 

Основни послания

Основната констатация на „Професионалното развитие на учителите Европа като част от международно сравнение“ е, че професионалното развитие е неотменна част от живота на учителите, и поради това притежава значителен потенциал като средство към по-добро образование. Същевременно учителите посочват като основна пречка пред участието си в дейности за професионално развитие „несъвместимост с работния график“, което подсказва, че ще бъдат от полза политики, които интегрират по-ефективно професионалното развитие на учителите в трудовата им дейност и във функционирането на училищата.  

Като цяло резултатите показват тясната връзка между училищната политика за предоставянето на учителите на обратна информация относно техните постижения, от една страна, и професионалното им развитие и мнението им за него, от друга. Училищната атмосфера също играе своята важна роля. Учителите, които харесват работата и училището си, имат положително мнение за професионалното си развитие. Тези констатации са сигнал за онези, които изработват политики, че акцентирането върху оценката на резултатите, обратната информация и приятната училищна атмосфера може да допринесе за превръщането на училищата в „самоусъвършенстващи се организации“, които насърчават непрекъснатото професионално учене, и така подобряват качеството на преподаването.

Тематичният доклад „Професионалното развитие на учителите — Европа като част от международно сравнение“ бе подготвен от екип изследователи от Университета на Твенте в Нидерландия, под ръководството на професор Яп Схейренс, който е и редактор на доклада.

За повече подробности относно констатациите на доклада вж. приложението към това съобщение за пресата.

TALIS — международно проучване в областта на преподаването и ученето

TALIS (Teaching and Learning International Survey) е новото международно проучване на ОИСР в областта на преподаването и ученето. То представлява първото международно проучване, насочено към средата, в която се осъществява обучението, и към условията на труд на учителите в училищата. В него се разглеждат въпроси, засягащи учителите и техните постижения, видени през погледа на директорите на училищата и на самите учители. Целта му е да набави липсващата важна информация при сравнението на образователните системи в международен план.

Проучването бе осъществено с подкрепата на Европейската комисия и обхваща 23 страни участнички: Австралия, Австрия, Белгия (Фламандската общност), Бразилия, България, Дания, Естония, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Корея, Литва, Малайзия, Малта, Мексико, Норвегия, Полша, Португалия, Словашката република, Словения, Испания и Турция.

Във всяка страна бяха избрани на случаен принцип около 200 училища и във всяко училище бяха попълнени два въпросника — един от директора, а друг от 20 учители, подбрани на случаен принцип.За повече информация:

Вж. съобщение за пресата на Европейската комисия (IP/09/926 от 16 юни 2009 г.): Липсата на стимули и лошото поведение в класните стаи като пречка за ефикасна преподавателска дейност

ОИСР: Международно проучване на ОИСР в областта на преподаването и ученето (TALIS)

Европейска комисия: Подготовка на учителите

Вж. съобщение за пресата на Европейската комисия (IP/09/1145 от 16 юли 2009 г.): Key data on education in Europe: Longer schooling, fewer pupils and teachers

Докладът: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc1962_en.htmAPPENDIX

Key messages from "Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison":  • While 89% of teachers report that they had taken part in "structured professional development activity" over the last 18 months, it is a source of concern that more than 25% of teachers in Denmark, Iceland and the Slovak Republic report they have participated in no professional development at all during this period.

  • When teachers participate in various professional learning activities and spend more days on professional development, they experience a greater impact of professional development on their work.

  • Feedback as part of overall school policy is strongly linked to teachers' professional development and its perceived impact. Moreover, by promoting a positive school climate, school principals can create a supportive environment for teacher learning.

  • More than half the teachers surveyed reported that they wanted more professional development than they received. Among EU teachers, the extent of unmet demand is highest in Portugal, Spain (Spanish teachers also have the highest participation rates) and Bulgaria. Female teachers and younger teachers are most likely to report unmet demand.

  • Conflict with work schedule is the main reason for not engaging in more professional development. In Portugal, Estonia and Spain this is the case for more than 50% of teachers. However, the lack of suitable development activities is also a significant factor.

  • Teachers report the greatest need for development in teaching students with special learning needs, which might be a reflection of the trend towards inclusive rather than segregated education and the growing emphasis on equity. Other areas of particular need are IT teaching skills and student discipline and behaviour.

  • It is striking how positively teachers view the impact of all development activities. However, fewer teachers participate in those types of development (qualification programmes, collaborative research) which they deem to have the highest impact. These activities are the most time intensive and also those for which teachers are more likely to have to pay the full or partial cost.


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница