Приложение 2 индикативен списък /checklist/ на заплахитеДата26.09.2018
Размер35.5 Kb.
#82847

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК /CHECKLIST/ НА ЗАПЛАХИТЕ

Използвайте този справочен списък за определяне на заплахите, съществуващи за отделните видове паметници.


1. Природни заплахи:
Екстремални природни явления (земетресение, торнадо, вулканични изригвания)

Природни явления, предизвикани от човешка дейност (напр. наводнение, пожар, свлачище, замърсяване)

Ерозия

Вредители, гнездене на птици, животинска дейностКлиматични фактори (вятър, дъжд)

Управление на подпочвените води (проникване на влага, събиране на вода, капилярни водни потоци, високо или ниско ниво на подпочвените води)

Слънчево греене, като причина за разрушаване на паметника

Температурни промени (разширение/свиване, цикли на овлажняване/изсушаване, движение и кристализиране на солите)

Замърсяване

Разрушаване на материалите


2. Развитие – демографски растеж:
Градско разрастване

Земеделие (използване на земята, механизация, засоляване на почвите дължащо се на торенето)

Промишлено развитие, Инфраструктура

Обезлюдяване на селските райони, дължащо се на урбанизацията

Загуба на занаятчийски ръчни традиции /строителство, украса/
3. Туризъм
Липса на сигнализация /указателни табели, знаци/, ясно очертани пътеки, охрана, поддръжка (състояние на „всичко е позволено за паметника”)

Натрупване на съоръжения и обслужващи павилиони/други, улеснения за посетители (и хотели)

Прояви на вандализъм (например графити)

Интензивно посещение и използване


4. Липса на мерки за планиране:
Изолирани „разкопки”

Обектите са третирани като пречки за развитието – сметища за отпадъци

Временни ограждания (за запазване на останките или за защита от публиката)
5. Въздействието на обществените смутове /вълнения/
Прояви на вандализъм по политически или социални причини

Унищожение на символи

Използване на обектите за военни цели

Конфликт на ценности

Персоналът на службите за антични ценности не е обучен за спешни действия
6. Ограбване
Търсене на международните пазари за антични ценности

Бедност на селските райони – организирана престъпност

Археологията е възприемана като чуждо привнасяне /Archaeology perceived as a foreign import/

Иманярство

Невъзможност, неуспех в опазването на обекта
7. Археологическите разкопки като разрушаващ фактор
Разкопавания и траншеи оставяни отворени (без засипване)

Укрепване, консервация и опазване (и презентация на обекта) не са изпълнени

Липса на координация между научната мисия и местните власти
8. Неподходящата намеса като фактор за разрушаване
Необучен персонал

Остарели методи

Несъвместими материали

Не документирана реконструкция, дегизирана като реставрация

Необратими и неправилни реконструкции
9. Липса на поддръжка
Разрастване на растителност

Натрупване на боклуци и мръсотия

Застояла вода
10. Липса на администриране и законодателство
Неадекватна подкрепа от страна на институциите

Неясно определение на статута на археологическите останки върху частна собственост

Неясни критерии за определяне и обозначаване на защитените зони

Слабо интегриране на наследството в плановете за развитие

Неподходящо обучение/квалификация

Повишаване на съзнанието

Спешни планове /Emergency plans/
11. Конструктивна дестабилизация
Конструктивни повреди – деформации, свивания

Загуба на субстанция, отлепване, отчупване, рухване

Допълнителни ефекти –повърхностни отлагания, натрупвания, подмени
12. Собственост и обитаване/ползване
Липса на собственик

Пренаселено обитаване/ползване

Няма отговорност за поддръжка
13. Функция
Неподходяща функция

Конфликтно използване


14. Ресурси
Липса на финансиране за поддръжка и поправки

Липса на умения за управление на проектаЛипса на умения за техническа реставрация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница