Преводач Елена Атанасова Коректор Ива Данева Формат 84/108/32 Печатни коли 15 дф „абагар" Велико Търново ик „сова" Варна как да се използва тази книгастраница9/15
Дата22.07.2016
Размер2.26 Mb.
#305
ТипКнига
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


- Приближи се, смъртни! - казва тя. - Удари ме колкото можеш по-силно. След това е мой ред да ти го върна и ще видим кой ще се задържи на краката си накрая.

Ако я удариш, както те подканя, обърни на 271. Другите ти възможности да се вкопчиш в нея са: с желязна хватка на ръцете, обърни на 290; да я повдигнеш високо над главата си, за да я тръшнеш на земята, обърни на 309.

Ако се страхуваш, че не си в такава добра форма, като нея и искаш да се предадеш, преди тя да те е набила, може и да не оцелееш. Обърни на 119.

242


Ти изведнъж сядаш. Стенеш. Гърдите те болят, като че ли си бил ритнат от кон. Според правилата трябва да си мъртъв. Раз¬клащайки глава, ти поглеждаш надолу и откриваш куршума на Скарвендж, който е отскочил от някакъв предмет, висящ на гърдите ти. Вместо да прониже сърцето ти, той се е ударил в метала и е оставил само дълга червеникава диря.

Разпознаваш лицето на Граймз.

- Колко време не съм бил на себе си? - питаш ти, като всеки път, когато си поемаш дъх, лицето ти се изкривява от болка.

- Най-малко четвърт час, Капитане.

Доста голяма тълпа се е насъбрала около тебе. Докато се олюляваш несигурно на краката си, ти откриваш, че все още държиш тирбушона. (Отбележи си го в Дневника на Приключе¬нието, ако искаш да го задържиш).

- Голямо добро ми направи това - промърморваш ти.

Оукли се ухилва облекчено, когато вижда че си добре.

- Ако беше по-близо, можеше да му извадиш единственото око с това.

Един едър пират излиза напред. Ти разпознаваш в него чо¬век, уважаван сред пропадналото общество на Селение.

- Скарвендж наруши закона на Селение - казва той. - Сега е в изгнание. Нито едно пристанище в Карабско море няма да го подслони.

Блац опипва една подутина на главата си. Той яростно из¬виква:

- Ако Скарвендж успее с плана си за Кралицата, ще бъде достатъчно богат, за да си купи собствено пристанище.

- Няма - казваш ти с ледена решителност в гласа. - Ние ще го спрем. Обърни на 343.

243


Ключ, който никой не може да види или да докосне? Загад¬ката на Бога на морето те затруднява, докато не се досещаш за кларинета ъ джоба си. Доближавайки го до устните си, ти под¬хващаш стара морска песен. След това веригата се отключва сама и допуска лодката ви да навлезе в пристанището.

- Ами значи е трябвал музикален ключ! - казва Блац.

Обърни на 205.

Стискайки разрешителното си за каперство, ти се появяваш с щастливата усмивка на учен, който току-що е получил дипло¬мата си. На външен вид вие приличате на обикновените улични разбойници с обрулените си от ветровете лица и тъмни дрехи, но документът в ръцете ти сочи съвсем друго. Сега вие сте капери с позволително - горди морски войни в конфликт с не¬наситното кралство Сидония!

- Сега всичко, от което се нуждаем, е кораб - казва Блац.

Вие се обръщате към него и го изглеждате заплашително, усмивките на задоволство изчезват от лицата ви за миг. Той е успял само с една дума да ви върне обратно на земята.

Отбележи позволителното си за каперство сред другите не¬ща, които притежаваш. След това, ако вече си се срещал с Мастер Кепстик и си поканен да го посетиш, обърни на 69. Ако не си, обърни на 107.

245


Ел Дрейк вдига ръцете си и се приближава към теб, за да те прегърне. Би могло да се вземе за жест, с който посрещаш приятел, когото не си виждал дълго време - ако не са зъбите му, блестящи като нокти на хищник.

Една чайка кръжи високо в безоблачното тъмносиньо небе, крилата й улавят замиращите отблясъци на слънцето. Ти виж¬даш една възможност. Сабята ти се завърта толкова бързо, че окото не може да я проследи. За миг Ел Дрейк остава закован на мястото си, с протегнати ръце, все още не разбираш какво си направил. След това бледото му лице се изкривява от сме¬сица на омраза, болка и стъписване, защото вижда, че дръжка¬та на сабята ти се подава от гърдите му.

Той пада и се превръща в купчина пепел. В този миг и дру¬гите вампири се отпускат на земята. Ужасяващ вой се изтръгва от устните им, докато те бавно се разпадат, оставяйки само зловоние и тъмни петна на пясъка.

Ти се каниш да извадиш сабята си, но Блац,те съветва да я оставиш там, където е.

- Чувал съм, че вампирите могат да се възродят дори от безжизнен прах - казва той, потръпвайки.

Зачертай сабята си от нещата, които притежаваш.

Като натоварвате набързо сребърните кюлчета на борда на/ „Дамата на Шалот“, вие се отправяте към Селение.

Обърни на 16.

246

Без лунен вятър, който да опъва платната му, „Лунното Куче“ пада бързо. Ти чуваш плясъка на известно разстояние от носа на твоя кораб.- Сега Скарвендж ще трябва да плава по морето като нас - казва Оукли със свирепа усмивка. - Ако не беше тази проклета мъгла, можехме да му устроим битка, която нямаше да забрави скоро!

Ако имаш ветрило за буреносни облаци и искаш да го изпол¬зваш, обърни на 265. Ако искаш да разпръснеш мъглата с ма¬гическа пръчка и ЗАКЛИНАТЕЛСТВО, обърни на 284. Ако нямаш нито една от тези възможности, обърни на 303.

247

Спускайки се бързо в люка, ти отваряш «дин пътнически сандък, носещ кралския печат. Разхвърляш дрехите и скъпоцен¬ностите, които са вътре и намираш това, което търсиш, една от широките мантии на Кралицата. Намяташ я и бързо се връщаш на палубата, предизвиквайки учудените погледи на приятелите си.- Хубава работа, Капитане! - казва Оукли с крива усмивка. - Приличаш на красива кралица.

- Махнете се всички от тук, бързо - казваш им ти.

След това се скриваш зад един преобърнат варел за вода и наблюдаваш как въжето се разклаща. Някой се спуска. Виждаш го да се плъзга надолу по въжето, противен като огромен черен паяк - самия Скарвендж! Подтискайки желанието си да го на¬паднеш незабавно, ти изчакваш да достигне до палубата и едва тогава се подаваш от скривалището си.

- Охо! - извиква той. - Скъпоценният товар! Точно подръка, за да ме улесниш, Ваше Височество. - Казвайки това, той те повдига и премята през рамо. - Пуф! Доста си тежка. Но като

те подържа само на бисквити и вода, ще стопя излишното ти месо от костите. Както и с камшика, разбира се.

Ти изчакваш, докато той се покатери до средата на въжето с тебе. Можеш да поизмориш разбойника, преди да го убиеш. Увиснал си в загадъчното мъгляво празно пространство между морето и небето с едва доловима лунна светлина, която осве¬тява последния сблъсък с врага ти. Ти се освобождаваш от ръцете му, хващаш здраво въжето и изхвърляш мантията си.

- Ти! - задушава се Скарвендж.

Обърни на 323.

248

Чува се тъп звук, когато юмрукът ти го удря в слънчевия сплит. Той прохърква и се свлича като риба на сухо. Навеждай¬ки се, ти му удряш един в челюстта, който го оставя да лежи в несвяст. Замръзнал, ти се ослушваш напрегнато, но разговорът в каютата на Скарвендж продължава, както и преди. Никой не е чул нищо. Все пак по-добре е да не се бавиш тук повече. Обърни на 172.249

Достигаш върха на скалите и заставаш на една издатина, от която се вижда добре вътрешността на острова. Буйната расти¬телност на джунглата достига до подножието на рязко издигаща се планина в средата. Върхът на планината е забулен в облаци. Почти на разкрач разстояние ти забелязваш сочни плодове. Зад драперия от зеленина се чува клокоченето на поточе.

Ако още не сте си събрали запаси и искаш да направиш това сега, обърни на 306. Ако искаш да проучите вътрешността на острова, обърни на 325. Ако решиш да се върнете в лодката и да продължите пътуването си, обърни на 116.

250


- Това място е пълно с блага - наистина, същински Рай! - казва Граймз. - Защо не останем тук известно време, да си възстановим силите за дългото плаване до Порт Лешанд?

Блац хвърля още един разтревожен поглед към центъра на острова. Висок конус на вулкан се подава над върховете на дърветата, блед дим се извива от него.

- Не съм сигурен - казва той.

Ако решиш да прекараш няколко дни тук, обърни на 288. Ако мислиш, че трябва да продължите плаването си, обърни на 135.

251

Тя се появява от сянката на входа, с величествена фигура, с кожа с цвят на полиран дъб и коса - сноп от зеленикави звезди. Облеклото и акцентът й не са характерни за карабски туземец, напомня загадъчността на древна цивилизация.- Аз съм Ежада - кралицата-вещица на този остров - казва ви тя. - Изисквам лепта от всеки, който стъпи на бреговете ми, но не вземам много. Всичко, което искам, е душата на един от вас, която ще бъде принесена в жертва рано призори на майка ми - Богинята на Земята.

- Изпрати собствената си душа в пъкъла! - крещи Оукли, и като сграбчва един камък, се втурва към нея.

Ежада спокойно обръща ръката си и събаря Оукли на земя¬та, сякаш го е блъснала в дънер.

- Върнете се тук преди зазоряване - продължава Ежада. - Дотогава трябва да сте решили кой от вас ще предаде душата си.

Помагаш на Оукли да се изправи на крака и се връщате на брега, но лодката ви е потънала дълбоко в пясъка. Опитвате се да я изровите, но тя затъва все по-дълбоко.

- Това е значи, - ридае Блац. - Магията на вещицата ни е хванала тук, като в капан. Ще трябва да изберем кой да умре.

Ако имаш МОРЕПЛАВАНЕ и искаш да направиш сал, обърни на 308. Другите ти възможности са да се върнете при нея на зазоряване, както ви е казала, обърни на 327; или да се опи¬тате да се скриете от нея, обърни на 346.

252


Военният кораб е много по-висок от вашия и оръдейните ви залпове са без резултат. Те се удрят в здравите дъбови флан¬гове на военния кораб с ефекта на слаб откос. Ако можехте

само да уцелите въжетата на врага!

Военният кораб не отвръща на огъня. Мощните му оръдия лесно биха могли да ви подпалят, но вместо това той се насоч¬ва отстрани към вас, за да ви превземе с абордаж.

Ако искаш да използваш ЗАКЛИНАТЕЛСТВО (с магическа пръчка), обърни на 35. Ако искаш да използваш ЛОВКОСТ, обър¬ни на 54. Можеш да използваш ветрило за буреносни облаци, обърни на 263; или бронзов шлем, обърни на 282, ако ги имаш. Ако нямаш нито една от тези възможности, обърни на 73, за да посрещнете нападателите.

253

Островитяните гледат с ужас главата на червената смърт, изрисувана на лицето ти. Няколко от тях излизат напред с вдиг¬нати копия, гневно предизвикателство е изместило първоначал¬ния им шок. Граймз разбира пръв причината:- Другите туземци сигурно са им врагове, И те мислят, че ти си един от тях...

Ако имаш ТОЧНА СТРЕЛБА и пистолет и искаш да разчистиш пътя си по този начин, обърни на 196. Ако се опиташ да се биеш с тях и да стигнете обратно до водата, обърни на 215. Ако искаш да се изплъзнеш с ХИТРОСТ, обърни на 234. Ако се опиташ да изтриеш червената си боя и да им предложиш пода¬ръци, за да ги успокоиш, обърни на 291.

254

През цялата бурна нощ Оукли реди стих след стих от мрач¬ните си погребални песни и се надвиква с гръмотевиците, дока¬то гласът му пресилва като предсмъртния хрип на издъхващ човек. По лицата на другите познаваш, че са заразени от нас¬троението на Оукли. Отчаянието от тежкото ви положение се е превърнало в безнадеждност и безизходен ужас.- Утрото - казва Граймз, кимвайки към печалната сивкава светлина зад черните облаци. - Съмнявам се, че ще доживеем да посрещнем още една зора.

Денят продължава да ви изтощава безмилостно и вие става¬те все по-слаби. Губиш 1 Точка за Оцеляване. Отбележи кодо-

вата дума Безизходно положение в Дневника на Приключение¬то и обърни на 273.

255


Реши кой предмет ще използваш.

Ако е касапски сатър, обърни на 331. Ако е кръст, обърни на 350. Ако имаш комплект с инструменти и ХИТРОСТ, обърни на 369. Ако нямаш нито една от тези възможности, обърни на 388.

256

В продължение на още едно денонощие силното морско те¬чение ви носи все на запад. След спускането на здрача, когато нощта обгръща огромното водно пространство и издига стените на тъмнината около малкото пространство на вашата лодка, вие чувате глас да ви поздравява:- Хей, вие там! Кой е? Чувам греблата ви - говорете!

Блац се взира в тъмнината.

- Мисля, че го виждам - шепти той на другите. - Самотна фигура на сал. Трябва да е корабокрушенец.

- Ще отидем ли до него, за да го вземем? - пита Граймз.

Както може да с.е предвиди, Оукли е против.

- Имаме достатъчно лош късмет. Защо да прибавяме още едно гладно гърло към и без това пренаселената ни лодка?

Ако се придвижите до мъжа на сала, обърни на 294. Ако се съгласиш с Оукли, че трябва да го изоставите, обърни на 313.

257


Чува се изстрел в нощта и кълбо дим се разсейва като сре¬бърна мъгла в лунната светлина. Когато пушекът се разнася, ти виждаш за най-голяма твоя изненада, че Мортайс не е паднал. Стои с ужасяваща безкръвна усмивка, очите му блестят като корабен фенер. След това забелязваш още нещо - уцелил го е куршум. В гърдите му зее голяма дупка. Дълго никой не помръд¬ва. Тишината придава на сцената нереални измерения.

- Той не е живо същество! - задъхва се Блац. - Той е един

от полумъртъвците.

Ако искаш да атакуваш Мортайс с голи ръце, обърни на 219. Ако имаш СРЪЧНО БОРАВЕНЕ СЪС САБЯ (и сабя) и искаш да се биеш с него по този начин, обърни на 238. Ако решиш да избегнеш сблъсъка, можеш просто да отрежеш въжето, с което салът е привързан към лодката ви; обърни на 276.

258

Вие пристигате в Лешанд и откривате, че градът е претъпкан с войски. Не след дълго чувате новината, която е предизвикала такава паника.- Нечестивият пират Скарвендж е отвлякъл Кралицата на Глориана - казва един пристанищен хамалин, докато разтовар¬ва кораба. - Иска един милион дублона откуп, в противен слу¬чай ще я подари на най-заклетия й враг - Кралят на Сидония.

- Злочеста новина! - простенва Оукли. - Сидонийците веро¬ятно ще й потрошат костите или ще я завържат на котва, за да я изпратят да вечеря в морето. Ако можехме да направим нещо.

Можехте, но веселието ви на райския остров продължи твър¬де дълго. Сега вашето участие в тази история е приключило.

259


С помощта на откъснати от дрехите ви ивици плат ти успя¬ваш да вдигнеш временно платно, което повдига ватерлинията на лодката и не позволява да се пълни с вода отстрани. Ти преглеждаш дъсчената облицовка и запушваш всички пукнати¬ни, откъдето може да проникне вода.

- Дали ще се задържим на повърхността, ако ни връхлети още една буря като нощната? - пита Граймз, когато вижда, че вземаш тези предохранителни мерки.

Ти свиваш рамене.

- Да се молим за по-добро време.

Обърни на 26.

Ти отговаряш с дискретна усмивка и придърпваш единия чи¬новник встрани, като възприемаш заговорническия тон на един мошеник с елегантни маниери към друг. Обещаваш му щедър дял от всяко съкровище, което ще вземеш от сидонийски гале- он,и най-после успяваш да го убедиш да ти издаде разрешител¬но за каперство.

Запиши кодовата дума Мамон в Дневника на Приключението и обърни на 244.

261


Ти поглеждаш тирбушона в ръката си.

- Разбира се! Ето как ще си намерим кораб.

Другите отново те поглеждат със загриженост.

- Може би трябва да си полегнеш малко, Капитане? - пред¬лага Блац. - Доста сиЛен удар понесе.

В отговор ти само се засмиваш победоносно, отправяйки се към пристанището с такава решителна походка, че на другите им е трудно да вървят редом с теб. Сега разбираш ясно, че божествено провидение е отправило ръката ти към тирбушона - същото божествено провидение, което е отклонило куршума и е спасило живота ти. Силата на убеждението ти те носи като хала. Стигаш до кея и усмивка разцъфва на устните ти, когато виждаш играещите вълни.

Другите пристигат в мига, когато изваждаш корковата тапа от бутилката. Те отварят уста от изненада, когато странна зеле¬на пара започва да излиза от нея, образувайки гъста мъгла над кея. Появява се вятър и я разсейва като валмо дим.

Някой изрича проклятие. Там, където е била преди миг зеле¬ната мъгла, сега стои завързан на кея кораб - позлатен галеон, фигурата на носа му е с формата на лъв. Оръдията наподобяват лъвски лапи, които украсяват фланговете му. Свитите му платна са като огряни от слънцето облаци на фона на лазурното небе.

- Вълшебен кораб! - задъхва се Блац. - Как ще го наречем?

- „Провидение“! - отговаряш ти. - Джентълмени, ще се ка¬чим ли на борда? Обърни на 184.

Пръстенът блести на лунната светлина. Златото изглежда поч¬ти зеленикаво, скъпоценните камъчета в очите имат подводен блясък.

- Кой би се усъмнил, че това е самият образ на Левиатан, най-големият от морските дракони? - Ти си замръзнал в стра¬хопочитание. - Виж, той блести със сила! Усещам, че само трябва да извикам дракона по име и той ще изплува от дълби¬ните и ще помете тази верига.

Всеки моряк е чувал древните митове за Левиатан, морското чудовище, появило се от първоначалния хаос.

- Както се казва в една книга: „Желязото повдига като слам¬ка, а месинга като изгнило дърво“ - казва Оукли.

Граймз се обръща към теб с потресен поглед.

- Също е казано: „Ако някога помислиш да го разбудиш, не забравяй борбата, която те очаква“. А не е ли наречен от Исай „летящ дракон, извиващ се дракон“? Не го извиквай от дълби¬ните, умолявам те.

Ако настояваш да използваш магическия пръстен, обърни на 281. Ако се откажеш, обърни на 72.

263

Едно помахване с вълшебното ветрило е достатъчно да при¬чини силен вятър. Платната на военния кораб се опъват и той се понася настрани от издигащите се вълни, които обръщат носа му. На разстояние оръдеен изстрел от мястото, където сте, морето е разбунтувано от силна буря, докато водата около вас се олюлява съвсем леко. Твоите платна улавят само достатъчно силен вятър, който ви отнася безопасно надалече, докато воен¬ният кораб е попаднал в обятията на бурята.Откриваш, че ветрилото е изчезнало, след като магическата му сила е изчерпана. Задраскай го в Дневника на Приключени¬ето. След това обърни на 16.

264


Ел Дрейк те придърпва здраво към себе си. Ти си безсилен да се противопоставиш; чувстваш се като сомнамбул. Той при¬тиска устните си към гърлото ти, за миг те пронизва ледена болка, последвана от разливаща се топлина. Сънливост замъг¬лява ума ти, докато се свличаш надолу във водовъртежа на пълната забрава. Ти ще се събудиш в полуживия свят на про¬кълнатите да бродят из морето без душа, търсейки човешка кръв.

Ти не успя да спасиш Кралицата. Ти не успя да убиеш Скар- вендж. Ти не успя дори да си спечелиш бърза, истинска смърт.

265

Едно-единствено поклащане на ветрилото предизвиква си¬лен вятър, който разсейва мъглата. Сега ясно виждаш и двата кораба, парализирания „Роуз“ и по-близо до вас „Лунното Ку¬че“. Той е на два градуса от вашия щирборд, в обхвата на оръдията. Времето е на ваша страна, вятърът духа от вас към „Лунното Куче“ - идеалното положение за морска битка.- Сега имаме избор - казва Оукли. - Можем да се прибли¬жим до него и да го превземем с абордаж или да го обстрел¬ваме. Какво ще правим, Сър?

Като капитан на кораба решението трябва да вземеш ти. Ще се приближиш ли до „Лунното Куче“, обърни на 322; или ще го обстрелвате с оръдията си, обърни на 341?

266

Една дъска на палубата изскърцва зад тебе. Обръщаш се и виждаш фигура на учен с малка козя брадичка. Никога преди не си го срещал, но загадъчно украсената му мантия и островър- хата шапка ти помагат да го разпознаеш безпогрешно - прид¬ворния магьосник на Кралицата, доктор Мирабилис.- Брат ми казва, че си създавал доста неприятности - изри¬ча той с присмехулно любезен глас.

Ти поглеждаш към вълшебната пръчка, вече трепереща от магическа сила в ръката му.

- Все още не съм започнал да ги създавам - отговаряш му

ти.


Надяваш се да го въвлечеш в разговор, докато се прибли¬жиш до него, но той е твърде хитър за това. Вместо да ти

отговори, само се усмихва и поклаща главата си със съжале¬ние. Помахвайки с пръчицата си, създава призрачен зелен хар¬пун и го запраща към гърдите ти. Ако имаш МАГЬОСНИЧЕСТВО (и амулет), можеш да го отклониш магически; в противен случай той пронизва плътта ти и губиш 3 Точки за Оцеляване, преди харпунът да изчезне.

Сега, ако имаш ЗАКЛИНАТЕЛСТВО (и вълшебна пръчка), обър¬ни на 285. Ако нямаш, обърни на 304.

267 ' -


- Ако не съм аз, блудни синове! - ликува Скарвендж и из¬важда сабята и пистолета си, когато ви вижда в храсталаците. - Избягахте, без да ви бъде платено, затова ето сега нещо на сметката ви.

Казвайки това, той се прицелва и дърпа спусъка.

Остра болка те пронизва, когато куршумът преминава през рамото ти, разкъсвайки плътта и натрошавайки костта. Но изк¬лючителната ти омраза към твоя враг те подтиква. Червеникава мараня забулва погледа ти и хилещото се лице на Скарвендж ти се струва като картина в червено, когато се устремяваш напред с див крясък.

Ако имаш и двете умения СРЪЧНО БОРАВЕНЕ СЪС САБЯ и ТОЧНА СТРЕЛБА (и оръжието), тогава имаш шанс да победиш: загубваш 8 Точки за Оцеляване и ако оцелееш обърни на 23.

В противен случай, ти продаваш скъпо живота си в масовата сеч.

268


Приятелите ти -хвърлят озлобени погледи, докато поглъщаш лакомо раците. Гледаш ги предизвикателно и те не се извръ- щат настрани. В края на краищата, не те ли оставиха ти да вземеш решението? Като водач трябва да запазиш силите си.

Ако си под първоначалния брой Точки за Оцеляване, сега можеш да си възстановиш 1 Точка. Отбележи и кодовата дума Безизходно положение в Дневника на Приключението.

Сега трябва да решиш дали е време да продължите пътя си, обърни на 116; или си заслужава да проучите по-добре остро¬ва, обърни на 211.

- За Бога, дяволът ни е настигнал! - задъхва се от ужас Оукли, когато четиримата се връщате на брега.

Ти вървиш последен и все още си проправяш път през шуб¬раците. Избързваш, за да настигнеш другите и да разбереш какво ги е накарало да замръзнат на местата си. Но и ти сякаш си пронизан от студен среднощен вятър, повял за миг сред знойния пек на тропическата джунгла. С всяка изминала минута се приближава корабът на Скарвендж, ужасният „Красивата Да¬ма“. Гледката забива в сърцето ти ледените пръсти на страха.

- Ще спуснат котва извън залива - казва Греймз, закривай¬ки с ръка очите си от ниското слънце. - Твърде е плитко, за да влязат вътре. Имаме късмет. Няма да разберат веднага, че сме тук. Може би ще успеем да се измъкнем под прикритието на нощта.

Ти потриваш брадичката си, обмисляйки други възможности. Въпреки омразата си към Скарвендж - и, да, трябва да си приз¬наеш, страхът от него - ти си любопитен да разбереш защо е дошъл тук.

- Можем да вдигнем лодката и да я скрием в джунглата - предлагаш ти. - Така, ако Скарвендж изпрати група на брега, е възможно да ги шпионираме.

- Глупости - противопоставя се Оукли. - Съгласен съм да скрием лодката, но по-добре да навлезем навътре в джунглата и да се прикрием, докато Скарвендж замине. По-добре да сме надалече от него и негодниците му.

Какво ще направиш? Ако се опиташ да се изплъзнете от острова след падането на тъмнината, обърни на 307; ако ре опитате да шпионирате бандата на Скарвендж на брега, обърни на 326, или да останете скрити от погледите им, докато те от¬плават, обърни на 288.

270

Изваждаш пистолета си и застрелваш един от туземците, точно когато вдига копието си, за да го изпрати към теб.Силният пукот ги изплашва. Те се дръпват няколко крачки назад, виейки от изненада. Когато виждат да струи кръв от островитянина, застрелян от тебе, започват да стенат неистово

и да треперят от страх.

- Изглежда, никога преди не са виждали оръжие - продумва Оукли. - Бедата е, че използва единствения си патрон.

- Те не знаят това, нали? - отговаряш -ти. - Хайде, всички да се връщаме на брега. Не тичайте, но не се бавете много.

Отбележи си кодовата дума Кумир в Дневника на Приключе¬нието и обърни на 400.

271


Юмрукът ти се свива и удря Ежада по челюстта с агонизи¬раща сила. Агонизираща за тебе, разбира се. Докато се отдръп¬ваш, притискайки ръката си и стенещ от болка, тя се смее без¬душно и завърта другата си ръка, като те просва на земята без видимо усилие. Губиш 4 Точки за Оцеляване (или само 2 Точки за Оцеляване, ако имаш щит от пера) и преценяваш положени¬ето.

Борбата с голи ръце ще бъде напълно безполезна. Можеш да опиташ ЗАКЛИНАТЕЛСТВО и магическа пръчка, обърни на 384; ТОЧНА СТРЕЛБА и пистолет, обърни на 317; или да избя¬гаш, обърни на 5.Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница