Презентация Ръководството Стъпка-по-стъпка за MicrosoftДата27.04.2017
Размер71.59 Kb.
#20036
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2003:

Създаване на убедителна презентация


Ръководството Стъпка-по-стъпка за Microsoft PowerPoint 2003: “Създаване на убедителна презентация” предоставя инструкции за изработване на презентация. За целта ще използвате готов документ, изработен с приложението Power Point (файл с име Final.ppt, който се намира в папката Materials-In Word\Project 1\Modeli).

В ръководството са включени инструкции за задаване на дизайн на слайдовете, добавяне на собствена анимация на вашите слайдове, вмъкване на графични елементи.Задаване на дизайн на слайдовете

 1. От меню Format изберете Slide Design.

 2. В панела за задачи Slide Design щракнете върху Design Templates, от списъка Apply a design template изберете шаблон за дизайн на вашата презентация. 3. Изберете Apply to All Slides (прилагане за всички) или Apply to Selected Slides (прилагане за маркирания). Избраният шаблон ще се приложи за дизайн на вашата презентация.

 4. От панела за задачи Slide Design изберете Color Schemes, за да смените цветовата схема на шаблона за дизайн. Изберете Apply to All Slides (прилагане за всички) или Apply to Selected Slides (прилагане за маркирания). Избраната цветова схема ще се приложи към дизайна на вашата презентация.

Задаване на анимационни ефекти при преминаване на слайдовете

За да бъде вашата презентация по-ефектна и интересна при нейното представяне, можете да зададете анимационни ефекти за преминаване между слайдовете в режим на представяне (Slide Show). За да приложите анимационни ефекти към целите слайдове трябва да изпълните следната последователност от действия: 1. От меню Slide Show изберете Slide Transition;

 2. От панела за задачи Slide Transition от списъка изберете една от предложените възможности за анимационни ефекти при преминаване на слайдовете. Ако в полето AutoPreview, намиращо се в долната част на панела за задачи Slide Transition е поставена отметка () вие ще имате възможност да прегледате избраната възможност за анимация;

 3. В полето Advance slide можете да зададете начина за преминаване между слайдовете – при щракване с мишката или автоматично след определен интервал от време (например 5 секунди). Възможни са едновременно да бъдат зададени и двата варианта. Това означава, че ако сме задали по дълго време за автоматично преминаване към следващ слайд от презентацията, а искаме да видим следващия слайд преди да е изтекло зададеното време, то можем да щракнем с мишката и да преминем към следващия слайд.

 4. В полето Modify transition може да избирате каква да бъде скоростта за визуализиране на анимационния ефект (Speed) и да зададете звуков ефект на анимацията (Sound);

 5. При щракване върху бутона избрания анимационен ефект ще се приложи и за всички останали слайдове от вашата презентация. В противен случай анимационния ефект се прилага само за текущия слайд.

 6. Ако искате отново да видите избрания анимационен ефект за даден слайд, може да натиснете бутона от панела за задачи Slide Transition.Задаване на анимационни ефекти на елементи от слайда

 1. Приложението PowerPoint дава възможност да контролирате как и кога да се появяват елементите по време на вашата презентация. Този вид анимация може да се приложи към елемент от слайда или към абзац (който включва списък от именувани елементи). За да започнете, маркирайте елемента, за който искате да зададете анимационен ефект.

 2. От меню Slide Show изберете Custom Animation;

 3. От панела за задачи Custom Animation от списъка Add Effects изберете една от различните възможности за анимационни ефекти (Entrance, Emphasis, Exit или Motion Paths). Използвайте ефекти при появяване и напускане за картинки и именувани списъци. Изберете специфичен тип анимация от различните подменюта.

 4. Анимацията, която избрахте, ще се появи върху слайда (проверете в долния край на панела за задачи Custom Animation дали AutoPreview е включено). Натиснете Play, за да видите анимацията отново.

 5. Маркирайте друг обект от нов слайд (или от същия слайд) във вашата презентация и повторете стъпка 3 (ако панелът Custom Animation все още е показан, или се върнете към стъпка 2).

 6. От панела Custom Animation под Modify има няколко възможности за промяна на свойствата (Start, Direction и Speed – начало, посока и скорост) за вашата анимация.Вмъкване на графично изображение в презентация

За вмъкване на графично изображение в презентация разполагате със следните възможности: • изработване на ново графично изображение, използвайки приложението Paint и съхранено като файл на даден носител;

 • вмъкване на съществуващо графично изображение.

В случая, когато трябва да вмъкнете в презентацията на PowerPoint изработено ново графично изображение (чрез приложението Paint) трябва да изпълните следната последователност от действия:

  1. Отворете файла с изработеното графично изображение.

  2. Маркирайте изображението, което искате да вмъкнете, като за целта използвате елемента Select ( ) от кутията с инструменти на приложението Paint.

  3. От меню Edit изберете Copy.

  4. Активирайте файла с убедителната презентация.

  5. Изберете полето Click icon to add content от слайда, в който трябва да вмъкнете избраното графично изображение, като щракнете с мишката върху това поле.

  6. От меню Edit изберете Paste.

При вмъкване на готово графично изображение в документа на PowerPoint разполагате със следните възможности:

  • вмъкване на елементи от графичната колекция (ClipArt);

  • сканирани изображения;

  • изображения от файл.

В случая, когато трябва да вмъкнете готово графично изображение в документа на PowerPoint, трябва да изпълните следната последователност от действия: 1. Изберете полето Click icon to add content от слайда, като щракнете с мишката върху него.

 2. От меню Insert'>Insert изберете Picture. Ако изберете:

 • Clip Art ()– в резултат от изпълнението на командата в дясната част на прозореца на приложението Power Point ще се появи панела за задачи Clip Art. Спазвайте следната последователност на изпълнение:

 • Изберете Organizer Clips от панела за задачи;

 • Отворете папката Office collections, изберете желаната категория с изображения и копирайте избрана картинка;

 • От меню Edit изберете Paste.

 • From File () – в резултат от изпълнението на командата се появява диалогов прозорец Insert Picture. Изпълнете следната последователност от действия:

 • В полето Look in изберете мястото, където е съхранен файла с желаното графично изображение;

 • Изберете съответния файл;

 • Натиснете бутон Insert.

 • From Scanner or Camera – в резултат от изпълнението на командата ще се извърши търсене за свързани към компютъра скенер или камера и при наличие на такива ще се предложат елементи за избор.

Промяна на размерите на графично изображение

Ако вмъкнатото в даден слайд от презентацията графично изображение е по-голямо може да го оразмерите като изпълните следната последователност от действия: 1. Маркирайте изображението, което искате да оразмерите като щракнете с левия бутон на мишката върху него;

 2. Издърпайте манипулатора за размера или, докато получите желания размер на графичното изображение.Забележка: При оразмеряване на графични изображения е препоръчително да се използват само манипулаторите или, тъй като те извършват корекция в размера едновременно за височина и широчина. В противен случай, ако използвате и другите манипулатори, то в резултат ще се получи свиване или разгегляне на картинката.

Преместване и позициониране на графично изображение

Ако вмъкнатото в даден слайд от презентацията графично изображение трябва да бъде преместено и позиционирано на по-точно място в слайда, трябва да изпълните следната последователност от действия: 1. Маркирайте изображението, което искате да оразмерите като щракнете и задържите натиснат левия бутон на мишката върху него. Когато показалецът на мишката е вътре в областта на графичното изображение той е изобразен в следния вид .

 2. При визуализиран такъв екранен показалец на мишката преместете изображението в желаната посока.


Забележка: Ако се налага още да преместите изображението и сте отпуснали левия бутон на мишката, но изображението е все още маркирано, то щракнете върху него и го преместете пак.Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2003: Създаване на убедителна презентация Стр. от

Проект 1:Кратък чуждоезиков курс за начинаещи

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница