Приемна грижа – делегирана дейност на Община Варна Сдружение “Съучастие” е доставчик на социалната услуга „Приемна грижа”Дата02.06.2018
Размер32.06 Kb.
#70297
Приемна грижа – делегирана дейност на Община Варна
Сдружение “Съучастие” е доставчик на социалната услуга „Приемна грижа” („Център за приемни родители”) като делегирана общинска дейност с капацитет 30. В съответствие със стандартите за предоставяне на тази услуга Сдружението провежда следните дейности:

1. Работа с кандидат-приемни семейства

1.1. Провеждане на информационни кампании за популяризиране на услугата „приемна грижа”: • провеждане на медийни информационни кампани (реклами, публикации, ток-шоу и др.);

 • разпространяване на листовки, брошури и други печатни материали;

 • работа на терен в общността;

 • провеждане на информационни срещи – групови и индивидуални.

1.2. Проучване и оценяване на кандидатите за приемни семейства:

 • провеждане на интервюта с кандидатите за приемни семейства, с останалите членове на домакинството и с поръчители;

 • провеждане на наблюдения в процеса на обучение на кандидатите за приемни семейства;

 • изготвяне на доклади, съдържащи оценка за качествата на кандидатите за приемни семейства и предложения към ДСП.

1.3. Провеждане на базово и допълнително обучение на кандидатите за приемни семейства.

2. Работа с приемни семейства

2.1. Осигуряване на подкрепа и развитие на приемните семейства: • участие в процеса на избор на приемно семейство за дете, нуждаещо се от настаняване;

 • участие в процеса на изготвяне на план за грижи за детето, настанено в приемно семейство;

 • мониторинг и оценка на грижите (отглеждане, възпитание), извършвани от приемното семейство и на развитието на детето;

 • провеждане на групови и индивидуални супервизии с приемните семейства;

 • провеждане на консултации с приемните семейства по проблеми, свързани с развитието на децата, за преодоляване на трудности при отглеждането и възпитанието на децата;

 • провеждане на групи за подкрепа на приемни родители;

 • провеждане на поддържащи обучения на приемни родители.

2.2. Работа с настанените деца в приемни семейства и с децата на приемните семейства:

 • провеждане индивидуална и групова работа за компенсиране на изоставането на деца, настанени в приемни семейства;

 • включване на децата в образователни програми и дейности за свободното време;

 • провеждане на тренинги за развитие на личностни и социални умения.Основен персонал на Центъра за приемни родители:

Илиян Ризов – ръководител

Надежда Донева - социален работник, координатор

Ирина Тодорова - психолог

Владимир Божков - психолог


Проект: „Превенция на изоставянето на деца от ромска общност”; Финансиране: фондация ОАК и фондация „Лале”
Цели:


 • Информиране на общността в четирите ромски квартала на гр.Варна по отношение на негативните последици за развитието на децата, които са изоставени от техните семейства и са принудени да живеят в условията на институция.

 • Ранно идентифициране на случаи, при които съществува риск за настаняване на деца в институции, и оказване на социална и психологическа подкрепа на семействата за предотвратяване на изоставянето на деца.

 • Развитие на родителския капацитет на млади ромски родители и създаване на негативни нагласи сред млади хора с рисково сексуално поведение по отношение на изоставянето на деца и настаняването им в институции.


Целеви групи:

1) Семейства, при които съществува риск от изоставяне на деца и настаняването им в институции: • самотни жени; бременни жени и многодетни семейства, живеещи в социална изолация;

 • семейства, в които вече има дете/деца, настанени в институция;

 • семейства, в които има завърнало се дете/деца от институция;

 • проституиращи жени;

 • семейства, работещи в чужбина;

 • непълнолетни родители.

2) Млади хора с рисково сексуално поведение (с множество сексуални партньори и непрактикуващи безопасен секс; с асоциално поведение).

Проектът предвижда работа с местната ромска общност, със специален фокус: семейства в риск от изоставяне на деца, млади родители и млади хора с рисково сексуално поведение.


Дейности:

 1. Провеждане на информационна кампания в ромска общност.

 2. Обучение на ромски приемни родители и жени – лидери в общността за ранно идентифициране и консултиране на семейства в риск.

 3. Ранно идентифициране на случаи, при които съществува риск за настаняване на деца в институции.

 4. Работа по случаи със семейства, при които съществува риск за настаняване на деца в институции.

 5. Училище за млади родители.

 6. Работа с млади хора с рисково сексуално поведение по превенция на изоставянето на деца.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница