През януари 2005 година се навършват по годиниДата21.01.2018
Размер22.15 Kb.
#50080

През януари 2005 година се навършват ПО години

от рождението на поета Гео Милев, оставил трайна диря със своето вдъхновено

творчество, с ярката си публицистика и с новаторските си списания „Везни" и „ПламъК",

с дейността си Като реЖисьор, преводач и издател, борец за европеизиране

на българската Култура, голям родолюбец и граЖданин на света.


И,
кплоричесКата дистанция ни даба предимството да Видим процесите, очертани върху широка панорама, да отКроим акцентите и възловите явления, да ги осмислим 6 действителната им същина и значителност, Която за съвременниците често се губи или деформира в текущото и злободневното. Именно от тази далечина годините на Първата световна война и последвалият я КратъК период от 20-те години - бремето, Когато на българската худоЖествена сцена избуява поколението на Гео Милев - се отКрояват Като върхов момент на модернизма у нас. В българсКото изКуство моЖем да говорим за модернизъм и по-рано - още в началото на XX 6еК, КаКто и след това - през 30-те и 40-те години. ВъпреКи че 6 условията на българсКото мислене и чувстване модернистичните тенденции все едно ниКога не обемат цялото Културно пространство и не са 6 състояние да подчинят по-мощния Консервативно-традиционен потоК. Те не намират достатъчна социална база и подКрепа и остават лоКализирани 6 средата на градсКата, предимно млада интелигенция. На най-радиКалната фаза на българсКия модернизъм съдбата отреЖда КратъК Живот 6 първите следвоенни години. Но това не намалява значението, Което тя има за обнова и тонизиране на българсКия дух. фоКусирането на проблема „Гео Милев и българсКият модернизъм" разтваря възмоЖности за разнопосочен и продуКтивен анализ от естетичесКи, народо-психологичесКи и социологически хараКтер.

ИзлоЖбата „Гео Милев и българсКият модернизъм", Която днес предлагаме на общественото мнение, е етап от дългогодишни проучвания и последствие на редица публиКации, Които въведоха 6 научно обръщение проблематиката за Кръга худоЖници и Критици оКоло Гео Милев.

Когато днес се връщаме назад във бремето и се опитваме да възстановим автентичния облиК на следвоенната българсКа Култура, все по-ясно виЖдаме, че един от главните двигатели на новото е бил Гео Милев. Остро и от много страни атаКуван и сам нападателен, той безспорно е най-ревностният апологет на модернизма у нас. Затова оКоло него и неговите издания се събират устремените Към новаторство. В този Кръг има немалКо худоЖници. Поставянето на темата „Гео Милев и българсКият модернизъм" е опит да се групира изобразителен материал, досКоро забравен, неизвестен или фигуриращ 6 разпоКъсани рубриКи. 1/1 да се поКаЖе
Каталог: pmg -> g milev -> Arch
pmg -> Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен синовете на сливен
pmg -> Природо-математическа гимназия „ добри чинтулов сливен трета пехотна балкано-дравска дивизия (доклад)
pmg -> Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен ветерани от втората световна война
pmg -> Примерен тест по математика май, 2010 г. За
pmg -> Примерен тест по математика април, 2010 Г. За
pmg -> Февруари-2010 Примерен тест
Arch -> През януари 2005 година се навършват 110 години
Arch -> Гео Милев гравюра от Макс Мецгер
Arch -> За излоЖбата привляКохме и едно име, 1
Arch -> Бзрибяба доКрай пластичесКите им реализации, но той е 6 слобата им. За пърби път


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница