Презентация на тема: „ транспортни мрежи „


Външни за транспортния сектор фактористраница5/7
Дата21.11.2023
Размер82.15 Kb.
#119369
ТипПрезентация
1   2   3   4   5   6   7
Транспортни мрежи
Външни за транспортния сектор фактори
Международни фактори
• В дългосрочна перспектива тенденцията за глобализация на световната икономика се очаква да продължи и българската икономика и транспортният сектор трябва да се подготвят да посрещнат това предизвикателство и да се възползват от нарастващите възможности. Транзитните превози между ЕС и Азия ще се развиват при всички случаи и България следва да привлече значителен дял от тях
• С достатъчна степен на сигурност може да се каже, че в прогнозния срок на настоящия стратегически документ се очаква трайна тенденция към увеличаване на цените на петролните продукти, която ще повлияе върху цените на транспортните услуги, пазарните дялове на видовете транспорт и ще засили търсенето и предлагането на алтернативни технологични и инженерни системи (горива, двигатели и т.н.)
• Нарастващото внимание по отношение сигурността на превозите може да повлияе върху транспортните и търговски потоци, пренасочвайки ги към „по-сигурните” транспортни мрежи и оператори. Този факт изисква активни действия за повишаване сигурността на българската транспортна система и най-вече на пристанищата и летищата. Значението на сигурността е още по-голямо предвид факта, че България отговаря за сигурността на 1 647 км. външни за Общността граници • Систематичното прилагане на принципите за опазване на околната среда, към които България се е присъединила, ще доведат до:
- Ръст на експлоатационните разходи и цената на транспортните услуги - Ръст на инвестиционните разходи и тези за поддържане и експлоатация на транспортната инфраструктура.
• Благоприятното географско положение на България само по себе си не е гаранция за развитие на международните транзитни превози. Необходими са значителни инвестиции, най-вече за подобряване и поддържане на съществуващата инфраструктура и в по-малка степен за изграждане на липсваща такава. В този смисъл, правилното определяне на приоритетите в кратко-, средно- и дългосрочен план е от изключително значение с оглед максимизиране на очакваните ползи при ефективно използване на наличните ограничени ресурси и при отчитане на приоритетите на ЕС и на съседните държави
• След присъединяването на България и Румъния към ЕС, поради отпадането на границите, осезателно се увеличи пътническият трафик между България и страните- Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 17 членки на Общността като цяло и в частност – между България, Румъния и Гърция, особено в крайграничните райони, превръщайки го от международен във вътрешен за ЕС трафик. Отпадането на границите вече оказва положително влияние върху развитието, преди всичко, на Общоевропейски транспортен коридор ІV и частично на Коридор ІХ, а в перспектива се очаква такова и за Коридори VІІ, VІІІ и Х
• Политическата стабилизация на балканския регион, както и изграждането на значими инфраструктурни обекти в региона на Югоизточна Европа, като железопътния тунел под Босфора и комбинирания мост на р. Дунав при Видин – Калафат очертава тенденция за засилено търсене на транспортни услуги, нарастване на интермодалните и транзитните превози през територията на България и необходимост от интегриране на транспортните мрежи на отделните страни.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница