Презентация на тема: „ транспортни мрежи „страница4/7
Дата21.11.2023
Размер82.15 Kb.
#119369
ТипПрезентация
1   2   3   4   5   6   7
Транспортни мрежи
Тръбопроводен транспорт.
Тръбопроводите са важна част от транспортната система и са предназначени предимно за изпомпване на суров нефт и течни петролни продукти. Като природен газ, течни химикали и сухи насипни продукти, като цимент, превърнати във водна суспензия. Този вид транспорт е уникален: той работи денонощно, седем дни в седмицата, с почивка само за смяна на изпомпвани продукти и поддръжка. Тръбопроводите имат най-висок дял на постоянни разходи и най-ниски променливи разходи. Нивото на постоянните разходи е високо. Тъй като разходите за полагане на тръбопроводи, изграждане на помпени станции и създаване на система за управление на тръбопроводи са много високи. Но фактът, че тръбопроводите могат да работят практически без човешка намеса, определя ниското ниво на променливи разходи. Очевидните недостатъци на тръбопроводите са липсата на гъвкавост. И ограниченото използване на тяхното използване за транспортиране само на течни, газообразни и разтворими вещества или суспензии.
Скоростта се определя от времето, необходимо за изминаване на определено разстояние. Най-бързият от всички е въздушен транспорт. Достъпността е способността на транспорта да осигурява връзка между произволни две географски местоположения. Най-голямата достъпност е автомобилният транспорт, тъй като камионите могат да вземат товара директно на мястото на заминаване и да го доставят директно до местоназначението. Оценката за надеждност отразява потенциални отклонения от очаквания или установен график на доставка. Тъй като тръбопроводите работят денонощно и не се страхуват от времето или задръстванията. Те са най-надеждният вид транспорт. Товароносимостта характеризира способността да се носят товари с всякакво тегло и обем. Според този критерий най-висок рейтинг има водният транспорт. Честотата е броят на пратките в графика за движение.
Концептуален модел на структурата на дадена транспортна мрежа

В съответствие със стратегическата визия за развитието на страната, дефинирана в Националната стратегическа референтна рамка, България е изправена пред предизвикателството да постигне устойчив процес на реално сближаване чрез висок икономически растеж, основан върху инвестициите, значително повишаване на производителността и подобряване на конкурентоспособността. За да се справи с рисковете, които могат да попречат на поддържането на висок и устойчив темп на растеж, икономическата политика трябва да се фокусира върху подобряване на качеството на физическата инфраструктура (като се засили свързаността и достъпността), инвестиране в човешки капитал и повишаване на стандартите в образованието и здравеопазването за поддържане на качеството на работната сила, отстраняване на неефективността в действията на администрацията и пазара, с цел да се стимулира предприемачеството и инвестирането, да се подпомогне едно балансирано териториално развитие.


Изпълнението на тази визия изисква в средносрочна перспектива България да постигне две стратегически цели:
• Да постигне и поддържа висок икономически ръст посредством динамична икономика в съответствие с принципите за устойчиво развитие • Да повиши качеството на човешкия капитал и да постигне ниво на заетост, доходи и социална интеграция, осигуряваща висок жизнен стандарт.
В пълно съответствие с националната визия и приоритети, мисията на транспортния сектор е формулирана, както следва:
Транспортния сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната, като:

  • Осигурява ефикасен (с максимални ползи), ефективен (с минимални разходи) и устойчив ( с минимални външни влияния) транспорт

  • Подпомага балансираното регионално развитие

  • Съдейства за пълноценното интегриране на страната е Европейските структури, отчитайки кръстопътното положение на България и нейния транзитен потенциал.

Въз основа на така определената мисия на транспортния сектор е формулирана и следната визия за развитието му:


България да притежава модерна ,безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за качествен транспорт и да представя много по- големи възможности за избор на населението и бизнеса.

Модернизирането на транспортната система е задължително условие за успешното й интегриране в европейската транспортна система. То е съществена необходимост за повишаване качеството на живота, за високото икономическо развитие и подобряване състоянието на околната среда. Устойчивото развитие на обществения транспорт, като част от развитието на сектора като цяло, е предпоставка за повишаване мобилността на населението и намаляване на социалната изолация на определени групи.
Фактори, оказващи влияние върху развитието на съвременни транспортни средства

Като обслужващ отрасъл, транспортът е в пряка зависимост от множество външни фактори от различно естество (икономически, социално-демографски, политически, екологични), с различен обхват на действие (международен, национален, регионален и местен), които взаимодействат помежду си и най-често имат разнопосочен ефект. Допълнително, едни и същи фактори могат да повлияят положително върху развитието на даден вид транспорт и негативно върху друг.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница