Предупреждение: Устройството генерира лазерно излъчване. Не гледайте директно в лазерния лъчДата25.06.2017
Размер276.71 Kb.
#24392
СъдържаниеПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Устройството генерира лазерно излъчване. НЕ гледайте директно в лазерния лъч.
ВНИМАНИЕ:

 • Продуктът е снабден с лазерно устройство с ниска мощност. За да гарантирате неговото качество, НЕ отваряйте корпуса и не опитвайте да ремонтирате уреда. Моля обадете се на оторизиран сервизен център за нужното обслужване.

 • За да намалите опасността от електрически удар, НЕ махайте капака. В устройството няма ремонтируеми части. Поверете обслужването на квалифициран персонал. Откачете устройството от захранването, преди сервизиране, или когато няма да се използва дълго време.

 • Производителят няма да носи отговорност за повреди, причинени от замени или модификации на продукта, без неговата оторизация или знанието на оторизирана организация. 1. Първи стъпки

Благодарим ви за закупуването на Prestigio PPDP 370 Twin, мобилен дигитален мултимедиен център. Вие направихте отличен избор и се надяваме, че ще се наслаждавате на всички възможности на продукта. Моля прочетете внимателно ръководството преди да започнете да използвате продукта, и следвайте внимателно всички процедури, за неговото пълноценно функциониране.
  1. Мерки за безопасност

Моля спазвайте всички мерки за безопасност преди да използвате Prestigio PPDP 370 Twin. Моля следвайте всички процедури описани в ръководството за правилната работа с устройството.
Предупреждение: Този знак предупреждава за важни действия, чието пренебрегване би довело до сериозно нараняване на работещите с устройството или до неговата повреда.

 • Не се опитвайте да разглобявате или променяте каквато и да е част от устройството.

 • Не поставяйте устройството в близост до вода или други течности. Устройството НЕ Е водоустойчиво.

 • При навлизане на вода в устройството, веднага откачете устройството от компютъра. Ако продължите, това може да доведе до пожар или електрически удар. Моля консултирайте се с дистрибутора или най-близкия сервизен център.

 • За да избегнете опасността от електрически удар, не откачайте, нито свързвайте устройството с мокри ръце.

 • Не поставяйте устройството в близост до топлинен източник, нито го излагайте на пряк пламък и топлина.

 • Не поставяйте устройството в близост до уреди генериращи силни електромагнитни полета. Последното би довело до загуба на данни или недобро функциониране.

  1. Авторски права

В този продукт е вградена технология за защита на авторски права, съответно защитена от патентния закон на САЩ и други закони за авторско право. Използването на технологията за защита трябва да бъде оторизирана от Macrovision, и е само за домашно или друго ограничено гледане, освен ако не е оторизирано по друг начин от Macrovision. Разглобяването с цел изучаването и преодоляването й са забранени.


DVD плейърите и дисковете са кодирани по региони. Ако номерът на региона, описан в DVD диска не съответства на номера на региона на продукта, DVD диска не може да бъде възпроизвеждан на устройството. Prestigio PPDP 370 Twin е кодиран с номер на регион 2 и е предназначен само за използване на DVD диск по Европейски стандарт.


  1. Съдържание на пакета
Предмет

Описание

КоличествоPrestigio PPDP 370 Twin DVD плейър

12-ри монитор

1Батерия

1Ръководство на потребителя

1Гаранционна карта

1CD с документация

1Дистанционно

(с включена батерия)1Адаптер за кола

1Захранващ кабел с AC адаптер

1Аудио/видео кабел

2Захранващ кабел

1Закрепващи ленти

4

 1. Изгледи на главното устройство
  1. Изглед отпред

Номер

Бутон

Функция

1

Бутон -/+

Натиснете за настройка на яркостта и цветността на екрана.

2

Бутон AUDIO

Натиснете за да обходите възможностите за различни езици при възпроизвеждане на DVD (при наличие на много езици).

3

Бутон FUNC

Натиснете за смяна на нивото на яркост и цветност. Натиснете и задръжте 1-2 секунди за смяна на съотношението на екрана - 16:9 или 4:3.

4

Бутон SLOW

Натиснете за да активирате функцията баво възпроизвеждане.

5

Бутон A-B повторение

Натиснете за повторно възпроизвеждане на избран сегмент.

6

Бутон (Стоп)

Натиснете за да спрете възпроизвеждането. С натискане на бутона възпроизвеждането се подновява от мястото, където сте спрели. Натиснете два пъти за окончателно спиране.

7

Бутон (Възпр/Пауза)

Натиснете веднъж, за пауза при възпроизвеждане, и отново – за да подновите възпроизвеждането.

8

Бутон /

Натиснете за преглед нагоре или бързо напред по време на възпроизвеждане.

9

Бутон ►/

Натиснете за преглед надясно или пропускане към следващия списък, песен или глава.

10

Бутон ENT

Натиснете за старт на възпроизвеждане или потвърждение на избора.

11

Бутон /

Натиснете за преглед надолу или бързо назад по време на възпроизвеждане.

12

Бутон ◄/

Натиснете за преглед наляво или връщане към предишния списък, песен или глава.

13

Бутон MENU

Натиснете за да влезете в меню или за да излезете от менюто.

14

Бутон SETUP

Натиснете за да влезете или да излезете от настройка на системата.

15

Бутон TITLE

Натиснете за да влезете в менюто на филма, ако има такова.

16

Датчик на дистанционното
17

Говорител
18

LCD екран


  1. Изглед отдясно

Номер

Бутон

Функция

1

Управление на звука (VOLUME)

Настройка на силата на звука на слушалките и говорителя.

2

Извод за слушалки

За свързване на слушалки. Говорителите автоматично се изключват при свързване на слушалките.

3

Извод AUDIO OUTPUT

За свързване към външен усилвател.

4

Извод VIDEO OUTPUT

За свързване към външен монитор.

5

Вход DC 12V IN

За включване на адаптер (от 220V/кола).

6

Бутон OPEN

За отваряне на капака на диска.

7

Капак на диска

Затворете след поставяне на диск.

  1. Изглед отляво

Номер

Бутон

Функция

1

Извод за слушалки

За свързване на слушалки. Говорителите автоматично се изключват при свързване на слушалките.

2

Ключ за захр. (Power)

Плъзнете, за включване/изкл. (ON/OFF).

  1. Изглед отдолу
Номер

Бутон

Функция

1

Контакт на батерията

Свързване към презарежд. батерия.

 1. Изгледи на втория монитор
  1. Изглед отпредНомер

Бутон

Функция

1

Бутон -/+

Натиснете за настройка на яркостта и цветността на екрана.

2

Бутон FUNC

Натиснете за смяна на нивото на яркост и цветност. Натиснете и задръжте 1-2 секунди за смяна на съотношението на екрана - 16:9 или 4:3.

3

Бутон Power

Натиснете за влизане или излизане от режим стендбай.

4

Индикатор захранване

Свети червено в режим стендбай.

5

Говорител
6

LCD Екран  1. Изглед отдясно
Номер

Бутон

Функция

1

Управление на звука (VOLUME)

Настройка на силата на звука на слушалките и говорителя.

2

Извод за слушалки

За свързване на слушалки. Говорителите автоматично се изключват при свързване на слушалките.

3

Извод AUDIO OUTPUT

За свързване към външен усилвател.

4

Извод VIDEO OUTPUT

За свързване към външен монитор.

5

Вход DC 12V IN

За включване на адаптер (от 220V/кола).

7

Извод DC 12V OUT

За извеждане на 12 волта захранване.
  1. Изглед отдолу

Номер

Бутон

Функция

1

Контакт на батерията

Свързване към презареждаемата батерия.


 1. Преглед на дистанционното управление
  1. Описание на бутоните


Номер

Бутон

Функция

1

Бутон MUTE

Натиснете за вкл/изкл на говорителя.

2

Бутон INFO

Натиснете за показване на информ. за файла. Натиснете отново за отказ.

3

Бутон TITLE

Натиснете за да влезете в менюто на филма, ако има такова.

4

▲▼►◄

Бутони за посокиНатиснете, за да навигирате между различни опции.

5

Бутон ENTER

Натиснете за старт на възпроизвеждане или потвърждение на избора.

6

Бутон SETUP

Натиснете за вход в/изход от системни настройки.

7

Цифрови бутони 0-9

Натиснете за избор на цифри.

8

Бутон Следващ

Натиснете за минаване към следващ списък, песен или глава.

9

Бутон Предишен

Натиснете за връщане към предишен списък, песен или глава.

10

Бутон SUBT

Натиснете за избор на език на субтитрите (при наличие на мн.езици). Натиснете отново за отказ.

11

Бутон ANGLE

Натиснете за избор на ъгъл на камерата (при наличие на мн.заснети ъгли).

12

Бутон A-B

Натиснете за повторно възпроизвеждане на избран сегмент.

13

Бутон ZOOM

Натиснете за обхождане на функциите за увеличение.

14

Бутон REP

Натиснете за избор на различни начини за повторение или размесване.

15

Бутон MENU

Натиснете за връщане към или излизане от менюто по време на възпроизвеждане.

16

Бутон PAUSE

Натиснете за Пауза по време на възпроизвеждане, подновете с PLAY.

17

Бутон STOP

Натиснете за спиране на възпр. Натиснете PLAY за подновяване на възпр. от същата точка. Натиснете STOP 2 пъти за пълно спиране.

18

Бутон PLAY

Натиснете за старт на възпроизвеждане.

19

Бутон +10

Натиснете за избор на цифри над 9.

20

Бутон GOTO

Натиснете за преминаване към определено заглавие, глава или време.

21

Бутон (назад)

Натиснете за връщане назад при възпр.

22

Бутон (напред)

Натиснете за минаване напред при възпроизвеждане

23

Бутон SLOW

Натиснете за бавно възпроизвеждане.

24

Бутон AUDIO

Натиснете за обхождане на различните езици при възпроизвеждане на DVD (нужна е поддръжка на множестви езици на диска).
  1. Поставяне на батерията на дистанционното

Батерията на дистанционното е включена в пакета. Моля следвайте стъпките по-долу за смяна на батерията, когато тя се изтощи.
 1. Натиснете и задръжте отстрани държача на батерията, и го извадете навън както е на илюстрацията. 1. Поставете батерия тип CR2025 3V в държача с полюс (+) към задната страна на дистанционното. 1. Вкарайте държача на батерията обратно в дистанционното. Уверете се, че държача е вкаран докрай.


ВНИМАНИЕ:

 • НЕ излагайте дистанционното на пряка слънчева светлина.

 • НЕ презареждайте, не разглобявайте и не нагрявайте батерията.

 • Заменете изтощената батерия незабавно, за да гарантирате правилната работа на дистанционното.


 1. Свързване на системата


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 • Моля изключете всички уреди – телевизор, DVD плейър и пр., преди вклюването им към устройството.

 • Моля съблюдавайте цветовото кодиране при свързване на устройството с останалите уреди.
  1. Свързване към ТВ

Следвайте илюстрацията по-долу за свързване на Prestigio PPDP 370 Twin към телевизор посредством аудио/видео кабел.

  1. Свързване към усилвател

Следвайте илюстрацията по-долу за свързване на Prestigio PPDP 370 Twin към усилвател посредством аудио/видео кабел.  1. Свързване на слушалки

Следвайте илюстрацията по-долу за свързване на слушалки към Prestigio PPDP 370 Twin.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Твърде силния звук може да увреди вашия слух. Намалете звука преди свързване на слушалките, и след това го повишете до подходящото ниво.

  1. Свързване на AC адаптер

Следвайте илюстрацията по-долу за свързване на АС адаптер към Prestigio PPDP 370 Twin за захранване на устройството от мрежата.


  1. Свързване на адаптер за кола

Следвайте илюстрацията по-долу за свързване на адаптер за кола към Prestigio PPDP 370 Twin за захранване на устройството в автомобил.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 • Моля откачете Prestigio PPDP 370 Twin от адаптера за кола ПРЕДИ стартиране на двигателя.

 • При шофиране на автомобила НЕ използвайте устройството за гледане, за вашата собствена безопасност.

 • Моля поставете устройството под подходящ ъгъл на гледане.

  1. Свързване на устройството към 2-ри монитор

Следвайте илюстрацията по-долу за свързване на Prestigio PPDP 370 Twin към 2-ри монитор. Свържете адаптера само към втория монитор и свържете втория монитор към главното устройство с предвидения захранващ кабел. Свържете и двете устройства с предвидените аудио/видео кабели. 1. Работа с батерията
  1. Закрепване/Отделяне на батерията
 1. Задръжте главното устройство с една ръка. Подравнете пластмасовите заключалки на батерията със съответните приемни отвори и я притиснете към устройството. 1. Плъзнете батерията докато щракне върху устройството. 1. За отделяне на батерията, натиснете и задръжте освобождаващия бутон както е показано на илюстрация 1.

 2. Внимателно плъзнете батерията към горния край на устройството, както е показано на илюстрация 2.


  1. Зареждане на батерията

Включената в комплекта батерия е изградена от литиево-полимерни клетки. Моля заредете докрай батерията, преди да я използвате за пръв път. Времето за зареждане е приблизително 5 часа. Една напълно заредена батерия дава около 2,5 часа работа на главното устройство, обаче времето може да варира в зависимост от възпроизвежданите файлове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 • Моля откачете батерията, ако няма да я използвате.

 • Заредете докрай батерията, преди да я закрепите на устройството.

 • Батерията трябва да се използва и зарежда при температури между 32℉ ~ 100℉.

 • НЕ излагайте батерията на топлина.

 • Дръжте батерията на добре вентилирано място.

 1. Софтуерна съвместимост
  1. Съвместими дискови формати
Дисков формат

Лого на диска

Размер на диска

Време за възпроизвеждане /

страни

DVD12cm

133 мин. (SS-SL)

242 мин. (SS-DL)

266 мин. (DS-SL)

484 мин. (DS-DL)

8cm

41 мин. (SS-SL)

75 мин. (SS-DL)

82 мин. (DS-SL)

150 мин. (DS-DL)

CD12cm

74 мин.

8cm

20 мин.

JPEG

N/A

12cm

N/A
  1. Поддръжка на дисковете
 • Как да държите дисковете
 • Почистване на дисковете

 1. Работа с устройството

Моля прочетете инструкциите по-долу преди да започнете работа с Prestigio PPDP 370 Twin за пръв път.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ работете с дискове с лошо качество, за да не замърсите лещата.

  1. Преди да пуснете диск
  1. Свържете Prestigio PPDP 370 Twin към захранването с адаптера.

  2. Включете устройството с превключвателя отляво на положение ON.

  3. Натиснете бутона OPEN за да отворите капака за диска. Поставете диск в отделението с етикета нагоре. Затворете капака на диска.  1. Устройството автоматично ще започне да възпроизвежда диска.

  2. Настройте силата на звука отдясно на подходящото ниво.

  3. Изключвайте с поставяне превключвателя отляво на положение OFF.
  1. Настройка на съотношението на екранаo


 1. Работа по пускане на DVD диск

 1. Работа по пускане на CD диск


 1. Работа по гледане на JPEG файлове
 • Преди гледане на JPEG файлове
 • Филтър и настройки на повторението

 1. Настройка на системата

 • Настройка на езика • Настройка на видеото
 • Различни настройки (Misc)

 1. Използване на закрепващи колани

Следвайте стъпките по-долу за закрепване на Prestigio PPDP 370 Twin на опората за глава на автомобилната седалка. 1. Поставете устройството на мека и гладка повърхност със задната страна нагоре.

 2. Отхлабете колана и извадете от него катарамата.

 3. Пъхнете колана през отвора както на Фиг.1. Уверете се, че вътрешната страна на колана е нагоре.

 4. Поставете колана в катарамата както е на Фиг.2 и Фиг.3. Пфреди поставяне на устройството на опората за глава, уверете се, че външната страна на катарамата е нагоре.


 1. Повторете горните стъпки за другия колан.

 2. Настройте дължината на коланите за поставяне на устройството върху опората за глава.

 3. Затегнете коланите върху опората за глава, както на Фиг.4. Уверете се, че коланите са между поддържащите метални пръчки.


ЗАБ.: Илюстрациите по-долу показват външната и вътрешна страна на катарамите и коланите. 1. Отстраняване на повреди

Вземете някои от описаните по-долу мерки за решаване на елементарни проблеми преди да се обадите на сервизната служба.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Незабавно изключете устройството и откачете адаптера, ако устройството не работи нормално. Никога не се опитвайте да поправяте сами устройството, за да не го повредите.ПРОБЛЕМ

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА

ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ

Устройството не си взаимодейства с дискове

Капакът на диска не е добре затворен.

Затворете капака и натиснете плътно за добро затваряне.

Няма диск в поставката.

Поставете диск с подходящите формати.

Дискът не е поставен с етикета нагоре.

Поставете диска с етикета нагоре.

Дискът може да не е чист, и да е надраскан.

Почистете страната със записа на диска.

Регионалният код на диска може да не съвпада с устройството.

Уверете се, че и двата регионални кода си пасват.

Има течност на лещата.

Отстранете диска и дръжте устройството изключено поне 2 часа.

Няма звук.

Връзката между устройството и аудио системата не е добра.

Свържете наново аудио системата и устройството и се уверете, че връзката е добра.

Говорителят е изключен.

Включете говорителя.

Звукът на диска може да не е настроен добре.

Опитайте отново да настроите звука на диска.

Дискът може да не е чист, и да е надраскан.

Почистете страната със записа на диска.

Няма картина.

LCD екранът може да е изключен или в неподходящ видео режим.

Включете LCD екрана или настройте подходящия видео режим.

Връзката между устройството и видео системата не е добра

Свържете наново видео системата и устройството и се уверете, че връзката е добра.

Устройството не е в режим AV OUT.

Сложете AV Switch at the bottom of the unit to AV OUT.

Лошо аудио /видео показване.

Дискът може да не е чист или да е надраскан.

Почистете страната със записа на диска.

Дистанционното не работи добре или не работи изобщо.

Може да има препятствия между дистанционното и приемния порт на устройството.

Махнете препятствията между дистанционното и приемника на устройството.

Дистанционното не е насочено добре към устройството.

Опитайте по-добре да насочите дистанционното.

Батерията на дистанционното не е правилно поставена.

Поставете правилно батерията в дистанционното.

Батерията на дистанционното е слаба или изтощена.

Заменете батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Статично електричество или други смущения може да причинят анормална работа на Prestigio PPDP 370 Twin DVD Player. За да отстраните смущението, откачете захранващия кабел и го поставете отново и го поставете пак за ресетиране на устройството. Ако проблемът продължава, консултирайте се с местния сервизен център иликвалифициран техник.


 1. Приложение
  1. Спецификации на продукта

Размер на TFT екрана

7,0 инча

Дължина на вълната на лазера

780/650 nm

Видео система

PAL

Честотен обхват

20Hz~20kHz ±2.5dB

Съотношение сигнал-шум

≥85dB

Аудио изкривявания

≤-70dB (1kHz)

Разделение на каналите

≥70dB (1kHz)

Динамичен обхват

≥80dB (1kHz)

Аудио изход

Аналогов аудио изход

Изходно ниво: 1.5V±0.2 1.0, Товар: 10KΩ

Видео изход

Video Out

Изходно ниво: 1VP-P±0.2, Товар: 75Ω

Небалансиран отрицателенЗахранване

DC 12V

Консумирана мощност

< 25W

Размери (Д*Ш*Д)

230mmX154mmX40mm (Главно устройство)

230mmX154mmX22mm (2ри монитор)Тегло

Приблизително 0,85kg (Главно устройство)

0.53kg (2ри монитор)


  1. Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля вижте www.prestigio.com за техническа поддръжка и гаранционна информация.
  1. Ограничена отговорност

Ние сме положили всички усилия да осигурим пълнота и точност на информацията и процедурите в това ръководство. Не поемаме отговорност за щети по повод грешки или пропуски в него. Prestigio си запазва правото да прави промени в продуктите без допълнително уведомление.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница