Предварителен списък на китайските компании от провинция фудзиен, заявили участие в бизнес форума на 25. 08. 2014 гДата03.01.2017
Размер73.26 Kb.
#11761


ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КИТАЙСКИТЕ КОМПАНИИ ОТ ПРОВИНЦИЯ ФУДЗИЕН,

ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В БИЗНЕС ФОРУМА НА 25.08.2014 г.
КОМПАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛ / ДЛЪЖНОСТ

ФИРМЕН ПРОФИЛ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

1.

Fujian Provincial Communication Transportation Group Co., Ltd.

Mr. CHEN Kexiang, Deputy General ManagerFujian Provincial Communication Transportation Group Co., Ltd. (наричана по-долу „групата“) се занимава главно с управление на пристанища, морски транспорт, сухопътен транспорт, модерна логистика, търговия и фармацевтична дейност. Тя е най-голямата, всеобхватна логистична компания, занимаваща се с управление на пристанища, морски и сухопътен транспорт и доставчик на асфалт в провинцията. До края на 30 юни 2013 г. Групата има активи на обща стойност от 22,5 милиарда RMB, 25 000 заети, 21 изцяло притежавани акции, холдингови дружества и акционерни дружества в чужбина и 211 местни компании. Групата е класирана на 450 място на Китайските предприятия Топ 500, номер 137 от Топ 500 на Китайските предприятия в сектора на услугите, номер 8 от Топ 100 на Логистичните предприятия в Китай и номер 1 сред логистични предприятия от провинция Фудзиен.

Fujian Provincial Communication Transportation Group Co., Ltd. (hereafter referred to as "group"), is mainly engaged in port management, sea transportation, land transportation, modern logistics, trade and pharmaceutical business. It is the province’s biggest comprehensive logistics company, port management company, sea and land transportation company and asphalt supplier. By the end of 30 June, 2013, the group has a total asset of RMB 22.5 billion, 25,000 employees, 21 fully-owned, share holdings and joint stock overseas companies, and 211 domestic companies. The group was ranked No. 450 in 2013 among China’s Top 500 Enterprises, No. 137 among China’s Top 500 Services Enterprises, No. 8 among China’s Top 100 Logistics Enterprises and No.1 among Fujian’s logistics enterprises.

Website: http://www.fjcts.cn

Email: kg_163@163.com
2.

Fujian CTS Group

Ms. ZHONG Meiying, ChairwomanFujian CTS Group е голяма туристическа агенция с 4000 заети в Провинция Фудзиен. Това е основният бизнес на компанията, който включва туристически услуги, хотели и транспорт с разширяващи се мрежи, обхващащи цялата провинция и дестинации по целия свят. Групата има 6 дружества, това са: China Travel Service Fujian, Fujian CTS Hotel Management Co. Ltd., Fujian CTS Auto Transportation Co., Fujian CTS Assets Management Co., Fujian CTS Industry Co., Fujian CTS Property Management Co.; 6 международни и 3 местни туристически агенции, 9 международни туристически хотела, 400 превозни средства, 3 второкласни автостанции, които са ангажирани в разработването и управлението на туризма, хотели, кетъринг, сухопътен транспорт и консултантски услуги и обучение на персонала.

Fujian CTS Group is a large travel agency with 4,000 employees in Fujian Province. Its main businesses include travel services, hotels and transportation with networks extending to the whole province and even to destinations worldwide. The group has six subsidiaries, that is China Travel Service Fujian, Fujian CTS Hotel Management Co. Ltd., Fujian CTS Auto Transportation Co., Fujian CTS Assets Management Co., Fujian CTS Industry Co., Fujian CTS Property Management Co.; six international and 3 domestic travel agencies, 9 overseas tourist hotels, 400 vehicles, 3 2nd-class auto stations, which are engaged in the development and management of tourism, hotels, catering, land transportation and consultation services and personnel training.

Website: http://www.ctsfj.com3.

Fujian Machinery & Electronics (Holdings) Co., Ltd.

Mr. LU Xiang, Assistant to General Manager
Fujian Machinery & Electronics (Holdings) Co., Ltd. има 19 собствени и дялово контролирани дружества и 4 компании с дялово участие. Основната й дейност е свързана с производството на оборудване и продукти от военно-промишления комплекс, химикали и търговия.

Металообработващата техника включва производството на военни оръжия, електрически производствени мощности, ролки, носещи ролки и вериги за верижни машини. 70% от продукти се изнасят за страни като САЩ, Канада, Бразилия, Турция, Обединените арабски емирства и Италия. Компанията се нарежда на 8 място по отношение на брутната стойност на продукцията на военно промишления комплекс. Добивната химическата промишленост произвежда основно амониев нитрат, а компанията се нарежда сред първите десет по отношение на производството и продажбите. Външната и вътрешната търговска дейност включва внос и износ на машини.Fujian Machinery & Electronics (Holdings) Co., Ltd. has 19 wholly-owned and share-controlling subsidiaries, 4 shareholding companies. It is mainly engaged in equipment manufacturing, civilian explosives, chemicals and trade. Equipment manufacturing includes the production of civilian guns, electric generating units, rollers, idlers, track rollers, carrier rollers and tracks for tracked vehicles. 70% of its products are exported to countries like the United States, Canada, Brazil, Turkey, the United Arab Emirates and Italy. The company ranks 8th in terms of gross output value of civilian explosive in the country. Coal chemical industry mainly produces ammonium nitrate, and the company ranks among the top ten in terms of production and sales. Its domestic and foreign trade involves in the import and export of machinery.
Mr. HUANG Chun, General Manager

4.

Fujian New Longma Motor Co.,Ltd.

Mr. WANG Yihong, Deputy General ManagerFujian New Longma Motor Ко ООД, оперира под името FJ Motor, която е създадена през април 1997 г. с регистриран капитал от 1,150 милиарда RMB. Той е един от трите авто производствени бази в провинция Фудзиен. Нейният 150 000 проект за развитие на автомобилното производство покрива площ от 182,000 кв.м с инвестиция в размер на 2.0275 RMB. 15369 трлн. RMP са инвестирани в проекта за 300 000 двигатели на компанията, включително първокласен монтажен цех, авто тяло, цилиндрична глава и колянов вал, цех за преработка, зала за физическо и химическо измерване, център за изпитване на двигателя и други помощни средства. Планирано е 1.0 L. и 1.25 L. двигатели да бъдат произведени.

Fujian New Longma Motor Co., Ltd., a subsidiary directly under FJ Motor, was established in April 1997 with a registered capital of RMB 1.15 billion. It is one of the three auto manufacturing bases in Fujian. Its 150,000 auto expansion project covers an area of 182,000 square metres with an investment of RMB 2.0275 billion. RMB 1.5369 billion was invested in the company’s 300,000 engine project, including first-class assembly workshop, auto body, cylinder head and crankshaft processing workshop, physical and chemical measuring room, engine test centre and other supporting facilities. It is planned that 1.0L and 1.25L engines will be produced.

Website: http://www.newlongma.com

5.

Fujian Yanan Electric Motor Co., Ltd.

Mr. LU Youwen, General ManagerFujian Yanan Electric Machine Co. Ltd. е междуотраслова и междурегионална стопанска единица, специализирана в производството на нови и високотехнологични електрически двигатели. Нейният бизнес обхваща широк спектър от дейности и продукти, включително енергийна мощност от ново поколение, финансови инвестиции, автомобилостроене, недвижимите имоти и експлоатация на минерали. Тя сътрудничи с 960 търговски агенти в света, и разростира търговската си мрежа на територията на повече от 120 страни и региони.

Fujian Yanan Electric Machine Co., Ltd. is a cross-industry and cross-regional business entity specializing in the production of new and high-tech electric engines such. It covers a wide range of businesses including new energy power generation, financial investment, automobile manufacturing, real estate and mineral exploitation. It collaborates with 960 purchasing agents worldwide, and extends its mature marketing network to more than 120 countries and regions.

Website: http://www.yanan-motor.cn

Email:sales@yanan-motor.com
6.

Fujian Emic Import & Export Co.,Ltd.

Mr. LIN Xuxi, General ManagerFujian Emic Import & Export Co., Ltd. е водеща китайска компания за производство и износ на TBR, TBB, PCR Tire & butyl гуми за автомобили, мотоциклети и колела, авточасти, части за мотоциклети и генератори, ел. почистваща техника. Компанията е поддържа тясно сътрудничество с клиенти от Африка, Югоизточна Азия, Централна и Южна Америка, Близкия изток, Източна Европа. Ангажирана от 20 години в тази област, компанията има изградена добра система за контрол на качеството и конкурентна система за контрол на разходите.

Fujian Emic Import & Export Co., Ltd. is China’s leading group manufacturing and exporting TBRTBBPCR Tire & butyl and natural tube for auto, motorcycle and bicycle, auto parts, motorcycle parts and generator parts. The company has established close cooperation with the clients from Africa, Southeast Asia, Central and South America, Middle East, Eastern Europe. Engaged in this field 20 years ago, the company has built up perfect quality control system and competitive cost control system.

Email: www.fujianshipbuilding.com/contact/


7.

Fuzhou XinMeiYuan Biomedical Engineering Co.,Ltd.

Mr. WANG Guanghui,Fuzhou XinMeiYuan Biomedical Engineering Co., Ltd. е технологично и научно предприятие, специализирано в областта на външното лечение за облекчаване на болка. Служителите на компанията са компетентни в клинична фармакология, нова фармацевтична лекарствена форма, биохимия, клиничната медицина, микро биологията и традиционната китайска медицина. Към днешна дата компанията притежава 15 национални патенти за изобретение и 6 модела. Основните продукти са болкоуспокояващи мехлеми, мехлеми успокояващи менструални спазми и мехлеми за лечение на стоматологични проблеми.

Fuzhou XinMeiYuan Biomedical Engineering Co., Ltd. is a science and technology enterprise specialized in external treatment to relieve pain. The company employs employees from clinical pharmacology, new pharmaceutical dosage form, biochemistry, clinical medicine, micro biology and traditional Chinese medicine. As of today the company enjoys 15 national patents of invention, 6 utility model patents. Main products are pain relieving plaster, plaster to stop menstrual cramps and multiple purpose plaster for dental treatment.

Website: http://www.xmy.hk


8.

Fuzhou Port Group Co., Ltd.

Mr. HUANG Changzhou, General ManagerFuzhou Port Group Co., Ltd. Разполага с контейнери, извършва карго услуги, терминали на въглища и желязна руда. Тя притежава и управлява 49 корабни места предимно разположени в пристанищните райони на Minjiang. Компанията е основана през 2001 г. и е със седалище в Фуджоу, Китай.

Fuzhou Port Group Co., Ltd. operates container, bulk cargo and other terminal units and engages in handling cargo from container terminals, coal and iron ore terminals. It owns and operates 49 berths mainly located in the port areas of Minjiang. The company was founded in 2001 and is based in Fuzhou, China. Fuzhou Port Group Co., Ltd. operates as a subsidiary of Fujian Provincial Communication Transportation Shareholding Co., Ltd.

Website: www.fzport.com

Email: webmaster@fzport.com
9.

Fujian Shipbuilding Industry Group Corporation

Mr. LI Shoufa, DirectorFujian Shipbuilding Industry Group Corporation (FSIGC) е мултифункционална организация във Фудзиен, като работи в корабостроителната индустрия. Създадена е през 1997 г. с основна дейност ново строителство и ремонтни работи. Компанията също така извършва и обучение на механици, научно-изследователни звена, корабен дизайн, търговия с кораби и производство на плавателни средства. Като една голяма фирма притежава почти двадесет хиляди служители и годишната производителност за ново строителство на FSIGC е достигната 1,050,000 DWT.

Fujian Shipbuilding Industry Group Corporation (FSIGC) is a multifunctional organization in Fujian shipbuilding industry which was established in 1997. With the major business of Newbuilding and Repairing, the company also provides training of mechanic, R&D, ship design, ship trading and block fabrication of vessel. As a large company who owns almost twenty thousand employees, the annual productivity for Newbuilding of FSIGC has been reached 1050 thousand DWT. There are many mainstay enterprises and supporting organizations of FSIGC, including: Fujian Southeast Shipyard, Fujian Mawei Shipbuilding Ltd, Xiamen Shipbuilding Industry Co., Ltd, Fujian Funing Shipbuilding Co., Ltd., Fujian Shipbuilding Industry Technical Research and Developing Center, Fujian Research and Design Institution of Vessel and Oceanographic Engineering and Fujian Shipbuilding Engineering & Technology Collage etc.

Email: http://www.fujianshipbuilding.com/contact/


10.

Fujian Mawei Shipbuilding Co., Ltd.

Mr. ZHANG Zhitong, Chairman
11.

Fujian Energy Group Co., Ltd.

Mr. LIN Jinben, Chairman

Mr. ZENG Jianping

12.

Fujian Investment & Development Group Co., Ltd.

Mr. PENG Jinguang, General Manager & Deputy Director

13.

Fujian Aton Group

Mr. CHEN Lihui, Chariman

14.

Fujian Hitachi Koki Co., Ltd.

Mr. WANG Ruiming, General Manager

15.

Longyan New Hongji Real Estate Development Co., Ltd.

Mr. ZHANG Yishen, Chairman

Mr. ZHANG Shaoquan, General Manager

16.

Huarong Group Co.,Ltd.

Ms. DAI Xiufang, Charwoman

17.

China Travel Service Fujian,

Mr. WU Yasheng, General Manager
Каталог: uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница