Презентация и винаги ли вълшебниците могат да свършат нашата работа по-добре от нас?Дата27.04.2017
Размер91.1 Kb.
#20039
 1. Начално запознанство с PowerPoint


 • Как се започва работа с PowerPoint?

 • Кои са трите начина за създаване на презентация и винаги ли вълшебниците могат да свършат нашата работа по-добре от нас?

 • Колко лица има една презентация?

Започване на работа с PowerPoint


Работа с PowerPoint се започва подобно на другите приложения в Windows. Единият начин е да използваме началното меню, от което избираме Programs  Microsoft Office  Microsoft PowerPoint.

PowerPoint се стартира и в случаите, когато покажем, че искаме да редактираме документ, създаден с това приложение. Документите, създадени с него, се записват във файловата система с разширение PPT. Ако ги “поставим” на работния плот, тяхната икона изглежда по този начин: • Проверете има ли икона на PowerPoint или на документи, създадени с него, на вашия работен плот. Сега стартирайте програмата.

Обикновено при започване на работа с програмата първо се появява диалоговата кутия Tip of the Day (съвет за деня). За да я затворите, натиснете бутона OK. След това се появява диалогова кутия, в която трябва да посочим дали ще създаваме нова презентация или ще отворим съществуваща.

Как изглежда прозорецът на PowerPoint?


Прозорeцът на PowerPoint е построен подобно на всички прозорци на приложения в Windows. И при него има заглавна лента, лента с меню, ленти с инструменти, работна площ и лента за състояние.

Създаване на нова презентация


PowerPoint предлага следните три начина за създаване на нова презентация:

 • AutoContent Wizard (вълшебник–творец на съдържанието) предлага най-много помощ в този процес. Чрез серия от диалогови кутии за предпочитания външен вид (дизайн) и въпроси за съдържанието вълшебникът “създава” основата на презентацията. На потребителя остава само да редактира резултатите от неговата работата.

 • Шаблоните (template, произнася се темплейт) предлагат стандартизирани групи слайдове с еднакъв дизайн за конкретен вид представяне. Всеки шаблон включва примерни текстове, които можете да замените със собствени текстове.

 • Можете да започнете и “от нулата” (blank presentation – произнася се бланк презентейшън, означава празна презентация), като сами включвате различни видове слайдове и попълвате съдържанието им. Този подход върши работа, когато много добре знаем как искаме да изглежда презентацията и какво ще е нейното съдържание.

Началната диалогова кутия на PowerPoint


Първата диалогова кутия, която виждате, когато започвате работа с PowerPoint, предлага да се създаде нова презентация по един от трите начина: AutoContent Wizard, Template, или Blank Presentation. Тази диалогова кутия се появява само при стартиране на програмата. Нова презентация можем да започнем и като използваме познатата ни от други приложения команда New.


Създаване на нова презентация с AutoContent Wizard


Когато използваме AutoContent Wizard, първата стъпка е да изберем какво точно искаме да представим. Създателите на програмата са включили някои основни видове презентации (strategy – стратегия, sales – продажби, training – обучение, reporting – отчет, conveying bad news – съобщаване на лоши новини, general – представяне от общ характер). Според вида на презентацията се предлага да попълните поредица от слайдове с определено съдържание. За да използване тази начин, трябва да познавате достатъчно добре английски език.

Създаване на нова презентация от шаблон


Използването на шаблони е възможност, която се намира по средата между максималната помощ на AutoContent Wizard и липсата на ръководство (както е при създаването на празна презентация). Има два вида шаблони:

 • за цели презентации (Presentation Templates)
  Те предлагат помощ за структурата на представянето според неговия вид, като ни дават възможност да изберем и външния вид.

 • за външното оформление на презентациите (Presentation Design Templates)
  Тези шаблони ни помагат само да изберем оформлението на презентациите. Съдържанието е оставено изцяло на потребителя.

За да използвате тази възможност, извършете следната поредица от стъпки:

 • Изберете File  New. Появява се диалоговата кутия New Presentation (нова презентация).

 • Изберете страницата Presentations, ако искате да използвате шаблон за презентация, и Presentation Designs, ако искате да изберете само външно оформление.

 • Щракнете върху името на шаблона, който вашият преподавател ще препоръча да използвате. Шаблоните се разпознават по разширението на имената .POT. В областта за предварителен вид (Preview area) се вижда как изглежда избраният шаблон.

 • След като сте избрали шаблона, натиснете OK. PowerPoint създава нова презентация.

 • Ако сте избрали Presentation Template, ще можете да редактирате слайдовете. Ако сте избрали Presentation Design Template, ще се появи диалоговата кутия New Slide (нов слайд). Изберете оформлението на слайда, което ви харесва, и натиснете OK.

След като е създадена “основата” на една презентация, по-нататък работата по нея се свежда до замяна на служебните текстове с собствени, добавяне, изтриване и размествате на слайдове.


Започване “от нулата”


От нулата значи наистина от нулата – не ви се предлага нито някакво предварително съдържание, нито оформление за цялата презентация. При избора на тази възможност работата по презентацията протича така:

 • Първо избираме какъв вид слайд искаме да се включи в презентацията (в случая се избира какво да е разположението на текстовете и илюстрациите върху него). Различните видове слайдове са следните:Различните видове слайдове са представени съвсем нагледно. Например в горния ляв ъгъл виждаме слайд, подходящ за заглавия.

 • След като вмъкнем “празен“ слайд, преминаваме към попълване на конкретните текстове и разполагане на илюстрациите.

 • От File изберете New и страницата General.

 • Щракнете два пъти върху иконата Blank Presentation. Появява се диалоговата кутия за избор на нов слайд (New Slide).

 • Натиснете ОК, за да вмъкнете в презентацията си слайда в горния ляв ъгъл, който е маркиран в момента. В случаите, когато ще искате да използвате друг вид слайд, първо го избирате с мишката.

 • На екрана се появява новият слайд. На него са разположени две области, заградени с пунктирни линии. В едната е написано Click to add title (Щракни, за да добавиш заглавие), а в другата – Click to add sub-title (Щракни, за да добавиш подзаглавие). Щракнете в горната област и напишете “Как да подготвим презентация?”. В долната област попълнете името си. Първият слайд от вашата презентация е готов!

 • Запазете презентацията под името present1.ppt в папката с вашите документи. И в PowerPoint командата за запазване е Save, можете да използвате File от лентата с менюто, клавишната комбинация Alt+S или иконата на лентата с инструменти.

 • Изберете от менюто Insert  New Slide. Изберете втория вид слайд. Напишете в неговото заглавие “Какво ще представим?”. В долната област въведете текстовете:
  – Начини на структуриране на материала
  – Обмисляне на структурата
  – Какъв вид представяне да изберем?

 • Направете третия слайд от презентацията. Неговото заглавие е: Начини за структуриране на материала. Съдържанието на самия слайд е:
  – Метод на асоциациите
  – Метод на журналистическите въпроси
  – Други начини на организиране на съдържаниетоРазличните погледи върху презентациите в PowerPoint


Освен общите с други програми елементи, в PowerPoint се използват някои уникални за тази програма екранни елементи. В средата на прозореца на PowerPoint се намира работната площ, в която се разполага презентацията, върху която работим. Можем да избираме между няколко различни изгледа върху презентацията, като използваме, както и в Word, възможността View от основното меню. Тук имаме пет различни изгледа:

 • Slide

  В този изглед виждаме един отделен слайд от презентацията. Така е много удобно да редактираме слайдовете, особено тези, в които освен текст има и илюстрации. Преминаваме към други слайдове като използваме лентата за вертикално придвижване или клавишите PgUp/PgDn.

  В лентата за състояние се вижда поредността на слайда в цялата презентация. • Outline (план)

  В този вид виждаме само текстовете, разположени върху нашите слайдове. Така имаме възможност бързо да се ориентираме в съдържанието на презентацията и да го редактираме като цяло. Отделните слайдове се разпознават по поредния номер и графичния елемент пред заглавието, който показва от какъв вид е слайдът.

 • Slide Sorter (сортировач на слайдове)

  В този режим виждаме в умален вид всички слайдове от презентацията и можем да ги разместваме много лесно: избираме някой слайд и го местим с мишката на желаното място. • Notes page (лист за бележки)

  В този изглед виждаме как изглеждат слайдовете ни, разположени в листове за водене на записки. Слайдът заема горната част на листа, а в долната половина се оставя място за записки. • Slide show (представление от слайдове)

  Този режим се използва за показване на подготвените слайдове (за големи групи слушатели има смисъл да го използваме само ако имаме мултимедиен прожектор). Презентацията започва с началния слайд. Натискането на клавишите за движение на курсора водят до показване на следващия (PgUp, , ) или предходния слайд (PgDn, , ). Следващият слайд се показва и ако сме натиснали интервал или Enter или левия бутон на мишката. За да прекратим презентацията, натискаме клавиша Esc. • Разгледайте как изглежда презентацията в различните изгледи. Обърнете внимание на бутоните, които се явяват в менюто – можете да ги намерите пред лентата за състояние и така да превключвате различните изгледи, без да минавате през менюто.Ленти с инструменти


PowerPoint показва три ленти с инструменти по подразбиране: Standard и Formatting се намират под лентата с менюто. Вляво на работната област се показва лента с инструменти, която се променя според режима, в който работим (погледнете илюстрациите за изгледите Slide и Outline и ще се убедите в това). Както и в Word, за значението на различните бутони можете да научите повече по някой от следните начини:

 • За да видите на коя команда отговаря даден бутон, придвижете показалеца на мишката върху него, без да щраквате. Под показалеца на мишката се появява името на бутона.

 • За да научите нещо повече за даден бутон, щракнете върху бутона Help (той изглежда като въпросителен знак) в стандартната лента с инструменти и след това щракнете върху бутона, който ви интересува.

Лентите с инструменти се скриват и появяват по същия начин, както в Word (View  Toolbars)

Приключване на работа с PowerPoint


Както и при използване на други приложения, когато приключваме работа с тях, не трябва направо да изключваме компютъра. Трябва да запазим презентацията, върху която сме работили. След това можем да приключим работа по един от следните три начина:

 • като затворим прозореца, в който наблюдаваме работата на PowerPoint

 • като използваме клавишната комбинация Alt+F4

 • като изберем от менюто File  Exit.

 • Запазете презентацията. Приключете работа с PowerPoint.

Въпроси и задачи


 1. Кои са трите начина за създаване на нова презентация в PowerPoint? Кои са предимствата и недостатъците на всеки от тях?

 2. В кои случаи е удобно да използваме изгледа Slide? В кои – Outline? Какви други изгледи съществуват?

 3. Довършете започната презентация. Ето какво е съдържанието на останалите слайдове. Първият слайд ви е даден като картинка (защо?). Следващите са дадени във вид на план. Допишете вие последния слайд (Обобщение). Обсъдете представения в нея план. Бележките под линия не са част от слайдовете.

Слайд 4: Метод на асоциациите1

Слайд 5: Метод на журналистическите въпроси2


 • Кой?

 • Какво е направил (какво е станало)?

 • Къде?

 • Кога?

 • Как?

 • Защо?

Слайд 6: Други начини за организиране на съдържанието


 • От частното към цялото: при този метод речта се разбива на няколко отделни части. Всяка от тях е част от цялото. Този метод можем например да използваме при представянето на анатомията на човека.

 • Хронологически: според реда на развитие на определени събития. Подходящ е за проследяване на историята на даден въпрос.

 • Пространствен: според географското разположение на обектите. Например можем да го използваме, когато представяме промишлеността в различни региони на страната.

 • Причинно-следствен: представя серия от причини и следствия. Прилича на хронологическия метод, но ударението тук не е върху развитието във времето, а върху взаимната връзка между различните описвани събития или явления.

 • Стъпка по стъпка: представя серия от стъпки или етапи, от които се състои даден процес. Можем да го използваме когато описваме някой производствен процес или химична реакция.

Слайд 7: Обмисляне на структурата


 • Когато избираме начина на представяне на дадена тема, можем да си зададем въпросите:

  • Кой метод е най-подходящ?

  • Защо той, а не някой друг?

 • Избираме заглавие на нашата тема.

 • Обмисляме какви основни тези и в какъв ред да се включат в общата структура на представянето (броят им е добре да бъде между 3 и 5)3.

Слайд 8: Избор на начин на представяне


 • Сравнете плюсовете и минусите на:

  • четенето от ръкопис

  • говоренето по памет

  • импровизацията

 • Сравнете плюсовете и минусите на:

  • писането на дъска

  • използването на слайдове

Слайд 9: Обобщение


 1. Как бихте подходили, за да съберете материали за презентация на следните теми:

 • Кои са били първите заселници по нашите земи?

 • Как се приготвя кафе?

 • Защо учим в училище?

 • Какво най-интересно се е случило в Европа през ХІІ в.?

 • Що е презентация?

 • Кой е любимият ми литературен герой?

  Кой от познатите Ви вече методи бихте използвали във всеки отделен случай?1 Този метод за събиране и структуриране на данни помага да направим едно по-обхватно представяне на темата, в което може да има истински открития и много неочаквани за слушателите връзки. Такива връзки могат да ни помогнат да формулираме интересно заглавие, ефектно начало и запомнящо се заключение на представянето си.

2 Този метод за събиране и структуриране на данни се използва, когато искаме да обхванем всички въпроси, които могат да се зададат за дадена тема. Така опасността да пропуснем някой важен аспект е сравнително малка.

3 Слушателите обикновено възприемат добре първата и последната тези, по средата има спад във вниманието.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница