Преживяване на половото сношениеДата23.10.2018
Размер73.4 Kb.
#94800
 

Катедра "Психология"

 

 

   

 

 ПРЕЖИВЯВАНЕ НА ПОЛОВОТО СНОШЕНИЕ

 

   

 

  

 

  

Велико Търново

2003

 

Преживяването на половото сношение крие в себе си цяла гама от чувства и човешко достойнство. Но най-напред да погледнем най-ниското стъпало на стълбицата. От какво се предизвикват еротичните чувства? С какво се започва? Какво предизвиква половата възбуда?Често тембърът на гласа, един нежен или сдържан тон събуждат вниманието на другия. Погледите могат да произведат много силно еротично впечатление. Движението на тялото, мимиката отразяват душевните процеси и издават състоянието на другия, неговото увлечение, неговия стремеж към нежност. Нашите сетивни органи възприемат въздействия, които могат да предизвикат полова възбуда. Тук обонянието играе важна роля. Миризмата на тялото и особено тази на половите органи възбужда сексуални чувства дотолкава, доколкото не се възприема като неприятна.

В целувката се крие цяла гама от възможност. Като се започне с “неутралната” целувка и се мине през нежната целувка със затворени устни, се стига направо до подготвителната любовна игра. Целувката с отворени уста, играта с езика и впиването на устните едни в други крият вече едно силно сексуално желание, докато накрая целувката става спътник на пълното сливане.

При действията, които подготвят преживяването на съединението, особена роля играят определени области от повърхноста на тялото. Тъй като тези места са снабдени с многобройни нервни окончания, докосването им води до силна полова възбуда. При жената това са кожата на врата, устните и местата около тях, гърдите и особено зърната, кръстната област и вътрешната повърхност на бедрата. Най-силно възбудими са външните полови органи, малките срамни устни, областта около входа на влагалището и преди всичко клиторът. При мъжа раздразнимостта на лежащите извън половата сфера области е различно силна. Докосването на члена, особено на главичката и преди всичко триенето на долната страна на члена, предизвиква много силна полова възбуда.

При много жени половото чувство се различава от това при мъжа по по-общия си и по-обширен характер. При по-голямата част от мъжете представата за женското тяло, за половите органи, за гърдите, за бедрата и за самото сношение играе значителна роля. Еротичната представа на мъжа е грамаден извор на неговата сексуална възбуда. При жените се срещат по-рядко такива силни еротични представи. Виждането на женското тяло, на гърдите и на половите органи също предизвиква у мъжа силно полово желание, докато виждането на мъжките полови органи у повечето жени не предизвиква никаква възбуда или съвсем слаба такава. Понякога то им влияе отблъскващо. Сравнително доста мъже не са разбрали това. Те не могат да разберат, че това, което действа възбудително на самите тях, не оказва същото въздействие върху жената.

Често тези различия стават ясни в любовната игра. В началото на половото сближение мъжете, които имат малка опитност, са често, поради еротичната си представа, почти готови за изхвърляне на семенната течност и се стремят веднага да докоснат половите органи на жената. Те се стремят към най-бързо полово сношение. При жената, която не е преживяла тази лична подготовка, половата възбуда е едва в процес на възникване. Тя желае най-напред общ телесен допир, целувки, галене и възбуждане на горните части на тялото. Приемането на нежността на мъжа, отвръщането с прегръдки и интимно обгръщане на неговото тяло отговаря на чувството на повечето жени.

По отношение силата на усещанията не съществува никаква разлика между половете, но все пак при отделните хора тя е твърде различна. Силата им може да се променя и при едно и също лице. Някои жени не могат да кажат определено дали са изпитали полово удовлетворение или не. Причината се крие в това, че в продължение на половото сношение има едно постепенно развитие на възбудата с кулминационни точки, които приличат на удовлетворението, но не достигат най-голямата си височина. Тогава успоредно с преживяното остава чувството на непълно постигнато съвършенство.

Дали едно истинско чувство на задоволеност се осъзнава, не зависи междувременно от интензивността на половото сношение. Душевните процеси, особено взаимните отношения и личното отношение към половия живот тук играят значителна роля.

Половото желание трябва да крие в себе си любовта към човека като цяло. То не трябва да се отнася само до определени части на тялото. Половото сношение е истинско самоотдаване и всъщност трябва не само жената да дарява мъжа, но също и мъжът – жената. Обаче точно върху значението на единността на преживяването не са наясно много хора. Те не го познават, защото всеки се насочва само според личните си чувства. Най-голямата хармония ще се постигне тогава, когато и при двамата по едно и също време се прекрачи кулминационната точка, когато изливането на семенната течност на мъжа настъпи едновременно с удовлетворението на жената или го предизвика. Кривите на протичането обаче при двата пола са различни. Докато възбудата на жената най-често достига връхната си точка постепенно и след това също по-бавно замира, при повечето мъже тя се покачва стръмно нагоре. След изливането на семенната течност тя спада внезапно до нула. По правило сега настъпва умора и често едно неразположение към ласки. Такъв е особено случаят, когато мъжът има редовни полови сношения. Без съмнение при силно желание и след по-дълго въздържане могат веднага отново да възникнат нова полова възбуда и желание за едно друго сношение.

При жената възбудата затихва винаги по-бавно. Тя би желала сега да продължи вкусването на общото чувство на нежност. Тук често възниква едно несъответствие, което може и би трябвало да се избегне. Когато мъжът в половата си любов се насочи не само към акта, но и към цялостната личност на жената, то той ще се научи да цени това състояние на дълбока взаимна свързаност, това хармонично заглъхване на преживяването на половото сношение. Затова говорим изключително за преживяване на половото сношение, защото особеното на човешката сексуалност се състои именно в това. Половото сношение е винаги повтарящото се потвърждение на любовта между мъжа и жената.

За съжаление голяма част от хората не са доволни от половите си отношения. От това са засегнати и учудващо голям брой женени, даже младоженци. При жената тези трудности се отразяват в повечето случаи по-силно, но все пак се понасят от нея по-често, отколкото от мъжа, който е по-скоро склонен на всички средства за постигане на целта. В това отношение жената, общо взето, е по-сдържана. При смущенията, които произтичат от жената, на първо място се касае до “неможене”, до импотентност. Тук трябва да се различават различни степени на импотентност. Има жени, които никога не се възбуждат полово, които нямат никаква еротична представа. Те са съвсем нечувствителни към полови дразнения. Напротив, други жени, въпреки че са полово възбудими и имат нужда от полови сношения, все пак не стигат до кулминационната точка. Те не познават преживяването на удовлетворението. И накрая, има жени, които извънредно рядко стигат до удовлетворение.

Първите две групи – на нечувствителните и на тези, които не са преживели удовлетворението, са относително малки. Все пак последната група е много по-голяма. Една трета от всички омъжени жени само рядко постигат удовлетворение. Кои са причините за това? В случая се има предвид оная част от омъжените жени, които не са полово студени, обичат мъжете си и са им верни, но по различни причини не достигат до оргазъм и затова стимулират някакво подобие на кулминация. За жалост това почти винаги се повтаря, защото много малко са мъжете, които знаят как точно и в какво – емоционално и физиологично – се изразява женският оргазъм. Истински опитният мъж обаче веднага ще забележи сухотата на вагината, оскъдната секреция, както и липсата на характерните за оргазма силни контракции на мускулатурата на женското влагалище, които понякога са толкова интензивни, че могат да изхвърлят навън пениса, ако той не е достатъчно “настойчив”.

Срещат се също и смущения от чисто органическо естество. Макар и рядко, все пак има случаи, при които членът и влагалището са твърде различни по големина. Когато влагалището е много широко в съотношение с члена, липсва дразненето от механичното разширяване и за двамата е трудно да стигнат до удовлетворение. Все пак значението на това несъответствие се надценява много. У жената много заболявания на органите, разположени в долната част на корема, като възпаления, кръвотечения и бяло течение, намаляват половите усещания.

При смущенията, които произхождат от мъжа, “неможенето", импотентността, стои също така на първо място. При един малък брой мъже няма никакво втвърдяване на члена и никакво изливане на семенната течност, обусловени от органически или душевни заболявания.

Независимо от редките болестни причини най-чести са душевните смущения на връзките с жената. Също и при мъжа, спомените за минали неприятни преживявания, понякога чувството за виновност спрямо жената са истинските причини за неговото “неможене”. Има мъже, които най-дълбоко в себе си се страхуват от пълно сливане. Още с приближаването те отбягват отново жената. Резултатите са изчерпване на възбудата и преждевременно изтичане на семенната течност. Трудно е да се каже къде се крият причините за тази несъзнателна нагласа.

Широко разпространената причина за “неможенето” под формата на преждевременното изливане на семенната течност се крие в особеностите на самата мъжка сексуална чувствителност. Тъй като в представите си мъжът може силно да се възбуди, кривата на възбудата протича твърде бързо и стремително надолу. Предварителните любовни действия го възбуждат до кулминационната точка преди половото сношение или в момента на вкарването на члена. Освен това едно необичайно и при това ново положение действа още по-ускоряващо.

Когато такива неуспехи се повтарят често, разочарованието може да направи невъзможно достатъчното втвърдяване на члена. Също така внезапно появил се страх от неуспех през време на половото сношение е причина втвърдилия се в началото член да се отпусне, с което довършването на сношението става невъзможно. Някои мъже полагат усилия за хармонично протичане на половия акт. Те намират най-съвършено задоволяване в половия акт, когато и жената достигне до намаляване на напрегнатостта. Все пак това ги принуждава към едно силно овладяване на чувствата им. Когато това самоконтролиране е премного осъзнато, когато забавянето е свързано с много голямо изразходване на енергия, то от това може втвърдяването на члена да отслабне и възбудата да се превърне в неудоволствие.

Противоположност на внимателните мъже са егоистите. Тук се касае по-малко до едно “неможене”, отколкото до едно “неискане”. Те постигат изливането на семенната течност в най-благоприятния за тях момент. Те не се грижат за благополучието на жената. Те са на мнение, че половото сношение е свършено тогава, когато самите те са получили удовлетворение. За съжаление броят на такива мъже не е малък. Постигането на промяна при тях е трудно. Тя може да се състои само в превъзпитание в отношението им към жената въобще. Тяхното неуважение към женския пол вреди в основата си най-малко на самите тях. Постоянно незадоволената жена има възможността да намери друг, по-внимателен мъж. Такива егоистични мъже никога не ще преживеят едно истинско полово сношение.

Важно е да се отбележи, че предпоставките, които водят до полово сношение, са също така важни, както и държанието при самото сношение. Когато мъжът и жената познават особеностите на поведението си в полово отношение ще направят опит да се приспособят един към друг. Когато двамата се нагодят един към друг и при заглъхване на половото преживяване, когато продължат да бъдат заедно и да изпитват чувството на сигурност и принадлежане един към друг, се постига най-съвършената хармония при преживяването на половото сношение.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница