Преводач Елена Атанасова Коректор Ива Данева Формат 84/108/32 Печатни коли 15 дф „абагар" Велико Търново ик „сова" Варна как да се използва тази книгастраница5/15
Дата22.07.2016
Размер2.26 Mb.
#305
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

81

Огненочервени пламъци пукат около Ежада, но тя стои не¬поклатима, надмогвайки яростната атака. Магията ти избледня¬ва, тя остава овъглена и сбръчкана като обгоряла дървена ста¬туя. Но в миг, пред слисания ти поглед, бързо се възстановява и за секунди отново е невредима.- Подарък от майка ми за дъщеря й: безкрайна жизненост - обяснява тя с триумфална усмивка.

Само с един жест повдигна огромни скални отломъци, които се надигат от земята и започват да те бият. Ако имаш щит от пера, губиш 3 Точки за Оцеляване, ако нямаш - 6 Точки за Оцеляване. Ако имаш МАГЬОСНИЧЕСТВО и амулет, губиш 1 Точка по-малко. Сега можеш да избягаш (5) или да продължиш дуела или с магия за вихър (62), или с магия за тъмнина (100).

- Някога беше кораб на Ел Дрейк - каза Кемп. - Хубав, здрав сьд. Работех по него отдавна. Странно е да избереш прилеп за фигура на носа, но това беше желанието на Ел Дрейк. Тези алени платна сигурно не са били мнрго евтини. Дочух, че е заловен от глорианската флота и обесен в морето заради престъпленията си, но какво е станало с „Вледеняващия Ужас“,. не мога да ти кажа.

- Сега накъде - попита Оукли! •

Замисляш се за момент.

- Ще наемем стаи в странноприемницата „Пот на Челото“. Ако Скарвендж се появи някъде в Селение, то ще бъде точно

там.

Никога не си произнасял по-вярна дума, защото веднага щом заставаш на прага на странноприемницата, потресен се закова¬ваш на мястото си. Демонът стои точно пред тебе истински като живота. Сграбчил е бутилка ром в едната си ръка, бандата му се е стълпила около него и вече става предмет на злокобните му пиянски брътвежи.Погледът му попада върху тебе. Ръмжащият му глас секва по средата на изречението. Тънка ивица слюнка се стича по бра¬дата му. Хилейки се злобно, показва зъбите си - остри като на акула. Моментът, който си очаквал: да се изправиш лице в лице с най-омразния си враг... Обърни на 14.

83

Докосвайки магическия си амулет, ти изричаш думите на зак¬линанието, което ще ви предпази от всяко проклятие на русал¬ката.Тя се нацупва.

- Такава жестока магия.

- Може би, жестока, моя лейди - отговаряш й галантно ти, - но затова пък винаги съм я намирал за много полезна.

Ако имаш ЗАКЛИНАТЕЛСТВО (и магическа пръчка) и искаш да я хипнотизираш, обърни, на 102. Ако препоръчваш на Блац да я пусне веднага, обърни на 121. Ако искаш преди да я ос¬вободиш, да я попиташ, какво има пред вас по пътя ви, обърни на 140, или кой е най-добрият курс, който ще ви отведе в Порт Лешанд, обърни на 159.

От повечето ръце са останали само кости, но на две все още се забелязват следи от кожа и сухожилия. На едната дори има златен пръстен, макар че никой от вас не си прави труда да го извади от водата.

- Радвам се, че не пихме от това - казва Оукли тихо, затва¬ряйки капака. - Нищо чудно, че капитанът предпочита вино! Би могло да убие жаждата на човек за прясна вода, наистина.

- Ето какво е свършило работата - съобщава Граймз, вди¬гайки нещо от палубата.

Той ти подава месарски сатър с дълго острие. Запиши си го в Дневника с предметите, които притежаваш, ако решиш да го задържиш. Може да се използва вместо сабя, ако вече нямаш.

- Аз предлагам да си тръгваме веднага! - заявява Блац, тресейки се от страх. Но когато се опитва да слезе обратно към закотвената лодка, той прави ужасно откритие:

- Не мога да мина над перилата. Като че ли някаква свръх¬естествена сила ме тегли назад!

Същото се отнася и за останалите.

- Корабът е прокълнат - казва Граймз. - И сега, приятели, ние също сме прокълнати.

Ако имаш МОРЕПЛАВАНЕ или комплект с инструменти и ис¬каш да направиш някои поправки на лодката, обърни на 103. Ако имаш МАГЬОСНИЧЕСТВО, обърни на 122, а ако нямаш, тогава обърни на 141.

85

%Не след дълго другите ти викат, че са събрали доста рачета и други сочни и месести стриди от брега. В това време ти оби¬каляш наоколо, за да търсиш вода, но всяка локвичка, която се е образувала във вдлъбнатините на скалата, се оказва солена.

Внезапно нещо потръпва под краката ти. Целият остров за¬почва да се олюлява. Приятелите ти крещят от страх и ти виж¬даш как тичат към лодката, изоставяйки купчинката с миди и стриди.

- Потъва! - пищи Блац. - Побързай или ще се удавим!

С ъгълчето на окото си забелязваш как нещо разцепва вод- ната повърхност. Ти се обръщаш ужасен, когато то се издига високо във въздуха. Остро и огромно е, назъбеният му край

хвърля оранжевочервеникава сянка. Когато се отваря и затва¬ря, ти се вцепеняваш. И в следващия миг разбираш какво е това: гигантски щипци.

Почти припадаш от шока. Това не е остров! Вие сте на гърба на гигантски десетокрак морски рак...


Ако имаш ЛОВКОСТ, обърни на 123. Ако нямаш, обърни на 142.

86

Може би не е приятно да хвърляш подозрения към Мортайс, след като той е бил така любезен да ви нахрани. Въпреки това не можеш да не забележиш някои обезпокоителни факти. На първо място, запасите му от вода и храна са доста големи, а той се носи по вълните от седмици. Второ, отказа да хапне и да пийне каквото и да е, докато вие ядяхте. Дори не се при -едини към тоста ви в края на яденето. Просто отвърна, че ни¬кога не пие грог. Много странно казано от моряк. И накрая, настояването му да получи официална покана да се качи при вас в лодката, както и това, че намира лунната светлина твърде ярка за очите си, е малко злокобно.

От друга страна, може би си бил твърде дълго в морето, за да разсъждаваш нормално. Изборът е твой - ще го поканиш ли на лодката, обърни на 143, или ще го оставиш да прекара нощта там, където е, обърни на 162.

87

Лицето на Скарвендж се изкривява в широка усмивка, кога¬то те забелязва да крачиш по брега към него. Но кръвта ти се вледенява: това е усмивката на вълк, преди да сграбчи плячка¬та си.- Така, значи, вие вашите персони са странствали хубавич¬ко! - гърми гласът му. - Все още сте в цветущо здраве, както виждам. Доволен съм да ви видя, защото исках да запазя смър- та ви за себе си. Ако знаех, че сте се удавили, щях да бъда неутешим.

Ако искаш да се биеш с него тук и сега, обърни на 182. Ако имаш ветрило за буреносни облаци и искаш да го използваш, обърни на 315. Ако имаш талисман с формата на прилеп и искаш да го използваш, обърни на 334. Ако искаш да изчакаш благоприятния случай, обърни на 201.

88

Слуховете изобилстват в пристанище като Лешанд. Някои са просто клюки, други са измишльотини, трети са без съмнение лъжи и много малко са истински. Номерът се състои в това да направиш разликата.Надаваш ухо ден или два, влачейки се из хановете, за да събереш информация. Какво искаш да откриеш?

Ако те вълнуват слуховете за пирата Ел Дрейк и имаш ОРИ¬ЕНТИРАНЕ ИЗ УЛИЦИТЕ, обърни 164. Ако нямаш - на 183. Ако повече се интересуваш от официалното посещение на Кралица Титания и имаш ОРИЕНТИРАНЕ ИЗ УЛИЦИТЕ - обърни на 202

или на 221, ако нямаш. Ако искаш да чуеш новини за Скар- пендж и имаш ОРИЕНТИРАНЕ ИЗ УЛИЦИТЕ, обърни на 278 и на 297, ако нямаш.

89

- Създал си ми толкова неприятности - казва Скарвендж. - Но ето с какво ще ти го върна тъпкано - с моя верен приятел.Ти го поглеждаш, за да разбереш, че стои до едно оръдие, насочено право към тебе. Скарвендж ти показва запалената свещ в ръката си.

- Ти, презряна гад! - озъбваш се ти. - Нямаш куража да настанеш лице в лице с мене.

- Запази си ругатните - подигравателно ти се надсмива той.

Ето къде ще се оттеглиш на безопасно разстояние - тридесет

клафтера под водата.

Ако имаш невестулка, обърни на 76. Ако нямаш, можеш да използваш ТОЧНА СТРЕЛБА и пистолет (95), МАГЬОСНИЧЕС¬ТВО и амулет (114) или просто ЛОВКОСТ (133). Ако нямаш нищо от това, обърни на 152.

90

Ти вземаш пенливата бира. След като взискателно преля съдържанието в странния си бокал с форма на чиния, той обръ¬ща слепите си очи към тебе.- Били сте със Скарвендж, нали?

- Откъде...? - започва Бланц.

Той вдига ръка.

- Чул съм това и онова. Какво е направил Скарвендж със стария Марши? Навремето плавах заедно с Марши, момчета, Скарвендж не заслужава дори да забърсва праха от обувките му. Но като говорим за Скарвендж, знаете ли новия му кораб, „Лунното Куче“? Има сребърни платна, пътували в сандък през целия път от Глориана. И защо Скарвендж непрекъснато раз¬питва за пълнолуния, забулване с облаци и тем подобни - таб¬лиците с приливите не са ли вече достатъчно добри за него? Чудете се, момчета - лудост ли е или нов признак на.невменя- омостта му?

- Намери се кой да говори за лудост - прошепва Граймз,

когато ставате и тръгвате.

- Чух и това! - изпищява Греймолкин след вас. - Ще напра¬вите добре, ако обърнете внимание на всичко, което ви казах. Нали искате да останете живи? Внимавайте с базилиските1, ко¬ито е качил на борда си.

Ако си ПОЗНАВАЧ НА НАРОДНИТЕ МИТОВЕ, обърни на 385. Ако не си, но имаш МОРЕПЛАВАНЕ, обърни на 109. Ако нямаш нито едно от двете, можеш да се опиташ да спасиш учения от разбойниците (52) или да отидеш в корабостроителницата (374).

91

Ключ, който никой не може да види или да докосне? Загад¬ката, поставена от бога на океана, е детска играчка за опитен фокусник като тебе. Присвивайки устни, ти изсвирваш няколко тона от една жива мелодия. За най-голямо учудване на остана¬лите това кара веригата да се отключи сама и да падне, като те пропуска да влезеш, в пристанището.Ти разперваш ръце и се покланяш.

- Беше ключът До - обясняваш с усмивка. Обърни на 205.

92

Ако имаш кодовата дума Икар, обърни на 130. Ако нямаш, обърни на 149.93

Тъй като всичките ти мисли са съсредоточени върху целта да откриеш айсберга, ти не забелязваш признаците на бунт. Оукли, Граймз и Блац идват в каютата ти. Въпреки че сте стари при¬ятели, те изглеждат изнервени от обхваналата те мания.

- Сър - започва Оукли. - Екипажът е недоволен. Страхуват се, че ще ни закараш до края на света.

- До края на света? Ха! - Ти захвърляш картите си и отпи¬ваш глътка ром. - Има поне хиляда левги от тук.

' Мит. Баснословно животно със змиеобразно тяло и златна корона на главата като на петел.

- На мене не ми пука, но изражението на лицата им, Сър - млмесва се Граймз. - Те изглеждат като оплаквани на погребе¬ние - на собственото си погребение, ако не наредиш да се иьрнем.

Ти се намръщваш горчиво.

- А ти, господин Блац? И ти ли си част от това неподчине¬ние?

- Бих плавал и в ада с тебе, Сър, ако ме помолиш - отвръща Ьлац. - Ами... Добре, никога досега не съм и помислил, че ще ме помолиш.

Внезапно вратата се отваря. Целият екипаж с извадени саби о застанал, предвождан от боцмана. ,

- На палубата - ръмжи той. - Време е да разрешим пробле¬ма.

Ти и твоите приятели сте хванати и вързани. Една дебела дъска е закрепена върху перилата на кораба. Ти си почервенял от яд, а не от страх. Проклинаш ги заради коварството и изма¬мата им, но това е безполезно. Със сабя, опряна в гърба ти, си принуден да се покатериш на перилата и да вървиш до края на дъската...

94

Струва ти се, че минават часове. Най-после бурята заглъхва. Луната изгрява като блестящ бял фар. Облаците изчезват като капки живак в огромното тъмносинкаво блюдо на небето.- Кораб! - извикват от наблюдателния пост. - Това е „Роуз“.

Наистина на него гордо се развява флагът на Кралицата. Със счупени мачти и рейки, разкъсани въжета, той е издържал бурята. Дори такъв, той е крепост от дъб, всяваща страх сред морските вълни. Няма никакви признаци от ескортиращата фло- 1илия - вероятно е разпръсната или изпратена на дъното от гоку-що отминалия ураган. Нареждаш да се приближите внима¬телно, предпазливо, в случай, че оръдията на „Роуз“ открият огън по вас.

Но тази тайнствена нощ крие още изненади. Докато бавно напредвате към носещата се на дрейф „Роуз“, гъста бяла мъгла извира от нищото и се разпростира над морето. Само за минута гя напълно е замъглила кораба пред вас. Ти се взираш в неп рогледната мъгла, блестяща на лунната светлина, спуснала с над водата като прокоба. Трепет на тревога преминава и у

твоята палуба, екипажът е вперил поглед в тебе със смесица на смущение и страх.

Ти помирисваш въздуха.

- Носи се миризма на магия, момчета - казваш ти на други¬те.

- Вижте там! - крещи един от моряците и изведнъж всички на палубата простенват, обзети от страхопочитание. Ти повди¬гаш очи към небето и усещаш внезапен хлад от свръхестествен страх. Сякаш от разпръснатите облаци изплава омагьосаният галеон на Скарвендж „Лунното Куче“. Сребърните му платна са огрени от лунна светлина.

Ако имаш кодова дума Часов и джобен часовник, обърни на 189. Ако имаш талисман с формата на прилеп и искаш да го използваш, мини на 151. Ако имаш черно хвърчило и искаш да го използваш, обърни на 170. Ако нямаш нито една от тези възможности, мини на 208.

95

Спокойно се прицелваш с пистолета и улучваш края на фи¬тила.- Но това е сатанинско! - кълне Скарвендж. - Никога не съм виждал такъв изстрел!

Нито пък ти, но не се оставяш изненадата да ти отнеме малкото предимство. Спускаш се, преди Скарвендж да може да запали отново фитила, и само след секунди сте се заловили в смъртна схватка.

Обърни на 171, но не забравяй, че не можеш да използваш ТОЧНА СТРЕЛБА в битката, защото нямаш време да заредиш отново пистолета си.

96

Ти нахълтваш в каютата и стряскаш маймунката, която Се е покатерила на койката. Тя започва незабавно да скача нагоре- надолу, пищейки диво, и единственото нещо, което можеш да направиш, е да я сграбчиш и напъхаш в раницата си. (Не заб¬равяй да я запишеш в Дневника с предметите, които притежа¬ваш). Молейки се никой да не е чул шума, ти се отправяш към палубата. Обърни на 172.Сменяйки се на греблата, вие гребете на запад под палещи¬те лъчи на жестокото слънце. Скоро устните ви се напукват, вратовете ви стават на мехури от горещината. В началото всич¬ки сте превъзбудени и развеселени от това, че сте избягали от Скарвендж, но скоро клюмвате от ужасното разяждащо съмне¬ние и обезкуражаването. Ще оцелеете ли достатъчно дълго, за да стъпите на твърда земя, или малката лодка ще се превърне в плаващ ковчег за вас? %

Губиш 1 Точка за Оцеляване поради жажда, умора, горещина (Изключение: ако си ПОЗНАВАЧ НА ПРИРОДАТА, не губиш нито една точка, защото ще знаеш как да се предпазиш от горещи¬ната - като накиснеш дрехите си във водата).

На втория ден по обяд вие съзирате остров Червения череп.

- Е - прошепва Граймз през почернелите си от жажда устни. - Ще рискуваме ли да слезем на брега? Може би ще има... вода и храна.

- О - казва Оукли. - И ние можем да станем храна, ако има канибали из тези места.

Те поглеждат към тебе, очакват окончателно решение. Ако слезете на брега, обърни на 173. Ако продължите до следващия остров, обърни на 116.

98

Вождът на островитяните пристига. Огромен мъж, украсен с пера и стъклени дрънкулки, с набръчкано, посивяло лице. Той потапя пръста си в нещо като чиния, направена от черупката на кокосов орех и поднесена му от помощник. Чертае с червена боя някакъв знак по лицето ти.- Прилича на боядисване преди война - казва Граймз, гле¬дайки те. - Чудя се какво ли може да означава това.

- Може би покана да се присъединя към племето - отвръ¬щаш ти с крива усмивка.

След това шаманът на племето излиза напред и рисува нещо на пясъка с дългите си костеливи пръсти - жена с корона, на¬подобяваща скорпион. Той се изплюва отгоре й, повдига обред¬ния си скиптър и сочи на запад. Вождът казва нещо, подобно на:

- Матия Ежада ниу.

Всеки от островитяните го повтаря, преди да стъпи на изоб¬ражението. Не след дълго образът е напълно заличен в пясъка.

- Любопитен малък ритуал - забелязва Оукли. - Защо не изчезваме, приятели, преди да сме проиграли късмета си?

Ти се съгласяваш. Покатервайки се на четири крака в лод¬ката, вие гребете към морето, наблюдавани от тълпата мълчали¬ви островитяни.

- Няма да оставиш тази боя на лицето си, нали? - пита Оукли, когато сте се отдалечили достатъчно от брега. - Прили¬чащ на червендалест езичник.

Можеш да измиеш боята, преди да е засъхнала. Ако решиш да я оставиш, запиши кодовата дума Ръкопис в Дневника на Приключението. След като направиш това, обърни на 116.

99

Разпознало предишния си господар, малкото животно рязко се изплъзва от тебе, изскача от шубрака и побягва към него. Скарвендж и бандата му скачат и се хващат за оръжията си. Застанал неподвижно, с озъбено, жестоко лице, той обхожда джунглата с проницателен поглед и в следващия миг те съзира, прикрит в шубраците. Разбираш, че играта е свършила - видял те е. Изправяш се на крака с предизвикателен боен вик, докато той се прицелва. Делят ви не повече от тридесет разкрача - разстояние, което можеш да преодолееш за шест секунди от прав старт. Куршумът може да го премине за миг...Точно когато Скарвендж натиска спусъка, маймуната скача и го ухапва болезнено по китката. Той реве от ярост, но куршу¬мът минава встрани, профучавайки край ухото ти, и се забива в ствола на едно дърво. Но ти нямаш време за благодарности; за броени минути пиратите ви заобикалят. Битката се разгоре- щява и ти и твоите приятели се биете за живота си.

Ако имаш и ТОЧНА СТРЕЛБА И СРЪЧНО БОРАВЕНЕ СЪС САБЯ (и необходимо оръжие), губиш 7 Точки за Оцеляване. Ако имаш ПОБОЙНИЧЕСТВО и ТОЧНА СТРЕЛБА, но не СРЪЧНО БО¬РАВЕНЕ СЪС САБЯ, губиш 8 Точки за Оцеляване. Всяка друга комбинация от умения е недостатъчна и ти биваш убит. Ако все още си жив, обърни на 23.

Непрогледна тъмнина се спуска като желязна врата. Чуваш как заклетият ти враг в сляпата си ярост призовава смъртонос¬ните окултни сили в обезумелия си опит да те убие.

Ако имаш МОШЕНИЧЕСТВО, обърни на 176. В противен слу¬чай можеш да използваш преимуществата на заклинание за вихър, обърни на 62 или предимството на мрака, за да се про¬мъкнеш обратно до лодката си, обърни на 195.

101

Само едно нещо може да ви спаси сега. Трябва да позовеш дъжд, за да се запасите с питейна вода, от която отчаяно се нуждаете. Но въпреки бедственото затруднение, в което се на¬мирате, ти се колебаеш. Да си играеш с времето, е винаги рисковано. Най-малката грешка може да превърне вятъра в тай¬фун, прехвръкващите снежинки в бушуваща снежна виелица. Връщаш се много години назад, когато беше начинаещ магьос¬ник. Опита се да предизвикаш слънчев следобед, за да излезеш на пикник, вместо това започна триседмична гореща вълна, ко¬ято изгори полята и превърна реките в кални поточета!Гледаш магическата пръчка в ръката си. Грешки като тази отдавна са потънали в забвение; сега ти си опитен маг. От друга страна, сезонът на ураганите наближава и това увеличава изк¬лючително риска от предизвикването на буря.

- Какво чакаш? - пита Блац. - Ще издъхнем без вода.

- Ами ако дъждът наводни лодката ни и потънем? - питаш ти. - Ще бъдем почти толкова мъртви.

Реши. Ако се опиташ да призовеш дъжд, обърни на 10. Ако не, обърни на 120.

102

- Подай ми ръка! - казва Блац. - Хлъзгава е като сьомга.Русалката се мята в ръцете му, образувайки морска пяна с мощната си опашка, но Оукли и Граймз се притичват на помощ, държейки я здраво, докато завършиш заклинанието си. Произ¬насяш напевно думите. Очите й са се изцъклили като стъкло; тя престава да се съпротивлява.

Магията, която си й направил, ще я превърне за малко в твоя робиня.

- Кой е най-добрият пък към къщи? - питаш я ти.

- Дома? - повтаря тя глухо, като че ли говорейки на сън. - Къде е домът?

- На запад: Порт Лешанд.

- Продължете сегашния си курс, ако не се страхувате от фатална участ и бурно море. Отправете се на юг, ако гостопри¬емството на вещица не всява страх у вас. На запад, за да попаднете на дъжд и вятър и на прокълнатия кораб; на юг, за да видите дъщерята на земния бог.

Докато претегляте тези думи, ви обзема дълго мълчание.

- Е, не е толкова ясно, колкото се надявахме - казва Граймз.

- Най-доброто, което можем да чуем от приказно същество, омаяно или не.

Ти освобождаваш русалката, като разваляш магията, щрак¬вайки с пръсти. Обърни на 178.

103

Другите ти помагат да вдигнете лодката с помощта на мака¬ри, закрепени на рейката.- Поне ще сме сигурни, че нашият малък плавателен съд ще е годен за плаване - казваш на другите, докато оглеждаш пов¬редите, които лодката е получила, докато сте плавали дни на¬ред в открито море.

- Ти абсолютно ли си откачен? - пита Оукли. - Ние сме в капана на прокълнат кораб, а всичко, което правиш, е да се суетиш около повредената лодка.

Ти изтананикваш няколко тона от моряшка песен, след това вдигаш поглед от лодката и се хилиш спокойно.

- Нека си съставим план, докато оправяме лодката, а? Така ще бъдем готови да се спуснем в морето веднага, когато имаме шанс.

Ако имаш записани кодовите думи Изтласкване и Погрешен в Дневника на Приключението, ги изтрий. След това, ако имаш МАГЬОСНИЧЕСТВО, обърни на 122 или - ако нямаш - на 141.

Някои очертания на този остров заплашително напомнят ста¬ринния морски мит за гигантския десетокрак рак Пусат Тасек. Казва се, че този рак е огромен като къща. Той се препича на слънце по средата на океана, показвайки горната част на че¬рупката си. Понякога се задържа на едно място толкова дълго, че на гърба му се натрупва пясък и се появява растителност. През това време се храни с риби, които привлича с изпускания от него сладък секрет. •'

Ако ти хареса да останеш тук и да търсиш храна, обърни на 85. В противен случай, можеш да продължиш плаването: или като поддържаш предишния курс на запад (47), или като се обърнеш на север към Пушечните острови (66).

105


- И така - казва Мортайс, когато се настанявате да пиете. - Ще ме поканите ли на лодката си, или ще ме оставите тук, на моя благословен сал цялата нощ?

Оукли се усмихва.

- Официална покана ли искаш, друже?

Мортайс не на шега се разгневява от този отговор.

- А! - съска той, оплювайки брадата си. - Точно това очак¬вам - покана. Добре, не се ли нахранихте като лордове за моя сметка? Не си ли напълнихте търбусите като гъски? Поканете ме, дяволите да ви вземат!

Блац не изгаря от желание да спи с безумец, въпреки че е благодетел. Той се обръща към тебе и измърморва под носа си:

- Ами нашата лодка е доста претоварена вече - и не е по- удобна от сала му, бих казал.

- Какво е това шушукане? - ръмжи Мортайс, тропайки с крак. - Тайни и недоверие! Така ли се отблагодарявате за доб¬рината? Хайде, ще ме поканите ли или не?

- Питай капитана - отвръща Граймз, кимайки към теб.

Ако си ПОЗНАВАЧ НА МИТОВЕТЕ, обърни на 86. Ако не си, можеш или да поканиш Мортайс на борда (143), или да го ос¬тавиш на сала му (162).

Облаците се носят като черни знамена на фона на пурпурния залез, когато взирайки се в настъпващата нощ, ти забелязваш издути платна бледо да просветват в спускащия се здрач. Ко¬раб, отправящ се към Лешанд! Скачаш на крака, викаш, ръко¬махаш и чакаш нетърпеливо, докато корабът ти сигнализира в отговор, че са ви забелязали. Корабът се приближава, носът му се плъзга сред потъмняващите води, платната му са като златни листове на фона на здрачаващото се небе. От перилата надолу надничат хора, спуска се въжена стълба. Въпреки умората, ти се катериш бързо, зарадван от приятелското посещение. Една ръка хваща твоите и ти помага да се качиш.

- Добре дошли на борда на „Перлата на Рая“, казва един глорианец. Ти не отговаряш веднага, падаш на колене до Оукли и другите, като благодариш на всемогъщия Бог, че ви е спасил на ръба на отчаянието. Обърни на 370.

107

Намирайки едно уединено ъгълче в пивница, далече от кея, ти се консултираш с приятелите си какво да предприемете по- нататък.Блац иска да кажете всичко, което знаете, на властите.

- Те са в по-изгодна позиция от нас и могат да защитят Кралица Титания - спори той.

- Не съм съгласен - отрръща Граймз. - Друга такава въз¬можност едва ли ще ни се изпречи на пътя. Като прилива, след¬ваш го навреме и късметът те следва, пропускаш го и си изпус¬нал лодката си.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница