Приложение 1Дата09.09.2016
Размер44.19 Kb.

Приложение 1


СИГНАЛ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УНИЩОЖАВАНЕТО НА ПРИОРИТЕТНО ЗАЩИТЕНО МЕСТООБИТАНИЕ И ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ ПОД СЕЛАТА ТОПОЛА И БОЖУРЕЦ,

БЪДЕЩА ЗАЩИТЕНА ЗОНА И ОБЕКТ ОТ НАТУРА 2000 “БАЛЧИК – КАЛИАКРА BG0001002”

Описание на случая:

През 2005 година от предишния министър е дадено разрешение да се извърши строителство на голф игрище под селата Топола и Божурец с инвеститор „трейшън клифс енд спа” с решение по ОВОС № 7-7 от 22- ри юни 2005 година. Според информацията, която се съдържа в доклада по ОВОС и допълнително поискан от МОСВ доклад за биологичното разнообразие, изготвени от експерти наети от инвеститора, в района на голф игрището няма защитени местообитания по приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие, което отговаря на приложение 1 на Директивата за местообитанията на Европейският съюз. Също така според същия доклад в района има само няколко малки и изолирани находища на защитени растителни вида от приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Твърди се, че те са били картирани и отделени, така че да бъдат запазени при строителството на голф игрището.


Оказва се обаче, че цялата тази информация е абсолютно невярна, след като лятото тази година екипи от ботаници са посетили района и са картирали природните местообитания от приложение 1 на ЗБР и находищата на защитени растения от приложение 3.
Противно на информацията дадена от инвеститора всички поляни, върху които именно се предлага застрояването на голф полетата, хотелите и къщите, представляват приоритетно според Европейските Директиви и Бернската конвенция местообитание, от съюза Pimpinello - Thymion, което според:

 • действащото при издаване на решението по ОВОС приложение 1 на ЗБР е имало код 34.921 и име Западнопонтийски степи (Western Pontic steppes);

 • сега действащото приложение 1 на ЗБР има код 6290 и име Западнопонтийски божурови степи (Western Pontic Paeonian steppes);

 • според Резолюция 4 от 1996 година на Бернската конвенция има код 34.9 и име Континентални степи (Continental steppes);

 • според Директивата за местообитанията е приоритетно местообитание с код 62CO и име Западнопонтийски степи (Western Pontic steppes).

На мястото на което ще се строи голф игрището се среща много рядък и ендемичен екологичен подтип на това местообитание от асоциация (Allyso caliacrae – Artemisietum lerchianae) с характерни видове Allysum caliacrae, Artemisia lerchiana, Agropyron brandzae, Aster oleifolius, Astragalus glaucus, Astragalus spruneri, Jurinea stoechadifolia, Kochia prostrate, Linum austriacum, Thymus zygioides. То се развива върху уникалните геоложки условия на свлачищният крайморски бряг в района. Площта на този екологичен подтип местообитание в целия свят е около 140 ха. Ако голф комплекса се построи ще бъде унищожена пряко 60 % от него. Заедно с други вече разрешени или предложени по-малки по площ проекти, на път е да се унищожи от лицето на земята този тип растителност. Общата площ на местообитание 62C0 в България е около 3060 ха, което значи че този проект унищожава над 2% от него, без да се вземат предвид други разрешени строителни дейности през последните 1-2 години (вилни комплекси, вятърни централи и т.н.).


Информацията дадена от инвеститорите за находища на защитени видове растения по приложение 3 на ЗБР е непълна и невярна. Буквално във всяко петно от местообитание 62C0 има някои от следните защитени строго защитени видове: Matthiola odoratissima, Nepeta parviflora, Goniolimon besseranum, Artemisia lerchiana, Limonium latifolium, Ephedra distachy. В докладите на инвеститора се твърди, че вида Artemisia lerchiana, защитен вид и важен индикатор за редкия подтип на местообитание 62CO, не се среща в района на голф игрището. Това просто е невярно, защото този вид се среща навсякъде, и на повечето места доминира в растителността. Изграждането на комплекса ще унищожи едно от 3 находища в България на вида Goniolimon besseranu, неправилно определен от инвеститорите, като много по-честият вид Goniolimon tataricum. По-долу посочваме географските координати с точност от няколко метра за находищата на тези видове.


 • Голф поле №1 - 43˚25’42.5’’; EO 28˚17’21.6’’ – Artemisia lerchiana

 • Голф поле №2 43˚25’06.6’’; EO 28˚19’17.8’’ – Nepeta parviflora, Goniolomon besseranum

 • Голф поле №3 43˚25’01.6’’; EO 28˚19’08.9’’ – Matthiola odoratissima

 • Голф поле №4 43˚25’05.7’’; EO 28˚18’57.1’’ - Matthiola odoratissima, съобщество на Rhus coriaria и Colutea arborescens.

 • Голф поле №5 43˚25’05.0’’; EO 28˚18’53.7’’ – Ephedra dystachya, Linum tauricum subsp. tauricum, Nepeta parviflora, Matthtiola odoratissima, Artemisia lerchiana

 • Голф поле №6 43˚25’03.1’’; EO 28˚18’23.8’’ – Artemisia lerchiana

 • Голф поле №7 43˚25’00.6’’; EO 28˚18’03.7’’ – Artemisia lerchiana

 • Голф поле №8 43˚24’59.8’’; EO 28˚17’55.0’’– Artemisia lerchiana

 • Голф поле №9 43˚25’03.0’’; EO 28˚17’43.7’’– Artemisia lerchiana

 • Голф поле №10 43˚24’59.1’’; EO 28˚17’39.7’’ - Ephedra dystachya, Astragalus glaucus, Goniolomon besseranum

 • Голф поле №11 43˚24’55.6’’; EO 28˚17’23.2’’ - Matthtiola odoratissima, Limonium latifolium

 • Голф поле №12 43˚24’56.8’’; EO 28˚17’28.2’’ - Matthtiola odoratissima, Ephedra dystachya

 • Голф поле №13 43˚24’45.4’’; EO 28˚16’58.1’’ - Ephedra dystachya, Astragalus glaucus, Goniolomon besseranum, Jurinea stoechadifolia, Alyssum caliacrae, Brassica eleongata, Aster oleifolius

 • Голф поле №14 N 43˚24’45.4’’; EO 28˚16’58.3’’ - Goniolomon besseranum, Jurinea stoechadifolia, Limonium latifolium, Artemisia lerchiana

 • Местност Чиракман - N 43˚24’45.7’’; EO 28˚20’57.0’’- Artemisia lerchiana

 • Местност Иканталък - N 43˚24’21.7’’; EO 28˚14’58.1’’- Artemisia lerchiana

 • Местността След Иканталъка - N 43˚24’30.6’; EO 28˚12’52.8’’ – Artemisia lerchianaНеобходими действия:

 1. С Заповед на Министъра на околната среда и водите спешно да бъдат спрени започналите строителни работи и да се възложи на Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна за изпълнение;

 2. По реда на Административно процесуалният кодекс, въз основата на предоставената информация да се ревизира решението по ОВОС, така че да се забрани унищожаване на площи от местообитание 62CO и защитените растителни видове срещащи се там;

 3. Да се предпроиемат същите действия от т.1 и т.2 спрямо всяко друго решение засягащо това местообитание в района на НАТУРА 2000 зоната Балчик - Калиакра.


Забележка:

Изцяло отговорност на инвеститора е, че не е събрал и предоставил вярната и пълна информация относно въздействията на неговия проект. Изцяло за негова сметка следва да са щетите, които би претърпял от спирането на проекта.
Каталог: upload -> documents -> no-date
no-date -> Предстои двоен опит за заличаването на Природен парк Странджа Изявление на 17 природозащитни организации от коалицията „За да остане природа в България”
no-date -> Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
no-date -> Циркус седемте езера
no-date -> O ц e н к а за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
no-date -> Решение на Министерския съвет №122 от 03. 2007 г.
no-date -> Българско дружество за защита на птиците
no-date -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на околната среда и водите
no-date -> Г. Относно: изменение на Общ устройствен план (оун) на Община Царево
no-date -> П р и л о ж е н и е т а б л и ц и
no-date -> Екологично сдружение “Хаберлеа” До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница