Представяне Вашата "Everspring es053"Дата03.04.2017
Размер79.13 Kb.
#18362
Ръководство работа на ES053
Представяне

Вашата “Everspring ES053” с двустепенен сензор за движение е напълно автоматична система, предназначена за монтаж както на открито, такa и на закрито, с възможност да управлява осветителни системи с максимална мощност 1000W + 150W. През нощта вградения пасивен инфрачервен датчик за движение включва свързаните осветителни системи, когато се установи движение в покриваната област. По време на деня вградената фотоклетка деактивира датчика, като по този начин спестява електрическа енергия.

Програмируем таймер ви позволява да изберете колко дълго да свети лампата, след активирането. Настройките на осветеността определят нивото на околната осветеност, при която автоматично се включва ( изключва ) датчика за движение, при положение, че системата е в автоматичен режим.

Забележка: прочетете цялата инструкция преди да започнете с монтажа на системата.
Избор на място за монтаж


 • За постигане на оптимални резултати, закрепете вашия сензор на стабилна повърхност. При стенен монтаж препоръчителното разстояние е 1,8 – 2м от нивото на земята. При таванен монтаж препоръчителната височина е 2,5 – 4м.

 • При външен монтаж места под навеси и други подобни са за предпочитане.

 • Избягвайте насочването на датчика за движение към басейни, нагреватели, климатици или други обекти, които бързо могат да променят околната температура.

 • Не допускайте попадането на пряка слънчева светлина директно върху лицевия панел на устройството.

 • Избягвайте насочването на датчика за движение към дървета, храсти или места, където може да се засече движение на домашни любимци или птици.

 • При монтажа имайте в предвид, че сензора е най-чувствителен на движение напречно на полето на детекция и по-малко чувствителен на движение директно срещу детектора.Фиг. 2.


Монтаж

С цел максимално лесния монтаж е важно да имате отвертка и бормашина. Изберете подходящо място за монтаж въз основа на покриваните ъгли във фиг. 3.


Монтирайте стенен ключ последователно на източника на захранване – фиг. 4. Това ще ви помогнете при работа в автоматичен режим.
Забележка: ъгълът на наблюдение на ЕS053 може да варира в границите от 110° до 180°. Практически редуцирането или конкретизиране на ъгъла се извършва като се използват малки пластмасови сегменти, предназначени да покриват части от лещата на датчика – фиг. 5.
Инструкция за свързване

 1. Изключете източника на захранването.

 2. Отвъртете двата предни винта, държащи панела към тялото – фиг. 6.

 3. Преди да закрепите главната част към стената, прокарайте захранващия кабел и кабела за лампата през гуменото уплътнение. В зависимост от мястото за монтаж, решете кои от трите ви канала за прокарване на кабела ще използвате – фиг.7 & 8.

 4. Използвайте кутията, за да маркирате мястото за дупките на двата болта върху стената или тавана. Пробийте отвори в стената или в тавана на избраното от вас място, поставете предоставените за целта дюбели и винтове.

 5. Заголете захранващите проводници на разстояние 6 до 8mm.
  Забележка: захранващият проводник трябва да отговаря на стандарта H05RN – F, със сечение 1мм².

 6. За свързване на захранващият кабел, свържете кафявия проводник ( фаза ) на мястото в терминала означен с “L”. Свържете синия проводник ( нула ) на мястото на терминала, означен с “N”. Свържете зелено-жълтия проводник към терминала на мястото означен като “земя”.

 7. За свързване на кабел за лампата:
  1. При комутиране на товар 1000W. ( Lamp 1): Свържете синия проводник, с контактната клема на мястото му означено с “N”. Свържете кафявия проводник с контактната клема на мястото му означено с “LS” - фиг. 9.  2. При комутиране на товар 150W. ( Lamp 2): Свържете синия проводник, с контактната клема на мястото му означено с “N”. Свържете кафявия проводник с контактната клема на мястото му означено с “LS2”

 8. Закрепете така свързаната контактна клема към основата здраво.

 9. Завъртете винтовете отново и закрепете покриващия капак.


Настройки на осветителната система

(1)Тестов режим

a) Лампа 1 (1000W товар ) : • Завъртете винта за контрол на осветеността и времето на светене по посока обратна на часовниковата стрелка в крайно положение, отговарящо на тестов режим – фиг. 10.

 • Включете стенния ключа. Светлините се включват за около 1 минута, за да загреят. След това се изключват автоматично.

 • Преминете през зоната на регистриране на движения. Светлините се включват автоматично, след като регистрират движението и спират след като спрете. Изчакайте осветлението да изгасне, преди да продължите отново.

 • Настройте сензора за движение да покрива желаната от вас площ. При изисквания за по-малка покриваща повърхност, насочете сензора надолу, при по-голяма го насочете нагоре.

b)Лампа 2 (150W товар с управление на интензитета на светене)

 • Завъртете винта за контрол на осветеността и времето на светене по посока на часовниковата стрелка в крайно положение, отговарящо на тестов режим.

 • Включете стенния ключ. Осветлението се включва за около 1 минута за да загрее. След това осветлението преминава 30% от мощността си.

 • Преминете през покривана от датчика площ. Осветлението се включва на пълна мощност когато се движите и преминава на 30% от мощността когато спрете. Изчакайте намаляването на мощността, преди да продължите.


(2)Настройка на времето

Времевите настройки служат за контролиране на времето на светене, след като веднъж движение бъде засечено.


Завъртете винта за контрол на времето на светене по посока часовниковата стрелка, с цел да увеличите времето на светене ( максималната продължителност на светене е 12 минути). При завъртане в посока обратна на часовниковата стрелка времето на светене намалява, като минималният интервал на светене е 5 секунди – фиг. 11.
(3)Настройки на осветеността

Настройките на осветеността определя нивото на осветеността необходимо за задействане на осветителната система, когато тя е в автоматичен режим.


Временно завъртете винта за контрол на осветеността в крайно положение ( фиг. 12 ). В това положение на винта устройството е в тестов режим и датчика за движение остава деактивиран при дневна светлина. При тъмнина настройте желаното ниво на активиране, като просто завъртите винта за настройка, в позиция отговаряща на желаното от вас ниво на осветеност.

Забележка: водоустойчивостта е възможна само когато двата винта са насочени надолу ( фиг. 13).
Работа

Автоматичен режим.Включете ключа за стена. След като сензора за движение регистрира такова, лампа 1 светва, а също така се включва и лампа 2 на пълна мощност на светене, след като е била на 30% от номиналната мощност. Вградената фотоклетка изключва сензора за движение, в зависимост от избраното от вас околно ниво на осветеност.


Проблеми

Внимание :

 • Преди опроводяването обърнете внимание на следното :

LS : 1000W Max. за режима включен/изключен

LS2 : 150W Max. за режима с намаляване до 30% мощност

Вижте фиг. 4 и 9 за правилно опроводяване. Грешно свързване може да предизвика сериозни поражения на устройството.

Светлината не се включва :

 • Проверете дали сте опроводили правилно.

 • Проверете дали вече сте включили свързания стенен ключ.

 • Проверете да не са изгорели крушките.

 • Проверете да не би общия заряд на системата надвишава капацитета и. Ако има нужда пренаредете цялата осветителна система.

 • Нагласете винта за контрол на осветеността въртейки го по посока на часовниковата стрелка.

Светлината не се изключва :

 • Проверете дали сте опроводили правилно.

 • Проверете дали настройките на времето са правилни. Нагласете винта за контрол на времето въртейки го по посока обратна на часовниковата стрелка.
Техническа спецификация.

Захранване

220 ~ 240V / 50Hz

Захранващ кабел

H05RN-F, 1mm²

Осветително тяло

max 1000W при
Max 150W при

ъгъл на детекция

110° или 180° – 20°

разстояние на детекция

min 12 м при 20°С

ъгъл на регулиране

220° вертикално

височина на монтаж

1,8 ~ 2 м стенен монтаж

2,5 ~ 4,0 м таванен монтаж

контрол от стенния ключ

да

автоматичен режим на сензора

да

времеви настройки

5 ± 3sec ~ 12 ± 3min

настройки на осветеността

0 – 1000 Lux

температурен диапазон

-20°С ~ +40°С

време за загряване

1 минута

клас на защита

II

степен на защита

IP44

стандарти за сигурност

CE, GS

ГАРАНЦИОНННА КАРТА

Условия за гаранционния сервиз:
1. Гаранционното поддържане е безплатно за проявен фабричен дефект по електрониката.
2. Гаранционният сервиз не е безплатен:

2.1 Когато е правен опит за отстраняване на дефекти от неупълномощени от сервиза лица.

2.2 При сътресение, удари и повреди, получени в следствие на небрежно отношение или природни бедствия.
Гаранцията е валидна в цялата страна
Гаранцията се признава само при предоставяне на валидна гаранционна карта.

ДАТА:

Гаранционен срок 12 месеца

Продавач


/подпис и печат/

_______________________________________RAK сервиз:

София, Младост 4, гр. Спорт Депо;тел: 976 46 01


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница