Презентация от вида vct, учителят трябва да има базови знания за работа с програмата Microsoft Office PowerPointДата30.05.2017
Размер49.58 Kb.
#22330

Курс по PowerPoint. www.teacher.bg

Създаване на VCT

За да се създаде презентация от вида VCT, учителят трябва да има базови знания за работа с програмата Microsoft Office PowerPoint.

По-специално внимание тук ще отделим на три елемента – работата с Мастер слайд (Главен слайд), създаване на хоризонтална и вертикална навигация в презентацията и вграждането на обект към презентацията.

Мастер слайд


Мастер слайдът или главният слайд е най-важният слайд в една презентация. Той не се вижда при презентиране на съдържанието на една презентация. Главният слайд съдържа служебна информация – информация за шрифт, размер на текста, разположение на текстовите кутии, дизайн, ефекти, цвят и др.

Всяка презентация съдържа най-малко един мастер слайд. Основното приложение на този слайд е, че чрез него могат да се направят универсални настройки или промени на презентацията.

Мастер слайдът е достъпен само в изглед Slide Master View. В режим на редактиране и създаване на съдържанието на една презнетация (Normal View) нейният изглед има вида, показан на Фиг. 1.


Фигура 1. Нормален изглед на слайдовете в презентация – Normal View
За достъпване на мастер слайда трябва да се премине към друг изглед. От менюто View се избира Slide Master. На екрана се появява изображение от вида, показано на Фиг. 2.Фигура 2. Slide Master View
По подразбиране при отваряне на нов документ с програмата Power Point са нарлични набор от шаблони за нов слайк, които можем да използваме. Всеки потребител при нужда може да разработи и свои шаблони. Предимството на работа с шаблони е, че можем еднократно на форматираме шаблона като разположение на текстовите кутии по слайда, дизайн, шрифт, цвят и т.н. При въвеждане на нов слайд с такъв шаблон той ще има вече зададеното форматиране и разположение на елементите върху слайда. Това е изключително полезно при работа с големи по обем презентации, както и показва добър стил на работа – всички заглавия с еднакво форматиране, всички текстови кутии се намират на едни и същи позиции и т.н.

Обикновено за въвеждане на нов слайд можем да избираме от следните шаблони (Фиг. 3): • Title Slide (Заглавен слайд)

 • Title and Content (Заглавие и съдържание)

 • Section Header (Заглавие на секция)

 • Two Content (Две съдържания)

 • Comparison (Сравняване)

 • Title Only (Само заглавие)

 • Blank (Празен слайд)

 • Content with Caption (Съдържание с описание)

 • Picture with Caption (Снимка с описание).Фигура 3. Layouts – слайдове шаблони
Мастер слайдът обикновено е един – това е най-големият като размер слайд в лявото поле на прозореца на програмата в изглед Slide Master View. Другите, по-малки по размер слайдове, задават формата на различните слайдове-шаблони (layouts), от които избираме при въвеждане на нов слайд в презентацията (Фиг. 4, Фиг. 5).Фигура 4. Задаване на настройки за презентацията и за отделните шаблониФигура 5. Слайдовете шаблони в Normal View и в Slide Master View
Да разгледаме следния пример. Да речем, че искаме всеки акцент в презентацията да е на отделен слайд и да е написан по диагонала, с шрифт Comic Sans, цвят тъмно лилав и размер 44 (Фиг. 6).


Фигура 6. Примерно оформяне на акценти в презентацията
Това можем да правим ръчно за всеки такъв слайд. Преместавме кутията, в която е заглавието, завъртаме я под ъгъл, маркираме текста, избираме шрифт, размер и цвят. Проблемите са, че никога няма да уцелим един и същ ъгъл на завъртане на кутията и ако трябва да направим няколко пъти тази последователност от действия ще загубим много време.

Като алтернатива можем да преминем в режим на Slide Master View. Да се позиционираме върху слайда, който задава настройките на шаблона само със заглавие – Title Only Layout и да зададем желаните настройки върху него. Първо преместваме кутията със заглавието и я завъртаме под желания ъгъл. След това маркираме примерния текст „Click to edit Master Title Slide”. Задаваме желания шрифт, размер и цвят. Съхраняваме направените промени и се връщаме към нормален изглед на празентацията.

Тогава при въвеждане на нов слайд избираме шаблона, на който има само заглавие. Въвеждаме текста – той се визуализара във вече зададените шрифт, стил и цвят (Фиг. 7).


Фигура 7. Задаване на универсални настройки
Можем да добавим допълнителни мастер слайдове. Със всеки мастер слайд се дабавят и съответните шаблони по подразбиране. Тогава презентацията ще може да има слайдове с различен дизайн. Можем да добавяме само нови шаблони и да ги настройваме по желан от нас начин.

Да направим заедно упражнението, зададено с описания по-горе пример.

Вие сте отворили презентацията към урока. Ако сте в режим на слайд шоу, излезте от него. Задачата е да промените настройките на слайда-шаблон, на който има само заглавие. Заглавието да се разполга по диагонал на слайда. Текста на заглавието да има шрифт Comic Sans, цвят тъмно лилав и размер 44.

За реализация на задачата следваме следния алгоритъм. • Преминете в режим Slide Master View.

 • Открийте слайда, който задава настройките на търсения шаблон. Title Only. Позиционирайте се върху него.

 • Преместете кутията за заглавието и я завъртете в желаната позиция.

 • Маркирайте текста в кутията и го форматирайте според зададените параметри.

 • Преминете в нормален режим на работа с презентацията.

 • Въведете нов слайд, като използвате шаблона за слайд, на който има само заглавие.

 • Въведете приемерен текст „Акцент 1”.

При правилна работа заглавието трябва да е под ъгъл и със зададеното като изискване форматиране.
Едно от приложенията на мастер слайда е да се зададат заглавие, съдържание и навигация, които да са постоянни за цялата презентация.

Това са елементи, заложени и в шаблона VCT.

Отворете презентацията vct.ppt. Ако в нормален режим на редактиране (View/Normal) се опитаме да зададем темата на учебния проект или да сменим картинката, разположена в долния десен ъгъл, установяваме, че тези полета не са активни.

За промяна на тези данни трябва да се премине в режим Slide Master View. Това става по следния начин: 1. Избираме меню View.

 2. От подемнюто Presentation Views избираме Slide Master.

 3. Позиционираме се върху слайд номер 1.

В този режим на работа се въвежда заглавието на учебния проект. Това става като се щракне върху текста „Въведете заглавие” и текущият текст се замени със заглавието на учебния проект.

В същия режим на редактиране може да се постави подходяща снимка, която ще присъства на всички сайдове в презентацията. За целта: 1. Щракваме върху групата картинка и временен текст „Тази картина илюстрира ...” и я изтриваме.

 2. Вмъкваме желаната снимка, като следваме алгоритъма за това (Insert/Picture…)

 3. Уточняваме размера и позицията на снимката.

Можем да сложим колкото снимки желаем и да пишем колкото искаме текст, но трябва да се съобразяваме с това, че всичко, което се постави на този слайд в този режим на редактиране ще се визуализира на всички слайдове в презентацията. Многото снимки и текст има опасност да претрупат презентацията, да закрият текстови полета, което е проява на недобър стил на работа.


Каталог: Documents -> 000000812 -> BGBG
Documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
Documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
Documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
Documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
Documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
Documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
BGBG -> Какво е vct?
BGBG -> Създаване на навигация и вмъкване на обекти в презентация, създадена с програмата ms power Point


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница