Приложение №2 към чл. 8 А изисквания за качество на зелен фасулДата26.05.2017
Размер68.43 Kb.
Приложение № 2

към чл. 8
А-8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ЗЕЛЕН ФАСУЛ


 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на зеления фасул се отнасят за културните сортове от вида Phaseolus vulgaris L. и Phaseolus coccineus L., предназначени за консумация в прясно състояние.

 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Зеленият фасул от всички класове, отговарящ на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъде: • цял1;

 • здрав; не се допуска загнил или развален фасул, негоден за консумация;

 • чист, практически без видими странични примеси;

 • свеж на външен вид;

 • без втвърдяване на ендодерма (т.е. без пергаментов слой);

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Развитието и състоянието на фасула трябва да бъдат такива, че той да може:

 • да издържа на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставя на местоназначението в добро състояние.

2.2. Класификация

Фасулът от тази група се класифицира в три класа на качество.2.2.1. Клас “Екстра”

Фасулът от този клас трябва да бъде с най-високо качество. По отношение на формата, развитието и оцветяването той трябва да притежава всички основни характеристики, типични за сорта и/или търговския тип, към който се отнася.

Фасулът трябва да бъде:


 • с добър тургур, лесно да се отчупва с пръсти;

 • много нежен;

 • с права форма;

 • без лико (целулозни влакна).

Зърната, когато ги има, трябва да бъдат малки и меки. Фасулът от типа “филе” (“Needle beans”) трябва да бъде без зърна.

Фасулът трябва да бъде без дефекти. Допускат се незначителни дефекти по повърхността при условие, че те не влошават общия външен вид на фасула, качеството, неговата съхраняемост и търговския вид в опаковката.2.2.2. Клас I

Фасулът от този клас трябва да бъде с добро качество. По отношение на формата, развитието и оцветяването той трябва да притежава всички основни характеристики, типични за сорта и/или търговския вид, към който се отнася.

Фасулът трябва да бъде:


 • с добър тургур;

 • млад и нежен;

 • без лико (целулозни влакна), с изключение на фасула, предназначен за нарязване на парчета.

Зърната, когато ги има, трябва да бъдат малки и меки.

Допускат се следните незначителни дефекти при условие, че те не влошават общия външен вид на фасула, качеството, неговата съхраняемост и търговския вид в опаковката: • незначителни дефекти във формата;

 • незначителни дефекти в оцветяването;

 • незначителни дефекти по кожицата.

2.2.3. Клас II

Към този клас се отнася фасул, който не може да се отнесе към клас “Екстра” и клас І, но съответства на посочените минимални изисквания.

Фасулът трябва да бъде:


 • достатъчно нежен;

 • без ръждиви петна; за фасула от типа “филе” (“Needle beans”) не се допускат никакви петна от ръжда.

Зърната, когато ги има, трябва да бъдат не много големи и в разумна степен меки.

Допускат се следните дефекти при условие, че фасулът запазва основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид: • дефекти във формата;

 • дефекти в оцветяването;

 • дефекти по кожицата;

 • наличие на лико (целулозни влакна);

 • незначителни ръждиви петна; не се допускат петна от ръжда при фасула от типа “филе” (“Needle beans”).

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът на фасула се определя по максималната широчина на чушката, измерена под прав ъгъл по отношение на ръбчето (шева).

Определянето на размера е задължително само за фасула от типа “филе” (“Needle beans”) в съответствие със следната класификация:


 • много дребен (very fine) - широчина на чушката не по-голяма от 6 мм;

 • дребен (fine) - широчина на чушката не по-голяма от 9 мм;

 • средно едър (avеrage) - широчина на чушката над 12 мм.

Към клас “Екстра” не може да бъде отнесен средноедрия (medium) фасул от типа “филе” (“Needle beans”).

4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

4.1. Допустими отклонения от качеството

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на фасула (когато определянето на размера е задължително), който не отговаря на изискванията за съответния клас.4.1.1. Клас Екстра

Допуска се до 5 % от броя или теглото на фасула да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас I.4.1.2. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на фасула да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас II. От тези 10% не повече от 5% могат да имат лико в случаите, когато сортът и/или търговския тип фасул би трябвало да бъде без лико.

Освен това, не повече от 15% от броя или теглото на фасула (изключва се фасулът от типа “филе” (“Needle beans”) могат да бъдат без плодна дръжка и да им липсва малко парченце от тясната част на извитото връхче, при условие, че тези чушки остават затворени, сухи и необезцветени.

4.1.3. Клас II

Допуска се до 10 % от броя или теглото на фасула да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допуска фасул, засегнат от Colletotrichum lindemuthianum (заболяване на фасула – петнистост), загнил или развален, негоден за консумация.

Освен това, не повече от 30% от броя или теглото на фасула (изключва се фасула от типа “филе” (“Needle beans”) могат да бъдат без плодна дръжка и да им липсва малко парченце от тясната част на извитото връхче, при условие, че тези чушки остават затворени, сухи и необезцветени.

4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

Допуска се за всички класове до 10% от броя или теглото на фасула да не отговарят на посочените размери (когато се изисква определяне на размера).5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от фасул с един и същ произход, сорт или търговски тип, качество и размер (когато размерът е задължителен).

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Зеленият фасул може да бъде смесван, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.5.2. Опаковка

Фасулът трябва да бъде опакован по начин, осигуряващ запазването му.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди вещества.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка единична опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • "Зелен фасул” и/или наименованието на търговския тип, когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън.

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас;

 • Размер:

  • за фасула от типа “филе” (“Needle beans”) - изразен чрез думите “много дребен”, “дребен” и “средно едър”;

  • за другите видове фасул (ако се изисква определяне на размера) - изразен чрез минималната и максималната широчина на чушката.

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.
1 Предвид начина на прибиране на реколтата от зелен фасул (с изключение на фасула на чушки от типа “филе” – “Needle beans” ) се допуска незначителна повреда в края на плодовата дръжка, но само в рамките на описаните по-долу допустими отклонения.Каталог: web -> odz gabrovo -> Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към ч
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-20. Изисквания за качество на цитрусови плодове област на приложение
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-11. Изисквания за качество на лешници с Черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-12. Изисквания за качество на краставици
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-23. Изисквания за качество на ягоди
Plodovezele -> Б-22. Изисквания за качество на ябълки
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-18. Изисквания за качество на сливи
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на кайсии


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница