„Препятствия в комуникациятастраница1/3
Дата19.11.2022
Размер73.88 Kb.
#115603
  1   2   3
теория на комуникациите


Международно Висше Бизнес Училище

Учебна дисциплина: „Теория на комуникациите“КУРСОВА РАБОТА

Тема: „Препятствия в комуникацията“
Разработил: Проверил:
Александра Минчева проф. д-р Ванче Бойков
Фак.№26780
София
2022г.

Съдържание


Комуникационни проблеми 3
Общуване в бизнес среда 4
Очаквания 5
Лидера в основата 7


Комуникационни проблеми


Типични комуникационни проблеми, които възникват в бизнес средата и обикновено изискват намесата на специалисти са следните:

  • Персоналът не се активно въвлечени в изпълнението на трудовите си задължения. Поради същата причина той работи неефективно, което довежда до брак, до ниска производителност или дори до саботаж.

  • Проблеми, свързани с отсъствия от работа, с текучество и с безопасността на труда.

  • Конкуренцията или съперничеството между индивидите и групите в бизнес средата достига много висока степен и довежда до възникването на лоши отношения, до появата на проблеми, свързани с координацията и с изпълнението.

  • Неразбирането и не-определянето на целите и приоритетите довежда до лоши резултати или до неуспех.

  • Комуникацията е затруднена поради нейното изопачаване и неадекватно осъществяване.

  • Недостиг на творчество

  • Належаща нужда от подобрение на качеството

  • Отговорниците или натоварените с отговорни задължения лица в бизнеса не ги изпълняват

  • Подобряване на производителността.

  • Проблеми, които са свързани с потребността от въвеждането и използването на нови технологии.

Постигнат е много голям успех в разрешаването на посочените проблемни ситуации на основата на разработването върху множество теории и методи. В същия смисъл говорим и за възникването на една социална технология, която се отнася специално към прилагането на научни поведенчески методи в бизнес средата, на техники и открития, които засягат ефективността им, промяната им, а и развитието им. Говорим също така и за техники, свързани с поставянето на цели на индивидуално, групово и на организационно равнище. Всички те засягат личния растеж на работещите в организацията, тяхната мотивация, управлението им и междуличностните им контакти и са насочени към засилването на личностната ефективност.
Другата съвременна цел на изследванията на комуникациите в бизнес структурите е насочена към стратегическото им планиране и към подобряването на качеството на тяхното функциониране.
Днес много консултанти използват въпросници, за да изследват климата вътре в организациите, реализацията на вътрешните и външните комуникации, моделите на ръководство.
Освен вътрешните причини за изучаването на комуникациите в съвременния бизнес съществуват и външни – натискът за извършването на икономически промени поради международната конкуренция и въздействието на световния пазар. Тъкмо поради това има непрекъсната потребност от прилагането на нови социални технологии в бизнес средата, които подобряват тяхната производителност, цялостното им бизнес-качество при разрешаването на жизнено важните трудови проблеми.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница