Приложение №1 техническо заданиеДата16.06.2017
Размер62.29 Kb.

1autoshape 4504 София, ул. Панайот Волов № 2

Тел.: 02/ 9420 340, факс: 02/ 943 66 07

office@is-bg.net www.is-bg.net

ЕИК: 831641791
ПРИЛОЖЕНИЕ №1


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Предмет на процедурата e доставка на GSM далекосъобщителни услуги за нуждите на „Информационно обслужване“ АД. Предоставяните услуги включват като минимум включените в предмета на процедурата услуги, но не ограничава ползването и на други при поискване от възложителя, допълнително предлагани от оператора. За целта операторът предоставя списък на предлаганите от него услуги, заедно с ценовото предложение.


Понастоящем „Информационно обслужване“ АД ползва около 500 SIM карти, разпределени така:

• Около 450 бр. SIM използват Тарифен план 1

• Около 50 бр. SIM използват Тарифен план 2

Разпределението е примерно и „Информационно обслужване“ АД си запазва правото да променя посочените количества по отделните тарифни планове, включително да намалява или да увеличава общото количество както прецени през периода на целия договор.


2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ:

 • Стандартни гласови услуги (гласова поща; изчакване и задържане на повикването; пренасочване на повикването; ограничаване/забрана на повикванията; конферентна връзка и др.);

 • Услуги за изпращане и получаване на кратки текстови съобщения (SMS) и мултимедийни съобщения (MMS);

 • Услуги за осъществяване на международни електронни съобщителни услуги, включително и провеждане на разговори в роуминг в страни от и извън Европейския съюз за служебните SIM-карти;

 • Уведомяване за пропуснато повикване;

 • Услуги по пренос на данни - GPRS, WAP, мобилен интернет, данни и др.;

 • Справочни услуги, отнасящи се до абонатните номера, кодове за автоматично вътрешно и международно избиране, цени и друга подобна информация, свързана с далекосъобщителните услуги на оператора;

 • Всички служебни SIM-карти, доставени по тази поръчка трябва да бъдат включени в обща корпоративна група с възможност за увеличаване или намаляване на бройката включени SIM-карти, без допълнително заплащане. Всички разговори в тази корпоративна група трябва да бъдат безплатни. Тези разговори не се отчитат във включените в месечната такса предплатени минути.

 • Номерата на всички съществуващи номера трябва да се запазят и същите да бъдат пренесени в мрежата на участника, избран за изпълнител на поръчката. Телефонните номера на SIM картите ще бъдат предоставени на избрания изпълнител след подписването на договор.

 • Преносимостта на съществуващите номера на „Информационно обслужване“ АД следва да се осъществи в срок до 15 дни, считано от датата на сключване на договора и с минимално време на прекъсване.

 • Услугата трябва да осигури възможност за провеждане на разговори от мобилните телефони на „Информационно обслужване“ АД към всички международни и национални мобилни и фиксирани мрежи.

 • Да осигурява безплатни обаждания към единния европейски номер за спешни повиквания – 112 и към останалите спешни номера – от мобилни номера на „Информационно обслужване“ АД.

 • Да осигурява възможност за идентификация на входящите и изходящи обаждания (CLIP, CLIR) по мобилните и по фиксираните линии, като идентификацията да се предава от и към мрежите на останалите телекомуникационни доставчици.

 • Възможност за on line преглед на фактурите и приложенията към тях за мобилни и фиксирани услуги от главния координатор и отговорните служители по договора чрез сайта на оператора.

 • Предоставяне на свързаност към телефонната централа на Възложителя чрез SIP или друга технология, като се изграждат минимум 4 разговорни канала. Допустимо е свързаността да бъде изградена чрез GSM gateway устройства, ако същите са предоставени за сметка на оператора. Разговорите по така изградените разговорни канали се таксуват съгласно тарифният план на Тарифен план 1.

 • Тарифирането трябва да е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговора трябва да се тарифира на секунда.

 • В обхвата на мобилната телефонна услуга задължително следва да бъде включено, без да се дължат допълнителни възнаграждения (безплатно), при месечна такса в размер на 6,90 лева без ДДС за абонат на тарифен план 1 и 19,80 лева без ДДС за абонат на тарифен план 2, следното:

  • 44 640 броя минути месечно за една SIM карта за разговори с абонати на мобилни и фиксирани мрежи в РБ;

  • Първоначално свързване към мрежата на мобилния оператор на всички заявени SIM-карти, независимо от размера (стандартен, mini и др.)

  • Неограничен брой минути за разговори между всички абонати в корпоративната група на „Информационно обслужване“ АД.

  • Преносът на съществуващите номера на номера на възложителя.

  • Предоставяне на SIM-карти, включително и при пренос на съществуващ номер, собственост на Възложителя.

  • Замяна на SIM-карта в случай на кражба, загуба или механично увреждане;

  • Добавяне на нови SIM карти и изваждане на SIM карти към и от корпоративната група по преценка на възложителя или при напускане на служител и нежеланието му да задържи номера като личен;

  • Издаване на нови SIM карти по искане на възложителя;

  • Неограничен мобилен интернет с включени 300 MB и 60 SMS за един месец за абонат на тарифен план 1 и 20 000 MB и 200 SMS за един месец на тарифен план 2 на максимална, възможна за мобилната мрежа скорост и използваемост от 100% на количеството на максимална скорост. В обхвата на SMS не влизат SMS с добавена стойност и са с обхват само за мобилни оператори, опериращи на територията на Република България. Допустимо е ограничаването на скоростта на достъп до мобилен интернет, но не по-малко от 128 kbps, след надхвърляне на включеното количество трафик на всяка SIM карта, съгласно ползвания тарифен план. След изчерпване на лимитите на SMS по двата плана, кандидатът трябва да предложи неограничено ползване и за двата плана за оператори в Република България. Това изискване не се отнася за SMS с добавена стойност.

Към настоящия момент потреблението по отделни мобилни оператори е следното: 42,19% за разговори с абонати на мобилната мрежа на БТК ЕАД, 35,65% за разговори с абонати на мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД,18,40% за разговори с абонати на мобилната мрежа на Теленор България ЕАД и 3.76% за разговори с абонати на фиксирани мрежи в РБ.

В предложението си за изпълнение, всеки кандидат следва да приложи описание на начина по който възнамерява да изпълни изискванията, включително планираните дейности и поддейности, от които може да се удостовери наличие на техническа възможност от страна на кандидата да предостави услугите. В случай, че кандидат не е приложил описание на начина по който възнамерява да изпълни изискванията, включително планираните дейности и поддейности от които може да се удостовери наличие на техническа възможност за предоставяне на услугите или е приложил, но от него се удостоверява липса на техническа възможност, то кандидата не се допуска до оценка на ценовото предложение.3. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Доставките на SIM карти следва да се осъществяват със собствен превоз на Изпълнителя, до сградите на "Информационно обслужване" АД, както следва:3.1. Централно управление: гр. София ул. „П. Волов” №2 тел.:02/ 942 03 40,факс: 02/ 9436607.

3.2. Други офиси в гр. София: кв. Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев" №13.

3.3. Клонове в страната:

гр. Благоевград, ул. "Даме Груев" № 38;

гр. Бургас, ж.к. „Славейков", ул. “Янко Комитов” №3, ет.4;

гр. Варна, бул."Сливница" № 191;

гр. Велико Търново, ул."Никола Габровски" № 61;

гр. Видин, Южна промишлена зона № 42;

гр. Враца, ул. "Христо Ботев" № 135;

гр. Габрово, ул. "Алеко Константинов" № 65;

гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 84;

гр. Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" № 3;

гр. Кюстендил, ул. "Добруджа" № 2 А;

гр. Ловеч, ул. "Д-р С. Съев" № 56;

гр. Монтана, ул. "Никола Вапцаров" № 2;

гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 20;

гр. Перник, ул. "Отец Паисий" № 2;

гр. Плевен, ул. “Иван Вазов“№10а, офис 26 ;

гр. Пловдив, бул. "Санкт Петербург" № 55;

гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 15;

гр. Русе, ул. "Църковна Независимост" № 16;

гр. Силистра, ул. "Шар Планина" № 75;

гр. Сливен, ул."Банско шосе" № 5;

гр. Смолян, бул. "България" № 9;

гр. Стара Загора, ул. "Армейска" № 5;

гр. Търговище, бул. "Митрополит Андрей" № 51;

гр. Хасково, бул. "България" № 152;

гр. Шумен, бул. "Велики Преслав" № 47;гр. Ямбол, ж.к. "3латен рог" № 20.
4. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ

4.1. Видовете и количествата SIM карти ще се заявяват писмено по факс или по електронен път само от Централно управление – гр. София. Участникът следва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 9.00 часа до 17:30 часа.

4.2. Срок за изпълнение на заявките: Доставките на заявените SIM карти ще се извършват в срок до 2 /два/ работни дни за страната, а за адресите в гр. София - до 1 /един/ работен ден след направената писмена заявка от Възложителя.autoshape 5
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница