Приложение №5 форми на предизборна кампания чрез официалната интернет страница на бнтДата06.03.2017
Размер53.92 Kb.
#16355
Приложение № 5

ФОРМИ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

ЧРЕЗ ОФИЦИАЛНАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА БНТ

www.bnt.bg/izbori2017

Период: 24 февруари – 24 март 2017г.
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ – Страниците, посветени на парламентарните избори 2017г. в сайта www.bnt.bg ще отразяват изяви на участниците в предизборната кампаниия.изборите. Страницата ще има раздел Новини, Диспути, Гласовете на България, Проучвания и Теми. Допълнително ще има и бутон Гласоводител, както и линк към сайта на ЦИК.
ІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ - Всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите могат да се възползват от следните възможностти срещу заплащане:
ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БАНЕРИ с размер 300x250, на начална страница в секцията news.bnt.bg/izbori 2017 или bnt.bg/izbori2017.

а) Условия

 • На страницата има възможност за позициониране на 2 банера 300х250 – един на горна дясна позиция и вторият на позиция долу дясно.

 • БНТ ще заложи всички банери с еднаква тежест, т.е. ще се показват еднакво често на потребителите.

 • Банерите се предоставят в готов за публикуване вид, с уредени за целите на използването им авторски и сродни на тях права.

 • Банерите могат да съдържат електронна препратка към уеб-сайт/уеб-страница на съответната партия, коалиция, инициативен комитет (независим кандидат).

 • Банерите трябва да бъдат предоставени на БНТ 48 часа преди заявената дата за публикуването им.

б) Технически изисквания

 • Банерът задължително трябва да имат фон в плътен цвят и рамка с дебелина от минимум 1 пиксел.

 • Продължителността на анимацията не може да превишава 15 секунди.

 • Банерът може да бъде статичен (.JPEG, .PNG, .GIF) или анимиран (HTML5).

 • Максимална тежест – 60 KB.

 • Видеофайловете, които се използват през банерните позиции и банерната система на уебсайта www.bnt.bg (след уточняване с дирекция „Информация” – и сайта http://news.bnt.bg ) следва да са във формат mp4. В случай, че бъде предоставен видеофайл във формат Flash video да се има предвид, че тези файлове няма да може да се появяват в по-нови браузъри и в мобилната версия на уебсайтовете www.bnt.bg и http://news.bnt.bg .

 • Изработените във формат mp4 видеа следва да имат и копие в webM формат. Тежестта на тези файлове не бива да надвишава 5 МВ.

 • Изработените в Adobe Flash банери трябва да бъдат с "clicktag" и придружени от "fallback image" която да съдържа пълната информация на банера и линк към уеб-сайт/уеб-страница на съответната партия, коалиция, независим кандидат.( URL адреси: не могат да бъдат само IP адреси, например: http://207.123.456.78).

БЕЛЕЖКА: В случай, че бъде предоставен банер във формат Adobe Flash да се има предвид, че тези файлове няма да може да се появяват в по-нови браузъри и в мобилната версия на уебсайтовете www.bnt.bg и http://news.bnt.bg .

 • Ако банерите са със звук/аудио, то звукът да стартира само след действие от страна на потребителя и да протича едновременно с действието в банера. Силата на звука не трябва да надвишава 12 db.

в) Цена:

 • Цена на банер 300х250 горе дясно - 500 лв. без ДДС (брой импресии не се гарантира) за 1 седмица

 • Цена на банер 300х250 долу дясно – 500 лв без ДДС (брой импресии не се гарантира) за 1 седмица

 • Цена на 2 банери горе и долу - 800 лв без ДДС (брой импресии не се гарантира) за 1 седмица


Важно: Всички криейтивни форми следва да бъдат одобрени от БНТ. Те трябва да изпълняват всички условия, указани по-горе. Агитационните форми, които не покриват всички изисквания ще бъдат връщани за преработване, което може да доведе до забавяне на публикуването им.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ВИДЕО МАТЕРИАЛИ

БНТ може да публикува в страницата раелизираните и излъчени в програмите на БНТ форми на предизборна кампания, в случай че са заявени и заплатени в съответствие с цената, определена по-долу, както следва:


1. Рубриките от предаването„Гласовете на България”:

“Предизборен репортаж” – хроника с времетраене до 1 една минута и 30 секунди;

“Това съм аз” - тип “портрет” с времетраене 2 (две) минути;

„Какво, как, кога” - тип “анкета” с времетраене 2 (две) минути;

„Новите кандидати” - тип “портрет” с продължителност 2 (две) минути.
2. Интервюта, реализирани в Сутрешния блок „Денят започва” – с врметраене 10 (десет) минути
Цена: 250 лв. без ДДС – еднократно заплащане да материал, независимо от периода на публикуване.

ІІІ. ЗАЯВЯВЯНЕ:
a) Заявки за банери ще бъдат приемани на имейл адрес: reklama@bnt.bg от 23 февруари до 17 март 2017г. включително – всеки работен ден до 17.00ч., като всяка заявка следва да съдържа следната информация:


Период'>Агитационна форма

Банер и/или клип

Период

Минимален период: една седмица

Контакти

Телефон и имейл адрес на представителя на партията партията, коалицията, инициативния комитет (независимия кандидат)

Входяща страница

Уебсайт/уеб страница на партията, коалицията, инициативния комитет (независимия кандидат)

Документ за плащане

Копие от платежно нареждане


б) Заявки за видео - материали ще бъдат приемани на имейл адрес: infocenter@bnt.bg 23 февруари до 23 март 2017г. включително – всеки работен ден до 17.00ч., като всяка заявка следва да съдържа следната информация:


Агитационна форма

репортаж, портрет, анкета – описва се конкретната форма и датата й на първо излъчване в програмата „БНТ 1”


Период

Посочва се конкретен период за публикация

Контакти

Телефон и имейл адрес на представителя на партията партията, коалицията, инициативния комитет (независимия кандидат)

Входяща страница

Уебсайт/уеб страница на партията, коалицията, инициативния комитет (независимия кандидат)

Документ за плащане

Копие от платежно нареждане

IV. ЗАПЛАЩАНЕ: заявените за публикуване агитационни форми на предизборна кампания се заплащат авансово, не по-късно от 24 часа преди публикуването им, по банков път – по сметката на БНТ посочена в Приложение № 2 към споразумението.


V. ПРАВО НА ОТКАЗ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

БНТ може да откаже публикуването на сайта www.bnt.bg/izbori2017 на материал, който не отговаря на изискванията за техническа годност и техническите стандарти за излъчване на БНТ, както и когато с него се нарушават разпоредбите на Изборния кодекс, Споразумението или българското законодателство.
Каталог: file -> 2014
2014 -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
2014 -> Република българия министерство на околната среда и водите
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> V – национален фестивал „шопски наниз”- костинброд -2014
2014 -> Местоположение
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Населено място гр. Маджарово, кметство


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница