Предварителна Техническа спецификация за доставка на Ехографски апарат с 3 броя трансдюсери и възможност за биопсияДата18.01.2017
Размер40.57 Kb.
#12949
Предварителна Техническа спецификация за доставка на Ехографски апарат с 3 броя трансдюсери и възможност за биопсия
Минимални технически изисквания:
1. Изцяло дигитална обработка на сигнала

2. Максимално тегло на апарата до 100 kg без допълнителните компоненти

3. Дисплей с плосък екран - минимум 18" с висока разделителна способност, минимална резолюция 1024 x 768 пиксела и вградени в монитора високоговорители

4. Максимална консумация на апарата 600 VA с включени периферни устройства

5. С цел компактност, апаратът да е с максимум три електронно избираеми активни порта за включване на мултичестотни трансдюсери, без да се броят портове за писалков тип трансдюсери

6. Минимум шест поставки за различен тип трансдюсери. Възможност за коригиране, сваляне и лесно почистване

7. Специфични за приложенията предварителни настройки на параметрите

8. Многоезичен потребителски интерфейс – минимум 6 езика

9. Плътност на линиите в 2D режим – минимум 512 линии

10. Динамичен диапазон – не no-малък от 205 dB

11. Минимум 22 550 обработваеми канала

12. Дълбочина на визуализация от 2 cm до 30 cm, или по-добра

13. Софтуер тьканни хармоници и динамично оптимизиране на контраста

14. Вътрешен диск не по-малък от 160 GB

15. Капацитет за съхранение – минимум 150 000 образа

16. Пълна буквено-цифрова QWERTY клавиатура с клавиши, интегрирана върху контролния панел, поддържаща въвеждане на текст, функционални клавиши и програмиране на системата

17. Възможност за регулиране височината на контролния панел – до 100 mm

18. Чупещо се рамо на стойката на монитора

19. Ротация на рамото: минимум -90° до +90°

20. Наличие на ЕКГ модул с регулируемо усилване и позиция върху екрана

21. Напълно цифрово формиране и обработка на сигнала с честотен диапазон от 1.5 до 13 MHz или по-добър

22. Не по-малко от 4 зони на фокусиране

23. Мулти позиция, избираема от потребителя фокус позиция с едновременно използване на няколко фокусни зони

24. Минимум 2 USB входа за трансфер на данните

25. Минимум 1 VGA изход

26. Наличие на интегрирана работна станция за дигитално придобиване, съхранение и преглед на ултразвукови изследвания

27. Възможност за измервания и изчисления на архивирани изследвания

28. Експортиране на данни в следните формати: AVI, TIFF, DICOM

29. Наличие на вградени предварителни настройки за образна диагностика, зависими от прегледа и трансдюсера

30. Наличие на маркери за тялото, текст и обозначения на анотации

31. Вградени в паметта на апарата пакети за измервания и отчети за всички типове ехографски прегледи

32. Наличие на софтуер за автоматично измерване на фетални структури – BPD, HC, AC, FL, HL

33. Наличие на софтуер за ясно очертаване и визуализиране на съдове, работещ едновременно с конвексни и линейни трансдюсери

34. Наличие на софтуер за измерване дебелината на каротидна интима-медия

35. Наличие на софтуер за панорамно изобразяване

36. Наличие на софтуер за мултипроекционно пространствено наслагване

37. Възможност за обръщане наляво / надясно и нагоре / надолу за всички формати в реално време

38. Наличие на софтуер за 3D изобразяване със свободно очертаване

39. Наличие на устройство за затопляне на ултразвуковия гел с минимум три степени на настройка на температурата

40. Поддръжка на всички стандартни режими: 2D, M-режим, цветен М-режим, Анатомичен М-режим, Цветен доплер, Спектрален доплер, Двоен и Троен (Duplex/Triplex) режими. Задължителна възможност за тъканно изобразяване със спектрален и цветен доплер.

41. Наличие на тъканно хармонично изобразяване с възможност за многочестотна образна диагностика, налична с всички трансдюсери

42. Автоматично трасиране на доплеровия спектър в реално време

43. Автоматични изчисления за доплер измервания в реално време

44. Мощен доплер с висока чувствителност и указване посоката на кръвотока

45. Възможност за дигитално увеличаване на образа в реално време и при клип

46. Възможност за оптимизация на сивата скала с един бутон

47. Възможност за трапецовидно изображение
Трансдюсери и биопсийни водачи, задължително включени в комплекта:
48. Мултичестотен конвексен трансдюсер със следните параметри:


 • Честотна лента от 1.4 до 5.0 MHz или по-добра

 • Брой елементи – минимум 128

 • Максимално поле на визуализация – минимум 66о

 • Комплект с биопсиен водач с минимум два ъгъла на позициониране на иглата.

49. Мултичестотен линеарен трансдюсер със следните параметри:

 • Честотна лента от 4.0 до 11.4 MHz или по-добра

 • Брой елементи – минимум 128

 • Максимално поле на визуализация – минимум 100 mm

 • Комплект с биопсиен водач с минимум два ъгъла на позициониране на иглата.

50. Мултичестотен биплан ендокавитарен трансдюсер със следните параметри:

 • Честотна лента от 3.0 до 9.0 MHz или по-добра

 • Брой елементи – минимум 128

 • Максимално поле на визуализация – минимум 160о

 • Комплект с биопсиен водач за многократна употреба, извит

 • Комплект с биопсиен водач за многократна употреба, прав


Допълнителни опции за бъдещо надграждане:
51. Баркод четец за лесно импортиране на пациентски данни

52. Софтуер за контрастно-усилена ехография

53. Мултичестотен ендокавитарен трансдюсер със следните параметри:


 • Честотна лента от 2.9 до 9.8 MHz или по-добра

 • Брой елементи – минимум 128

 • Максимално поле на визуализация – минимум 126о

 • Комплект с биопсиен водач

54. Мултичестотен ендовагинален трансдюсер със следните параметри:

 • Честотна лента от 2.9 до 9.7 MHz или по-добра

 • Брой елементи – минимум 128

 • Максимално поле на визуализация – минимум 126о

 • Комплект с биопсиен водач за многократна употреба

Забележка: Документацията за участие в обществената поръчка предстои да бъде публикувана след 16.08.2016 г.
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница