Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име гл ас д-р Александър Андреев Андреев Академична длъжностДата15.10.2017
Размер20.66 Kb.
#32438
Представяне на преподавателите в НБУ за сайта

Име гл. ас. д-р Александър Андреев Андреев

Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: международно частно право, право на Европейския съюз, право на инвестициите, конкурентно право на Европейския съюз.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: гражданското и търговското право, изборни системи.

Възможности за експертиза в областта на: международно частно право, гражданско право, търговско право, конкурентно право, право на инвестициите, строително право, изборни системи.

Преподавателски интереси в областта на: международно частно право, право на Европейския съюз, право на инвестициите, конкурентно право на Европейския съюз.

Образование:

2010 година – НБУ. Доктор на НБУ по МЧП.

2005 година – УНСС гр. София. Магисър по „Счетоводство и контрол”.

1992 година - СУ “Св. Климент Охридски” - гр. София. Магистър по право.Членство в организации: Сдружение “Българско общество по строително право”

Участие в национални и международни проекти:

2013 година – Лектор на семинар на „НСРОБ-АТКИВ” ЕООД към НАСО РБ „Отговорности и задължения на общинската администрация при произвеждането на избори за народни представители`2013”.

2011 година (май – юли) – Лектор на семинар на „НСРОБ-АТКИВ” ЕООД към НАСО РБ „Общинската администрация –отговорности и задължения в изборния процес”.

2006 г.- завършил обучение по Медиация към Фондация „Партньори- България”.

1999 година - Лектор по програма на ФАР за обучение по мениджмънт, във връзка с правни въпроси на отношенията с международен елемент в мениджмънта.

По-важни публикации:

“Правни аспекти на задължението за публикуване на счетоводните отчети на европейското дружество”, Юридическо списание на НБУ („LAW JOURNAL OF NBU”), бр. 3/2013 г.

„Правна уредба на участието на заетите лица в дейността на европейското дружество съгласно директива 2001/86/ЕО на съвета от 08 октомври 2001 година за допълнение на устава на Европейското дружество по отношение на участието на заетите лица и Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и Европейски дружества (ЗИКРСМПГПЕД)” Юбилеен сборник, НБУ;

„Основни белези на европейското дружество”, Юридическо списание на НБУ („LAW JOURNAL OF NBU”), бр. 1/2010 г.


Обществена дейност:

2007-2011 година - член на Централната избирателна комисия за местни избори 2007 година.

2009 -2011 година - член на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България 2009 година.

2009-2011 година - член на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители 2009 година.2013 година и към настоящия момент - член и говорител на Централната избирателна комисия.
Каталог: download -> departamenti -> pravo -> prepodateli
pravo -> Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
prepodateli -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име: проф. Владимир Богданов Петров, д ю. н Академична длъжност
pravo -> Департамент „Право
pravo -> До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
departamenti -> І. Извори: Абӯ Юсуф Як̣ӯб ибн Исх̣āк̣ ал-Киндū
prepodateli -> Закон за концесиите сп. Съвременно право, 1995, бр. 6, с. 89-100 Правна същност и характеристика на договора за концесия сп. Търговско право, 1995, бр. 6, с. 17-22
pravo -> Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
pravo -> Конкурс за професор. По решение на същото това жури съм посочен за един от рецензентите в конкурса


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница