Премахнете полето, ако не е приложимостраница1/6
Дата15.01.2018
Размер0.79 Mb.
#47813
  1   2   3   4   5   6
Europass

автобиография


Лична информация
Собствено (и) име (на) / Фамилия(и)

Даниела Христова Тасевска

Адрес

ул. Толедо, № 4, гр./с. Велико Търново, пощ. Код 5000, държава Р България.

Телефон

Премахнете полето, ако не е приложимо. (виж Инструкциите)

Мобилен телефон:


0887 710035

E-mail

taseffska@gmail.comНационалност

БългарскаДата на раждане

06.01.1966Пол

ЖенскиТрудов стаж

Към 03.10.2016 г. 26, 11 месеца и 22 дниДати

0т 1991 – до сега
Заемана длъжност или позиция

Преподавател в катедра „Психология“ при Философски Факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Основни дейности и отговорности

за периода 2009 - 2016Преподаване на академично знание в областта на когнитивните и поведенчески науки: психология на развитието, педагогическа психология, клинична психология, организационна психология, трансперсонална психология.
Лекционните курсове в професионално направление 3.2. Психология:

А) за ОКС „бакалавър”:

задължителни дисциплини:

1. Педагогическа психология – спец. Психология, задочно и редовно;

2. Клинична психология – спец. Психология, задочно и редовно;

избираеми дисциплини:

1. Трансперсонална психология – спец. Психология, задочно и редовно;


Б) за ОКС „магистър”:

задължителни дисциплини:

1. Педагогическа психология – МП „Психология”, задочно;

2. Клинична психология – МП „Психология”, задочно;

3. Групова динамика – МП „Социална психология”, редовно и задочно;

4. Психология на социалните и етнически конфликти – МП „Социална психология”, редовно и задочно;

5. Психология на управленската дейност в образователния процес – МП „Управление на образованието”, редовно и задочно;

6. Социални и етнически конфликти – МП „Психология на личността”, редовно и задочно;

7. Диспозиционна теория на личността – МП „Психология на личността”, редовно и задочно;


  • избираеми дисциплини:

1. Трансперсонална психология – МП „Психология”, задочно;
В) В Център за квалификация при ВТУ:

задължителни дисциплини:

1.Психология на развитието в ДЮВ – специализация. Психология, задочно;

2. Основни умения за психологическо консултиране – специализация, Консултативна психология, задочно;

3. Психология на развитието в ДЮВ – специализация, Учителска правоспособност, задочно.

4. Психология на общуването – специализация, Учителска правоспособност, задочно.

5. Основи на организационната психология – специализация, Организационна психология, задочно.

6. Психология на развитието в ДЮВ – специализация, Педагогическа психология


Г. Център за образователни технологии:

- задължителни:

1. Психология на управление на образователния процес;

2. Психология на общуването


Име и адрес на работодателя

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Философски факултет, ул. Христо Ботев, № 19, кабинет 518Дати

0т 2001 – до сега
Заемана длъжност или позиция

Лектор, обучител

Основни дейности и отговорности

за периода 2009 - 2013Водене на практически семинари, обучения

Име и адрес на работодателя

РААБЕ България ЕООД – София 1140 ЖК Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров 112Образование и обучение
Дати

Септември , 2014
Наименование на придобитата квалификация

Свидетелство за научно звание № 15/12.09.2014

Основни предмети/застъпени професионални умения

Присъдено научно звание „професор”

Име и вид на обучаващата или образователната организация

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Научна специалност 05.06.05 - Педагогическа и възрастова психологияНиво по националната квалификация

Професор - Преподавателска дейност в сферата на педагогическата психология и психология на развитието.

Дати

Септември , 2014
Наименование на придобитата квалификация

Свидетелство за научно звание № 15/12.09.2014

Основни предмети/застъпени професионални умения

Присъдено научно звание „професор”

Име и вид на обучаващата или образователната организация

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Научна специалност 05.06.05 - Педагогическа и възрастова психологияНиво по националната квалификация

Професор - Преподавателска дейност в сферата на педагогическата психология и психология на развитието.

Дати

Април, 2014
Наименование на придобитата квалификация

Сертификат № 20140104258192

Оператор на интерактивна дъскаОсновни предмети/застъпени професионални умения

Умения за приложение на E-Beam Scrapbook

Име и вид на обучаващата или образователната организация

РААБЕ България

Ниво по националната класификация

1 ниво

Дати

Януари, 2013
Наименование на придобитата квалификация

Сертификат №013/2013

Психодрама асистентОсновни предмети/застъпени професионални умения

Изградени умения за използване на психодраматичния метод за групова терапия и социометрия.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, София

Ниво по националната класификация

1 нивоДати

Април, 2013
Наименование на придобитата квалификация

Експерт по дистанционно обучение

Основни предмети/застъпени професионални умения

Специфични умения за контрол и оценка при организацията и осъществяването на дистанционно обучение.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Проектна дейност на ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Ниво по националната класификация

1 ниво

Дати

Юли, 2012
Наименование на придобитата квалификация

Сертификат TN-07100-121094

Вътрешен одитор в областта на корпоративната социална отговорност и социалния одитОсновни предмети/застъпени професионални умения

Провеждане и документиране на одит, доклад за одит, отговорности на одитора.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

ТЮФ НОРД България ЕООД, Пловдив

Ниво по националната класификация

1 ниво

Дати

Юни, 2009
Наименование на придобитата квалификация

Сертификат № 00164/28.06.2009

Когнитивно-поведенчески консултант

(под супервизия)


Основни предмети/застъпени професионални умения

Психологическо консултиране, обучение на професионалисти в базисни умения за консултанти в когнитивно-поведенческата психотерапия

Име и вид на обучаващата или образователната организация

СПЕКТРА - Център по психология, психотерапия и психиатрия, гр. София


Ниво по националната класификация

2 ниво

Дати

15 юни, 2009 г
Наименование на придобитата квалификация

Свидетелство за научно звание № 25807/15.08.2009

Присъдено научно звание „доцент”

Научна специалност 05.06.05 - Педагогическа и възрастова психология


Основни предмети/застъпени професионални умения

Преподавателска дейност в сферата на педагогическата психология и психология на развитието.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Министерски съвет на РБ

Висша атестационна комисия
Ниво по националната класификация

Академична длъжност „доцент“


Дати

Юни, 2007
Наименование на придобитата квалификация

Сертификат №00078/19.06.2007

Динамично интервюОсновни предмети/застъпени професионални умения

Базисни познания за процеса на групова и индивидуална терапия в контекста на психодинамичната практика.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

СПЕКТРА - Център по психология, психотерапия и психиатрия, гр. София


Ниво по националната класификация

2 ниво

Дати

Юни, 2007
Наименование на придобитата квалификация

Сертификат №00025/19.06.2007

Психодиагностика на когнитивни процесиОсновни предмети/застъпени професионални умения

Основни умения за диагностика на когнитивната дейност.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

СПЕКТРА - Център по психология, психотерапия и психиатрия, гр. София


Ниво по националната класификация

1 ниво

Дати

19 май, 2003 г.

Наименование на придобитата квалификация

Диплом за научна степен № 28485/19.05.2003

“Доктор по психология”Основни предмети/застъпени професионални умения

Научно-изследователска дейност в сферата на педагогическата психология и психология на развитието.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Министерски съвет, Р България

ВАК, Специализиран научен съвет по психология
Ниво по националната класификация

Научна степен „доктор по психология“

Дати

23 юни 2002 г
Наименование на придобитата квалификация

Главен асистент

Научно направление: Психология

Научен шифър: “Педагогическа и възрастова психология”


Основни предмети/застъпени професионални умения

Преподавателска и научно-изследователска дейност в сферата на педагогическата психология и психология на развитието

Име и вид на обучаващата или образователната организация

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. Теодосий Търновски, № 2

Ниво по националната класификация

Академична длъжност „главен асистент“

Дати

24.11. 1990 г
Наименование на придобитата квалификация

Асистент по психология.

Научно направление: Психология

Научен шифър: “Педагогическа и възрастова психология”


Основни предмети/застъпени професионални умения

Преподавателска и научно-изследователска дейност в сферата на педагогическата психология и психология на развитието

Име и вид на обучаващата или образователната организация

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. Теодосий Търновски, № 2

Ниво по националната класификация

Академична длъжност „асистент“

Дати

01.07.1989
Наименование на придобитата квалификация

Диплом за висше образование

с права на ОКС „Магистър“ по специалност „Предучилищна педагогика“Професионална квалификация „детски учител“

Основни предмети/застъпени професионални умения

Умения за планиране, разработване, провеждане, контрол и оценка на образователен процес с деца от предучилищна възраст

Име и вид на обучаващата или образователната организация

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. Теодосий Търновски, № 2

Ниво по националната класификация

УчителЛични умения и компетенции


Майчин (и) език (езици)

Български езикЧужд (и) език (езици)

  1. Руски език.

  2. Английски език

Самооценяване
Разбиране

Разговор

Писане

Европейско ниво (*)
Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
Език
1

Много добро

1

Много добро

1

Много добро

1

Много добро

1

Добро

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница