Приложение №1 министерство на правосъдието агенция по вписваниятаДата28.02.2018
Размер126.37 Kb.
Приложение №1

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

І. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията.
II. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Обособена позиция I: Доставка на тонери, барабани и девелопери за копирни машини и факс апарати, налични в Агенция по вписванията.

2. Обособена позиция II: Доставка на тонери и барабани за принтери, налични в Агенция по вписванията.


III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:
1. Обособена позиция I: Доставка на тонери, барабани и девелопери за копирни машини и факс апарати, налични в Агенция по вписванията.Видове устройства
/марка, модел/


Видове консумативи
/технически характеристики/


Парт. номер

Количество брой
1

Копирна машина Canon iR 2520

Тонер, 14 600 стр. А4, при 5% запълненост, черен

C-EXV33

90

2

Копирна машина Canon iR 2520

Барабан, 140 000 стр. А4, при 5% запълненост

C-EXV 32/33 CF2772B003AA

5

3

Копирна машина Lexmark X854e

Тонер, 30 000 стр. А4, при 5% запълненост, черен

X850H21G

2

4

Копирна машина Lexmark X854e

Барабан , 70 000 стр.А4, при 5% запълненост

X850H22G

1

5

Копирна машина Toshiba E Studio 160

Барабан, 27 000 стр.А4, при 5% запълненост

OD 1600

1

6

Копирна машина Toshiba E Studio 160

Девелопер, 80 000 стр.А4, при 5% запълненост

D-1600

1

7

Копирна машина Toshiba E Studio 161

Барабан, 50 000 стр.А4, при 5% запълненост

OD 1620

2

8

Копирна машина Toshiba E Studio 161

Девелопер, 50 000 стр.А4, при 5% запълненост

D 1620

2

9

Копирна машина RexRotary DSm616

Тонер, 9 000 стр. А4, при 5% запълненост, черен

DT42BLK

90

10

Копирна машина RexRotary DSm616

Барабан, 60 000 копия А4, при 5% запълненост

В0399510

5

11

Копирна машина RexRotary DSm616

Девелопер, 60 000 копия А4, при 5% запълненост

В1219645

5

12

Копирна машина RexRotary MP3500

Тонер, 30 000 копия А4, при 5% запълненост, черен

DT4500BLK

45

13

Копирна машина RexRotary MP3500

Барабан, 150 000 копия А4, при 5% запълненост

А2309510

5

14

Копирна машина RexRotary MP3500

Девелопер, 300 000 копия А4, при 5% запълненост

В2969640

22. Обособена позиция II: Доставка на тонери и барабани за принтери, налични в Агенция по вписванията.
Видове устройства
/марка, модел/


Видове консумативи
/технически характеристики/


Парт. номер

Количество брой

 

 

 

 

 

1

Принтер HP Color Laserjet 3501

Тонер, 4 000 стр. А4, при 5% запълненост,син;

Q2671A

2

2

Принтер HP Color Laserjet 3501

Тонер, 4 000 стр.А4, при 5% запълненост,жълт;

Q2672A

2

3

Принтер HP Color Laserjet 3501

Тонер, 4 000 стр.А4, при 5% запълненост,червен

Q2673A

2

4

Принтер HP Laser Jet Pro Color M251nw

Тонер, 1 600 стр. А4, при 5% запълненост,черен

CF210A

2

5

Принтер HP Laser Jet Pro Color M251nw

Тонер, 1 800 стр. А4, при 5% запълненост,син;

CF211A

2

6

Принтер HP Laser Jet Pro Color M251nw

Тонер, 1 800 стр.А4, при 5% запълненост,жълт;

CF212A

2

7

Принтер HP Laser Jet Pro Color M251nw

Тонер, 1 800 стр.А4, при 5% запълненост,червен

CF213A

2

8

Принтер HP LaserJet 1320n

Тонер 2 500 стр. A4, при 5% запълненост, черен

Q5949A

380

9

Принтер HP LaserJet P3005

Тонер, 6 500 стр. A4, при 5% запълненост, черен

Q7551A

350

10

Принтер HP LaserJet P3015dn

Тонер, 6 000 стр. А4, при 5% запълненост, черен

CE255A

140

11

Принтер Lexmark Е 350D

Тонер, 3 500 стр. А4, черен, при 5% запълненост

E350A11E

180

12

Принтер Lexmark Е 350D

Барабан , 30 000 стр.А4, при 5% запълненост

0E250X22G

20

13

Принтер Lexmark T640TN

Тонер, 6 000 стр. A4, при 5% запълненост, черен

64016SE

60

14

Принтер Lexmark T650 dtn

Тонер, 7 000 стр. А4, при 5% запълненост, черен

T650A11E

20


IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Количествата консумативи – тонери, барабани и девелопери, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни /не задължават Възложителя / и могат да бъдат променяни в зависимост от нуждите на Възложителя, до изчерпване на общата стойност на договора по съответната обособена позиция.

2. Предложените консумативи трябва да са оригинални, фабрично нови, нерециклирани, от производителя на техниката, за която са предназначени и да удовлетворяват гаранционните й условия.

3. Парт. номерата на консумативите трябва да съответстват на парт. номерата, посочени в Техническото задание. Опаковките им следва да са оригинални и да съдържат информация за датата на производство и срок на годност.

4. Възложителят заявява консумативите по факс или по електронен път, по утвърдена заявка – приложение към договора. Участникът трябва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа.

5. Изпълнителят доставя консумативите франко териториалните звена /до бюро/ на Агенция по вписванията – Приложение 1а към Техническото задание.

6. Доставката по конкретната заявка трябва да се извършва в работното за Агенция по вписванията и териториалните й звена време като се предава на определено от Възложителя в договора отговорно лице, с подписване на приемо-предвателен протокол.

7. Срокьт за изпълнение на поръчката е до три работни дни от получаване на заявката. Възложителят си запазва правото да възлага спешни поръчки, което обстоятелство изрично се посочва в заявката.

8. При необходимост, да се разработи система за обратно изземване на използваните тонер касети, съобразно внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна.V. СРОК НА ДОГОВОРА
1. Договорът се сключва за срок от 12 / дванадесет / месеца от датата на сключването му или до изчерпване на общата стойност по съответната обособена позиция.
Приложение 1а

към Техническо задание

Списък на териториални звена на АВ за доставка на тонери, барабани и девелопери
Адрес за доставка

Лице за контакт

Телефон

1

София, ул. „Ел. Багряна” № 20

Николай Нанев

0879 / 817 950

2

Благоевград, пл. „В. Левски” № 1

Александра Стоянова

0879 / 913 085

3

Перник, пл. "Свети Иван Рилски" № 1Б

Лорета Станиславова

076 / 688 700

4

Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 29 А

Елка Кирилова

078 / 551470

5

Бургас, ул. „Жени Патева” № 1

Румяна Петкова

0885 / 161 723

6

Варна, „8 приморски полк” № 54

Силва Крикорян

0888 / 558566

7

Добрич, ул. "Независимост" № 12


Маринела Попова

058/838503


8

В. Търново, ул.„Цанко Церковски” № 40

Петър Суков

0879 / 548092

9

Габрово, ул. "Лазар Донков" № 5

Албена Михайлова

066 / 81508


10

Враца, ул. „Ал. Стамболийски” № 7

Любомир

Алипиев


0888 / 485 870

11

Видин, пл."Бдинци" № 1, ст. 425Валерия Каменова

094 / 600 214

12

Монтана, ул."Граф Игнатиев " № 4

Павлина Минова

096/307522


13

Пловдив, бул. "Шести септември" № 152

Павлина Минчева

0888 / 631326

14

Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3

Кръстина Милева

034/442304

15

Смолян, бул."България" № 14

Иванка Бояджиева

0301/2 76 00

16

Плевен, „Хаджи Димитър” № 2

Ирена Христова

0888 / 589 833

17

Ловеч, ул. "Търговска" № 41

Валентина Недева

068/601589

18

Разград, ул. „Никола Вапцаров” № 4

Петър Панчев

0888 / 487 841

19

Търговище, пл."Свобода"

Калина Рангелова

0601/62686

20

Шумен, ул. "Съединение" № 107

Емилия Коева

054/802165

21

Русе, ул. „Църковна независимост” № 16

Ирена Монева

0879 / 147 638

22

Силистра, ул."Христо Смирненски" № 2

Недка Стойкова

086/871114

23

Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики” № 108

Иглика Минчева

0879 / 147 632

24

Сливен, бул."Цар Освободител" № 12

Красин Петков

044/624387

25

Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 1

Русанка Попова

046/661436

26

Хасково, бул.„България” № 144

Станимир Политов

0888 / 589 980

27

Кърджали, бул. "Беломорски" № 48, ет. 4

Нина Димитрова

0361/61383

Каталог: media -> filer public -> 2017
2017 -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията техническо задание
2017 -> Дейности в рамките на обществената поръчка
2017 -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
2017 -> Пълно описание и Технически спецификации за обществена поръчка с предмет „Закупуване на нови лицензи за субд oracle“
2017 -> Обща информация за Възложителя Създаване и правомощия
2017 -> Утвърдил: венцислав спирдонов изпълнителен директор на Агенция по вписванията
2017 -> Наименование на Участника


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница