Предвижда се: Инвестиционно намерениеДата02.02.2018
Размер26.36 Kb.
#53639


Page |

Рstraight arrow connector 7ЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект


Проектни параметри на използването

ПРЕДВИЖДА СЕ:

Инвестиционно намерение: Възстановяване на пресичането на р. Асеновска за изтегляне на съществуващ ел. кабел 20 kV от ТП „Изкуство“ до ТП „Декотекст“.

Предвидени дейности: През река Асеновска е предвидено да се изгради нова тръбна мрежа ел. кабел 20 kV от два броя метални тръби Ф159x5mm чрез вкопаване на един метър под речното легло без предвиден праг. В свободен изкоп с дълбочина мин 1.2 м. е предвидено полагането на тръби ЧЕРНИ КОНСТУКЦИОННИ ЕЛЕКТРО ЗАВАРЕНИ БДС EN10219 – S235 JR Ф159x5mm, като котата на горния ръб на тръбите е предвидено да бъде един метър под съществуващото дъно на р. Асеновска. Предвидени са бетонови блокове1000/1000/1200mm, за застопоряване на тръбната мрежа, които ще я предпазват от евентуално изплуване и увреждане на кабелите. Тръбите ще бъдат огънати и изпълнени с челни заварки съгласно представен проект част. Конструктивна. На двата бряга е предвидено да се изградят ревизионни шахти с дълбочина 1.5м. от кота терен = 240,15м. След полагане на тръбите се предвижда възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил в рамките на ползвания участък.

Място на ползването: Географски координати

Център шахта т.1: H 240.15 – Балтийска вис. с-ма.

БГС 2005 42° 40' 22.975" 26° 19' 21.123"

Център шахта т.4: H 240.15 – Балтийска вис. с-ма.

БГС 2005 42° 40' 23.761" 26° 19' 22.112"

Условия при които ще бъде издаден административният акт:

• Да бъдат предвидени мерки за укрепване на речното корито с цел намаляване изравящата способност на речния отток в зоната на пресичане.

• След извършване на СМР да бъде възстановен първоначалния напречен профил на ползвания участък.

Приложени са хидроложки и хидравлични изчисления за проводимостта на проектираните съоръжения, показващи че след изпълнения на инвестиционното намерение няма да бъде нарушена проводимостта на реката.Цел на заявеното ползване

Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща водни обекти

Водно тяло /воден обект/

Водно тяло с код: BG3TU700R029 – „р. Асеновска след яз. Асеновец до гр.Сливен”

Воден обект - река АсеновскаМестност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

ЕКАТТЕ 67338

Землище на град Сливен

Община Сливен
Област Сливен


Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

гр. Пловдив 4000
ул. “Янко Сакъзов” № 35
Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /

Тел: (+35932) 60-47-20, Факс: (+3592) 60-47-21, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bgКаталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2016
2016 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2016 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2016 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2016 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2016 -> Възстановяване на подпорна стена успоредно на течението на р. Арда за укрепване на главния колектор на града за отпадни води и левия бряг на реката за защита от вредното въздействие на водите
2016 -> Съобщение за публично обявяване
2016 -> Съобщение за публично обявяване
2016 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2016 -> Съобщение за публично обявяване
2016 -> Република българия министерство на околната среда и водите басейнова дирекция „източнобеломорски район”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница