Приложение №1 техническа спецификацияДата04.10.2017
Размер145.85 Kb.
#31657
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Изисквания към предлагания санитарен автомобил:
1.1. Санитарен автомобил Тип C - стандартен

(Санитарен автомобил, предназначен и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациента).


1.2. Автомобилът да е произведен не по-рано от 2014 г., да отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане, да притежава европейски сертификат за съответствие.
1.3. Специализираното оборудване на автомобила трябва да отговаря на изискванията на действащия в момента стандарт EN 1789:2007+A1:2010 или еквивалент. Непосочената от Възложителя в следващите точки, според изисквания на стандарта необходима медицинска апаратура, ще бъде осигурена допълнително от Възложителя.
1.4. Шаси

1.4.1 Самоносеща метална конструкция. 1. Максимална височина (включително допълнителното оборудване, измерена при нетна маса на автомобила - без антената) – до 3.00 м.

 2. Максимална дължина (включително допълнително оборудване) до 5.70 м.

 3. Максимална ширина (включително допълнително оборудване и странични огледала) до 2.70 м.

1.4.2 Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности, с не по-малко от три броя прозорци (остъклени елементи).

1.4.3 Пълен достъп до санитарната част поне от две места:

1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през остъклена плъзгаща се врата;

1.4.3.2. От задната страна на автомобила през две остъклени врати, отварящи се минимум на 180 градуса.

1.4.4 Основен цвят - бял.

1.4.5 Допълнителен цвят: оранжев - цвят на покрива.

1.4.6 Специфични опознавателни знаци:

1.4.6.1. Оранжева, светоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чиито горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола.

1.4.6.2. Стикер с изобразена телефонна слушалка и номер 112, в същия цвят. Поставя се върху предните и задна врати. Точните размери и видът ще бъдат предоставени от Възложителя.


 1. От двете страни на автомобила се поставя надпис с главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2 см) – СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

1.4.6.4. Огледално обърнат надпис "ЛИНЕЙКА" върху предния капак.
1.5. Шофьорска кабина

 1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда вертикална преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина максимално 0,12 м2; да бъде обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек (задната част на купето, където се намира пациентът). Материалът на прозореца да съответства на изискванията на Директива 92/22/ЕЕС.

 2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка (или две единични) за пътници. Седалките да са снабдени с триточкови предпазни колани

 3. Въздушни възглавници за шофьора и пътуващите до шофьора.

 4. Допълнително оборудване освен стандартното:

 1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Мощност на светлинния източник над 50W.

 2. 12 V куплунг за включване на лампата.

 3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали.

 4. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг.

 5. На арматурното табло трябва да има два извода за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на колата и един от антената.

 6. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила.

1.6. Санитарен/Медицински отсек

1.6.1. Минимални вътрешни размери:


 1. Дължина не по-малко от 2.90 м.

 2. Максимална ширина не по-малко от 1.70 м.

 3. Височина не по-малко от 1.85 м.

1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата.

1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение.

1.6.3. Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата.

1.6.4. Естествено осветление:1.6.4.1. Частично медицински отсек: остъклена плъзгаща се дясна врата и остъклена двукрила задна врата - покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината.

   1. Изкуствено осветление (да отговаря на стандарт EN 1789:2007+А1:2010 или еквивалент):

    1. Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек, като пациентската зона да има минимум осветеност 300 lx, а обкръжаващатая област - минимум 50 lx.

    2. Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението.

    3. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек.

    4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек.

    5. Над носилката да е монтирана подвижна халогенна лампа (с мощност на светлинния източник не по-малко от 50W).

   1. Вътрешни облицовки и изолации

    1. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация. Санитарният отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използуване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 или еквивалент степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100 мм/мин.

    2. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища.

    3. При нормална употреба радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н., трябва да бъде не по-малък от 2.5 мм освен ако изпъкването е по-малко от 3.2 мм измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от широчината й.

    4. Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. (Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2.5 мм в радиус.)

    5. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужващия персонал включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1.5 мм. Краят на подовото покритие трябва да бъде най-малко на 100 мм плътно върху стените.

1.6.7. Отопление (за санитарен автомобил Тип С - затопляне на свеж въздух). Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник, когато колата е в движение и от електрическа печка 220V с термостат, когато колата е паркирана и захранена от ел. мрежа. Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007 или еквивалент.

 1. Охлаждане.

1.6.8.1. Охладителна система – да отговаря на EN 1789:2007;

1.6.8.2. Двузонален (двоен) климатик – в шофьорската кабина и санитарния отсек, като двете зони да могат да се охлаждат независимо една от друга. 1. Вентилационна система – двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой.

1.6.10. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място;

1.6.11. В санитарния отсек трябва да има седалки с предпазни колани поне за двама души. Седалките са разположени една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент.


1.7 Носилки. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт
EN 1865 или еквивалент.

 1. Основна носилка

1.7.1.1. Приблизителни размери 190х55 см. Размерите следва да се измерват от най-външните краища.

1.7.1.2. Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата трябва да е в съответствие с изискванията на EN 1789 или еквивалент. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг. 1. Необходима е регулируема облегалка от 0 до 700 или повече.

 2. Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Трябва да има минимум 3600 въртящи се колела откъм краката и поне две колела трябва да бъдат снабдени с крачна спирачка (Стандарт EN 1865 или еквивалент.).

 3. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката трябва да не бъде хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати.

 4. При вкарване в линейката горният край на носилката трябва да е разположен на минимум 40 см от нивото на пода и на не по-малко от 110 см от тавана. Височината на носилката в горно положение трябва да бъде 85 до 90 см, докато в долно положение височината трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да тежи повече от 45 кг (Стандарт EN 1865 или еквивалент.).

 5. Носилката трябва да бъде снабдена с одобрен тип обезопасителни колани. Носилката трябва да е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването.

 1. Сгъваема носилка "столче". Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати. Максимално тегло на столчето 15 кг и товароподемност минимум 150 кг.

 2. Носилка "board type" за пациенти с травми на гръбначния стълб. Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Носилката трябва да има здрава лека конструкция, проницаема за рентгенови лъчи и по-лека от водата. Всяка от дългите страни на носилката трябва да бъде оборудвана с минимум по три дръжки и с по две откъм страната на главата и на краката.

 1. Носилката е снабдена с одобрен тип обезопасителни колани.

 2. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати.

1.8. Аспирационна инсталация

 1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа.

 2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата да е разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд с обем минимум един литър, клапан за регулиране на налягането и манометър. Аспирационният съд трябва да има гъвкав маркуч с накрайник.

 3. На подходящо място е поставен превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа.

1.9. Кислородна инсталация 1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, редуцир-вентил и манометър, с обем най-малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила.

 2. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките.

 3. Два стандартни кислородни изхода съгласно ISO 9170-1 или еквивалент трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата като на едната е монтиран овлажнител и дебитомер с максимален дебит не по-малко от 15 литра/минута.

1.10. Шкафове и други елементи:   1. Шкафчета, с общ обем най-малко 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката.

   2. Вратите и чекмеджетата на шкафчетата да са защитени от самоотваряне, да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти да се заключва автоматично.

   3. В Санитарния/Медицински отсек да има дръжка над носилката по надлъжната й ос.

   4. Отстрани, по дължината на носилката да има полица за поставяне на медицински апарати

   5. Две поставки за закрепване на инфузионни бутилки да са позиционирани над носилката.

   6. Всички монтирани елементи в санитарния отсек да бъдат закрепени съгласно изискванията на EN 1789 или еквивалент.

1.11. Двигател   1. Четиритактов, не по-малко от четири-цилиндров дизелов двигател с горивна система тип Common rail, с мощност не по-малко от 90 кВт.

   2. Санитарният автомобил, натоварен до позволената брутна маса (съгласно стандарт EN 1789:2007 + A1:2010 или еквивалент) да може да ускорява от 0 до 80 км/ч за 35 секунди или по-малко.

   3. Разход на гориво за 100 км при смесен цикъл на движение не по-висок от 10 литра.

   4. Екологична норма не по-ниска от Евро 5, с емисии на СО2 не повече от  250 гр/км.
  1. Кормилно управление

1.12.1. Разположен от лявата страна на автомобила волан със сервоусилвател.

1.12.2. Регулируем по височина волан.
  1. Задвижване и скоростна кутия

1.13.1. Задвижване – предно (4х2)

1.13.2. Механична скоростна кутия с не по малко от 6 предавки (5+1 задна).
  1. Спирачна система

1.14.1. Независима, двукръгова, със сервоусилвател.

1.14.2. Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки.

1.14.3. Активни системи за сигурност: антиблокираща спирачна система (ABS); електронна стабилизираща програма (ESP); електронна система за разпределение на спирачната сила; електронна система за контрол на сцеплението на предните колела (тракшън контрол).


  1. Гуми

1.15.1. Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 15 цола. Точният размер на гумите да бъде в съответствие със спецификацията на производителя.

1.15.2. Резервно колело, монтирано фабрично на лесно достъпно място.
  1. Електрическа инсталация

1.16.1. Електрическата инсталация трябва да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708 или еквивалент, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел)

1.16.2. Четири броя електрически изводи за захранване 12V в санитарния отсек.   1. Акумулаторни батерии и алтернатор за санитарен автомобил тип С.

   2. Два броя акумулаторните батерии и алтернатор, които да отговарят на изискванията на EN 1789:2007 или еквивалент.

   3. Допълнителната електрическа система/и, приспособена към базовия модел, е отделно от базовата ел. система и корпуса на шасито не се използва за заземяване на допълнителните инсталации.

   4. Всички ел. вериги да са добре определени с ясно маркирани кабели.

   5. Всички ел. вериги в допълнителната електрическа система/и да имат отделен предпазител за претоварване.

   6. Предпазителите за електрическата система на автомобила и за допълнително монтираното оборудване трябва да са групирани в едно табло.

   7. Електрическата система да бъде така конструирана, че да компенсира прекъсване на електрическото захранване и да подава приоритетно захранване за осветлението и медицинското оборудване.

   8. Два вградени инвертора за медицинския отсек ~ 220V/50Hz AC до 12V DC и 12V DC до ~220V/50Hz AC, всеки по 1000W

   9. Прекъсвач за изключване на допълнителната електрическа инсталация в санитарния отсек.

   10. Водоустойчив контакт 220V монтиран на левия борд на автомобила, в близост до шофьорската врата. Служи за включване на захранващото устройство към мрежата 220 V, когато колата е на паркинг.

   11. Мрежово захранващо устройство, осигуряващо зареждане на акумулаторните батерии от мрежата 220V при паркиран автомобил.

   12. Когато автомобилът е включен към мрежа 220V стартерът се блокира автоматично и не е възможно потегляне от място.

   13. В Санитарния/Медицински отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване и минимум още три 220 V стенни контакта тип „Шуко". Контактите на електрическите системи с различен волтаж следва да бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка.
  1. Специална сигнализация:

1.17.1. Въртящи се сини сигнални лампи. Трябва да бъдат поставени на покрива на линейката, като два светлинни източника са отпред, симетрично разположени спрямо надлъжната ос. Отзад на средната линия по протежение на колата се поставя трети светлинен източник. Излъчваната светлина трябва да е с достатъчна интензивност, осигурена от халогенна лампа.

1.17.2. Две сини допълнителни фарчета. Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна (мигаща) светлина.   1. Два допълнителни халогенни фара против мъгла (освен стандартните), всеки с мощност най-малко 50 W.

   2. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W.

   3. Две мигащи оранжеви светлини. Намират се в задната част на покрива на колата. Тяхната функция е независима от тази на сините светлини. Включват се при отваряне на задните врати.

   4. Сирена. Битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W. Същата се разполага така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Задължително трябва да се предвиди възможност за регулиране силата на звука от пулт в шофьорската кабина.
  1. Друга окомплектовка

   1. 220 V кабел с дължина над 20 м за включване на автомобила към мрежата.

   2. Авариен комплект с аптечка - според изискванията на закона.

   3. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр.

   4. Инструменти: ключ за колелата, крик.
  1. Документация

   1. Самостоятелно да се специфицират в опис допълнително монтираното оборудване и системи с цел извънгаранционно обслужване.

   2. Автомобилът трябва да бъде снабден наръчник за експлоатация на български език.


2. Срок и място за изпълнение на поръчката
2.1.Срок за изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение на доставката е не повече от 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата, на която е сключен на договора.


2.2. Място за изпълнение на поръчката.

Мястото за изпълнение на доставката, предмет на настоящата обществена поръчка, е: гр. Силистра, ул.Петър Мутафчиев № 80, ЦСМП – Силистра.


3. Гаранционни срокове
3.1. Срокът за фабрична гаранционна поддръжка на доставения автомобил не може да бъде по-малък от 3 (три) години след датата на доставката, независимо от пробега.

3.2. Срокът за гаранционна поддръжка на всички допълнително монтирани елементи и специализирано оборудване е не по-малко от 3 (три) години след датата на доставката.3.3. Изпълнителят трябва да осигурява преференциален прием на авариралите автомобили в съответните сервизни бази в рамките на 24 (двадесет и четири) часа.
Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент".


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница