Предварителни обявления за провеждане на обществени поръчки през 2011 г с възложител „Български пощи” еад гДата15.08.2018
Размер161.76 Kb.
Предварителни обявления за провеждане на обществени поръчки през 2011 г. с възложител „Български пощи” ЕАД г.


Документ:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429862)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Доставка на електронни везни

Описание:

Доставка на електронни везниДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429862)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Доставка на тонизиращи напитки, чай, минерална вода и др. (Наредба № 7/23.09.1999 г. на МТСП и МЗ)

Описание:

Доставка на тонизиращи напитки, чай, минерална вода и др. (Наредба № 7/23.09.1999 г. на МТСП и МЗ)Документ:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429862)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Доставка на работно облекло

Описание:

Доставка на работно облеклоДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429862)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Доставка на лични предпазни средства (Наредба № 7/23.09.1999 г. на МТСП и МЗ)

Описание:

Доставка на лични предпазни средства (Наредба № 7/23.09.1999 г. на МТСП и МЗ)Документ:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429862)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Доставка на хигиенни материали

Описание:

Доставка на хигиенни материалиДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429862)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Доставка на пластмасови пломби

Описание:

Доставка на пластмасови пломбиДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429862)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Доставка на електроотоплителни уреди и климатици

Описание:

Доставка на електроотоплителни уреди и климатициДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429862)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Доставка на форматирана хартия и картон

Описание:

Доставка на форматирана хартия и картонДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429862)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429862)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сграден фонд на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сграден фонд на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429862)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Периодично индикативно обявление - специални сектори (ЕС) (429856)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за пачатащи устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за пачатащи устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Периодично индикативно обявление - специални сектори (ЕС) (429856)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Закупуване на техническо оборудване и малка механизация

Описание:

Закупуване на техническо оборудване и малка механизацияДокумент:

Периодично индикативно обявление - специални сектори (ЕС) (429856)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в "Български пощи" ЕАД

Описание:

Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в "Български пощи" ЕАД

Документ:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429849)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Абонаментно обслужване на касови апарати

Описание:

Абонаментно обслужване на касови апаратиДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429849)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Разработване и внедряване на система за електронен документооборот в Централно управление/ТП/РУ/ОПС на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Разработване и внедряване на система за електронен документооборот в Централно управление/ТП/РУ/ОПС на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429849)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Отпечатване на 5 000 000 /пет милиона/ броя служебен формуляр обр. 243 "Известие за доставяне"

Описание:

Отпечатване на 5 000 000 /пет милиона/ броя служебен формуляр обр. 243 "Известие за доставяне"Документ:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429849)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Посреднически услуги по снабдяване с документи за собственост и при продажба на недвижими имоти, собственост на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Посреднически услуги по снабдяване с документи за собственост и при продажба на недвижими имоти, собственост на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429849)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Избор на консултант за разработване на стратегически опции и интегрирана програма за развитие на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Избор на консултант за разработване на стратегически опции и интегрирана програма за развитие на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429849)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги

Описание:

Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителни услугиДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429849)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429849)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Закупуване и внедряване на интегрирано решение за оперативните нужди на куриерски услуги EMS/BULPOST към "Български пощи" ЕАД

Описание:

Закупуване и внедряване на интегрирано решение за оперативните нужди на куриерски услуги EMS/BULPOST към "Български пощи" ЕАДДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429849)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Избор и внедряване на система за автоматизиран контрол на събиранията на обществените пощенски кутии в "Български пощи" ЕАД

Описание:

Избор и внедряване на система за автоматизиран контрол на събиранията на обществените пощенски кутии в "Български пощи" ЕАДДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429849)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Извършване на маркетингово проучване

Описание:

Извършване на маркетингово проучванеДокумент:

Периодично индикативно обявление - специални сектори (ЕС) (429839)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Управление и поддръжка на сградния фонд на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Управление и поддръжка на сградния фонд на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Периодично индикативно обявление - специални сектори (ЕС) (429839)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Управление на ремонта и поддръжката на целия технологичен автомобилен парк на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Управление на ремонта и поддръжката на целия технологичен автомобилен парк на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Периодично индикативно обявление - специални сектори (ЕС) (429839)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Предоставяне на услуга с гарантирани параметри на комуникационна мрежа и IP телефония за нуждите на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Предоставяне на услуга с гарантирани параметри на комуникационна мрежа и IP телефония за нуждите на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Периодично индикативно обявление - специални сектори (ЕС) (429839)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише

Описание:

Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гишеДокумент:

Периодично индикативно обявление - специални сектори (ЕС) (429839)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Избор на обслужващи банки

Описание:

Избор на обслужващи банки

Документ:

Периодично индикативно обявление - специални сектори (ЕС) (429839)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Избор на обслужващи банки

Описание:

Избор на обслужващи банкиДокумент:

Периодично индикативно обявление - специални сектори (ЕС) (429839)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише

Описание:

Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гишеДокумент:

Периодично индикативно обявление - специални сектори (ЕС) (429839)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Управление на ремонта и поддръжката на целия технологичен автомобилен парк на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Управление на ремонта и поддръжката на целия технологичен автомобилен парк на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Периодично индикативно обявление - специални сектори (ЕС) (429839)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Предоставяне на услуга с гарантирани параметри на комуникационна мрежа и IP телефония за нуждите на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Предоставяне на услуга с гарантирани параметри на комуникационна мрежа и IP телефония за нуждите на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Периодично индикативно обявление - специални сектори (ЕС) (429839)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Управление и поддръжка на сградния фонд на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Управление и поддръжка на сградния фонд на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429834)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Аварийни и ежедневни строително-ремонтни работи в сгради собственост на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Аварийни и ежедневни строително-ремонтни работи в сгради собственост на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429832)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Инженеринг за реконструкция на РСЦ - Варна

Описание:

Инженеринг за реконструкция на РСЦ - ВарнаДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429829)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Инженеринг за реконструкция на РСЦ - Бургас

Описание:

Инженеринг за реконструкция на РСЦ - БургасДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429825)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Инженеринг за реконструкция на БРСЦ /Булпост/

Описание:

Инженеринг за реконструкция на БРСЦ /Булпост/Документ:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429823)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Инженеринг за изграждане на подходи за хора с увреждания в ТП на "Български пощи" ЕАД

Описание:

Инженеринг за изграждане на подходи за хора с увреждания в ТП на "Български пощи" ЕАДДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429821)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Инженеринг за газификация

Описание:

Инженеринг за газификацияДокумент:

Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 (429815)

Възложител:

"Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Получен на:

02-03-2011

Име:

Инженеринг за преработка на отоплителни инсталации

Описание:

Инженеринг за преработка на отоплителни инсталации

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница