Преводач Елена Атанасова Коректор Ива Данева Формат 84/108/32 Печатни коли 15 дф „абагар" Велико Търново ик „сова" Варна как да се използва тази книгастраница6/15
Дата22.07.2016
Размер2.26 Mb.
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

- Трябва да отидем до Порт Селение -. казва Оукли - Скар¬вендж ще бъде там. Да видим дали не можем да изпреварим демона и да му провалим плановете. Властите на Глориана ще ни възнаградят богато, но по-важно от това е, че...

- По-важно от това е, че ще си отмъстим на Скарвендж - довършваш ти.

Ако решиш да тръгнеш направо към Селение, обърни на 145. Ако отидеш първо при губернатора, обърни на 126.

След дългите лишения дните отминават, изпълнени със спо¬койствие. Ти се възобновяваш бързо от изпитанието. Сега мо¬жеш да си възвърнеш 2 Точки за Оцеляване, (но твоите Точки за Оцеляване не могат да надвишават първоначалния брой).

Най-после съзираш суша и след маневриране покрай брега в продължение на няколко часа, вие спирате в пристанището на Лешанд. Покрай кея се люлее гора от мачти, остра миризма на катран и риба се носи из въздуха. Докато завързват „Перлата на Рая“ за кея, ти с нетърпение събираш малкото си вещи и тръгваш към брега.

- Земя... - проронва Оукли с тона на мъж, който отново среща отдавна загубената си любима. - Не мислех, че ще я видя някога отново!

Капитанът и екипажът са заети да разтоварват кораба. Ти им благодариш, ръкуваш се с всекиго поотделно, докато минаваш през палубата и се отправяш към мостчето.

Доковете са изпълнени с оживление и блъсканица, с докери, моряци, които гъмжат наоколо, каруци, които се търкалят нап- ред-назад. Пробивайки си път през тълпата, ти тръгваш да тър¬сиш странноприемница.

Обърни на 9.

109

Базилиск е името на нов вид много мощно и далекобойно оръдие, което отскоро се използва на корабите на Глориана. То не се намира лесно, тъй като се произвежда предимно в оръ¬жейниците на Кралицата в кралския арсенал. Ако Скарвендж наистина е успял да сложи ръка на такова оръдие, то той тряб¬ва да има приятели на високопоставени постове в двора на Глориана.Безредицата на бара продължава. Ти можеш да се намесиш (52) или да йзлезеш и да тръгнеш към корабостроителницата (374).

Ти повдигаш вълшебната си пръчка, сричките на заклинани- мо подскачат на върха на езика ти като бойни викове, нетър¬пеливи да бъдат освободени.

- Това, което може да се заключи, може и да се отключи - огстояваш ти. - Ще отключа веригата с моето най-мощно изкус¬тво.

Колосът те наблюдава със студените си магьоснически очи.

- Хей, смъртен: веригата е заключена с магия.

Ти се засмиваш.

- Тогава ще направя магия, за да я разваля.

Но щом изричаш думите, малката лодка е отнесена от прис- тпнището със зашеметяваща скорост. Блац те хваща за дреха- 1Л, за да не се прекатуриш във водата.

- Какво стана, капитане? - пита той, когато и четиримата ложите свити на дъното ма лодката, а вълните се блъскат в бордовете й.

- Забравих - изпъшкваш ти, - че достигнахме това място с магия, а сега развалих точно нея!

Зазорило се е, когато пристигате в Селение. Докато се обърнете и погледнете, сто изхвърлени на брега, а лодката вече и изчезнала. Сега трябва да потърсиш друг начин да се снаб¬диш с морски съд - като използваш тирбушон и кораб в бутил¬ка, ако ги имаш (261), нотариален акт, даден ти от Мастер Кепстик (318) или един или повече диаманти (299). Ако нямаш нито едно от тези неща, нямаш надежда да заловиш Скарвендж и това е краят.

111


Въжето е преметнато през носа на рейката. Капитанът на бойния кораб лично завързва клупа. Когато го нахлузва на гла- иата ти, ти правиш безрезултатен опит за защита.

- Наслаждаваш се на работата си, нали? - ръмжиш ти.

Той те изглежда хладно.

- Служа на моята Кралица и родина. Това е всичко, няма нищо лично.

Той се обръща към моряците, като държи края на въжето, и кимва рязко. Ти се издигаш във въздуха, за да се разделиш с

живота си под сянката на рейката на собствения су кораб. Такава е ориста на много пирати, далече от блестящата съдба, която са очаквали.

112

Ти тъкмо си се оттеглил в каютата си с чаша грог за загря¬ване, когато се чува сподавен вик от палубата. Крайно изтощен, намяташ дрехата си и ядосано тръгваш по стълбата. Готов си да смъмриш Блац, задето е извикал, сигурен, че е под въздействи¬ето на мъглата и на усамотеното място, но в момента, в който се появяваш на палубата, думите засядат на гърлото ти.Всичко е обляно в призрачна зеленикава мъгла. Блац е по средата на кораба, отдръпвайки се от перилата с треперещи ръце. Ти се обръщаш и проумяваш причината за паническия му ужас. Кошмарна фигура се носи отстрани - труп, обгърнат с водорасли, и с дрехи, пропити от морската вода. Когато прес¬кача перилата, костеливата му, прегърбена стойка и конвулсив¬ните спазми на движенията му ти напомнят дебнещата походка на паяк. На места през разлагащата се плът се подават оголени кости, вместо очи зеят дълбоки черни дупки. В едната си ръка държи сабя с ръждиви петна; другата е вкочанена като нокти на животно, готово за нападение.

- Всички на палубата! - Гласът ти е тънък, пронизителен, изтръгнат от вледеняващия те ужас.,Докато чуваш суматохата от тичащите мъже, други потресаващи привидения се появяват над перилата и ти разбираш, че ти предстои най-жестоката бит¬ка в живота ти. Обърни на 321.

113

Носът на кораба ти се удря в безпомощния военен кораб и дъските му се разцепват. Корабът ти се накланя и ти виждаш как един от екипажа е изхвърлен през борда от огромна вълна. Нищо не може да се направи, за да се спаси - може би дори няма да можеш да спасиш самия себе си.Зачертай две звезди, написани до името на кораба ти в Дневника на Приключението. Ако вече нямаш останали звезди, обърни на 227. В противен случай обърни на 94.

Заклинание за добър късмет е най-добрият ти шанс. Докос майки амулета си, ти проронваш думите на магията в мига, кс iiiro Скарвендж запалва фитила на базилиската. Чува се глух пукот и после - нищо.

- По дяволите, засечка! - изръмжава Скарвендж и изтегля | абята от колана си. - Много добре, тогава ще трябва да уредим спора по-отблизо. Обърни на 171.

115


- Питате ме как мога да съм сигурен за маршрута на Крали¬ца Титания, момчета? - ръмжи Скарвендж. - Питате ме как мога да призова буря да разпилее корабите от кралския ескорт, ? след това корабът с Нейно величество да попадне в безветрие и обгърнат от мъгла? И може би ще ме попитате как ще се * пусна от небето по въже, за да грабна скъпоценния малък т.рзоп, преди нейните войници да разберат какво става. Каква сбирщина от ниски, подли, съмняващи се псета сте? На всички тзи цинични въпроси има един прост отговор: нейният магъог пик Мирабилис ми е полубрат. Той също участва в плана. Раз прахте ли сега?

Чул си достатъчно. Придворният магьосник Мирабилис е из¬местен в целия свят, както и безграничното доверие на Кралица !итания в него. Ако той състави плана за измамата, тя със сигурност е в беда и даже нейните войници не могат да я спа¬сят.

Една дъска на пода проскърцва. Ти се оглеждаш внимател¬но. Някой идва!

Ако имаш ЛОВКОСТ, обърни на 153. В противен случай мо¬жеш да се скриеш в каютата на щурмана (обърни на 134) или да останеш на мястото си (обърни на 191).

116

Минава още един ден и вашето пътешествие става огромно и зпитание, защото умората и горещината си казват думата. М<~ рето е като блестяща оловна чиния; слънцето превръща море в огромна пещ от белезникава мараня. А през нощта треперите под безгрижното блещукане на милиони звезди.Ако имаш някакви запаси, зачертай един в Дневника на Прик¬люченията и обърни на 136. Ако нямаш никакви, обърни на 155.

117


Трябва да предложиш на туземците едно от следните неща; те няма да приемат нищо друго освен: сабя, пистолет, амулет, магическа пръчка, кръст, комплект с инструменти или всичките ти пари. (Ако не искаш да се разделиш с нито едно от тези неща, ще е по-добре да избягате, обърни на 41).

Ако им дадеш подарък, те ти предлагат две неща в замяна: щит от пера и дървена сабя, обсипана със зъби на акула. Оукли сумти от отвращение.

- Не струват и една десета от това, което им даде!

- Може би не трябва да приемаш тези подаръци - предуп¬реждаваме Блац, хващайки те за ръкава. - Туземците могат да се разгневят. Може би е само символичен жест и те не искат да се разделят с тях. <

Ако решиш да вземеш щита от пера и сабята със зъби от акула, не забравяй да си ги запишеш в Дневника към предме¬тите, които притежаваш. Задраскай подаръка, който си дал на туземците. Обърни на 98.

118


Вие изтегляте лодката на брега под безразличните погледи на райските птици. Блац извиква възбудено:

- Погледнете над върховете на дърветата. Кула. Червеникаво- кафява мраморна кула, приятели!

Той е прав. В златистите отблясъци на следобеда ти съглеждаш искряща кула от излъскан камък. Няма никаква пълзяща., растителност по нея, което показва, че мястото е обитавано. Но искаш ли да се срещнеш с обитателя му?

Ако си ПОЗНАВАЧ НА ПРИРОДАТА, обърни на 213. В противен случай можеш да се отправиш към кулата (194), да потърсиш храна и вода (232), или незабавно да отплаваш (137).

Ти предлагаш вместо да отнеме изцяло душата на един от вас, да се задоволи, като извлече по една четвърт от жизнени¬те сили на всеки. Тя се замисля за момент и кимва величест¬вено.

- Приемам. Минете напред, смъртни!

Тя насочва ножа си към гърдите на всеки от вас. Студени гръпки те побиват, когато извлича част от душата ти. Губиш завинаги 1 Точка за Оцеляване (т.е. намали първоначалния им брой с 1) и едно от уменията си по твой избор. След като Ежада / е свършила с вас, вие сте свободни да се върнете в лодката и да отплавате. Обърни на 137.

120


Дните и нощите се превръщат в замъглено мъждукане и ти все по-дълбоко и дълбоко потъваш в делириум от изтощението.

Когато се съвземаш от треската, с болка в очите съзираш една красива жена, която се плъзга сред безметежното спо¬койствие на морето. Косата й е медена, а кожата толкова бяла, че устните й изпъкват като блестящи рубини. Когато стига до теб, тя се навежда и те обгръща, повдигайки те, като че ли си безтегловен. И наистина, след дългите страдания ти не си нищо друго освен опната кожа и кости. Издигайки се все по-нагоре, ти с любопитство проумяваш, че не си в обятията на жена, а си завързан за въже...

Събуждаш се напълно, отваряш очите си и съзнаваш, че си на палубата на кораб, заобиколен от моряци. Един се е надве¬сил над тебе и люлее главата ти, доближавайки чаша с вода до устните ти.

- Къде съм? - изнемощяло шептиш ти.

- На борда на „Перлата на Рая“ - отвръща той. - А сега пий.

Водата щипе съсухрените ти устни и минава като киселина

през гърлото ти. След няколко глътки те обзема слабост и при¬падаш.

Ако досега са ти останали 2 Точки за Оцеляване или по- малко, ти никога няма да дойдеш в съзнание; никаква помощ, оказана от екипажа на кораба, няма да те възстанови. Но ако все още имаш 3 Точки за Оцеляване или повече, обърни на 370.

(1

81


Тя плува на безопасно разстояние и мълчи известно време, възвръщайки достойнството си. След това се издига като дел¬фин сред високите вълни и казва:

- Разумно постъпихте, че ме пуснахте. Ако не бяхте, никой не може да каже какво проклятие щеше да се стовари върху главите ви. Но сега ще ви възнаградя подобаващо за вежли¬востта ви.

Изплувайки наблизо, тя улавя въжето на лодката и започва да я тегли бързо на юг.

- Хубаво изображение на носа на старото корито „Капака на ковчега“! - заявява Оукли, застанал отпред, за да разхлажда лицето си. - Може би ще се съгласиш да си едната от тези, които ще държат покрова на погребението ни, мадам, ако неща¬та се обърнат срещу на£?

- Седни и млъкни, за Бога - вие Блац. - Искаш да ни пов¬лече в морските дълбини ли?

Ако оставиш русалката да ви отведе на юг, обърни на 197. Ако й кажеш да си върви, обърни на 178.

122

Проклятието не е материално. Убеден си, че магьоснически¬те ти познания са достатъчни, за да я обезсилят поне дотолко¬ва, че ти и приятелите ти да избягате от кораба. Но с капитан Мандригард проблемът е друг. След като е страдал от силата на проклятието толкова дълго, вероятно е обречен завинаги.Когато започваш да произнасяш заклинанието, Граймз те сграбчва за ръкава и сочи към платната.

- Хванахме източния вятър - казва той..- Да не бързаме да напускаме кораба толкова скоро, щом можем да го направим когато пожелаем. Да останем ден-два, когато ще сме по-близо до дома.

При това Блац се облещва.

- Лудост! Да се махаме, докато имаме възможност.

Ако искаш да използваш МАГЬОСНИЧЕСТВО, за да неутра¬лизираш проклятието и да избягате веднага, обърни на 160. Но ако предпочетеш да останете временно на борда, както предла¬га Граймз, обърни на 141.

Огромните щипци на рака се спускат от небето, за да те сграбчат, но ти умело се изплъзваш, като се претъркулваш нап¬ред, и продължаваш да тичаш към лодката, без да забавяш темпото. Другите вече са на борда. Чуваш неистовите им писъ¬ци. Когато ракът се издига нагоре и се спуска отново, ти се подхлъзваш, но същата увереност, която те е запазила да не хвръкнеш през борда по време на многобройните бури в море¬то, сега те спасява и не губиш равновесие. С последно напря¬гане на силите напускаш „брега“ и се мяташ в лодката.

- Тръгвайте! - виеш ти. - Напрегнете се на греблата както никога досега, скъпи! Обърни на 161.

124


- И какво, ако имам нещо под сала си? - противопоставя се той мрачно. - Един нещастен корабокрушенец има право на подслон тук, където провизиите са оскъдни и малко неща могат да запазят човека, за да не бъде отнесен от вятъра.

Забелязвайки как го гледате втренчено от този изблик на гняв, той внезапно се успокоява, лудешката му усмивка изчезва и казва:

- Но да оставим това, хора, защо да се караме? Обещавам ви утре да няма тайни между нас. Да не се казвам Тими Мор- тайс, ако не спазя обещанието си. Обърни на 105.

125


Не пада никакъв дъжд. Скоро езикът ти е толкова съсухрен, че залепва за небцето ти като мухоловка. Най-малкото усилие те изтощава и ти прекарваш по-голямата част от времето в унес, лениво накланяйки руля или взирайки се в безмилостната шир на океана. Губиш 2 Точки за Оцеляване. Ако си все още жив, за да разкажеш тази история, обърни на 106.

Вие сте въведени в залата за аудиенции на крепостта, къде¬то губернаторът приема посетителите. Нисък, дундест мъж с измъчен вид, без съмнение по-подходящ за угощения и пирове, отколкото за тежката задача да опази кралската сигурност. След като ви изслушва, той разменя шепнешком няколко думи с чи¬новниците си. След това се обръща към вас със строго, непри¬ветливо изражение и казва:

- Няма съмнение, че очаквате възнаграждение за тази опа¬шата лъжа? Няма да получите - нито дори пени. Да не си мис¬лите, че сме готови да изпадаме в паника от всеки неправдо¬подобен слух, измислен на чаша вино? Ни най-малко!

Без повече шум вие сте сграбчени от стражата и изхвърлени на улицата.

- Глупаци - крещи Оукли, скачайки на краката си. - Нима не разбирате? Кралицата е в опасност!

- Вие сте в опасност - ще ви набият с камшик, ако не се разкарате от тук - изсъсква капитанът на стражата, докато зат¬варя портата на крепостта.

Всички ставате, изтупвате праха от дрехите си.

- Е, това е - казва Граймз. - Сега бих казал, че трябва да отплаваме към Порт Селение, без да се бавим. Обърни на 145.

127

Скоро научаваш, че губернаторът е наредил да започне под¬готовката за официалното посещение на Кралица Титания. До¬като стоиш в един пристанищен хан с твой стар познат, Черния Дани Макклинтък, ти с учудване забелязваш как този мошеник с обсипано от белези лице си поръчва кана мляко с подправки вместо обичайната дажба силен ром.- Предупредени сме да не предизвикваме никакви спречква¬ния под страх, че ще отговаряме пред закона на Мойсей - обяс¬нява той. - По-добре е да не пия и да не играя комар през това време.

Ти кимаш, прикривайки усмивката си. Законът на Мойсей е тридесет и девет удара с пръчка, но това, от което тези крайб¬режни разбойници се страхуват повече, е публичното униже¬ние. След като са се перчили като петлета по улиците на Ле-

шанд, те мразят да се подчиняват на закона. Несъмнено заради юва виждаш стария си приятел Джонсън Змийското око да помага на улицата на една стара дама с пазарските й чанти - г>оз да отмъкне дори и един портокал.

Другите те слушат с интерес, когато се срещате по-късно, за да им разкажеш какво си научил.

- Толкова официално посещение - чуди се Блац. - Трябва да (| някой много важен, за да причини такова натягане.

Ако имаш все още някаква надежда да настигнеш Скарвендж, фябва да се размърдаш бързо. Той никога не би се появил в Лешанд, търсен за толкова много убийства. Но ти чувстваш, че може би си заслужава да прекараш още малко време, за да подочуеш още някой и друг слух. Ако решиш да направиш това, обърни на 88.

В противен случай можеш да посетиш търговец, за да купиш провизии (12), да потърсиш някой, който може да разпознава необичайни предмети (31), да поискаш разрешително за капер- ство, обърни на 50, ако имаш МОШЕНИЧЕСТВО, или на 409, ако нямаш; да посетиш Мастер Кепстик, ако си го срещнал преди това (69).

Ако си свършил работата си в Лешанд, обърни на 107.

128

Преструвайки се, че не си забелязал тримата разбойници, ти се приближаваш към учения и го поздравяваш като стар познат:- А, ето те и тебе. Издирвах те къде ли не. Капитан Скар¬вендж е много загрижен за безопасността ти.

- А? - казва ученият, взирайки се в тебе с огромните се воднисти очи. - Не зная...

Ти бързо го накарваш да млъкне, като го ръгаш в ребрата.

Разбойниците поглеждат нервно.

- Хм, Скарвендж ли каза? - пита най-после единият от тях. Болезнен опит за усмивка изкривява грубите му черти.

- Да, защо - отговаряш ти и се обръщаш, като че ли едва сега ги забелязваш. - Този джентълмен е новият хирург на ко¬раба. Капитанът очаква пристигането му в Селение. Вие, прия¬тели, сте се грижили за него. Много благородно. Кажете ми имената си. Капитанът може да пожелае да ви възнагради, като чуе за това.

Те преглъщат с усилие.

- Недей да мислиш за това - казва единият от тримата, като подава обратно очилата на учения. - Ние трябва да вървим, нали, момчета?

И те се изнизват бързо през вратата. Мини на 223.

129


Кое от тези неща ще използваш: кларинет (243), маймуна (224) или драконов пръстен (262)? Ако нямаш нито едно от тях, трябва да се предадеш и да се оставиш на милостта на вели¬кана: обърни на 72.

130


Капитанът взема разрешителното ти за каперство, преглеж¬да го набързо, след това те оглежда със студен, неодобрителен поглед.

- Този документ не е валиден. Имаме доказателства, че сте плячкосвали кораби на Глориана, което ти отнема правото да действаш като капер на Нейно величество. Обърни на 111.

131

Излизаш на палубата преди осмата камбана. Мъглата обгръ¬ща всичко с призрачен покров. Поглеждаш към въжетата, над¬виснали като сянката на гигантски паяк. Във въздуха се носи мирис на разлагащо се, болестотворно изпарение, довеян от тресавищата зад залива. Блац кашля сухо, измърморва нещо за жълта треска и че иска да се махне от това място, и слиза долу да си вземе чаша грог преди лягане. Ти оставаш сам на палу¬бата.Взирайки се отново в светлините откъм блатата, ти дочуваш приглушения звук на гребла, които пляскат далече в тъмнината. Появява се малка лодка, която постепенно се очертава сред мъглата, и под светлината на корабния фенер забелязваш една висока фигура, застанала на носа и двама гребци зад нея. Ко-

гато лодката се приближава, ти виждаш по-ясно човека - висок и блед, с кобалтовосини очи. Зъбите му проблясват, когато те поздравява:

- Позволяваш ли да се кача на борда?

Ако му разрешиш да се качи на кораба, обърни на 283. Ако не, обърни на 302.

132

Корабът от Глориана се носи стремително до вас, безпомо¬щен в прегръдките на бурята. Ти съзираш за миг малки фигурки, разпилени по палубата. След това една огромна вълна се раз¬бива, закривайки го от погледа ти, и когато поглеждаш отново, корабът е изчезнал.- Господ да помогне на „Роуз“, ако е в открито море... - задъхано изрича Оукли, загледан към пастта на урагана.

Ти не отговаряш, напрегнат до краен предел да задържиш руля и да държиш собствения си кораб изправен. Когато свет¬кавица раздира тъмата наоколо, начупвайки небето в своята ярост, ти се носиш неумолимо към целта си. Обърни на 94.

133

Когато оръдието изпразва заряда си, ти се претъркулваш напред. Снарядът се забива точно там, където си стоял. Но за нещастие си ударен от една отцепена треска, която само ожул- ва челото ти и ти губиш 1 Точка за Оцеляване. Ако оживееш, обърни на 171.134

Ти се втурваш в каютата, затваряш вратата и се ослушваш с притаен дъх, когато тежките стъпки от ботуши отекват в кори¬дора и се спират точно отвън. След това вратата се отваря...

Ако имаш МАГЬОСНИЧЕСТВО и искаш да го използваш, обър¬ни на 210. Ако имаш МОШЕНИЧЕСТВО и искаш да го използ¬ваш, обърни на 229. Ако нямаш нито едно от тези умения, не можещ да не бъдеш забелязан, обърни на 191.

Малката ти лодка продължава напред. През деня слънцето те изсушава; през нощта те измъчва студ. Солените пръски дразнят изранената ти кожа и непрестанно трябва да се изтреб¬ва вода. Бавно минават още два дни и постепенно те обзема треска и изтощение. Губиш 1 Точка за Оцеляване.

Ако имаш някакви запаси, зачертай един от тях и обърни на 212. (Ако имаш маймуна и си безсърдечен или достатъчно от¬чаян, можеш да я считаш за запас). Ако нямаш нищо за ядене, обърни на 231.

136


Вторият от четирите острова се появява на хоризонта: живо¬писен бряг на джунгла, зает предимно от огромната гърбица на тлеещ вулкан. Високо по склоновете забелязваш тъмночерве- никавото блещукане на лава. Сивкав серен дим се извива от

конуса му.

- Трябва да сме безразсъдно смели, за да спрем тук - за¬почва Блац. - Този вулкан може да изригне и да ни погребе!

Ако си ПОЗНАВАЧ НА ПРИРОДАТА, обърни на 1§3. Ако не си, реши: дали да се отбиете на сушата (обърни на 174), или да продължите на запад (обърни на 135).

137

Понесен напред, малкият плавателен съд започва да тече. Това не е причина за безпокойство, ако преди това си изпол¬звал МАГЬОСНИЧЕСТВО. Ако не си го използвал, запиши кодо¬вата дума Изтласкване.Жаждата, гладът и горещината стават най-яростните ти вра¬гове. С влошаването на условията се разразяват малки свади. Всеки е на предела на издръжливостта си. Губиш 1 Точка за Оцеляване. Ако имаш някакви останали запаси, задраскай еди¬ния и обърни на 156; ако нямаш никакви, обърни на 175.

Силен вятър опъва платната на кораба и ви носи към съдба¬та ви. Но ти нямаш време да размишляваш какво крие бъдеще¬то; трябва да командваш кораба. Виждаш как носът му пори водата, колко оживен и смел е екипажът, докато изпълнява тежките си задължения, и сърцето ти се изпълва с оптимизъм. Скоро Скарвендж ще види последния залез през живота си - чувстваш го със сигурност.

Отминава повече от седмица и ти можеш да възстановиш 2 Точки за Оцеляване, ако си бил ранен. На деветия ден, заста¬нал на палубата, ти наблюдаваш плъзгането на слънцето по небето. Дългите блестящи лъчи от оранжева светлина превръ¬щат залените вълни в течно злато. И тогава - само за секунди - тази идилична сцена се преобразява. Морава тъма се надига на хоризонта, закривайки следобедното слънце зад гъсти буре¬носни облаци. Студен порив на вятъра те удря в лицето, карай¬ки платната да потреперват тьжно като крила на подплашена птица. Много добре познаваш вкуса на този студен вятър: пред¬вестник на ураган.

- Леко размахване на лъвска опашка в сравнение с това, което ни очаква - продумва Граймз. - Ще трябва да променим курса. - Той подвиква на екипажа: - Свийте главния марсел’.

Ти се обръщаш.

- Спрете командата за свиването. Закрепете го!

Оукли се вторачва в тебе.

- Сър, ураганът ще ни разкъса на части.

Първите дъждовни капки те удрят по лицето.

- Продължаваме, независимо от урагана. Господ е господар на рая и на света, но аз съм господар на кораба!

Можеш да използваш ветрило за буреносни облаци, обърни на 18, амулет и МАГЬОСНИЧЕСТВО; обърни на 37, или МОРЕП¬ЛАВАНЕ, обърни на 397. Ако нямаш нито едно от тези неща, обърни на 75.

139


Пресявайки големия запас от митове и легенди в паметта си, ти обмисляш какво биха могли да представляват тези предмети.

1 Горно четвъртито платно на кораб.

Очевидно са класически по стил. Твърде старинни, което пред¬полага вероятност за изключителна магическа сила, тъй като магьосниците от древността са познавали много вълшебни тай¬ни, загубили се до наши дни. Въз основа на надеждни догадки ги най-после определяш по следния начин предметите. Рогът от раковина ти напомня за нещо, което се казва, че е било взето от Троянците след плячкосването на Атлантис. Може да се из¬ползва да пренесе този, който го притежава, до тайното прис¬танище на Посейдон, богът на морето. То е пълно със съкрови¬ща, но е охранявано от заключена порта, която може да се отвори само с мелодия, изсвирена на флейта или гайда.

Ветрилото за буреносни облаци със сигурност е посветено на далечното божество на бурите Кати. Ако се направлява пра- вилно, може да причини ураган и насочи накъдето пожелаеш.

Скоро определяш, че бронзовият шлем е принадлежал на спартански вожд. Без съмнение придава сръчност за борба на този, който го носи, тъй като спартанците са известни с тяхното бойно умение.

Но за драконовия пръстен... не си сигурен. Напомня ти на нещо, но какво - не можеш да си спомниш. Като го държиш обаче, ставаш твърде неспокоен.

Ако искаш да подмениш две от нещата, които ще вземеш въз основа на тази информация, направи го сега. След това обърни на 217.

140


- Много опасности - отговаря тя на въпроса ти. - Яростни бури могат да наводнят лодката ви; леденостуден дъжд ще ви простуди; гладът ще гризе стомасите ви и жаждата ще изсуши езиците ви...

- Това ли е всичко? - пита Оукли.

Тя го поглежда неумолимо.

- Един прокълнат кораб се носи из тези води. Ако имате железни нерви и нищо под небето не може да ви изплаши, можете да плавате безопасно на борда му докато съзрете земя.

- Пр...прокълнат кораб - заеква Блац. - Каква е це...цената.

- Ще трябва да платите висока цена за пътуването си - отговаря русалката. - Зловещо жертвоприношение, когато по¬желаете да слезете. Но нищо - тя поглежда към ръката, сграб¬чила разпилените й коси, - нищо, с което не можете да си

позволите да се разделите.

Блац отпуска хватката си от нервността, която го обзема. Русалката се отблъсква от него с надменно извиване на тялото си.

Обърни на 178.

141


Връщате се в капитанската каюта и заварвате Мандригард да хърка, проснат върху масата, отрупана със златни монети. Оукли с ръце на хълбоците застава до него и го гледа. Израже¬нието на лицето му е смесица от съжаление и ненавист.

- Един от начините да премахнеш магията - казва той най- после - е да сложиш край на мъките му.

- Да го убием? - пита задъхано Блац. - Аз не мога да убия човек, който не стои на краката си. Както и да е, предлагаш това само за да му измъкнеш съкровището.

- Мъртвопиян е - сочи го Граймз. - Можем да вземем кол¬кото поискаме изпод носа му, без да вдигаме толкова шум. Като се събуди, няма да разбере, че липсва нещо. За какво му е, след като никога няма да може да го похарчи?

Както обикновено, другите се обръщат към теб. Ти можеш да решиш да убиете Мандригард, докато спи, обърни на 179, да си вземете малко от съкровището му, обърни на 198; или да се върнете на палубата, обърни на 217.

142


Огромни очи се издигат от водата, извъртат се и ти попадаш в обсега на ужасяващ черен поглед. Щипките му се устремяват надолу към тебе, издигат се отново и се извиват, правейки гневен опит да те сграбчат. Разбираш, че ако станеш плячка на тези щипци, ти само за миг ще бъдеш разкъсан на две. Хвърляш се на гърба на рака и прилепваш към черупката му, борейки се за живота си. Усещаш гигантско олюляване и морската вода те залива, за да те погълне. Ракът се спуска в дълбините на мо¬рето заедно с тебе.

Ако имаш МОРЕПЛАВАНЕ и искаш да се опиташ да изплуваш безопасно, обърни на 180. Ако имаш МАГЬОСНИЧЕСТВО и ис-

каш да разчиташ на магия срещу удавяне, обърни на 199.

В противен случай нищо друго не може да ти спаси живота и твоето приключение завършва тук.

143

Ставаш на крака и правиш елегантна имитация на поклон, доколкото ти позволяват плебейския произход и тясното прос¬транство.- Разбира се, почти забравихме маниерите си - казваш ти. - Ето какво може да направи дългото пиратство с човек...

- Да, да! - казва Мортайс нетърпеливо, хващайки се за лод¬ката.

Оукли свива намръщено вежди и е готов да каже нещо, но не преди да си завършил подигравателния ритуал с думите:

- Господин Мортайс, имате позволението ми да се качите на борда на нашата малка лодка.

В миг се чува плющене на дрипи и мек удар и той пада до тебе в лодката. Ти се смразяваш. Толкова бързо се е придви¬жил. С широка, озъбена усмивка той казва:

- Вие, приятели, поспете. Аз ще пазя.

Ако имаш или МАГЬОСНИЧЕСТВО, или кръст, обърни на 181.

Ако нямаш, обърни на 200.

144

Криете се дълбоко във вътрешността на острова, като се храните с корени и плодове. Най-после преценяваш, че е безо¬пасно да се върнете в селището на туземците. Надничайки от прикритието на храсталаците, ти откриваш, че „Красивата Да¬ма“ е отплавала. Брегът е чист.- Този демон! - беснее Оукли. - Няма съмнение, че е намис¬лил да прави още злини на света. Ние наистина ли ще стоим тук, пиейки кокосово мляко, докато той се движи ненаказан?

Всички се съгласявате, че е крайно време да продължите пътешествието си. Туземците сега са твърде наплашени, за да ви съпроводят; вие сте сами. Обърни на 177.

Опитни моряци като вас четиримата нямат никакви проблеми да достигнат до Порт Селение. Вие сте наети на една каравела и следващите няколко дни са изпълнени с рутинния морски жи¬вот.

- Погледни залеза! - казва Блац една вечер на палубата. Той сочи към продълговатите облаци, които като бледоморави петна преминават върху палитра от възхитително примесено златисто, алено, виолетово и сиво.

- Това е животът, а, приятели?

Граймз поглежда надолу, докато закрепя марсела.

- Не бих се отдал на удоволствието от такава гледка, докато знам, че и Скарвендж живее под същото небе - казва той на¬въсено.

Тук можеш да възстановиш 3 Точки за Оцеляване, ако си под първоначалния брой точки. Най-накрая вие пристигате в пристанището и капитанът на каравелата ви плаща 5 дублона. Вземате вързопите си и слизате по мостчето към оживения кей. Обърни на 165.

146

Съдържателят на „Обесения“ е мъж с навъсено лице, на име Друуд. Седи на бара и забърсва халби с ужасно мръсен парцал. Когато влизаш, той избутва халбите встрани и се вглежда в теб с унищожителен поглед.- Чух, че си мъртъв - казва той. - Изглежда, новината не е достигнала още до тебе.

Ти не обръщаш внимание на думите му.

- Скарвендж да е бил тук? - питаш ти.

- Напоследък не. В Лешанд е твърде горещо за него. - Друуд плюе на бара и започва да го забърсва.

Една мускулеста ръка те сграбчва за рамото и те обръща. Срещу тебе са застанали шестима едри разбойници. Бегло раз¬познаваш в тях хората на Скарвендж - негови шпиони и убийци на брега.

Водачът им те изглежда с очи като малки мъниста от тъмно стъкло.

- Капитан Скарвендж е в Порт Селение, да си вземе новия

кораб - казва той. - Защо питаш?

- Искаме да се срещнем с него.

Ти тръгваш покрай разбойниците, но замръзваш, когато те


вадят ножовете си.

- Виж какво - започва водачът им. - Отиваш право в ада и без съмнение капитанът ще се присъедини към тебе там, когато е готов.

Положението е на живот и смърт. "

Можеш да се биеш, обърни на 13, да използваш ХИТРОСТ, обърни на 51 или ЛОВКОСТ, обърни на 32.

147

Приближавайки се към бара, ти се преструваш, че току-що си забелязал тримата разбойници.- Тоби Уипстаф! - казваш ти на най-едрия от тях. - Не съм те виждал отдавна! Какъв вятър те носи, Тоби?

Той те поздравява с широка усмивка, забравяйки учения

- Всичко е наред. Миналата седмица завзехме един сидо- нийски галеон, натоварен със златни кюлчета; рядко сме имали по-добра плячка.

Ти кимаш.

- И не само сидонийска плячка, предполагам, иначе губер¬наторът нямаше да определи хиляда дублона за главата ти.

Той нервно обръща главата си.

- О, това трябва да е онази дребна историйка с глорианския търговец преди известно време. Не очаквах, че ще вдигнат та¬къв шум.

- Ти си доста скромен! Петима моряци са били убити, вклю¬чително кръщелникът на губернатора.

Уипстаф видимо пребледнява.

- Хиляда дублона! Толкова много!

- За брат ти дават двойно повече. Без съмнение, той е бил експертът с летящия нож, който е привлякъл прекомерно внима¬ние.

- Брат ми? Но той ще отплава за Лешанд днес! Трябва да отида до кея.

Хвърляйки очилата на бара, той излиза тичешком заедно с двамата си приятели. Обърни на 223.

148


Той ти подава един голям смарагд - признак на милостта му за голямата ти дързост. Делфинът и акулата ви прекарват об- ратно, бъбрейки си по пътя. Не можеш да дочуеш всичко, което си говорят, заради плясъка на вълните, но долавяш, че те имат своя собствена представа как да се промъкнеш през портата на Нептун.

- Единият от тях е същинско подобие на Одисей - дочуваш да казва делфинът. Акулата изсумтява и отговаря:

- Мене ме интересува повече дебелият - харесва ми видът му. Може да се повъртя утре наоколо и да видя дали няма да поплува...

Най-после пристигате на брега близо до Селение.Приключе¬нието ви е отнело цялата нощ. Примитивната ви лодка потъва сред вълните. Блац потреперва и забелязвайки това, ти казваш:

- Не се тревожи, господин Блац, ще бъдеш съвсем добре, стига да не плуваш днес.

- А? Не е заради това - протестира той. - Беше ми просто

малко студено. Хайде, приятели, нека да идем до корабостро- телницата да похарчим смарагда!

Не си прави труда да записваш смарагда в Дневника на Приключението, тъй като ще го похарчиш веднага.

Обърни на 337.

149


Той разглежда позволителното ти, след това ти го връща.

- Всичко е наред - казва той. Поведението му далеч не е приятелско, но поне ледената заплаха е изчезнала от погледа му. Той нарежда на моряците си да свалят оръжието. Ти обаче не пропускаш да забележиш, че старши матросът продължава да държи пистолета си вдигнат.

- Аз ще взема дела от плячката за Нейно височество - казва рязко капитанът. - Това ще ви спести трудностите да плавате обратно до Лешанд, за да го предадете.

Ти го въвеждаш в трюма, където той преглежда съкровищата ви и след това заделя значителен куп встрани - почти една четвърт от всичко.

- Доста тежък данък ни налагате - казваш ти, като сочиш към купчината.

За пръв път на лицето му пробягва усмивка, като пукнатина в тънък лед.

- Грешиш. Тази купчина ще задържите вие. Ние вземаме останалото.

Ти оставаш без дъх. Едва ли ще ти остане достатъчно, за да си купиш приличен кораб. Ако имаш ХИТРОСТ, обърни на 168. Ако нямаш, трябва или да го оставиш да вземе дела на Крали¬цата, обърни на 187, или да се биеш, за да запазиш това, което имаш, обърни на 206.

150

Не ти се нрави тази зловеща работа, но няма време за колебание. Коленичиш и вдигаш острата пръчка, после я заби¬ваш дълбоко в гърдите на трупа. Мигновено устата се разтваря и надава такъв вой на ледена омраза, който ще те преследва дълго в сънищата ти. Очите проблясват за миг, след това потъм¬няват от настъпването на истинската смърт. И фонтан от съсире¬на кафеникава кръв избликва от раната.Ти скачаш на крака, доволен, че усещаш ръцете на прияте¬лите зад гърба си. Постепенно пред ужасените ви очи трупът се разпада и превръща в прах.

- Вземете, съкровището - казваш с хриптящ глас. - И по- бързо. Нямам търпение да напусна това място.

Луната е изгряла, докато пренасяте цялата плячка на борда на „Дамата на Шалот“. Едва тогава с треперещи ръце се пре- сягаш към бутилката с ром. Всеки отпива нервно, нетърпелив да се отърве от кошмарните спомени на вечерта. Обърни на 16.

151


Вземайки талисмана, ти се молиш на древния бог или демон да използваш силата му сега. Дълго време нищо не се случва и ти се страхуваш, че магията му се е изчерпала с годините, но след това голяма черна сянка, с формата на прилеп, покрива луната.

- Прилепът е бил символ на нощта в древността - казва Граймз, с притихнал от страхопочитание глас, когато последни¬те лунни лъчи изчезват като угасен фенер и целият свят потъва в звездна тъма.

Обърни на 246.

152


Оръдието базилиск гръмва, бълвайки горещо желязо и огън към теб. Ти се хвърляш встрани, но въздушната струя те поваля. Губиш 5 Точки за Оцеляване. Ако все още си жив, извикваш в ужасна агония и като се олюляваш, се отправяш към врага си.

- Трябва дълго да те убивам - съска Скарвендж и изважда сабята си. - Но сега късметът ти изневерява.

Обърни на 171.

Подскачайки нагоре, ти се залавяш здраво за подпорната |реда, която минава под тавана на коридора. След това се олю- ляваш и се увиваш около нея. Миг по-късно виждаш ясно, точно под тебе, плешивата глава на щурмана, но той не поглежда нагоре. Когато изчезва в каютата си, ти се спускаш тихо на пода и бързаш към палубата, за да се присъединиш към дру¬гарите си.

Обърни на 172.

154


Гребете към острова и издърпвате лодката на брега. Оукли надава доволен вик, когато забелязва ананас, паднал от едно дърво на края на брега. Сокът щипе напуканите от слънцето му устни, но той въпреки това го гризе лакомо.

- Глави нагоре - казва напрегнато Оукли. - Имаме компания, приятели.

Ти се обръщаш. Голяма тълпа карабски туземци се появява от гората и се приближава по пясъка към вас.

- Делегация за посрещане с добре дошли - измърморваш ти под носа си, когато забелязваш копията им.

Ако имаш кодовата дума Ръкопис, обърни веднага на 253. В противен случай можеш да атакуваш - или с пистолет и ТОЧНА СТРЕЛБА, обърни на 196, или с ръкопашен бой, обърни на 215. Можеш да предпочетеш да водиш преговори, обърни на 272, или да отплаваш отново, преди да са стигнали до вас, обърни на 177.

155


Крайниците ви болят от напрежението да гребете като хора, разпънати на диба’. Отпуснат на греблата, ти се взираш без сили в безмилостното разстояние, което все още те дели от цивилизацията. Водата се плиска съблазнително покрай лодка¬та, но знаеш, че това е фалшиво обещание: солената вода не

1 Приспособление за изтезаване чрез разпъване.

може да задоволи жаждата на нещастния моряк, може само да *го накара да полудее.

Губиш 2 Точки за Оцеляване заради трудностите. (Ако имаш МОРЕПЛАВАНЕ, губиш само 1 Точка за Оцеляване, защото си свикнал на такива лишения). Ако все още не си мъртъв, обърни на 136.

156

Появява се най-западният от островите. Голям остров със зеленикава джунгла по брега и много примамливи заливчета.- Другите са се отбивали тук, когато са били отвявани на север от главния курс на корабите - припомня си Граймз. - Казват, че туземците са гостоприемни.

Ти се взираш на запад. Има още двеста левги до Лешанд и може би е разумно да се запасите отново тук, преди да пред¬приемете дългото пътуване. И все пак те разяждат съмнения.

- Гостоприемни, когато виждат подаръци и мускети и голям морски кораб, с десетина оръдия. Но как ли ще посрещнат група измършавели нещастници в разнебитена лодка?

Решението зависи от тебе. Можеш да спреш тук, обърни на 154, или да отплаваш, без да спираш, обърни на 177.

157

Сега разбираш истината. Като дъщеря на Богинята на Земя¬та, Ежада получава безкрайната си сила и жизненост, докато е в допир със земята. Сега тя е като цвете без корен, повяхващо бързо под горещите слънчеви лъчи.- Върни ме на земята - умолява те тя. - И всичките ми съкровища ще са твои.

- Те и така са мои.

Научил си се да нямаш доверие на магьосниците. Заклещ- вайки я в корниза на сградата, далече от земята, където тя може да възвърне силата си, ти влизаш вътре. Скоро откриваш купчина магически съкровища, състоящи се от вълшебна пръч¬ка, лечебно питие, кораб в бутилка и черно хвърчило. Лекарс¬твото може да бъде изпито наведнъж по всяко време, за да възстановиш първоначалния си брой Точки за Оцеляване. Дру-

гите неща може и да не ти послужат по-късно.

Връщайки се на брега, ти напускаш остров Гримоар, без да се бавиш повече. Обърни на 137.

158


Често виждате кокосови орехи, които се носят по повърх¬ността на морето. Така те се разпространяват на различни ос¬трови. Могат да се носят с месеци наред и да останат абсолют- но пресни, така че няма никаква причина да смятате, че този не става за ядене. Най-после успяваш да убедиш Блац, че кокосо¬вият орех не се е появил от царството на мъртвите или други такива глупости и той щастливо се присъединява към другите. Обърни на 389.

159


Русалката разплисква сив& пяна с опашката си и съска като змия, извивайки се гневно в ръцете на Блац. Но въпреки това тя ти отговаря:

- Обърнете носа си на юг, ако храната и удобството са ва¬шата цел, защото островите там са по-гостоприемни за земните обитатели от тези бурни морета. Сегашният ви курс на запад ще ви отведе на гибелна среща, от която едва ли ще се отървете читави...

- Не ми харесва това - казва Блац. - Но кажи ни нещо. повече за островите. Няма ли там опасности?

- Там е вещицата Ежада - отговаря русалката. - Тя търси човешки души за своята богиня. Силата й е в това, че никой не може да я надвие, докато краката й стъпват здраво на земята...

Внезапно, плискайки силно вода в лицето на Блац, тя се освобождава от контрола му и между дебелите му пръсти оста¬ват два или три косъма ~с цвят на корал. Обърни на 178.

160


Настанявайки се в лодката си, вие въобще не съжалявате, като виждате как мрачният корпус на „Ларнос“ избледнява в

тъмнината и ситния дъждец.

- Дали капитан Мандригард ще намери спокойствие или край на проклятието? - чудиш се ти.

- Трябва да е проявил повече разум и да не е обиждал божеството, нали - казва Оукли. - Запази съжалението си за нас, друже; все още не сме се отървали.

Ако решиш да се отправите на юг, към Пушечните острови, обърни на 135. Ако продължиш настоящия си курс и имаш ко¬довата дума Погрешен, обърни на 386. Ако я нямаш, обърни на 349.

161


Обръщайки се назад, ти виждаш гърбицата на черупката на огромния рак да се появява отново, разцепвайки водата с Щип¬ците, търсейки лудо човешката плячка, която му се е изплъзна¬ла.

- Предполагам, че е доста късоглед - казва Блац. - Очевидно не му трябва добро зрение, за да вижда в какво изобилие е рибата в тези води.

- Да, но говорй по-тихо - съска Оукли. - Нямаме причина да мислим, че е и глух.

Оставяйки рака далече зад гърба си, можеш да се отправиш или на запад, обърни на 47; или на север към Пушечните остро¬ви, обърни на 66.

162

Мортайс почервенява от ярост, изсипвайки порой от ругатни, от които може да ти се смрази кръвта. Най-после, когато гне¬вът му преминава, той потъва в тишина и само мята към вас нажежени погледи с жълтеникавите си очи.- Вероятно ние можем да се качим на сала му, ако се стиг¬не до това - предлага Граймз.

Оукли се съгласява.

- Може би има съкровище в това продълговато сандъче отдолу - казва той. Очите му не изпускат Мортайс.

Всички сте напрегнати, нащрек. Мортайс се йвива на сала си като див звяр, готов за скок. Когато вижда, че Оукли стъпва върху лодката, готов да скочи на сала, той надава гърлен вик:

- Само опитай. Ще те разпоря и ще нахраня рибите с теб.

- Категорично нелюбезно - отбелязваш ти. - Ако продъл¬жим да настояваме да се качим на сала, ще трябва да се бием.

- Да се бием? - повтаря Оукли, поглеждайки назад към теб. - Той е просто един стар дървеняк.

Въпреки това той се е изправил на сала, очаквайки да чуе твоята дума.

Ако атакуваш Мортайс, как ще го направиш: с голи ръце, обърни на 219. Можеш да използуваш СРЪЧНО БОРАВЕНЕ СЪС САБЯ, обърни на 238 или ТОЧНА СТРЕЛБА, обърни на 257. Не забравяй, че ти трябва пистолет или сабя, ако използваш тези две умения. Можеш просто да отрежеш сала от лодката и да го оставиш да се носи по вълните, обърни на 276.

163


- По-добре да се изправим лице в лице с него - казва Оукли няколко дни по-късно, - не знаем нищо за събирането на фураж. Ще умрем от глад, ако останем тук.

Трябва да признаеш,че е прав. Не можете да уловите птици или животни. Принудени сте да преживявате на оскъдна диета - само на орехи. Но дори не сте сигурни кои стават за ядене и болките в стомаха и гаденето постепенно променят решени¬ето. Губиш 1 Точка за Оцеляване.

- Безнадеждно е - казва Граймз. - По-добре да се изправим срещу Скарвендж. Поне ще умрем бързо.

Познавайки Скарвендж, ти се съмняваш в това. Но е по- добре смело да се противопоставиш на врага си, отколкото да гладувате до смърт като нещастни кучета. Повеждаш другите обратно към брега. Обърни на 87.

164

Обикаляйки под лунната светлина уличните ъгли и опушените долнопробни ханове, ти постепенно свързваш отделните части на една наистина ужасна история. Изглежда, Ел Дрейк е бил карпатски наемник. Пристигнал е в Новия Свят преди десетина години и незабавно се е отдал на безгранично пиратство. Миг¬новено се познавал по острите зъби и леденостудени сини очи. Вдъхвал е такъв страх, че повечето от корабите са се предава-ли веднага щом са виждали неговия флаг. Всички, с които раз¬говаряш, са съгласни, че през деня той е спял в трюма на кораба си и че е пиел кръвта на тези, които е убивал, неуязвим за смъртни наранявания.

Има още нещо. Преди месец, превзет по невнимание от гло- рианска фрегата, Ел Дрейк е заловен и обесен насред морето. Тялото му след това е изхвърлено през борда. Управниците са били доволни - поне достатъчно, за да платят наградата за главата му на капитана, който го е заловил. Но после, след малко повече от седмица, този същият капитан на фрегатата е намерен мъртъв в една пристанищна странноприемница. Гърло¬то му е било прерязано от ухо до ухо, но най-загадъчното е, че не е намерена дори капчица кръв по него...

Чул си достатъчно, за да се досетиш, че кариерата на извес¬тния Ел Дрейк не е завършила окончателно. Сега, ако искаш да разбереш повече за действията на Скарвендж, обърни на 278. Ако разпиташ наоколо за предстоящата кралска визита, обърни на 202. Ако си чул всички слухове, които те интересуват, мо¬жеш да посетиш търговеца, за да си купиш някои провизии, обърни на 12; да потърсиш някой, който да идентифицира нео¬бичайните предмети, обърни на 31. Ако решиш да поискаш поз¬волително за каперство, обърни на 50 - ако имаш МОШЕНИ- ЧЕСТВО а ако нямаш, обърни на 409. Ако искаш да посетиш Мастер Кепстик, ако си го срещнал преди, обърни на 69. Ако си приключил с работата си в Лешанд, обърни на 107.

165


От всички пристанища в Карабско море, единствено в Селе¬ние - раят на пиратите - ще бъде достатъчно безопасно за кръвожаден главорез като Скарвендж да се появи и открито да харчи нечестно спечеленото си злато. Селение не е предан на нито една държава. Той се управлява по общо съгласие от пи¬ратите, които живеят там - Братята на брега, както сами се наричат, - и единствените жители на този град са пиратите и техните семейства.

Любопитното е, че животът тук не е беззаконно хулиганст- ване, както би се сторило на пришълеца. Пиратите на Селение пристигат тук, преситени от ярост и насилие. Те не искат нищо друго, освен да пропилеят на спокойствие спечеленото за бира, жени и зарове. Едно правило, което се съблюдава абсолютно

стриктно, е пълната забрана да се използва оръжие. Нормални спречквания могат и се случват, защото пиратите са твърди мъже, изпълнени с гордост и нравът им лесно се възпламенява. Но всеки спор и сбиване са само с голи ръце, защото да изва¬диш оръжие в Селение, означава да получиш строга присъда от Братята на брега. Може да си попаднал под ударите на закона на цивилизовани кралства, но е по-добре да не попадаш под ударите на Братята.

Минавайки покрай един амбулантен търговец на улицата до пивницата „Бодливият възел“, Оукли те поглежда.

- Може би няма да е зле да си купим нещо, капитане?

- По-скоро бих пийнал нещо - казва Блац, хвърляйки замеч¬тан поглед към пивницата.

Реши дали ще купиш нещо от амбулантния търговец, обърни на 336, или ще отидете в пивницата, обърни на 355, или ще продължите, за да се срещнете с местния корабостроител, обър¬ни на 374.

166


Изтегляйки сабята си, ти се втурваш към тримата скандал¬джии със силен вик. Ужасеният учен пада на земята и се про¬мъква под масата. Битката се развихря в помещението, когато внезапно някой те сграбчва за раменете. Извиваш главата си и забелязваш цяла тълпа от неодобрителни лица. Висок мъж, със сурово изражение излиза напред и казва:

- Да извадиш оръжие в Селение е в противоречие със за¬кона на Братята на брега. За щастие успяхме да те спрем, пре¬ди някой да е наранен сериозно.

Сабята ти е конфискувана (и пистолетът също, ако имаш такъв) и всички дублони, които имаш в себе си, са взети за глоба. Задраскай всички тези неща в Дневника на Приключени¬ето. След това си изхвърлен вън от хана. Обърни на 374.

167


Той поема дълбоко дъх и издухва въздуха към вас, запра¬щайки малката ви, изплетена от тръстика лодка на върха на една огромна вълна. Вие се носите бързо в тъмнината, трепе¬рещи в продължение на часове в обятията на буря, необичайна за сезона, и най-после сте изхвърлени на брега близо до Се-

ленис. Зората обагря небето в розово и златисто. Вие се изп¬равяте. Няма и помен от малката лодка. Вълните се плискат в брега, нашепвайки тайните на морето. Ти вече добре знаеш тези тайни: ако преди това не си имал МОРЕПЛАВАНЕ, сега го придобиваш. Понеже можеш да имаш само четири умения, това означава, че губиш едно от другите си умения, за да освободиш място за новото - можеш да избереш кое ще зачеркнеш.

Връщайки се в града, ти продължаваш с останалите ти въз¬можности. Ако имаш тирбушон и кораб в бутилка, обърни на 261. Ако имаш нотариален акт за собственост, даден от капитан Кепстик, обърни на 318. Ако имаш диаманти и желание да ку¬пиш кораб, обърни на 299. Ако нямаш нито едно от тези неща, тогава не ти остава никаква надежда да настигнеш Скарвендж и приключението ти завършва тук.

168


След като се съгласяваш с изискванията на Капитана, ти нареждаш на екипажа си да отнесе купчината със съкровища на борда на военния кораб. Поне така изглежда. Истината е, че във всеки сандък само отгоре има златни монети - отдолу са пълни със солта, оставена на борда на „Дамата на Шалот“ от последния и собственик. Няколко стенания, молби, сълзи и пред¬ложения за подкуп правят измамата убедителна. Военният ко¬раб отплава към Лешанд и ти поемаш към Селение, надявайки се да сте се скрили от погледа им много преди да са открили истината. Обърни на 16.

169


Това е отблъскващо, но няма време за колебание. Слънцето почти се е скрило. Коленичейки бързо до отворения ковчег, ти вдигаш кола с двете си ръце и го забиваш в гърдите на трупа с цялата си сила. Ужасяваща въздишка се отронва от устните на мъртвия. Напомня ти за есенни листа, разпръснати от вятъ¬ра. След това тялото се разпада като изсушен пергамент.

Блац извиква от страх. В същия миг, слънцето се потопява зад хоризонта и синкава тъмнина се спуска над-брега. Обърни на 347.

Подавайки хвърчилото на един моряк, ти го караш да се покатери по въжетата и да го пусне към небето.

- Каква ще ни е ползата от това, Капитане? - пита Оукли, докато мъжът се катери нагоре.

- Просто идея, господин Оукли. Тази вещица Ежада не би пазила нещо толкова обикновено като хвърчило сред съкрови¬щата си, ако то не притежава някаква магическа сила. Сега ще открием каква точно е тя.

- Продължителен опит - казва Блац, наблюдавайки „Лунното Куче“ да потъва дълбоко в нощта и само сребърните му платна да проблясват в тъмнината.

Ти наблюдаващ моряка, който вече е достигнал върха на мачтата и е издигнал хвърчилото към небесата. Уловено от вя¬тър, недостатъчен за платната, то се издига все по-нагоре и нагоре, като че ли става все по-голямо и се разпростира като мастилено петно върху луната.

- Крилото на нощния дракон се е разперило над света - задъхва се Граймз, гласът му е почти шушнещ. И последният лъч лунна светлина е закрит и в непрогледната тъма сред мъг¬лата остава само мъждукането на корабния фенер и милионите звезди, обсипали небето. Обърни на 246.

171

- Не зная как се изплъзна от смъртта преди - ръмжи Скар¬вендж. - Но този път лично аз ще се погрижа за това. Ще отрежа главата ти и ще я набуча на бушпирта на кораба си!Сабята му се извива в смъртоносна дъга, минавайки на ми¬лиметри от рамото ти, но ти отскачаш встрани. Тя отсича голя¬мо парче дърво от мачтата зад тебе. Скарвендж фучи от ярост и я дърпа назад, за да нанесе втори удар. Обхванала го е лудост да убива и тази схватка ще бъде не по-малко опасна, отколкото си очаквал.

Ако имаш СРЪЧНО БОРАВЕНЕ СЪС САБЯ или ТОЧНА СТРЕЛ¬БА (и необходимото оръжие), губиш 2 Точки за Оцеляване; ако имаш ПОБОЙНИЧЕСТВО, губиш 3 Точки за Оцеляване; ако ня¬маш никакви бойни умения, губиш 5 Точки за Оцеляване. В слу¬чай че си оцелял, обърни на 361.

Другите те очакват на палубата. Под косите лъчи на изгрява¬щата луна ти разпознаваш скритите силуети на Граймз, висок и сух; Оукли, тежък като варел с катран, и пълничкия нисък Блац.

Те вече са прехвърлили лодката зад борда и тя се олюлява във въздуха. Вие я спускате предпазливо във водата, работейки в пълно мълчание, като четирима крадци,отправили се за нощ- ната си работа. От долу достигат звуците на кларинет и шумът от гуляй, докато екипажът пее морски песни в галерата. Слизай¬ки в лодката, вие се отблъсквате от кораба и гребете приглуше¬но, далече от надвисналия корпус на „Красивата Дама“. Луната се плъзга зад хоризонта оставяйки небето обсипано само със звезди. Няма вятър и морето е гладко като стъкло. Когато шу¬мовете от гуляй отмират в далечината, само плясъкът от греб¬лата ви смущава призрачната тишина. Вземи под внимание след¬ните неща:

Ако имаш или МОРЕПЛАВАНЕ, или атлас, обърни сега на 381. Ако ги нямаш, но имаш МАГЬОСНИЧЕСТВО, обърни на 399. Ако нямаш нито едно от горните умения, а имаш ЗАКЛИНАТЕЛ- СТВО, обърни на 416. В противен случай обърни на 289.

173


Изкарвате лодката на брега върху защитена от високи скали ивица ситен белезникав пясък. На върха на скалите ясно се виждат кокосови палми.

- Спасени сме - крещи Блац, танцувайки някакъв невероятен танц. - Можем да ядем тези кокосови орехи и дори да пием млякото им, ако не намерим вода.

- Но има един проблем - отвръща Граймз, оглеждайки мрач- но стръмните скали. - Кой ще се покатери там горе и ще ги откъсне? Вие ли, господин Блац?

Ако имаш ЛОВКОСТ и искаш да се покатериш по скалите сам, обърни на 192.Ако нямаш, можеш да се отправиш по брега, за да намериш някакъв начин да достигнете толкова нависоко, обърни на 211, или да се опиташ да намерите храна тук на брега, обърни на 230. В противен случай можете да отплавате отново към следващия остров, обърни на 116.

Спирайки в едно малко заливче, вие привързвате лодката с иъже за една голяма скала и след това пълзешком се изкатер- вате на брега по склон, обрасъл с мъх. Веднага забелязвате богатата растителност на джунглата, пълна с цветове и живот. Ярки сочни плодове висят примамливо по клоните на дървета¬та, ваши са, само да ги вземете. Високо сред яркозелената растителност папагали с всички нюанси на багрите надничат любопитно към вас, с килнати на една страна глави, което ги прави толкова смешни.

Ти и приятелите ти не срещате никакви затруднения да съ¬берете храна и вода. Отбележи си, че имаш две яденета. Ко¬гато стигнеш до място, където е казано, че трябва да консуми¬раш провизиите си, задраскай едно от яденетата.

Ако имаш ЗАКЛИНАТЕПСТВО и си призовал буря преди то¬ва, за да избягате от преследването, обърни на 250. В проти¬вен случай, обърни на 269.

175
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница