Приложение №2 Издава се на основание чл. 53 ал. 1 от Правилника за прилагане на зиху публикуван а дв бр. 115 от 2004 г. Трудноподвижните лица с над 90 на сто намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощДата23.10.2018
Размер34.5 Kb.
#93875
Приложение №2

Издава се на основание чл. 53 ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗИХУ публикуван а ДВ бр. 115 от 2004 г. "Трудноподвижните лица с над 90 на сто намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, здравни, образователни и други институции, здравни и лечебни заведения в размер на 5 лв. на час.
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Настоящата служебна бележка се издава на /трите имена/

..................................................................................................................................................

ЕГН.............................................. живущ в гр. (с)..................................................................

ЖК....................................................бл..............вх...............ет.......................ап.....................

в уверение на това, че същият е ползвал за придружител лицето /трите имена/

....................................................................................................ЕГН.......................................

при посещения на:


1. Институцията............................................... издава настоящата служебна

бележка за извършване на услугата.....................................................................................

Времетраене на услугата.............часа

гр. /с/.................................... Длъжностно лице:..............................

Дата................... (печат и подпис)
2. Институцията................................................. издава настоящата служебна

бележка за извършване на услугата......................................................................................

Времетраене на услугата.............часа

гр. /с/.................................... ` Длъжностно лице:..............................

Дата ................ (печат и подпис)
3. Институцията................................................. издава настоящата служебна

бележка за извършване на услугата.....................................................................................

Времетраене на услугата.............часа

гр. /с/.................................... Длъжностно лице:..............................

Дата .................. (печат и подпис)
4. Институцията................................................. издава настоящата служебна

бележка за извършване на услугата.......................................................................................

Времетраене на услугата.............часа

гр. /с/.................................... Длъжностно лице:.................................

Дата .................. (печат и подпис)
5. Институцията.................................................. издава настоящата служебна

бележка за извършване на услугата.......................................................................................

Времетраене на услугата.............часа

гр. /с/.................................... Длъжностно лице:................................Дата .................. (печат и подпис)
ЗАБЕЛЕЖКА: Времетраенето на услугата включва време за придвижване до учреждението, самата услуга и връщането до дома.

Настоящите служебни бележки да послужат за изплащане на целева помощ за придружител от Съюза на инвалидите в България.
Печат на регионалната организация на СИБ:

/Подпис/
Каталог: uploads -> wysiwyg -> files
files -> Д е к л а р а ц и я за съгласие за участие като подизпълнител
files -> Програма исторически музей, пл. „Александър Батенберг 03 ноември, четвъртък
files -> Програма национална конференция по повод 30 г от откриването на Музея на градското всекидневие Къщата на Калиопа в Русе
files -> Препис! З а п о в е д № рд-09-318 от 25. 04. 2017 година
files -> Препис! З а п о в е д № рд-09-830
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област русе о б л а с т н а с т р а т е г и я
files -> Доставка на учебна литература, учебни и спортни пособия, оборудване и обзавеждане за изпълнение на дейностите по проект bg05M2OP001 001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция”
files -> Община сливо поле


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница