„Препятствия в комуникациятастраница2/3
Дата19.11.2022
Размер73.88 Kb.
#115603
1   2   3
теория на комуникациите

Общуване в бизнес среда


Един от основните проблеми в бизнес средата е свързан с това, че хората разглеждат ситуациите, въпросите или целите по различен начин и в зависимост от собствената им ценностна ориентация – в зависимост от предварително заложените в самите тях представи, нагласи и очаквания. В типичния случай всеки един член на съответната организация счита, че всеки друг вижда нещата по същи начин. Често избягваме да вземем под внимание фактът, че това в нея, което ни изглежда като “очевидно“ и “общоприето” може в същото време на другите около нас да изглежда необяснимо и странно.
Възможно е някой да не е запознат със съответната съществена допълнителна информация и тогава интерпретирането от него или от същия този някой на определена ситуация може да доведе до съвършено различни изводи от тези, до които другите естествено достигат. Това не е нито нов проблем, нито пък и неговото изследване е нещо ново. Съществуват методи, които позволяват да бъде подобрено разбирането и комуникацията по пътя на създаването на общи очаквания, които позволяват и общи интерпретации. Комуникирането чрез използване на диалог е един от начините да бъдат преодолени противопоставящите се в перспектива очаквания. Това става чрез разкриването чрез диалога на подобията и различията, които притежават неговите участници относно определен въпрос. На основата на диалога тогава могат да бъдат дискутирани различните мнения, възможно е те дори да бъдат променени чрез добавянето на допълнителна информация и на нови интерпретации.

Очаквания


Изследванията, проведени неотдавна показват, че много проблеми в бизнес-структурите възникват от неосъществените очаквания.
Междуличностният диалог в бизнеса е инструмент на управлението, чрез който е възможно да бъде отстранено несъответствието по отношение на неосъществените очаквания. Високите управленски очаквания относно способностите на работещите и тяхната реализация довеждат до подобреното тяхно представяне и до по-висока производителност. Същата тя, разглеждана като само реализация и резултат на амбиция и желание предоставя разнообразни уникални възможности за постигането на желани професионални умения, поведение и резултати на работното място.

  • от това, какво очаква управлението от подчинените си и от начина на общуване с тях в бизнес средата зависи тяхното представяне в нея, а и бъдещата им кариера;

  • важна и уникална характеристика на висшето ръководство на съответния вид бизнес е неговата способност да създаде високи очаквания относно индивидуалното представяне в нея или очаквания, които подчинените изпълняват;

  • по-малко способните бизнес ръководители не могат ефективно да развиват високи очаквания и поради това производителността на подчинените им пада подчинените, много по-често отколкото можем да допуснем, правят тъкмо това, което самите те считат, че се очаква от тях.

Възможните методи, които могат да бъдат приложени за изпълнението на психологическия контракт или договор се основават на следните предварителни условия:

  • заетите в бизнеса следва да бъдат ориентирани сами да установят и приложат нейните цели. Същото може да бъде приложено и по отношение на собствените очаквания на студентите в университета, т.е. те следва сами да определят и приложат за себе си целите на обучението;

  • заетите в бизнес-организацията желаят да интегрират миналия си опит с новите практики; респ. студентите също имат желание да съчетаят натрупаните знания с новите;

  • заетите в бизнеса притежават доминиращ и предпочитан от самите тях начин на работа;

  • заетите в бизнеса могат да променят начина си на работа за да отговорят на променящите се потребности и условия;

  • заетите в бизнес средата лица гледат на основните си задължения не като на преходно явление, а като на един процес, който продължава далеч напред във времето и се основава на натрупания опит.


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница