Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)Дата27.08.2016
Размер84.32 Kb.
Приложение № 2

към чл. 8
А - 13. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ (Agaricus)


 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на гъбите се отнасят за културните сортове от вида Agaricus (syn. Psalliota)1, предназначени за консумация в прясно състояние.

Гъбите се класифицират в две групи:


 • Неподрязани гъби - долната част на пънчето не е подрязана.

 • Подрязани гъби - долната част на пънчето е подрязана. Подрязаното място трябва да бъде чисто и приблизително перпендикулярно на надлъжната ос на пънчето.

В зависимост от фазата на развитие гъбите в тези две групи се подразделят на:

 • Затворени гъби - гъби, чиято гугла е напълно затворена.

 • Гъби с було - гъби, чиято гугла е свързана с пънчето чрез ципеста обвивка (було).

 • Отворени гъби - гъби, чиято гугла е отворена (разтворена или плоска; краищата на гуглата трябва да бъдат леко подвити навътре).

 • Плоски гъби - гъби, които са напълно отворени, като краищата на гуглата не са нито съвсем чашковидни, нито са обърнати.

В зависимост от оцветяването гъбите се класифицират на две групи:

 • “Бели”

 • “Кафяви” или “кестеняви”.

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Култивираните гъби от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат: • цели; при подрязаните гъби отрезът трябва да бъде чист;

 • здрави; не се допускат загнили гъби, силно покафеняване на пънчето или други развалени гъби, негодни за консумация;

 • чисти, без видими странични примеси, различни от компоста;

 • свежи на външен вид; трябва да се взема под внимание типичния цвят на ламелите и/или търговския тип;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без страничен мирис и/или вкус.

Развитието и състоянието на гъбите трябва да бъдат такива, че те да могат:

 • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

2.2. Класификация

Гъбите се класифицират в три класа на качество.


2.2.1. Клас ”Екстра”

Гъбите от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. По отношение на формата, външния вид, развитието и оцветяването те трябва да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за търговския тип. Те трябва да бъдат добре оформени.

Гъбите трябва да бъдат без дефекти. Допускат се съвсем незначителни дефекти по повърхността при условие, че те не влошават общия външен вид на гъбите, качеството, тяхната съхраняемост и търговския вид в опаковката.

За подрязаните гъби отрезът трябва да бъде приблизително перпендикулярен на надлъжната ос.

Гъбите трябва да бъдат без полепнал компост; за неподрязаните гъби се допускат следи от компост върху пънчето.

2.2.2. Клас I

Гъбите от този клас трябва да бъдат с добро качество. По отношение на формата, външния вид, развитието и оцветяването те трябва да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за търговския тип.

Допускат се следните незначителни дефекти при условие, че те не влошават общия външен вид на гъбите, качеството, тяхната съхраняемост и търговския вид в опаковката:


 • незначителни дефекти във формата;

 • незначителни дефекти в оцветяването;

 • незначителни набивания по повърхността;

 • незначителни следи от компост; за неподрязаните гъби се допуска наличие на малко компост върху пънчето.

За подрязаните гъби отрезът трябва да бъде приблизително перпендикулярен на надлъжната ос.
2.2.3. Клас II

Към този клас се отнасят гъбите, които не могат да се отнесат към клас “Екстра” и клас І, но съответстват на посочените минимални изисквания.

Допускат се следните дефекти при условие, че гъбите запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:


 • дефекти във формата;

 • дефекти в оцветяването;

 • незначителни набивания;

 • незначителни повреди по пънчето;

 • незначителна вътрешна влага на пънчето;

 • обезцветени ламели;

 • кухи пънчета;

 • следи от компост; за неподрязаните гъби се допуска наличие на малко компост върху пънчето.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя чрез максималния диаметър на гуглата и дължината на пънчето: • Минимален размер

Минималният размер на гуглата трябва да бъде не по-малък от 15 мм за затворените гъби, гъбите с було и отворените гъби и 20 мм за плоските гъби.

 • Дължина на пънчето

Дължината на пънчето се измерва:

  • от ламелите под гуглата - за отворените и плоските гъби

  • от булото - за затворените гъби и гъбите с було.

Определянето на размера е задължително за гъбите от клас “Екстра”, в съответствие с посочената по-долу скала.

Гъбите от клас І и клас ІІ трябва да отговарят на определените граници на размера, ако са посочени думите “малък”, “среден” или “голям”:


Затворени гъби, гъби с було и отворени гъби


Диаметър на гуглата

Максимална дължина на пънчето

размер


граници на размера

подрязани гъби


неподрязани гъби

Малък

15 - 45 мм

1/2 от диаметъра

на гуглата2/3 от диаметъра

на гуглатаСреден

30 - 65 мм

Голям

50 мм и повече

Плоски гъби


Диаметър на гуглата

Максимална дължина на пънчето

размер


граници на размера

подрязани гъби


неподрязани гъби

Малък

20 - 55 мм

2/3 от диаметъра

на гуглатаГолям

50 мм и повече

4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на гъбите, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас “Екстра”

Допуска се до 5% от броя или теглото на гъбите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас І.4.1.2. Клас I

Допуска се до 10% от броя или теглото на гъбите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас ІІ.4.1.3. Клас II

Допуска се до 10% от броя или от теглото на гъбите да бъдат без пънчета и до 10% от броя или теглото на гъбите да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допускат загнили или развалени гъби, негодни за консумация.


4.2. Специални допустими отклонения, когато е посочена фазата на развитие


4.1.1. Клас “Екстра”

Допуска се до 5% от общия брой или тегло на култивираните гъби да отговарят на предишната или на следващата фаза на развитие.4.1.2. Клас I

Допуска се до 10% от общия брой или тегло на култивираните гъби да отговарят на предишната или на следващата фаза на развитие.4.1.3. Клас II

Допуска се култивираните гъби от различна фаза на развитие да бъдат смесвани в една опаковка. Когато фазата на развитие е обозначена, се допуска до 25% от общия брой или тегло на култивираните гъби да отговарят на предишната или на следващата фаза на развитие.


4.3. Допустими отклонения от размера


За всички класове се допуска до 10% от броя или теглото на гъбите да не съответстват на посочените размери.

5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от гъби с един и същ произход, търговски тип, фаза на развитие (обект на разпоредбите на т. 4.2.), качество и размер (когато се изисква определяне на размера).

Допуска се търговски опаковки с нетно тегло до 1 кг да съдържат смес от гъби с различен цвят при условие, че гъбите са еднородни по отношение на качество, стадий на развитие и размер (когато се изисква определяне на размера), и за всеки отделен цвят - по отношение на произхода.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Култивираните гъби могат да бъдат смесвани, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.

5.2. Опаковка

Гъбите трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела, включително големи количества компост.

6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • Когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън:

- “Култивирани гъби”,

- “Подрязани” или “неподрязани” ;

- Вид цвят, ако не е “бял” ;


 • Фаза на развитие (не е задължително);

 • Наименование на различните цветове - когато търговската опаковка съдържа смес от гъби с различен цвят.

6.3. Произход на продукта


 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

 • Когато търговската опаковка съдържаща смес от гъби с различен цвят и с различен произход, всяка страна на произход трябва да бъде посочена непосредствено до наименованията на съответните цветове.

6.4. Търговски характеристики


 • Клас;

 • Размер (ако се изисква определяне на размера), изразен чрез минималния и максималния диаметър на гуглата или с думите “малък”, “среден” или “голям”;

 • Нетно тегло.

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.1 При смесените опаковки, така като са определени в т. 5.1. “Еднородност”, култивираните гъби от други видове трябва да отговарят на минималните изисквания.


Каталог: web -> odz gabrovo -> Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към ч
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-20. Изисквания за качество на цитрусови плодове област на приложение
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-11. Изисквания за качество на лешници с Черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-12. Изисквания за качество на краставици
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-23. Изисквания за качество на ягоди
Plodovezele -> Б-22. Изисквания за качество на ябълки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А изисквания за качество на зелен фасул
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-18. Изисквания за качество на сливи
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на кайсии


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница