Приложение 1 техническа спецификацияДата06.03.2017
Размер57.71 Kb.
#16346

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


за “ Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS
1. Поръчката включва:

1.1. Предоставяне използването на мобилна клетъчна далекосъобщителна мрежа за осъществяване на предаване на глас и данни в реално време за Военномедицинска академия и подчинените й структури.

1.2. За осъществяване предаването на глас и данни, далекосъобщителната мрежа да предоставя мобилно покритие и обхват в Република България за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната и чужбина.

1.3. Осигуряване на възможност за провеждане на разговори в мрежата на оператора.

1.4. Осигуряване на възможност за провеждане на разговори с потребители на други оператори на мобилни и фиксирани мрежи.

1.5. Осигуряване на сигурен роуминг и свързване с абонати на фиксирани и мобилни мрежи в целия свят.

1.6. Провеждане на разговори между минимум 140 потребители в корпоративна група.

1.7. Предоставяне на безплатни минути за разговори във мобилната мрежа на оператора, както и към всички национални и международни мрежи, като не се допуска първоначална такса свързаност на повикване за предоставените безплатни минути.

1.8. Предоставяне на разговори във мобилната мрежа на оператора, както и към всички национални и международни мрежи, като не се допуска първоначална такса свързаност на повикване, след изразходване на безплатните минути.

1.9. Осигуряване на преференциални цени за разговори след изразходване на безплатните минути за разговори в мобилната мрежа на оператора и към всички национални и международни мрежи за служителите на Военно-медицинска академия – град София и подчинените й структури.

1.10. Осигуряване на безплатен достъп до услуги за спешни повиквания към службите "Спешна медицинска помощ", Национална служба "Полиция", Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" и към единния номер за спешни повиквания 112.

1.11. Осигуряване на безплатна преносимост на мобилните номера на Военномедицинска академия.

1.12. Предоставяне на мобилен достъп до интернет чрез различните технологии (GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA, EDGE, CSD и др.).

1.13. Други допълнителни услуги, като пренасочване или прехвърляне на повикването, номер или номера, към които е маршрутизирано повикването, и данни за идентифициране на абоната или потребителя.

1.14. Еелектронна поща по интернет и интернет телефония - идентификатор на потребителя или телефонен номер на получателя/ите на интернет телефонно повикване, данни за идентифициране на абоната или потребителя и идентификатор на получателя, за когото е предназначено съобщението.

2. Изпълнителят по договора ще трябва да предостави:

2.1. Телекомуникационни услуги чрез включване на абонатите/ служители на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната към обществената си далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие.

2.2. Преносимост на активните в момента SIM карти, във връзка с изискването на чл. 134 от Закона за електронните съобщенията, и Директива на Европейския съюз 2002/22/ЕС от 07.03.2002г.

2.3. Първоначално включване на абонатите/потребителите към съответната мрежа до 2 часа от сключване на съответния договор или съответно от искане за активиране на SIM карта.

2.4. Справочни услуги, свързани с предоставяне на информация, свързана с електронните съобщителни услуги, предлагани от оператора.

2.5. Професионално персонално обслужване.

2.6. При разширяване на обхвата на услугите, оператора своевременно да уведомява абонатите за това.

2.7. Специализирани доставки и услуги, свързани с предмета на поръчката, а именно:   1. Доставка на SIM карти /поредни номера/ за включване на нови

абонати към мрежата.

2.7.2. Възможност за предоставяне на безплатни GSM апарати както и закупуване на такива при преференциални условия и аксесоари към тях, както и други допълнителни услуги. Предоставените GSM апарати да не бъдат кодирани за SIM карти на други оператори.

2.7.3. Индентификационни данни на повикванията /CLIP/.

2.7.4. Гласова поща.

2.7.5. Изчакване и задържане.

2.7.6. Ограничаване на обажданията.

2.7.7. Пренасочване на входящите повиквания.

2.7.8. SMS.

2.7.9. SMS към e-mail.

2.7.10. E-mail към SMS.

2.7.11. MMS.

2.7.12. MMS към e-mail.

2.7.13. Изпращане и получаване на данни.

2.7.14. Роуминг.

2.7.15. Да осъществява гаранционен сервиз за GSM апаратите на Възложителя.

2.7.16. Да предостави информация за текущото потребление общо за всички активни SIM карти, както и за всяка отделна SIM карта от корпоративната група.2.7.17. Да осигури безплатно:

 • замяна на загубена, дефектирала, открадната или унищожена SIM карта;

 • добавяне на нови абонати в корпоративната група.

  1. Осигуряване на възможност за деактивиране и/или закриване

на SIM карти от корпоративната група, по заявка на възложителя без такса или заплащане на неустойка.

  1. Осигуряване възможност за неограничен брой промяна на

абонамент от пакета услуга на всяка една активна SIM карта от корпоративната група.

  1. Активиране и/или деактивиране на пакетна услуга Black Berry

по заявка на Възложителя, по всяко време без допълнителни такси.

  1. Осигуряване на възможност за прехвърляне на SIM карти на трети лица по заявка на ВМА, по всяко време без допълнителни такси и без заплащане на неустойки.

  2. Да предостави условия за включване и обслужване при

преференциални условия на трети лица, свързани с персонала на Възложителя в рамките на корпоративна група, като сметките им се поемат от самите трети лица, като в ценовото си предложение опишат: цена на минута разговор в корпоративната група за членове на семействата / трети лица /; цена за месечен абонамент за членове на семействата / трети лица /; цена на минута национален разговор извън корпоративната група в мрежата на оператора за членове на семействата / трети лица /; цена на минута разговори извън мрежата на оператора за членове на семействата / трети лица /; цена на минута разговори към фиксирани оператори за членове на семействата / трети лица /; безплатни минути в групата за членове на семействата / трети лица /; безплатни минути извън групата в мрежата на оператора за членове на семействата / трети лица /.

  1. Предоставяне точки за контакт и нива на ескалация

(телефон, факс и е-mail) във връзка със заявяване на повреда с възможности за приемане на заявките 24 часа в денонощието 365 дни в годината.

  1. На основните точки за контакт, доставчикък на услугата

да осигури приемане на рекламации по качеството, възникнали повреди, заявки за услуги и друга кореспонденция, свързана с предоставяните електронни съобщителни услуги. Да потвърждава получаването на информацията и да предоставя информация за сроковете за отстраняване на постъпилите рекламации и заявки.

  1. Предостявяне на безплатни оригинали на електронни фактури,

които да дублират издаването на фактурите на хартиен носител - по отделно по клиентски номера и услуги за Военномедицинска академия.

  1. Фактурите да съдържат информация за период на фактуриране,

месечни абонаментени такси, отделно калкулиране на изразходваните безплатни минути, по направления, вид на услугата, стойност на услугата, продължителност и стойност на проведените телефонни разговори според вида им – национални фиксирани и мобилни, международни, както и разговори към други мрежи (за всяка друга мрежа), както и при поискване детайлизирана справка, без заплащане – за всеки проведен разговор от всеки мобилен номер на ВМА.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница