Председател: проф д-р Иван МилевДата19.11.2018
Размер81.71 Kb.

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател: проф. д-р Иван Милев,

Ректор на МГУ “Св. Иван Рилски”

Членове:

проф. дгмн Михаил Гълъбов, България
проф. дгмн Васил Балинов, България
проф. дфн Петър Ставрев, България
проф. дбн Стоян Грудев, България
проф. д-р Борислав Арнаудов, България
проф. д-р Петър Даскалов, България
проф. д-р Славчо Дончев, България
проф. д-р Курт Хеге, д-р хонорис кауза, Президент на платформа „Чиста енергия” към ЕС, Брюксел
проф. дтн Андрей Корчак, Московски държаваен минен университет, Русия
проф. дтн Владимир Литвиненко, Санкпетербургски държавен минен институт “Г.В. Плеханов”, Русия
проф. д-р Емил Поп, Петрошански университет, Румъния
проф. дтн Слободан Вуич, д-р хонорис кауза, Белградски университет, Сърбия


проф. д-р Ристо Дамбов, Университет “Гоце Делчев”, Щип, Македония

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: доц. д-р Венцислав Иванов,

Зам. Ректор по НИМС на МГУ “Св. Иван Рилски”

Членове:

проф. дфн Атанас Стаматов, Хуманитарен департамент, МГУ “Св. Иван Рилски”
доц. д-р Кънчо Иванов, декан на Минно-електромеханичен факултет, МГУ “Св. Иван Рилски”
доц. д-р Любен Тотев, декан на Минно-технологичен факултет, МГУ “Св. Иван Рилски”
проф. д-р Ради Радичев, декан на Геолого­проучвателен факултет, МГУ “Св. Иван Рилски”

Цветан Василев, изпълнителен директор на Корпоративна Търговска Банка АД

дтн. инж. Цоло Вутов, председател на НТС по “Минно дело, геология и металургия”, управител на “Гeотехмин-консулт и инженеринг” ООД

д-р инж. Лъчезар Цоцорков, председател на БМК и изпълнителен директор на “Асарел-Медет” АД

дтн. инж. Николай Вълканов, изпълнителен директор на „Минстрой Холдинг”

инж. Иван Марков, Изпълнителен директор на Мини “Марица-Изток” ЕАД и Зам.председател на БМК
инж. Сашо Дончев, Изпълнителен директор на Овергаз
Андреас Испиридис, Изпълнителен директор на “Хемус-М” АД

Ангел Семерджиев, Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз”ЕОД


РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА

Резюме на доклада на български и английски език, за предварителен подбор и разпределение по секции трябва да се изготви в обем до 15 реда и да се представи в две копия на хартия (формат А4, шрифт Arial Narrow 8 pts) или по електронна поща на посочения адрес. Под заглавието (12 pts) да се изпишат имената на авторите и институцията (10 pts), която те пред­ставляват.
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДОКЛАДА

Подробни изисквания за подготовка на пълния текст на докладите за отпечатване ще бъдат изпратени заедно с първото съобщение за Международната научна сесия`2009.
БАНКОВА СМЕТКА


Титуляр:

НИС при МГУ ”Св. Иван Рилски”

БНБ – София, пл. Ал. Батенберг 1

IBAN BG07 BNBG 9661 3100 1625 01

Bic: BNBGBGSDАДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

България, София 1700

”Студентски град”, ул. “Стоян Едрев”

Минно-геоложки университет

”Св. Иван Рилски”

Международна научна сесия`2009
тел: (02) 8060 - 269

факс: (02) 962 59 31;

(02) 962 49 40

Секретар: гл.ас. инж. Теодора ХристоваInternet: http://www.mgu.bg/nis

e-mail: srs@mgu.bgМЕЖДУНАРОДНА

НАУЧНА

СЕСИЯ


19 – 20 октомври 2009

София, България

Първо съобщение


СЕКЦИЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА
 • Геология и минерални ресурси

 • Хидрогеология, инженерна геология и геоекология

 • Приложна геофизика

 • Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
СЕКЦИЯ ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
 • Нови и усъвършенствани добивни технологии

 • Обогатяване и рециклиране на суровини

 • Моделиране и управление на рискови явления и процеси. Минен одит

 • Управление на запаси. Екологизация, консервация и ликвидация на минни обекти

 • Минна икономика
СЕКЦИЯ МЕХАНИЗАЦИЯ, ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МИНИТЕ

 • Механизация на мините

 • Електрификация на мините

 • Автоматизация на мините

 • Компютърни методи в минното дело и геологията
СЕКЦИЯ ХУМАНИТАРНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ
 • Хуманитарни и социални изследвания

 • Икономика и управление

 • Традиции и иновации в обучението


РАБОТНИ ЕЗИЦИ • български

 • английски

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Докладите в пълен текст, се публикуват в Годишник на МГУ “Св. Иван Рилски”, том 52.
СРОКОВЕ

 • Представяне на резюме

на бълг. и англ. език


29.05.2009г.

 • Представяне на заявка за

участие


29.05.2009 г.

 • Представяне на пълния

текст на доклада


30.06.2009г.

 • Заплащане такса

правоучастие

 • Паспортна снимка в jpg формат


30.06.2009 г.
РЕКЛАМА

Международната научна сесия`2009 предоставя разнообразни възможности за реклама:

 • отпечатване на пълноцветна или чернобяла страница в сборника с доклади;

 • включване на фирмени рекламни материали брошури и каталози към материалите на Сесията;

 • изложбени щандове в непосредствена близост до заседателните зали;
ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ
преди 30.06.09

след

30.06.09


Участник с доклад

80 лв.

90 лв.

Участник с доклад от МГУ

50 лв.

60 лв.

Включване и отпечатване на доклад

40лв.

40 лв.

Участник без доклад

60 лв.

70 лв.

Студент, докторант

20 лв.

25 лв.

Пенсиониран преподавател

10 лв.

15 лв.
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СЕСИЯ`2009

19 - 20 октомври 2009 г.

София, БългарияЗ А Я В К А З А У Ч А С Т И Е

Име, фамилия ………………………….……………………

…………………………………………………………………..

Организация (университет, институт, търговско дру­жество, студент) ……....…….………………………….......

………………………..…………………………………..….....

Адрес за кореспонденция: ………….……………….........

………………………………………………………………..…

……………………………………………………………..……

тел.: ………………………………………………….………...

факс: …………………………………………………….....….

е-mail: ………………………..…………………………....…..

Желая да участвам с доклад 

Желая да участвам с постер 

Желая да посетя научната сесия 

Желая да рекламирам 

Заглавие на доклада: ……………………………....……....

…………………………………………………………………...………………………………………………………………….

Автор(и): ………………………………………………......….

……………………………………………………….....………

…………………………………………………………..………

Научна секция: ………....…………………........................

…………………………………………………………………..

*Научни интереси и научна област .............................................................................................

Дата: Подпис:Срок за получаване 31.05.2009 г.

*С цел издаване на каталог на участниците на МНСПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница