Приложение №6 към сс 1 Двустранна форма счетоводен балансДата15.12.2017
Размер38 Kb.
#36825
Приложение № 6 към СС 1

Двустранна форма


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ............................


към ...........................


АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (в хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (в хил. лв.)

Текуща година

Предходна

година


Текуща година

Предходна година

а

1

2

а

1

2

А. Записан, но невнесен капиталА. Собствен капиталБ. Нетекущи (дълготрайни) активиI. Записан капиталI. Нематериални активиII. Премии от емисииII. Дълготрайни материални активиIII. Резерв от последващи оценкиIII. Дългосрочни финансови активиIV. РезервиIV. Отсрочени данъциV. Натрупана печалба (загуба) от минали годиниОбщо за раздел Б:VI. Текуща печалба (загуба)В. Текущи (краткотрайни) активиОбщо за раздел А:I. Материални запасиБ. Провизии и сходни задълженияII. Вземания, в т.ч.:В. Задължения, в т.ч.:над 1 годинадо 1 годинаIII. Инвестициинад 1 годинаIV. Парични средстваОбщо за раздел В:Г. Разходи за бъдещи периодиГ. Финансирания и приходи за бъдещи периодиСУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)

СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)
Дата на съставяне: ................................. Съставител: .................................... Ръководител: ....................
Каталог: files -> 2014
2014 -> Закон за правната помощ Обн., Дв, бр. 79 от 04. 10. 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., б
2014 -> Рекламна оферта за Избори за народни представители 2014
2014 -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
2014 -> Българският форум на бизнес лидерите връчи своите Награди за отговорен бизнес 2013 Статуетката в категорията „Инвеститор в човешкия капитал”
2014 -> Рекламна оферта за изборите Европейски парламент 2014
2014 -> Tридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 10 – 12 януари 2014 Състояние на слънчевата активност
2014 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 22 – 24 януари 2014 Състояние на слънчевата активност
2014 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 5 – 7 януари 2014 Състояние на слънчевата активност
2014 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 8 – 10 януари 2014 Състояние на слънчевата активност
2014 -> Счетоводна политика на предприятието учредяване и регистрация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница