Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 ГДата24.07.2016
Размер108.63 Kb.
#4733

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ И СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСОВАТА 2013 Г.

I.Функция “Образование”

Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ЦДГ № 1 „Веселушко” – гр. Търговище” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детската градина

Второстепенен разпоредител е директора на ЦДГ № 1 „Веселушко” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детската градина.


Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ЦДГ № 2 „Осми март” – гр. Търговище” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детската градина

Второстепенен разпоредител е директора на ЦДГ № 2 „Осми март” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детската градина.


Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ЦДГ № 3 „Здравец” – гр. Търговище с филиал в с. Разбойна” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детската градина

Второстепенен разпоредител е директора на ЦДГ № 3 „Здравец” – гр. Търговище с филиал в с. Разбойна, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детската градина.


Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ЦДГ № 5 „Червената шапчица” – гр. Търговище с филиал в с. Стража” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детската градина

Второстепенен разпоредител е директора на ЦДГ № 5 „Червената шапчица” – гр. Търговище с филиал в с. Стража, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детската градина.


Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ЦДГ № 6 „Пролет” – гр. Търговище” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детската градина

Второстепенен разпоредител е директора на ЦДГ № 6 „Пролет” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детската градина.


Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ЦДГ № 7 „Снежанка” – гр. Търговище” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детската градина

Второстепенен разпоредител е директора на ЦДГ № 7 „Снежанка” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детската градина.
Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ЦДГ № 8 „Слънце” – гр. Търговище” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детската градина

Второстепенен разпоредител е директора на ЦДГ № 8 „Слънце” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детската градина.


Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ЦДГ № 9 „Приказка” – гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детската градина

Второстепенен разпоредител е директора на ЦДГ № 9 „Приказка” – гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детската градина.


Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ЦДГ № 11 -гр. Търговище и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детската градина

Второстепенен разпоредител е директора на ЦДГ № 11 гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детската градина.


Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ОДЗ „Пчелица” – гр. Търговище” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детското заведение

Второстепенен разпоредител е директора на ОДЗ „Пчелица” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детското заведение.


Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ЦДГ „Зорница” – с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Голямо Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детската градина

Второстепенен разпоредител е директора на ЦДГ „Зорница” – с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Голямо Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детската градина.


Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ЦДГ „1-ви юни” – с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детската градина

Второстепенен разпоредител е директора на ЦДГ „1-ви юни” – с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детската градина.


Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ЦДГ „1-ви юни” – с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево и с. Дългач” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детската градина

Второстепенен разпоредител е директора на ЦДГ „1-ви юни” – с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево и с. Дългач, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детската градина.


Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ЦДГ „Мир” – с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на детската градина

Второстепенен разпоредител е директора на ЦДГ „Мир” – с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на детската градина.Дейност “Други дейности по образованието”

Второстепенен разпоредител за визираната дейност е зам. кмета – Д. Дечев или заместващото го лице.

Длъжностните лица, полагащи първи подпис на платежните документи са – зам. кмета – Д. Дечев и директор на дирекция “ФС” или заместващите ги лица, като втори подпис е на съставителя на финансовия отчет на визираната дейност или заместващото го лице.
Дейностите “Общообразователни училища - I СОУ “Св. Св. Седмочисленици” – гр. Търговище”, “Общежитие”, “Подготвителна група в училище - I СОУ “Св. Св. Седмочисленици” – гр. Търговище” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити е директора на I СОУ “Св. Св. Седмочисленици” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейност “Общообразователни училища – II СОУ “Професор Н. Маринов” – гр. Търговище” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на II СОУ “Професор Н. Маринов” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейностите “Общообразователни училища - I ОУ “Хр. Ботев” – гр. Търговище”, “Подготвителна група в училище - I ОУ “Хр. Ботев” – гр. Търговище” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на I ОУ “Хр. Ботев” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейностите “Общообразователни училища - II ОУ “Н. Й. Вапцаров” – гр. Търговище”, “Подготвителна група в училище – II ОУ “Н. Й. Вапцаров” – гр. Търговище” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на II ОУ “Н. Й. Вапцаров” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейност “Общообразователни училища – III ОУ “П. Р. Славейков” – гр. Търговище” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на III ОУ “П. Р. Славейков” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейност “Общообразователни училища – IV ОУ “Ив. Вазов” – гр. Търговище” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на IV ОУ “Ив. Вазов” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейност “Общообразователни училища – ПГИЧЕ “Митрополит Андрей” – гр. Търговище” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на ПГИЧЕ “Митрополит Андрей” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейност “Общообразователни училища – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Буйново” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Буйново, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейностите “Общообразователни училища - ОУ “Хр. Ботев” – с. Вардун”, “Подготвителна група в училище - ОУ “Хр. Ботев” – с. Вардун” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на ОУ “Хр. Ботев” – с. Вардун, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейност “Общообразователни училища – ОУ “Г. С. Раковски” – с. Голямо Ново” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на ОУ “Г. С. Раковски” – с. Голямо Ново, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейност “Общообразователни училища – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Дралфа” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Дралфа, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейност “Общообразователни училища – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Драгановец” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Драгановец, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейност “Общообразователни училища – ОУ “Хр. Ботев” – с. Лиляк” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на ОУ “Хр. Ботев” – с. Лиляк, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейност “Общообразователни училища – ОУ “Хр. Ботев” – с. Макариополско” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на ОУ “Хр. Ботев” – с. Макариополско, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейност “Общообразователни училища – ОУ “П. Хилендарски” – с. Надарево” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на ОУ “П. Хилендарски” – с. Надарево, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейностите “Общообразователни училища - ОУ “Отец Паисий” – с. Подгорица”, “Подготвителна група в училище – ОУ „Отец Паисий” - с. Подгорица” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на ОУ “Отец Паисий” – с. Подгорица, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.Дейност “Общообразователни училища – ОУ “Хр. Ботев” – с. Руец” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на ОУ “Хр. Ботев” – с. Руец, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейност “Спортни училища” и другите дейности по ЕБК за 2013 г. на училището

Второстепенен разпоредител е директора на Спортно училище “Никола Симов” – гр. Търговище, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на училището.


Дейност “Извънучилищни дейности – Обединен детски комплекс”

Второстепенен разпоредител е ръководителя на ОДК, а като втори подпис – съставителя на финансовия отчет на ОДК.


Дейност “Столове”

Второстепенен разпоредител е директора на “Ученически столове”, а като втори подпис – съставителя финансовия отчет на “Ученически столове”.


II.Функция “Здравеопазване”

Второстепенен разпоредител в направление “Здравеопазване” е зам. кмета – Д. Дечев или заместващото го лице, като обхвата на финансираните дейности е:  1. Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ.

  2. Здравен кабинет в детски градини и училища.

  3. Други дейности по здравеопазването.

Длъжностните лица, полагащи първи подпис на платежните документи са – зам.кмета – Д. Дечев и директор на дирекция “ФС” или заместващите ги лица, а като втори подпис е на съставителя на финансовия отчет на направление “Здравеопазване” или заместващото го лице.
III.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейностите “Домашен социален патронаж” и “Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”

Второстепенен разпоредител е директора на “Социален патронаж”, а като втори подпис – съставителя финансовия отчет на “Социален патронаж” или заместващото го лице.


Дейност “Домове за деца” (ДДУИ „Света Мина”)

Второстепенен разпоредител е директора на ДДУИ „Света Мина” или заместващото го лице, а като втори подпис – съставителя финансовия отчет на ДДУИ „Света Мина” или заместващото го лице.


Дейностите “Дневни центрове за лица с увреждания” (Дневен център за възрастни хора с увреждания – Търговище) и “Дневен център за стари хора”

Второстепенен разпоредител е директора на Дневния център за възрастни хора с увреждания – Търговище или заместващото го лице, а като втори подпис – съставителя финансовия отчет на тези дейности или заместващото го лице.


IV.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Второстепенен разпоредител за група “Култура” е зам. кмета – Д. Дечев или заместващото го лице, като обхвата на финансираните дейности е:  1. Оркестри и ансамбли.

  2. Други дейности по културата.

  3. Читалища.

Длъжностните лица, полагащи първи подпис на платежните документи са - зам. кмета – Д. Дечев и директор на дирекция “ФС” или заместващите ги лица, като втори подпис е на съставителя на финансовия отчет на направление “Култура” или заместващото го лице.
Дейност “Музеи и художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер” (Регионален исторически музей)

Второстепенен разпоредител е директора на Регионален исторически музей, като втори подпис е на съставителя на финсовия отчет на музея.


Дейност “Музеи и художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер” (Художествена галерия)

Второстепенен разпоредител е директора на Художествена галерия, като втори подпис е на съставителя на финсовия отчет на Художествена галерия.


Дейност “Библиотеки с регионален характер” (Библиотека “П.Стъпов” – Търговище)

Второстепенен разпоредител е директора на Библиотека “Петър Стъпов”, като втори подпис е на съставителя на финансовия отчет на библиотеката.


Дейност “Обредни домове и зали”

Второстепенен разпоредител е директора на “Обредни домове и зали”, като втори подпис е на съставителя на финансовия отчет на “Обредни домове и зали”.


V.Други дейности по икономиката – ЦМДИ.

Второстепенен разпоредител е директора на ЦМДИ, като втори подпис е на съставителя на финансовия отчет на ЦМДИ.


VI.Дейностите „Спортни бази за спорт за всички – ОП „СОД””, „Радиотранслационни възли”, „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”, “Приюти за безстопанствени животни” и „Други дейности по икономиката – ОП „СОД””

Второстепенен разпоредител е директора на Общинско предприятие „Социални и охранителни дейности”, като втори подпис е на съставителя на финансовия отчет на Общинско предприятие „Социални и охранителни дейности”.


VІІ. Дейностите “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – ОП “Флора””, “Озеленяване – ОП “Флора”” и “Чистота – ОП “Флора””

Второстепенен разпоредител е директора на Общинско предприятие „Флора”, като втори подпис е на съставителя на финансовия отчет на Общинско предприятие „Флора”.VІІІ. Мероприятия към Общината – финансирани от общинския бюджет, чието счетоводно обслужване се осъществява от Общинска администрация.

Първи разпоредител с бюджетни и извънбюджетни кредити – кмета на Общината и директор на дирекция “ФС” или заместващите ги лица, които подписват платежните документи.

Второстепенен разпоредител е кмета на Общината и директора на дирекция “ФС” или заместващите ги лица, а като втори подпис на съставителя на финансовия отчет на Общината или заместващото го лице.

Изготвил:..................../Д. Аначкова/

Каталог: economic -> file
file -> 1. профил на общината 4 Основни географски характеристики 4
file -> За развитието на туризма в Община Търговище
file -> Община търговище
file -> Списък на общинските недвижими имоти, с които Община Търговище
file -> Община търговище обявява
file -> Д о г о в о р за обществена поръчка
file -> Конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № з-оп-92 от 13. 08. 2013 г на кмета на Община Търговище
file -> На общинските недвижими имоти, в които Община Търговище може да учреди право на строеж по реда на чл. 37, ал. 1 от зос при проявен инвеститорски интерес през 2012 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница