Приложение 1 Необходими документиДата12.03.2018
Размер26.9 Kb.
#62441
Приложение 1
Необходими документи при кандидатстване за стипендия :
1. При кандидатстване за стипендия с класиране:

 • Молба-декларация (по образец) – можете да я изтеглите от сайта на ТрУ

 • уверение за студент със среден успех от предходните два семестъра (за 1 курс от 1 семестър). Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да не е по-нисък от 4.00

 • удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента –сметката е лична !

 • служебни бележки, удостоверяващи брутния доход на семейството през последните 6 месеца (от 1.03.16 г. до 31.08.16 г. или от 1.04.16 до 30.09.16), с изключение на студентите приети по ПМС № 103 и ПМС № 228.

 • уверение за учащи братя/сестри и др.документи, удостоверяващи броя на членовете на семейството /решение за развод, смъртен акт, акт за раждане на дете, акт за сключен брак, удостоверение за самотна майка, решение на ТЕЛК, ако се налага -удостоверение за семейно положение от общината/


2. При кандидатстване за стипендия без ограничения:

 • Молба-декларация по образец – можете да я изтеглите от сайта на ТрУ

 • уверение за студент

 • удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична !

 • копие от смъртен акт (за несемейни студенти без двама родители). Оригиналът се връща след сверяване;

 • копие от решение на TEЛK (при студенти с трайни увреждания 70 и над 70% или родител с трайни увреждания 70 и над 70%). Оригиналът се връща след сверяване;

 • копие на документ от Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (при студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа)

 • копие на Акт за раждане на дете (при студентки-майки с дете до 6 и над 6-годишна възраст)

 • копие на Акт за раждане на дете и документ за майката, удостоверяващ правото на бащата (при студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент)


Уточнение :

Членове на семейството на студента по смисъла на ПМС № 90 са:

 • За несемейни студенти, членове на семейството са бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се или нетрудоспособни. В случай на повторен брак на майката или бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга).

 • За семейни студенти, членове на семейството са съпругът (съпругата) и децата.

Брутен доход - За брутен доход се считат всички суми преди да бъдат намалени с данъци и осигуровки.

За доходи от семейни фирми (собственост на семейството), от съдружие, от наеми, издръжки, хонорари, от свободни професии, дивиденти и др. се приемат декларации с нотариално заверен подпис. Декларацията трябва да съдържа трите имена на декларатора, адрес и идентификационен номер на фирмата. Ако фирмата не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документ като безработен. За търговци, занаятчии, свободни професии се декларира дохода, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане.

Земеделските производители представят документ за регистрация като земеделски производител и декларация свободен текст с нотариално заверен подпис за размера на получения доход. Ако извършват сезонна работа, посочват половината от реализирания доход от предходната или настоящата календарна година.

Безработните представят документ за регистрация от бюро по труда и документ за получените обезщетения от работодателя и от НОИ. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ.

Срок за подаване на документите за зимния семестър на уч. 2016/2017 г.

12.Х.2016 г. – 28.Х.2016 г.
Каталог: wp-content -> uploads -> truni -> file
file -> Отчет за ибсф ра, ибсф ksf и ибсф 33 за средствата по набирателните сметки
file -> На класираните студенти от горните курсове задължително се представя: уверение от факултетната канцелария за студентско положение
file -> Ii- настаняването на класираните студенти от горните курсове ще започне на 1 септември и ще продължи до 9 септември
file -> Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
file -> Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
file -> Справка за известните цитирани публикации на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м
file -> Списък на публикациите на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м. Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”
file -> На публикациите на доцМирослава Петкова Петкова, д пс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница