При разработването на плана, са използвани следните методи


Състояние на инфраструктурата и екологиятастраница4/6
Дата25.02.2018
Размер1.82 Mb.
1   2   3   4   5   6

4. Състояние на инфраструктурата и екологията

4.1. Инфраструктура


Община Елена има изградена добра инфраструктура, която в годините се осъвременява и модернизира. Това осигурява на общината възможности за бъдещо социално-икономическо развитие и за привличане на нови инвестиции. За да се реализират тези намерения е необходимо да се работи в следните направления:

 1. Изграждане на инфраструктурната среда за създаване и развитие на бизнеса, чрез ремонт, реконструкция и изграждане на пътнотранспортната инфраструктура, свързваща бизнес обекти с главните пътища и с по-големите бизнес центрове и пазари;

 2. Подобряване на услугите за ефективно енергозахранване, водоснабдяване, екологична инфраструктура и телекомуникации, които са необходими за развитието на бизнеса;

 3. Координирано, устойчиво и в съответствие с очакваното търсене развитие на различните видове инфраструктура;

 4. Потенциални бенефициенти са местни и областни бизнес организации, МСП, регионални агенции за развитие, местни органи за планиране и развитие на икономиката;

 5. Инфраструктурните проекти, свързани с бизнеса, не трябва да съществуват сами за себе си. Те трябва да бъдат оформени и прилагани в съответствие с всички текущи програми, по-специално ИСПА, САПАРД и програмите, насочени към повишаване конкурентоспособността на икономиката;

 6. Управленско партньорство: трябва да се положи усилие с цел мотивиране на всички заинтересовани страни (националните власти, регионалните и общински структури, неправителствените организации, частния сектор) да приложат най-добрия опит при подбора и изпълнението на проекти.


4.1.2. Транспортна мрежа - пътища и обществен транспорт

В общината има сравнително добре изградена пътна мрежа. Нейната гъстота е 0.659 км/кв. км, която е над средната за страната, но категорията на изградените пътища е ниска. Липсват автомагистрали и пътища от I клас. На територията на общината има изградени 193 км. републикански пътища от П, III клас и над 250 км местни пътища.

Главна транспортна артерия, която минава край гр. Елена, е второкласен път П-53 Поликраище - Сливен, който го свързва на север с Горна Оряховица и Велико Търново, а на юг - с град Сливен. От него се отделя път 111-533, който свързва Елена с общинските центрове Антоново и Омуртаг от област Търговище.

Втората косвена връзка на общинския с областния център е път П1-551 Дебелец - Плаково - Средни колиби - Елена. Чрез него община Елена се свързва на запад с Дебелец, Килифарево, В. Търново.

Друга важна транспортна артерия, минаваща през града, е третокласен път 111-534 "Елена - Твърдица". Освен пряка връзка с хижите "Буковец", "Чумерна", "Ловен дом", пътят осъществява най-пряката връзка през Твърдишкия проход между селищата от северната с южната и югоизточната част на България и Южното Черноморие. Състоянието му обаче е такова, че не позволява използването му през зимния сезон. Над 360 км е общата дължина на общинските пътища (в това число бившите четвъртокласни и местни).
Таблица 39. Републиканска пътна мрежа според вида на настилката, област В. Търново, 2003 година

Общо

Пътища с настилка

Пътища без настилка

(км)


Paved roads

Всичко

асфалтова

паважна

трошено-каменна

баластрена

938

933

916

1

16

-

5
К л а с

Общо

Автома-гистрали

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

 

 

938

-

153

142

643

 -Който желае да посети Елена, има няколко начина да стигне до града - с автомобил, с автобус или с влак до гара Горна Оряховица.

Ако разполага с автомобил и се намира в северна България, трябва да използва отбивката за град Елена на магистралата София-Варна, след Велико Търново в посока към Варна. Друг възможен път е през Дебелец и Плаково, но пътят е тесен и не добре поддържан. Ако идва от южна България може да използва пътя Сливен-Стара река-Елена, който е в много добро състояние или прохода Твърдица-Елена. За съжаление Твърдишкият проход е затворен за движение през зимните месеци.

В случай, че пътуването е с автобус, може да се използват ежедневните транспортни линии от Велико Търново, Горна Оряховица и Сливен.

В днешно време железопътният транспорт е един от най-евтините, но за съжаление до Елена в момента няма пътническа връзка. Може да се използва гара Горна Оряховица, която е един от най-големите железопътни възли в страната. От гарата четири пъти на ден тръгват автобуси към Елена, които са съобразени с разписанието на влаковете.
4.1.2. Съобщения

Съобщенията са предмет на дейност на Далекосъобщителен териториален възел В. Търново. Цифровата централа осигурява всички съвременни телекомуникационни услуги. На територията на община Елена са разкрити 4324 телефонни поста. Телефонната мрежа обхваща почти всички населени места в общината.

В община Елена има покритие от трите мобилни оператора в България. Мобиком осигурява около 35 % покритие на територията, Мобилтел около 70 %, Глобул около 60 %. Поради планинския релеф е трудно да се постигне пълно покритие на цялата територия на общината.

В Еленска община има монтирани шест аналогови телефонни централи с общ капацитет над 5 000 телефонни поста. Голямата разпокъсаност на населените места не позволява телефонизиране на всички села.

Връзката между общинския и областния център се осъществява по ВЧ уредби и медни чифтове. Към момента няма изградено оптично трасе. Теренните условия, силно пресеченият планински терен, не позволяват пряко приемане на ТВ сигнал от предавателя на връх Ботев. За покриване територията на общината с телевизионен сигнал има 6 телевизионни ретранслаторни станции. Апаратурата е автоматизирана, необслужваема. Продължава изграждането на ретранслаторни станции за населени места, в които е затруднено приемането ТВ сигнал.

Телекомуникациите са относително добре развити. Проблемни са телефонните връзки в отделни населени места. Покритие от мобилните оператори бе осъществено през последната година, но силно разчлененият релеф е причина сигналът да не стига до всички населени места. В града е невъзможно приемането на радиосигнал на програмите на частните радиостанции, освен този на Националното радио. Телевизионен сигнал има навсякъде, но на места той е твърде слаб. В града действа един оператор на кабелна телевизия. Има осигурена връзка с Интернет чрез наета линия.

Пощенските и телефонни станции на територията на общината са 14 броя и се намират в следните населени места: Беброво, Буйновци; Дрента; Константин; Костел; Палици; Средни колиби; Тодювци; Шилковци; Илаков рът; Майско; Мийковци; Яковци; Руховци.
4.1.3. Спортна инфраструктура

Спортната база в града е в относително добро състояние и се състои от стадион с едно основно и две тренировъчни игрища, последните в процес на изграждане, зала за борба, съблекални и открит басейн. В училищния салон е изградена изкуствена стена за спортно катерене и закрит плувен басейн.

На територията на общината е хижа "Буковец" (75 места), и хижа "Чумерна" (70 места), разположена в подножието на едноименния връх. Поради отдалечеността на двете бази, намиращи се в непосредствена близост до път 111-534 състоянието им може да се оцени само като задоволително.

В района на х."Чумерна" действа голям ски-влек. По-малки такива са изградени край х."Буковец" и с.Мийковци.

Наченки на организирано спортно движение в Еленския край се забелязват още в първите години след Освобождението. Малко по-късно, през 1908 година е създадено Физкултурно дружество "Чумерна".

Насърчавано и подкрепяно от местната общественост започва създаването на спортна база. Строят се хижи, игрища, спални, прокарват се туристически маршрути. През 1926 година, с единадесет години закъснение, поради избухването на Първата световна война, е открита хижа "Чумерна" - третата хижа в страната след "Скакавица" и "Алеко".

Дълга и изпълнена с успехи и превратности е историята на еленските спортисти и туристи. Създаването на традиции и материална база са плод на неугасващия ентусиазъм на няколко поколения наши съграждани.

В спортно-туристическия календар на общината, като основни са залегнали следните събития, които са се утвърдили през годините на тяхното провеждане.

Общински турнир по футбол на малки вратички, под патронажа на кмета на община Елена, се провежда през зимните месеци. Участват отбори от различни фирми, сдружения и предприятия.


 • Конски кушии се организират всяка година в селата Константин и Яковци на Тодоровден.

 • Народни борби, организирани от Спортен клуб по борба Дан Колов, се провеждат по повод събори и празници в общината.

 • Състезание по лекоатлетически четирибой се провежда ежегодно през месец май. В него участват спортни отбори от всички училища.

 • Поход до Къпиновския манастир се провежда ежегодно по стара традиция в края на месец юли. Трите лъча: пешеходен, вело- и автопоход се събират в манастира по повод поклонение на еленчани, което завършва с осветен курбан.

 • Празник на Еленския балкан се организира в два дни през месец юли . Той включва провеждане на туристически поход и колокрос от село Мийковци, през хижа "Чумерна", до връх "Чумерна", забавни игри и състезания. На втория ден се провежда събор на самодейните състави от клубовете на пенсионера "На юг и север от Балкана".

 • Ученическа щафета по случай първи ноември- Ден на народните будители и патронен празник на СОУ "Иван Момчилов".

 • Щафета по случай пети декември, се провежда в знак на поклонение пред загиналите за освобождението на град Елена през Руско-турската война и е исторически свързана с напускането на града от еленчани, известно като "Бягането".

Община Елена разполага с голямо количество съоръжения за спорт и туризъм, които са изградени в продължение на много години. В близост до хижа "Чумерна" се намира ски-писта, дълга 750 метра със ски-влек тип "Помагалски" и ски-гардеробна към хижата със 100 чифта ски. Ски-влек и ски-гардеробна има също и към пистата на село Мийковци. Близо до хижа "Буковец" и в околностите на град Елена, в местността "Ушите" са изградени малки ски-писти.

Община Елена разполага с осем полигона за спортно ориентиране и това я прави най-богатата на спортни полигони в България. До хижа "Буковец" има възможност за скално катерене. В общината са маркирани и се подържат 9 пешеходни маршрута:


Таблица 40. Пешеходни маршрути в община Елена


1.

град Елена-село Търкашени - село Дърлевци-ханче "Боаза "- 4 часа

2.

град Елена-"Марков камък"-"Раев камък" - град Елена - 4:30 часа

3.

град Елена-"Христовски водопад" - град Елена - 3:30 часа

4.

град Елена-село Вълчевци-язовир "Йовковци" - Къпиновски манастир - 5 часа

5.

град Елена-село Багалевци-дървото "Слона" - 3 часа

6.

село Мийковци-връх "Чумерна"-хижа "Чумерна" - село Мийковци - 6 часа

7.

село Мийковци-хижа "Чумерна"-хижа "Буковец" - село Мийковци - 7 часа

8.

село Мийковци-връх "Голяма турла"-"Хайдушки кладенец" –с. Костел - 3:30 часа

9.

село Мийковци-село Атларци - село Мийковци - 2 часа

В града са изградени два открити плувни басейна и един закрит. Има възможност за използване на стадион с писта за бягане, волейболно игрище, тенис корт и тренировъчно футболно игрище.

До стадиона се намира спортна зала със следните възможности- трениране на борба, джудо, самбо, вдигане на тежести с професионални уреди и лостове, сауна.

В центъра на града има и комбинирано игрище за баскетбол и футбол на малки вратички.

Друг спортен комплекс се намира в СОУ "Иван Момчилов", който предлага: футболно игрище, спортна площадка, спортна зала с изкуствена стена за скално катерене и закрит плувен басейн.

Спортните съоръжения в границите на града създават чудесни възможности за подготовка на професионални отбори.


4.1.4. Мрежи и системи за отпадни води - канализационни мрежи, пречиствателни станции

В гр. Елена има канализационна мрежа, но тя е твърде стара и зауства директно в реката, преминаваща през центъра на града.В момента продължава изграждането на градския колектор.

В останалите населени места канализация е частично изградена само в някои по-големи села от общината. На повечето места се използват септични ями и попивни кладенци.


   1. Енергийни мрежи и системи

Електроенергийната система в общината е добре развита и оразмерена за по-голямо от реалното натоварване. Има отделни населени места, които са без изградено електрозахранване, но те са почти напълно обезлюдени.

Обслужването на населението се извършва от "Електроразпределение- Горна Оряховица" ЕАД, клон Велико Търново, технически участък Елена. На територията на общината не се произвежда електроенергия.

Град Елена се захранва от една подстанция "Елена", осигурена редовно и резервно с два електропровода 110 к\/ Разпределителната мрежа се състои от 10 въздушни 20 кV електропровода и един кабелен, които са в добро състояние. На този етап трансформираната мощност удовлетворява напълно консумацията.


 • Топлоснабдяването на гр. Елена се осъществява от самостоятелни източници – обикновено това са печки на твърдо гориво, електроуреди или самоделно изработени парни инсталации, работещи на твърдо гориво. Централно топлоснабдяване липсва, а възможности за това има и в бъдеще трябва да се предвидят съответни мерки за това. Би могло да се извърши газифициране поне на града, чрез свързване с клон-колектор от главния газопровод, минаващ през територията на област Велико Търново или пък да се инвестира в изграждането на градска топлоцентрала, която да захрани жилищата в град Елена. Това ще е по-ефективно от гледна точка на икономията на източници на топлоенергия и на опазването на околната среда.

 • Газоснабдяване

В момента община Елена не е газифицирана, но в перспектива това би трябвало да се осъществи, с което ще се реши кардинално проблемът с топлоснабдяването и отчасти с опазването на околната среда.
4.1.6. . В и К мрежа

Канализационната мрежа в града е почти напълно изградена, но липсва главен канализационен колектор и като такъв се използва реката, преминаваща през центъра на града. Изграждането на довеждащ колектор е в процес на изпълнение, но върви с изключително бавни темпове поради липса на сериозно финансиране. Няма градска пречиствателна станция. В по-големите села канализацията е изградена частично, а в някои такава въобще липсва и се използват септични ями.

Територията на община Елена се обслужва от ВиК "Йовковци" ООД град Велико Търново, район Елена. Почти всички населени места са водоснабдени. Повечето са свързани централен водопровод, но на места са изградени и местни водоизточници, чрез каптиране на кладенци.

Основният водоизточник в Община Елена е язовир "Йовковци", който е кръстен на едно от разрушените при построяването му села, което сега се намира под водата. Строителството на язовира започва през март 1968 година, а на 27 декември 1977 започва неговото завиряване. Първото пускане на вода от язовира е на 25 април 1979 година. През 1981-82 година се осъществява пуска на хидровъзел "Йовковци" на два етапа.

Пречиствателната станция за питейна вода “Йовковци” е построена на около 6 км от село Велчево и пречиства подадената вода от язовирно езеро “Йовковци” за градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Дряново, Елена и редица села в региона. Технологията на пречистване е предхлориране, утаяване, филтриране и на изхода дезинфекция.

Потреблението на вода от домакинствата на територията на общината е както следва:


Таблица 41. Потребление на вода, доставена от общественото снабдяване в община Елена за 2003 година


Доставена вода - общо

в това число: за домакинствата

Доставена вода общо на човек

в това число: за домакинствата

Дял на водоснаб-деното население от общото за страната

424

321

105

85

94,1

Предхлорирането и дезинфекцията се извършват с хлор-газ, утаяването е по механичен път - в хоризонтални утаители. Филтрирането се осъществява чрез бърза пясъчна филтрация. Водата преминава през слой с дебелина 1 метър от кварцов пясък с размер на частиците O=0,6:1,6 mm. Пречистената вода се дезинфекцира с хлор. Водата с която се извършват промивките на филтрите се отвежда в калохранилище в непосредствена близост до Пречиствателната станция, където се утаява и постъпва в река Плаковска.

По проект Пречиствателната станция за питейна вода “Йовковци” е проектирана да пречиства 2500 l/s вода. В експлоатация са около 60% от съоръженията. Пускът на ПСПВ “Йовковци” е на 01.05.1979 година. Само с една филтърна клетка, в последствие четири и при официалния пуск през 1980–1981 година стават осем броя. Толкова работят в момента.


 • Усъвършенстване на инфраструктурата:

 1. Ремонт на път III-534 “Елена-Твърдица” и пътищата от общинската пътна мрежа;

 2. Изграждане на оптично далекосъобщително трасе Елена – Велико Търново;

 3. Разширяване телефонната мрежа в населените места от общината;

 4. Осигуряване покритие от мобилни комуникации и частни радио- и телевизионни станции;

 5. Подобряване състоянието на водоснабдителните мрежи.4.2. Екология


4.2.1. Обща характеристика на екологичната обстановка в общината

Основните фактори на средата - почви, въздух, водни ресурси, радиационен фон и др. на територията на община Елена позволяват производството на екологично чиста земеделска продукция. На територията й няма крупни промишлени обекти, които силно да влошават санитарната обстановка и хигиенните качества на посочените фактори.

Екологичните проблеми на селските населени места се обуславят от липсата на достатъчно развита канализационна мрежа, разделно събиране на ТБО, финансови средства, места за депониране на умрели животни, които често се изхвърлят в местности, разположени в близост до водоизточници и вододайни зони.

Липсват сериозни промишлени замърсители. Въздухът на практика се замърсява единствено от автомобилните газове. В резултат на намаляване интензивното торене, почвите постепенно се възвръщат към естественото си състояние. Замърсяването на водите е в резултат на директното заустване на битовите канализационни мрежи в реките. Най-големите екологични проблеми на общината са свързани именно с канализацията и битовите отпадъци.Промишленото замърсяване на въздуха в общината е незначително. Не е установено наличие на азотни окиси, оловни аерозоли, други аерозоли и феноли, което е предмет на изследване от страна на подвижната лаборатория за фоново замърсяване на РИОСВ.
Таблица42. Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални горива и производствени процеси


Години

Серни оксиди

Азотни оксиди

Неметанови летливи органични съединения

Метан

Въглероден оксид

Въглероден диоксид

Двуазотен оксид

Амоняк

2001

39,09

4,75

3,97

0,09

0,39

2705,14

0,51

3,40

2002

39

5

4

0

0

2666

0

4

2003

30,95

3,96

2,81

8,64

0,33

2261,14

0,43

4,55


Екологичната обстановка в общината като цяло се характеризира с добри показатели по отношение чистота на отделните компоненти на околната среда: атмосфера, води, почва. Утвърдената структура на икономиката не предполага отделяне на вредни емисии в атмосферата. В отоплителните сезони, когато като енергиен източник се използва предимно твърдо гориво, се повишава концентрацията на замърсители във въздуха, но в рамките на допустимото. През последните години в атмосферата не са регистрирани вредни емисии от амоняк.

Стабилната екологична обстановка е добра предпоставка за привличане интереса на инвеститори с високотехнологични производства, както и за стремеж на вече трайно установилите се да опазват околната среда.
4.2.2. Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални, горивни и производствени процеси:

На територията на Община Елена се контролират от РИОСВ – В. Търново следните два обекта: • Мандра, град Елена на „Би Си Си Хандел” ООД - В. Търново (Парова Централа)

През 2003 г. и през 2004 г. са извършени контролни изменения на емисиите на вредни вещества, изпускани от Паровата централа на мандрата. Получените резултати показват превишаване на Нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

Таблица 43. Норми на допустими емисии

Замърсител

НДЕ (mg/Nm3)

Измерена стойност (mg/Nm3)

Прах

80

484

Азотни оксиди

450

848

Въглероден оксид

170

10

Серни оксиди

1700

3314

От РИОСВ – В.Търново е наложена ежемесечна санкция за замърсяване на атмосферния въздух на „БиСиСи Хандел” ООД–Мандра гр.Елена в размер на 156,70 лв. • Интериор глас” ООД – гр.Елена

Обектът е поставен под контрол от 2004 г., когато възобновява производствената си дейност. Извършени са контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, през октомври 2004 г. Получените резултати са поставени таблично:
Таблица 44. Емисии на вредни вещества във въздуха

Замърсител

НДЕ (mg/Nm3)

Измерена стойност mg/Nm3)

Прах

150

202

Азотни оксиди

450

275

Въглероден оксид

170

48

Серни оксиди

1700

548

Резултатите показват,. че емисиите на вредни вещества, изпускани от комин (Н=70 м) на ванна пещ в Цех №1 не превишават НДЕ съгласно чл.22 на Наредба №2/1998 г. за Норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.


4.2.3. Производствени отпадъци

По-данни от подадените в РИОСВ отчетни карти за формираните през годините производствени отпадъци, генерираните производствени отпадъци на територията на Община Елена за периода 2000-2003 г. са както следва:Таблица 45. Генерирани отпадъци на територията на общината

Година

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Генерирани производствени отпадъци на територията на Община Елена в тона.

3181 тона

770 тона

549 тона

1207 тона  • Основни замърсители на територията на общината:

 • Екологично състояние на „Интериор” АД, град Елена

„Интериор” АД е специализирано в стъклопроизводство. Дружеството е разположено в непосредствена близост до гара Елена в северната индустриална зона на града.

За дълъг период от време Дружеството беше преустановило основната си производствена дейност.

След възобновяване през 2004 г., се произвежда амбалажно стъкло с една ванна пещ. Процеса е непрекъснат на 3 смени. Пещта работи с мазут.

Дружеството разполага с ПКЦ на мазут, служеща за производство на пара, но тя не работи и не се предвижда да бъде въведена в експлоатация.

Водоснабдяването за промишлени нужди се извършва от р.Златаришка, чрез собствено водовземане. Питейно-битовото водоснабдяване е от градския водопровод.

Формиращите се отпадни води са само битови. Броят на работниците е 140 души, работещи на 3 смени. Има изградена локална пречиствателна станция за биологично пречистване в биоров, след което пречиствателните отпадни води се изсипват в р.Златаришка. Поради преустановяване дейността на предприятието за дълъг период от време Пречиствателната станция се нуждае от профилактика. В момента отпадъчните води не се пречистват. Те се изсипват директно в реката след аварийна шахта, в която сега постъпват. От РИОСВ е дадено предписание за възстановяване работата на ПС, след извършване на необходимите ремонтни работи.

Дружеството е в процедура на издаване на Комплексно разрешително, чрез което ще се приведе в съответствие, с действащото екологично законодателство.


 • Екологично състояние на мандра в гр. Елена на „Би Си Си Хандел” АД гр. В. Търново

Основната дейност на „БиСиСи Хандел” ООД гр. Велико Търново е производството на млечни продукти. Мандрата започва производствената си дейност през 1997 г. В момента мандрата в гр.Елена преработва сурово мляко, от което произвежда кисело мляко, сирене, кашкавал, извара. Капацитетът на мандрата е средно 70 т/дневно.

Водоснабдяването се извършва от градски водопровод и от собствен водоизточник – сондажен кладенец. Водопотреблението за година е 6500 куб. м/година.

За отпадъчните води от предприятието има изградена пречиствателна станция с биохимично пречистване. Дебита на отпадъчните води е около 100-120 куб. м/ден.

Дружеството има издадено Разрешително за изхвърляне, съгласно нормативната база по водите и в момента е в гратисен период на достигане на индивидуалните емисионни норми.

От направените физикохимични анализи не се наблюдава превишаване на нормите на водоприемника р. Еленска, съгласно проектната й категория.
4.2.4. Битови отпадъци

В общината е организирана система за сметосъбиране и сметоизвозване, като всички битови и строителни отпадъци се обезвреждат на депото в гр.Елена. Обхванато е около 90 % от населението.

Депата за твърди битови отпадъци са с почти изчерпан капацитет. Многото населени места, тяхната разпръснатост, големите разстояния и трудния достъп до някои от тях са сериозна пречка за извършване на качествено сметоизвозване. Особено сериозен е проблемът в селата, разположени край язовир “Йовковци”.
4.2.5. Екологично състояние на водните ресурси

Язовир “Йовковци”, разположен изцяло на територията на общината, осигурява питейна вода общо за осем общини. Градът и повечето села също са захранени от него и нямат проблеми с водата за пиене. Има обаче отделни райони, за които въпросът с водоснабдяването все още не е решен. Те разчитат главно на местни водоизточници.

Общината разчита изцяло на собствени водоизточници, което се обуславя от наличието на много на брой извори, голяма част от които каптирани. На територията на общината има положени повече от 140 км. външна водопроводна мрежа и повече от 85 км. вътрешна. Изградени са повече от 90 броя каптажи, зидани и шахтови кладенци, 50 броя резервоари, 10 помпени станции.


4.2.6. Замърсяване на почвите

Замърсяването на почвата обикновено е в резултат от наднормената употреба на изкуствени торове и пестициди в селското стопанство, от торов отпадък от животновъдството и от битови отпадъци. Поради стагнацията в селското стопанство през последните години, количеството на пестицидите в почвите значително намаля.

За територията на общината не е констатирана висока степен на замърсяване на почвата, което е гаранция за екологично чиста селскостопанска земя и селскостопанска продукция. Няма данни за замърсяване на почвите с тежки метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати и други замърсители.

Не са констатирани силно изявени ерозийни процеси, но при снеготопенето река Веселина и останалите по-малки реки и дерета – притоци вкарват в язовир “Йовковци” значителни количества пръст и скална маса, което скъсява времето му на живот.

Хигиенно-защитните зони са общо близо 230 000 дка, от които около 223 000 дка – санитарно-охранителни зони на язовир “Йовковци”.
4.2.7.Шумово замърсяване

Измервания на нивото на шума не са извършвани. Община Елена не е обременена с голямо шумово натоварване. Промишлените предприятия са изнесени извън населените места, а производството им е такова, че не са източник на шумова среда.


4.2.8. Радиационен фон

Радиационният „гама” фон постоянно се измерва ежегодно от дежурните по „Общински съвет по сигурност” в общината. той има нормална стойност 0,02, което е в границите на нормите. За периода 2000-2004 година няма регистрирани стойности по-високи от нормалните.Основният радиационен фон за България е 0,02-0,03 mR/h.


  • Изводи:

 1. Подобряване екологичните условия;

 2. Градска пречиствателна станция и довеждащ колектор;

 3. Санитарно-охранителна зона на язовир “Йовковци”;

 4. Депа за твърди битови отпадъци;

 5. Предприятие за преработка на дървесни и твърди битови отпадъци.

 6. Непълно усвояване на възможностите, които предоставя изключително добре развитата "довеждаща" инфраструктура от най-висок клас - предимствата на летище Г.Оряховица като транспорт от най -висок клас са недостатъчно оценени от местния бизнес, вкл. за нуждите на селското стопанство. Не се използват възможностите на транзитно преминаващия магистрален газопровод, за промишлена и битова газификация на общината, като важна предпоставка за устойчиво развитие и възпроизводство на околната среда.

 7. Локалната пътна мрежа е недобре развита и поддържана в планинската част на областта и ограничава възможностите за придвижване в зимни условия.

 8. Амортизирани, морално остарели и недоизградени мрежи и съоръжения. Макар че повечето села са водоснабдени, някои от тях са с режим на водоползване. Сериозно изостава изграждането на канализационни системи и пречиствателни съоръжения, особено в селата. В планинските райони безконтролното изпускане на отпадни води в реките води до замърсяване на околната среда, вкл. водосборите на яз. "Йовковци" с всичките негативни последици от това.
Каталог: assets -> Obshtinska Administraciq -> Dokumenti -> 2008
2008 -> Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство Oбща политика оп на регион Елена – Котел
2008 -> Устройствен правилник
Obshtinska Administraciq -> Решение №121/16. 10. 2014 год. Решение №146/27. 11. 2014 год. 11 159, 66 без ддс крайна цена на сделката
Obshtinska Administraciq -> Решение №, дата/ въведение
Obshtinska Administraciq -> Централа: (0915) 82655 кмет: (0915) 82-011; секретар
2008 -> Устройствен правилник
Obshtinska Administraciq -> Доника Христова Балабанова гл специалист "Социални услуги" в Община Трявна; Иван Христофоров Иванов директор програма


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница