Презентация на научна тема свързана с проучване ефекта на дадено лекарство след предварителна подготовка. Pазбиране при четенеДата27.01.2017
Размер29.07 Kb.
#13591
ТипПрезентация
Конспект
Специализиран западен език (английски)

задължителна дисциплина

за образователно-квалификационна степен “магистър-фармацевт”
Курсът по специализиран английски език за студентите от специалност „Фармация” развива комуникативните и езиковите умения на студентите необходими им в реални професионални ситуации и им помага в усвояването на основната терминология по специалността. Конкретните умения, които студентите следва да имат след приключване на курса, са:

Pазбиране при слушане: на кратки лекции, презентации и дискусии на английски език по теми свързани с фармацията; да си водят ефективно бележки; да разбират оплакванията на пациентите.

Говорене: да могат да направят презентация по тема, свързана с нови лекарства; да могат да информират и посъветват клиент относно предписаното лечение; да говорят за дозировката и правилното приемане на дадено лекарство, да предупредят за възможните странични ефекти; да могат да обсъждат медицински и фармацевтични проблеми с колеги; да описват графики, таблици и диаграми; да предават сбито писмена или устна информация; да изразяват мнение, съгласие / несъгласие, да аргументират позицията си; да правят презентация на научна тема свързана с проучване ефекта на дадено лекарство след предварителна подготовка.

Pазбиране при четене: По време на курса студентите следва да са усвоили работата с автентични научни текстове, като рецепти, рекламни брошури за различни лекарствени средства, статии, доклади, извадки от учебници и други научни публикации в сферата на фармацията. Студентите трябва да имат развити умения за извличане на основната идея и четене за откриване на конкретна информация.

Писане: Студентите успешно приключили курса следва да умеят да пишат обобщение на писмен или устен текст, автобиография, да попълнят документи за кандидатстване за работа, професионална документация, например рецепти, да пишат официални писма, писмено да оформят презентация, да подготвят научно съобщение.

След приключване на курса по специализиран английски език, студентите следва да познават и ползват терминологията в следните тематични области на фармацията:Profile of a Good Pharmacist

History of Pharmacy

Types of Drugs

Pain and Pills

Chemistry of the Cell

Organ Systems and Drugs

Musculoskeletal Diseases and Drugs

Nutrition and Nutritional Supplements (I)

Nutrition and Nutritional Supplements (II)

The Digestive System, Diseases and Drugs

Drug Forms and Packaging

Routes of Administration

The Respiratory System, Diseases and Drugs

The Circulatory System, Diseases & Drugs

Sources of Drugs

Digitalis Medicines

Drug Action and Interaction

Composition of Drugs

Prescriptions

White Lines

Ethical Dilemmas in the Search for Cures

Alternative Treatment

The Pharmaceutical Industry

Career Prospects in Pharmacy

В процеса на усвояване на английски език за целите по фармация, от студентите се очаква да преговорят, затвърдят и разширят познанията си свързани с типични граматични структури на езика в областта на фармацията, както и да използват уместно набор от техните функции като: описание на лекарство: състав, противопоказания, начин на приемане, описание на процес където често се използва страдателен залог и др. с цел постигане на съответното комуникативно намерение.Библиография:
1. Angelova, V., Sv. Trendafilova & Y. Rachovska, (2012), English for Pharmacy, STENO, Varna

2. Atanassova, E., I. Tzanova, M. Korakova & I. Mihailova, (1986) An English Textbook for Students of Medicine, Pharmacy and Stomatology, Naouka i Izkoustvo

3. Bucher, M. K. Jaehnig, G. Matzig & T.Weindler, (2010) English for the Pharmaceutical Industry. Oxford Business English, OUP

4. Gilbert, M. D., (2009) English for Pharmacy Writing and Oral Communication, Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins

5. Материали от Интернет

Разработили:


Ст. преп. Валентина Ангелова ….........................
Ст. преп. Светла Трендафилова ….........................

Ръководител на Департамента: ........................(доц. В. Тачева, д.ф.)
Каталог: Structure -> Pharmacy -> Documents -> ff konspekti -> FF konspekti 2013 2014 -> 1-vi kurs
1-vi kurs -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
1-vi kurs -> К о н с п е к т по “ Висша математика. Информационни технологии”
1-vi kurs -> Конспект на лекциите по медицинска физика и биофизика за студенти по фармация, I курс 2013 2014 учебна година
FF konspekti 2013 2014 -> Конспект по патология за студенти фармацевти
1-vi kurs -> К о н с п е к т за изпита по “Анатомия на човека
1-vi kurs -> “Биология“ за изпита на студентите от Първи курс при му- варна Специалност “Фармация”
1-vi kurs -> К о н с п е к т за изпита по “Анатомия на човека


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница